Piątek, 22 lutego 2019 r. | imieniny: Małgorzaty, Marty

Są jeszcze wolne miejsca w Dziennym Domu Opieki Medycznej
Są jeszcze wolne miejsca w Dziennym Domu Opieki Medycznej.

ddomDużym zainteresowaniem cieszy się uruchomienie Dziennego Domu Opieki Medycznej w brzeskim szpitalu. – Odbieramy mnóstwo telefonów od osób zainteresowanych udziałem w zajęciach, co więcej większość miejsc na pierwsze 4 miesiące pobytu w DDOM jest już zarezerwowana - mówi Elżbieta Adamska, koordynatorka DDOM w Brzesku.
Dzienny Dom Opieki Medycznej ruszy w styczniu. Będzie się mieścił na pierwszym piętrze brzeskiego szpitala. Z zaplanowanych w nim bezpłatnych zajęć mogą skorzystać osoby pow. 60 roku życia, posiadające sprawność funkcjonalną określoną w skali Barthel pomiędzy 40-65 pkt. Koniecznym warunkiem jest także hospitalizacja, zakończona jednak nie później niż rok temu.
- Często po przebytej chorobie pacjenci mają problem z funkcjonowaniem w życiu codziennym. W DDOM nauczymy ich na nowo żyć, pokażemy jak wykonywać ćwiczenia rehabilitacyjne. Pacjent będzie pod opieką lekarzy specjalistów, nie bez znaczenia jest też fakt, że placówka mieści się w szpitalu – mówi Elżbieta Adamska.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Bezpłatne badania prenatalne dla kobiet w ciąży z terenu powiatu brzeskiego i bocheńskiego
Bezpłatne badania prenatalne dla kobiet w ciąży z terenu powiatu brzeskiego i bocheńskiego.

WSA 6599Ponad sześćdziesiąt pacjentek wykonało bezpłatne przesiewowe badania prenatalne w ramach projektu, który jest realizowany w brzeskim szpitalu. – Projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem, kobiety są zadowolone, doceniają to, że badania są wykonywane bezpłatnie – mówi Anna Macioszek z Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Powiatowego w Brzesku.
Do tej pory tego typu badania były wykonywane w dużych ośrodkach medycznych. Od października są one możliwe także w brzeskim szpitalu. I co ważne są bezpłatne. Badanie prenatalne pozwala wykryć we wczesnym stadium ciąży poważne wady płodu. Współczesna medycyna daje możliwość ich leczenie już w łonie matki.
Badania są wykonywane w oddziale Ginekologiczno-Położniczym brzeskiego szpitala. Wykonuje je dr n. med. Artur Czekański, który specjalizuje się w tego typu badaniach.
Zapisy na badania nadal są przyjmowane. Projekt: „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu bocheńskiego i brzeskiego”, który będzie realizowany przez trzy lata, zakłada bowiem przebadanie 600 kobiet poniżej 35 roku życia.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Będzie drożej - informacja w sprawie zmiany taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla sołectw Bielcza, Łęki i Przyborów
Będzie drożej - informacja w sprawie zmiany taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla sołectw Bielcza, Łęki i Przyborów.

wodaW dniu 16 listopada br. weszła w życie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla sołectw Bielcza, Łęki i Przyborów na najbliższe 3 lata. W związku z powyższym wzrasta cena opłat za m3 wody ponoszonych przez odbiorców w tych miejscowościach do wysokości:

• w okresie od 1 do 12 miesiąca - 5,85 zł/m3 netto,

• w okresie od 13 do 24 miesiąca - 5,85 zł/m3 netto,

• w okresie od 25 do 36 miesiąca - 5,88 zł/m3 netto.

• opłata stała abonamentowa w okresie od 1 do 36 miesiąca wynosi netto 4 zł/odb/1 m-c.

Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynosi 8%.

Taryfa została zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 23 października 2018 roku.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Gmina Borzęcin. Stawki podatku na 2019 rok minimalnie w górę
Gmina Borzęcin. Stawki podatku na 2019 rok minimalnie w górę.

