Piątek, 22 lutego 2019 r. | imieniny: Małgorzaty, Marty

Przysięga i szkolenie małopolskich terytorialsów
Przysięga i szkolenie małopolskich terytorialsów.

DSC 0054W dniu 2 grudnia br. 89 żołnierzy Obrony Terytorialnej złożyło w Rząsce uroczystą przysięgę wojskową. Od 17 listopada trwa już drugie szkolenie podstawowe w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej (11MBOT). Kolejne, trzecie rozpocznie się 1 grudnia.
Ochotników, którzy do tej pory nie pełnili żadnej formy służby wojskowej, czeka intensywne szkolenie. W szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej wstępują zarówno osoby aktywne społecznie, o ugruntowanej pozycji zawodowej, jak i te, które są jeszcze na etapie poszukiwania własnej drogi. Różnią się wiekiem, umiejętnościami, doświadczeniem zawodowym i zainteresowaniami, ale wszystkich łączy ogromny entuzjazm i chęć zadbania o bezpieczeństwo swojej lokalnej społeczności. Dość duży odsetek kandydatów stanowią kobiety, jednak przedstawicielki płci pięknej nie oczekują taryfy ulgowej. Wszystkich żołnierzy czeka pełen cykl szkoleniowy od podstaw. W dniach 17 listopada – 2 grudnia oraz 1 grudnia – 16 grudnia wezmą udział w 16-dniowym szkoleniu podstawowym, nazywanym popularnie „szesnastką”.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Uwaga!!! Inwentaryzacja sprzętu komputerowego przekazanego mieszkańcom w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Borzęcin”.
Uwaga!!! Inwentaryzacja sprzętu komputerowego przekazanego mieszkańcom w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Borzęcin”..

herb-nUrząd Gminy w Borzęcinie informuje, że w dniach od 4 do 12 grudnia 2018 roku w sołectwach: Borzęcin Górny i Waryś będzie przeprowadzona przez pracowników Urzędu Gminy inwentaryzacja sprzętu komputerowego przekazanego mieszkańcom w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Borzęcin”.
Uprzejmie prosimy wszystkich mieszkańców, którzy otrzymali sprzęt komputerowy o umożliwienie dokonania jego spisu z natury.


Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Telewizja Tarnowska.tv: "Raport Regionu" - rozmowa z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin
Telewizja Tarnowska.tv: "Raport Regionu" - rozmowa z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin.

O nowej kadencji samorządu 2018-2023, wyniku wyborów samorządowych na wójta gminy Borzęcin, uzgodnieniach w zakresie przebiegu obwodnicy Przyborowa i Rudy Rysia oraz opracowywanej koncepcji, budowie drogi "Zagórze" w Przyborowie, projekcie budżetu na 2019 rok i jego założeniach, planowanej podwyżce cen energii elektrycznej i jej potencjalnych skutkach, pomyśle wyłączania oświetlenia ulicznego, zakładanych na przyszły rok inwestycjach oraz współpracy z Radą Gminy z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin w programie "Raport Regionu" Telewizji Tarnowska.tv rozmawiał Zbigniew Filar.Share/Save/Bookmark
 
II Sesja Rady Gminy Borzęcin z dnia 28 listopada br. - zobacz zapis relacji online
II Sesja Rady Gminy Borzęcin z dnia 28 listopada br. - zobacz zapis relacji online.

 W środę, 28 listopada br. odbyła się II Sesja Rady Gminy Borzęcin bieżącej kadencji samorządu, na której ślubowanie złożyło dwóch radnych nieobecnych na pierwszej sesji, jak również powołano składy osobowe stałych komisji rady gminy.

W wyniku głosowania w skład poszczególnych komisji weszli:
1. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący Komisji - Kijak Józef, Z-ca Przewodn. Komisji - Marcin Nasiadka, Sekretarz - Postawa Paweł, Członek - Kułak Paweł, Członek - Roczniak Agata.
2. Komisja Prawa i Porządku Publicznego: Przewodniczący Komisji - Postawa Paweł, Z-ca Przewodn. Komisji - Choczyńska Anna, Sekretarz - Nasiadka Marcin, Członek - Czaja Czesław, Członek - Ciochoń Józef.
3. Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych: Przewodniczący Komisji - Prus Tadeusz, Z-ca Przewodn. Komisji - Kułak Paweł, Sekretarz - Pilarska Maria, Członek - Kamysz Maria, Członek - Małek Czesław, Członek - Halik Stanisław.
4. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Zaopatrzenia: Przewodniczący Komisji - Pilarska Maria, Z-ca Przewodn. Komisji - Ciochoń Józef, Sekretarz - Halik Stanisław, Członek - Czaja Czesław, Członek - Prus Tadeusz.
5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Przewodniczący Komisji - Nasiadka Marcin, Z-ca Przewodn. Komisji - Kijak Józef, Sekretarz - Kamysz Maria, Członek - Prus Tadeusz, Członek - Postawa Paweł, Członek - Zwolak Rafał.

Zobacz zapis relacji online z II Sesji Rady Gminy Borzęcin kadencji 2018-2023Share/Save/Bookmark
 
Bezpłatne badania prenatalne w Szpitalu Powiatowym w Brzesku
Bezpłatne badania prenatalne w Szpitalu Powiatowym w Brzesku.

