Wiadomość

UWAGA!!! Oferta pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borzęcinie Drukuj
UWAGA!!! Oferta pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borzęcinie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Młodszy Bibliotekarz / Bibliotekarz / Starszy Bibliotekarz (w zależności od posiadanego stażu i doświadczenia w pracy). 
Warunki pracy:

· wymiar etatu: 1/2 etat
· umowa o pracę
· miejsce pracy: Gminna Biblioteka Publiczna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie – Filia Bielcza.

Oferujemy:
· ciekawe środowisko pracy
· możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego;
· stabilne warunki zatrudnienia.

Wymagania niezbędne:

· wykształcenie humanistyczne: preferowane wyższe magisterskie bibliotekoznawcze lub uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu bibliotekoznawstwa i/lub informacji naukowej;
· umiejętność katalogowania książek wydanych po 1801 r., artykułów z czasopism oraz prac zbiorowych w formacie MARC21;
· znajomość systemu bibliotecznego SOWA, będzie dodatkowym atutem;
· praktyczna znajomość systemu Windows i pakietu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych;
· znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym opracowywanie zbiorów oraz obsługę czytelników obcojęzycznych;
· pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
· niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
· stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku

Wymagania dodatkowe:

· umiejętność prowadzenia działań animacyjnych dla różnych grup wiekowych
· samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania
· umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej
· łatwość nawiązywania kontaktu
· skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki
· dyspozycyjność, kreatywność, silna motywacja do pracy
· wysoka kultura osobista, komunikatywność
· gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

· organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów, imprez kulturalnych promujących literaturę, kulturę, naukę oraz aktywizujących środowisko lokalne
· gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki
· prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
· opracowywanie zbiorów
· udzielanie informacji
· skontrum księgozbioru
· dbałość o stan powierzonego mienia
· promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego przekazu (media, strona internetowa, Facebook)
· współpraca z lokalnymi instytucjami.

Wymagane dokumenty:

· list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru
· życiorys (CV)
· kopie świadectw pracy
· kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
· kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
· oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
· oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
· list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”.

Informacja o terminie i miejscu składania dokumentów:

· Wymagane dokumenty należy złożyć do 10 lipca 2019 r. osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borzęcinie Borzęcin 562, 32-825 Borzęcin lub pocztą na adres wymieniony powyżej (liczy się dzień wpływu do Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie)
· Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko merytoryczne”
· Dokumenty, które wpłyną do biblioteki po terminie, nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi
· Osoby, które spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Na rozmowę kwalifikacyjną należy przygotować propozycje działań, które kandydat/ka chciał(a)by realizować w bibliotece.

Uwagi końcowe:

Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu z tym, że dwie pierwsze umowy mogą być zawarte na czas określony nie dłuższe niż okres jednego roku, z możliwością rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Przewiduje się zatrudnienie pracownika od 01.08.2019 r.

Share/Save/Bookmark
 

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information