Resize of DSC 0046Na ostatniej sesji Rady Gminy Borzęcin kadencji 2014-2018, która odbyła się w dniu 14 listopada br. podjęto uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. Radni, kierując się interesem mieszkańców zdecydowali o minimalnym wzroście podatku od gruntów związanych z działalnością gospodarczą, gruntów pod wodami, gruntów pozostałych i objętych rewitalizacją, budynków mieszkalnych, budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz budynków pozostałych. Nieznaczne wzrośnie również stawka podatku rolnego, co ma związek z wyższą średnią ceną skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał przed rokiem podatkowym ogłoszoną przez Główny Urząd Statystyczny. Pozostałe stawki podatkowe pozostają bez zmian.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Borzęcin stawka podatku od gruntów związanych z działalnością gospodarczą wzrośnie z kwoty 0,87 zł do 0,89 zł od m², a więc o dwa grosze co stanowi wzrost o 2,29 %. Stawka podatku od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych wzrośnie z kwoty 4,54 zł do kwoty 4,71 zł za hektar, co stanowi wzrost o 3,74 %. Zmianie ulegnie również podatek od gruntów pozostałych, który wzrośnie z kwoty 0,20 zł do kwoty 0,22 zł za m², czyli o 10 %. Ponadto o 3,69 %, z kwoty 2,98 zł w 2018 roku do kwoty 3,09 zł w 2019 roku wzrośnie podatek od gruntów objętych rewitalizacją, o 2,85 % z kwoty 0,70 zł do kwoty 0,72 zł za m² od budynków mieszkalnych, o 3,68 % z kwoty 10,59 zł do kwoty 10,98 zł za m² od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, o 3,68 % z kwoty 4,61 zł do kwoty 4,78 zł za m² od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz o 0,84 % z kwoty 3,55 zł do kwoty 3,58 zł za m² od budynków pozostałych. Stawka podatku od budynków związanych z działalnością gospodarczą i budowli pozostaje bez zmian.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Gmina Borzęcin. Projekt budżetu z perspektywami
Gmina Borzęcin. Projekt budżetu z perspektywami.

DSC 0098W dniu 15 listopada br. wójt gminy Janusz Kwaśniak przedłożył Radzie Gminy Borzęcin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie projekt budżetu gminy Borzęcin na 2019. Aktualnie komisje Rady Gminy pracują nad jego ostatecznym kształtem. Przedłożony projekt budżetu zamyka się po stronie dochodów kwotą 38 milionów 305 tysięcy 730 złotych, a po stronie wydatków kwotą 36 milionów 899 tysięcy 674 złotych. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 1 milion 406 tysięcy 56 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i wykup wyemitowanych obligacji. Na inwestycje zapisano w projekcie budżetu kwotę 4 milionów 212 tysięcy 539 złotych, co stanowi 11,42 % wydatków budżetu ogółem.

- Projekt budżetu na 2019 rok zakłada realizację szeregu inwestycji w poszczególnych miejscowościach gminy. Został tak skonstruowany, aby zapewnić zrównoważony rozwój. Stąd niemal w każdej miejscowości planowana jest realizacja mniejszych, czy większych inwestycji. Kwota wydatków majątkowych nie jest ostateczna, gdyż już dzisiaj wiemy, że gmina otrzyma z budżetu państwa dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na budowę drogi gminnej „Zagórze” w kwocie 3 miliony złotych. Spodziewamy się również wiosną 2019 roku promesy na odbudowę drogi „Wał Lewy” w Borzęcinie – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin zapowiadając, że to będzie bardzo dobry pod względem inwestycji rok. - W konsekwencji pozyskanych dotacji ze źródeł zewnętrznych wydatki majątkowe przekroczą w trakcie przyszłego roku budżetowego kwotę 10 milionów złotych.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Wójt Kwaśniak z medalem za wielokadencyjność
Wójt Kwaśniak z medalem za wielokadencyjność.

