Biuletyn informacji Publicznej - Nieruchomości
Nieruchomości

Nieruchomości (2)


Przedmiotowa działka jest niezabudowana o powierzchni 0,21 ha, położona w miejscowości Borzęcin, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TR1B/00029966/7. Działka według ustaleń „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borzęcin” uchwalonym uchwałą Rady Gminy nr III/20/02 z dnia 27.12.2002 r., jest położona w terenach rolnych. Działka jest zlokalizowana w odległości około 2 km od centrum wsi Borzęcin Dolny, w zachodniej części miejscowości w pobliżu drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, bez dostępu do tej drogi. Teren płaski, kształt regularny zbliżony do prostokąta. Otoczenie działki przeciętne w sąsiedztwie terenów rolnych, nieużytków oraz terenów zabudowanych. Posiada możliwość uzbrojenia w wodę, gaz i energię elektryczną.

Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego nr 563 ''L'' o powierzchni 106,50 m², znajdującego się w budynku nabytym od Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Borzęcinie (sklep wielobranżowy, na rogu w Borzęcinie Górnym). Budynek jest położony w centrum wsi Borzęcin, po drugiej stronie drogi powiatowej, siedzibę ma Urząd Gminy. Lokal, składa się z sześciu pomieszczeń. Budynek jest zlokalizowany na nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 4334 o powierzchni 0,60 ha, położonej w Borzęcinie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzesku prowadzona jest księga wieczysta nr TR1B/00041596/2, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. © 2014 Gmina Borzęcin