IMG 4806W Kleszczowie, najbogatszej gminie w Polsce odbyła się Ogólnopolska Konferencja „28 Lat Samorządowej Polski”, która była okazją do podsumowania osiągnięć odrodzonego w 1990 roku samorządu terytorialnego. Na to wydarzenie zaproszono nie tylko wielokadencyjnych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, ale również przedstawicieli gmin – liderów rozwoju w poszczególnych regionach kraju. W trakcie debaty dyskutowano o sukcesach i porażkach samorządów oraz o granicach finansowania przez gminy, z kieszeni mieszkańców zadań leżących w obowiązkach Państwa.

Konferencja była okazją do wyróżnienia wójtów, burmistrzów i prezydentów, którzy swoją funkcję pełnią od wielu kadencji. Wójt Janusz Kwaśniak, który sprawuje swój mandat nieprzerwanie od 1998 roku został wyróżniony srebrnym medalem za wielokadencyjność.

- Medal ten dedykuję mieszkańcom gminy Borzęcin, którzy nieprzerwanie od 1998 roku w kolejnych wyborach samorządowych powierzają mi stery kierowania gminą. Ten wyraz zaufania jest dla mnie nie tylko powodem do satysfakcji, ale również potwierdzeniem, że właściwie wywiązuję się ze swoich obowiązków – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.
W gronie wyróżnionych znaleźli się ci włodarze gminy, którzy swoją funkcję pełnili przez kilka kadencji.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Borzęcin. Zmodernizowano kolejną drogę dojazdową do pól
Borzęcin. Zmodernizowano kolejną drogę dojazdową do pól.

Resize of Foto droga dojazdowa do pol 1Kolejną odcinek drogi transportu rolniczego zmodernizowała gmina Borzęcin w 2018 roku. Stało się to możliwe dzięki pozyskaniu dodatkowych środków dotacyjnych z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 30 tysięcy złotych. Modernizacji poddano 450 – metrowy odcinek drogi „Stucze” w Borzęcinie.

- W ramach realizowanych prac na szerokości jezdni 3,5 metra wykonano podbudowę z kruszywa naturalnego oraz nawierzchnię z klińca kamiennego – informuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Koszt realizacji przedsięwzięcia zamknął się kwotą 52 tysięcy 129 złotych.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
"Bezpieczna Małopolska 2018" - uroczyste wręczenie zakupionego wyposażenia dla OSP Bielcza, OSP Borzęcin Górny i OSP Przyborów
"Bezpieczna Małopolska 2018" - uroczyste wręczenie zakupionego wyposażenia dla OSP Bielcza, OSP Borzęcin Górny i OSP Przyborów.

Trzy jednostki OSP z terenu gminy Borzęcin: OSP Bielcza, OSP Borzęcin Górny i OSP Przyborów otrzymały sprzęt zakupiony w ramach programu "Bezpieczna Małopolska 2018". Uroczyste wręczenie zakupionego wyposażenia odbyło się we wtorek, 11 grudnia br. w Budynku Wielofunkcyjnym w Bielczy. Dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa małopolskiego OSP Bielcza wzbogaciła się o motopompę szlamową Honda WTX 30 1200/l oraz zestaw PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami kramera, OSP Borzęcin Górny otrzymała dwa radiotelefony z zestawem podhełmowym, wytwornicę pianową oraz ubranie specjalne, a OSP Przyborów dwa aparaty ochrony dróg oddechowych. Koszt zakupu sprzętu zamknął się kwotą 32 605,12 złotych, w tym dofinansowanie budżetu województwa małopolskiego w kwocie 15 473 złotych oraz wkład własny gminy Borzęcin w wysokości 17 132,12 złotych. OSP Przyborów na wkład własny zabezpieczyła środki będące w dyspozycji jednostki.

Poniżej obszerna z wręczenia sprzętu.
Fot. Romek Rechul

Trzy jednostki OSP z terenu gminy Borzęcin: OSP Bielcza, OSP Borzęcin Górny i OSP Przyborów otrzymały sprzęt zakupiony w...

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak Sobota, 15 grudnia 2018
Share/Save/Bookmark
 
Cheerleaders "No Limit" z Borzęcina drugą i trzecią (młodsza grupa) drużyną Mistrzostw Małopolski w Limanowej
Cheerleaders "No Limit" z Borzęcina drugą i trzecią (młodsza grupa) drużyną Mistrzostw Małopolski w Limanowej.

Cheerleaders "No Limit" z Borzęcina drugą i trzecią (młodsza grupa) drużyną Mistrzostw Małopolski w Limanowej. Gratulujemy!
Zobacz występ starszej grupy (2 miejsce): https://www.youtube.com/watch… Zobacz występ grupy młodszej (3 miejsce): https://www.youtube.com/watch…

Cheerleaders "No Limit" z Borzęcina drugą i trzecią (młodsza grupa) drużyną Mistrzostw Małopolski w Limanowej. Wielkie...

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak Sobota, 15 grudnia 2018
Share/Save/Bookmark
 
Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Bielczy - zobacz relację live portalu www.informatorbrzeski.pl
Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Bielczy - zobacz relację live portalu www.informatorbrzeski.pl.

W sobotę, 15 grudnia br. w Budynku Wielofunkcyjnym w Bielczy odbyło się Spotkanie Opłatkowe Seniorów. Zobacz relację live portalu www.informatorbrzeski.pl z tego wydarzenia >>>

W sobotę, 15 grudnia br. w Budynku Wielofunkcyjnym w Bielczy odbyło się Spotkanie Opłatkowe Seniorów.

Opublikowany przez Informator Brzeski Sobota, 15 grudnia 2018
Share/Save/Bookmark
 
Przyborów. Czołowe zderzenie samochodu osobowego z samochodem ciężarowym na drodze wojewódzkiej nr 768
Przyborów. Czołowe zderzenie samochodu osobowego z samochodem ciężarowym na drodze wojewódzkiej nr 768.
Opublikowany przez Janusz Kwaśniak Sobota, 15 grudnia 2018
Share/Save/Bookmark
 
Bezpieczna Małopolska - wręczenie sprzętu dla jednostek OSP z terenu gminy Borzęcin. Fotorelacja portalu www.informatorbrzeski.pl
Bezpieczna Małopolska - wręczenie sprzętu dla jednostek OSP z terenu gminy Borzęcin. Fotorelacja portalu www.informatorbrzeski.pl.

W ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska” do jednostek OSP z terenu Gminy Borzęcin trafił sprzęt medyczny, ubrania specjalistyczne oraz inne wyposażenie zapewniające podniesienie gotowości bojowej. Wsparcie otrzymały jednostki OSP Bielcza, OSP Borzęcin Górny oraz OSP Przyborów. Zakupiono sprzęt o łącznej wartości: 32 605, 12 zł – w tym środki z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 15 473,00 zł oraz wkład własny Urzędu Gminy Borzęcin w wysokości: 17 132, 12 zł. Program „Bezpieczna Małopolska” ma na celu polepszenie warunków pracy strażaków, a tym samym poprawę bezpieczeństwa Małopolan. W tegorocznej edycji konkursu, Samorząd Województwa Małopolskiego chcąc jeszcze bardziej wspomóc działalność strażaków – ochotników umożliwił przystąpienie do konkursu wszystkim jednostkom OSP z z terenu województwa małopolskiego. W latach 2015-2017 do konkursu mogły przystąpić tylko jednostki OSP, które nie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Działania inwestycyjne mają strategiczne znaczenie, gdyż znacząco pozwolą podnieść stopień przygotowania operacyjnego jednostek OSP województwa małopolskiego. Ponadto pozwalają zwiększyć poziom skuteczności działań ratowniczych przy wystąpieniu miejscowych zagrożeń, w tym chemiczno-ekologicznych oraz przy wypadkach komunikacyjnych i innych zdarzeniach jak również pozwalają skrócić czas niezbędny do likwidacji zdarzeń, co w bezpośredni sposób wpływa na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. W roku 2018 środki w konkursie „Bezpieczna Małopolska” otrzymały także Gminy: Czchów (5 862,00 zł ) oraz Iwkowa (12 118,00 zł).

Kliknij na link poniżej i czytaj więcej >>>

"Bezpieczna Małopolska" - wręczenie sprzętu dla jednostek OSP z terenu gminy Borzęcin. Zobacz fotorelację portalu www.informatorbrzeski.pl >>>

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak Piątek, 14 grudnia 2018
Share/Save/Bookmark
 
Warto wiedzieć...
Warto wiedzieć....

Warto wiedzieć...

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak Środa, 12 grudnia 2018
Share/Save/Bookmark
 
Dziennik Łódzki: Prorokowie. Obrączka z prawej dłoni na lewą po męczeńskiej śmierci męża
Dziennik Łódzki: Prorokowie. Obrączka z prawej dłoni na lewą po męczeńskiej śmierci męża.

dzienniklodzkiW numerze 49 Dziennika Łódzkiego "Nad Wartą" (5-11 grudnia 2018) ukazał się artykuł poświęcony Naszemu Rodakowi Władysławowi Prorokowi, żołnierzowi Legionów Polskich, kierownikowi Powszechnej Szkoły Publicznej w Unikowie, zamordowanemu przez Niemców w KL Mauthausen Gusen.
11 listopada br. w Unikowie (gm. Złoczew, woj. łódzkie) podczas obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa ku czci Władysława Proroka.
Zachęcamy do lektury artykułu...


Artykul od Anny  2Artykul od Anny  3

Share/Save/Bookmark
 
Portal informatorbrzeski.pl: Bezpieczna Małopolska – wsparcie dla strażaków z Gminy Borzęcin
Portal informatorbrzeski.pl: Bezpieczna Małopolska – wsparcie dla strażaków z Gminy Borzęcin.

W ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska” do jednostek OSP z terenu Gminy Borzęcin trafił sprzęt medyczny, ubrania specjalistyczne oraz inne wyposażenie zapewniające podniesienie gotowości bojowej. Wsparcie otrzymały jednostki OSP Bielcza, OSP Borzęcin Górny oraz OSP Przyborów. Zakupiono sprzęt o łącznej wartości: 32 605, 12 zł – w tym środki z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 15 473,00 zł oraz wkład własny Urzędu Gminy Borzęcin w wysokości: 17 132, 12 zł.

Program „Bezpieczna Małopolska” ma na celu polepszenie warunków pracy strażaków, a tym samym poprawę bezpieczeństwa Małopolan. W tegorocznej edycji konkursu, Samorząd Województwa Małopolskiego chcąc jeszcze bardziej wspomóc działalność strażaków – ochotników umożliwił przystąpienie do konkursu wszystkim jednostkom OSP z z terenu województwa małopolskiego. W latach 2015-2017 do konkursu mogły przystąpić tylko jednostki OSP, które nie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Działania inwestycyjne mają strategiczne znaczenie, gdyż znacząco pozwolą podnieść stopień przygotowania operacyjnego jednostek OSP województwa małopolskiego. Ponadto pozwalają zwiększyć poziom skuteczności działań ratowniczych przy wystąpieniu miejscowych zagrożeń, w tym chemiczno-ekologicznych oraz przy wypadkach komunikacyjnych i innych zdarzeniach jak również pozwalają skrócić czas niezbędny do likwidacji zdarzeń, co w bezpośredni sposób wpływa na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Informacja Inspekcji Handlowej w Krakowie - Zwrot nietrafionego prezentu
Informacja Inspekcji Handlowej w Krakowie - Zwrot nietrafionego prezentu.

grafika-zwrot-towaruKomunikat prasowy Inspekcji Handlowej w Krakowie w sprawie skierowanej do Konsumentów akcji informacyjno-edukacyjnej, dotyczącej prawa do zwrotu pełnowartościowego towaru.

Grudzień jest miesiącem szczególnego obdarowywania prezentami. Może przynieść je Mikołaj, mogą się znaleźć pod choinką, czy pod poduszką, ale zawsze powinny sprawiać radość.

Co zrobić, jeżeli prezent okaże się nietrafiony? Czy Konsument może zwrócić taki towar w każdym sklepie?

Konsumenci często nie wiedzą, czy mogą zwrócić towar, a jeżeli tak – to na jakich zasadach. Z tego powodu, Inspekcja Handlowa w Krakowie rozpoczęła kolejną, po dotyczącej różnic między rękojmią i gwarancją, akcję informacyjno-edukacyjną, wyjaśniającą zasady zwrotu pełnowartościowego towaru.

Zwrot towaru

Nietrafiony prezent? Chcesz wiedzieć, czy możesz go zwrócić do sklepu, a jeżeli tak - to na jakich zasadach? Obejrzyj nasz spot! Szczegóły znajdziesz w Informatorze http://bit.ly/2PX3oKv #CzyWieszŻe #InformacjaWIIH #Konsument #Przedsiębiorca #Prezent #Zwrot #Internet

Opublikowany przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie Czwartek, 13 grudnia 2018
Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Konkurs recytatorski Poezji Patriotycznej „Wstań, Polsko Moja!”
Konkurs recytatorski Poezji Patriotycznej „Wstań, Polsko Moja!” .

11 -_Kopia_-_KopiaRok 2018 jest rokiem upamiętniającym 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borzęcinie Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej pod hasłem „Wstań, Polsko Moja!” wpisał się w obchody 100-lecia.
Na każdym etapie Jury oceniało dobór tekstu i pamięciowe opanowanie, interpretację utworu, poprawną dykcję i intonację, a także ogólny wyraz artystyczny.

Szkolne eliminacje

8 listopada 2018 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym odbyły się wewnątrzszkolne eliminacje. Uczestnikami wydarzenia było ośmioro uczniów z klas VII i VIII. Po wysłuchaniu poszczególnych recytacji jury wyłoniło 3 najlepszych recytatorów. W kolejnym, gminnym etapie współzawodnictwa naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VIII: Anna Kiczka, Magdalena Płachno, Jakub Kowal.

Etap gminny

Gminny etap konkursu miał miejsce 13 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borzęcinie. W zmaganiach udział wzięła młodzież z klas VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum, która recytowała wiersze patriotyczne o ojczyźnie i niepodległości, m.in. „Jedna chwila”, L. Staffa – „Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą”, L. Ogińskiej – „Dzieciom polskim zamordowanym przez UPA”, A. Oppmana – „Orlątko”, W. Bełzy – „Do polskiego chłopięcia”, W. Broniewskiego – „Bagnet na broń”, K.K. Baczyńskiego – „Mazowsze”.
Występy naszych reprezentantów spodobały się komisji oceniającej: I miejsce zdobyła Anna Kiczka, zaś III miejsce Jakub Kowal.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Borzęcin oraz terminu, miejsca i trybu składania deklaracji
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Borzęcin oraz terminu, miejsca i trybu składania deklaracji.

herb-nOgłoszenie
Wójta Gminy Borzęcin
z dnia 13.12.2018 r.
w sprawie konsultacji społecznych

Na podstawie uchwały Nr XLIII/353/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Borzęcin ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Borzęcin oraz terminu, miejsca i trybu składania deklaracji.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 13 grudnia 2018 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Gminy Borzęcin
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 13 grudnia 2018 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Gminy Borzęcin.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie wyników badań laboratoryjnych wody, pobranej przez przedstawicieli operatora sieci wodociągowej w dniu 10 grudnia br. z punktów czerpalnych zasilanych przez wodociąg publiczny Gminy Borzęcin, umiejscowionych odpowiednio w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielczy, Zespole Szkół i Przedszkola w Przyborowie i Publicznej Szkole Podstawowej w Łękach, potwierdzono, że pod względem mikrobiologicznym woda dystrybuowana przedmiotowym wodociągiem spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.). Potwierdzenie właściwej jakości wody dotyczy w szczególności placówki edukacyjnej w Bielczy, w której wcześniej kwestionowana była jakość wody na podstawie wyników badań ogólnej liczby mikroorganizmów w 22ºC po 72h.

pdfPełna treść decyzji dostępna TUTAJ1.63 MB

Share/Save/Bookmark
 
UWAGA! Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie
UWAGA! Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie.

regionalne centrum1Dyrektor Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Rehabilitacji
i Pomocy Społecznej w Borzęcinie

I. Nazwa i adres jednostki: Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie,
32-825 Borzęcin 591

II. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:

1) nazwa stanowiska: Zastępca Dyrektora,
2) wymiar czasu pracy: pełny etat - 40 godzin tygodniowo.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 219
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information