GINEKOLOGIA - ANNA MACIOSZEK600 bezpłatnych badań prenatalnych przewidziano w ramach projektu który jest realizowany w Szpitalu Powiatowym w Brzesku. Właśnie ruszył nabór uczestników do programu, który potrwa 3 lata. Na jego realizację placówka otrzymała fundusze z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Program skierowany do kobiet w ciąży i zakłada wykonanie nieinwazyjnych badań prenatalnych kobietom z terenu powiatu brzeskiego i bocheńskiego.
W ramach projektu przewidziano przebadanie 600 kobiet poniżej 35 roku życia. W projekcie mogą wziąć udział pacjentki do 14 tyg. ciąży, które nie kwalifikują się do wykonania badań prenatalnych w ramach NFZ.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Dzienny Dom Opieki Medycznej w Brzesku rozpocznie działalność 1 stycznia 2019 roku
Dzienny Dom Opieki Medycznej w Brzesku rozpocznie działalność 1 stycznia 2019 roku.

D DOM  - ELZBIETA ADAMSKARuszyła rekrutacja do Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM). Powstanie on w Szpitalu Powiatowym w Brzesku. Placówka została pomyślana dla pacjentów, którzy przeszli poważną chorobę, są po hospitalizacji i na nowo muszą się nauczyć funkcjonować.

- Chcemy ich tego nauczyć. Stąd zakres opieki w DDOM jest bardzo szeroki. To przede wszystkim rehabilitacja, ale także wsparcie psychologiczne, dietetyczne czy geriatryczne – wylicza Elżbieta Adamska, koordynatorka działalności DDOM.

Z zajęć w DDOM, które będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 16, mogą skorzystać osoby pow. 60 roku życia, posiadające sprawność funkcjonalną określoną w skali Barthel pomiędzy 40-65 pkt. Warunkiem jest także hospitalizacja, zakończona jednak nie później niż rok temu.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Wsparcie zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi
Wsparcie zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.

REHABILITACJA  - ANNA PIOTROWICZ90 rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym otrzyma bezpłatną pomoc w ramach projektu „Wsparcie dla tworzenia i działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością” który jest realizowany w Szpitalu Powiatowym w Brzesku. Ruszył nabór uczestników do programu, który potrwa 3 lata. Na jego realizację placówka otrzymała fundusze z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Program przewiduje utworzenie wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Chodzi o specjalistyczne wsparcie bezpośrednio w domach małych pacjentów. Taką opieką zostanie objętych 30 dzieci do 3 roku życia. Do udziału w projekcie kwalifikują się dzieci urodzone przedwcześnie, z obciążonym wywiadem okołoporodowym, zaburzeniem rozwoju ruchowego, zaburzeniem w zakresie narządu wzroku, z zaburzonym rozwojem narządu słuchu i mowy, zaburzonym rozwojem funkcji poznawczych, zaburzeniem przyjmowania pokarmu, zaburzeniami sprzężonymi ruchowo-zmysłowo-intelektualnymi.

W ramach projektu zaplanowano także zajęcia w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci. Może z nich skorzystać 60 dzieci w wieku od 4 do7 lat. Zajęcia są pomyślane dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, sensoryczną, sprzężoną, a także z zaburzonym funkcjonowaniem -zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UWAGA! Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

herb-nKonsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/42/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ogłoszenie Wójta Gminy Borzęcin

z dnia 28.11.2018 roku w sprawie konsultacji społecznych

Na podstawie uchwały Nr XLIII/353/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Borzęcin ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/42/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Aktywni Seniorzy z gminy Borzęcin
Aktywni Seniorzy z gminy Borzęcin.

senioraktywny 1aFundacja „MAGMA” im. Ronalda Reagana w Borzęcinie 30 listopada, kończy działania w ramach projektu „Aktywny Senior”, zrealizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Realizacja projektu miała na celu wsparcie funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 50 osób w podeszłym wieku - emerytów i rencistów, poprzez aktywność turystyczną, fizyczną, kulturalną, oraz integrację i nawiązanie relacji pomiędzy mieszkańcami gminy Borzęcin.
- Projekt zakładał realizację takich działań jak: zorganizowanie dwóch jednodniowych wyjazdów integracyjnych na baseny termalne do Solca Zdroju połączonych z gimnastyką – agua aerobik, wyjazd integracyjny do Iwonicza Zdrój, Rymanowa i Komańczy połączony ze zwiedzaniem miasta, zorganizowanie warsztatów integracyjnych „Pasje i zainteresowania” – nauka sztucznych kompozycji kwiatowych na różne okazje, sztuka tworzenia bukietów zielnych, wianków zielnych, innych wyrobów artystycznych, poradnictwo prawne, a także dwa wyjazdy – w tym 1 do kina i 1 do teatru – informuje prezes Fundacji Anna Kwaśniak.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Wójt Janusz Kwaśniak rozpoczął pracę w nowej kadencji samorządu 2018-2023
Wójt Janusz Kwaśniak rozpoczął pracę w nowej kadencji samorządu 2018-2023.

jkSzanowni Państwo...

We wtorek, 20 listopada br., po złożeniu na I sesji Rady Gminy Borzęcin ślubowania o treści "Obejmując Urząd Wójta Gminy, Uroczyście Ślubuję, że Dochowam Wierności Prawu, a Powierzony mi Urząd Sprawować Będę Tylko dla Dobra Publicznego i Pomyślności Mieszkańców Gminy. Tak mi Dopomóż Bóg" rozpocząłem pracę na rzecz Mieszkańców w kadencji 2018-2023.
Dzień ten, jest okazją do złożenia Podziękowań Wam, Drodzy Moi za zaufanie, jakim obdarzyliście mnie w wyborach samorządowych 21 października 2018 roku, które traktuję również jako wyraz Waszej pozytywnej oceny dla mojej pracy nie tylko w ostatniej kadencji, ale w całym 20-leciu pełnienia przeze mnie funkcji wójta Gminy Borzęcin. Zobowiązuję się tego zaufania nie zawieść, a przedłożony Państwu w kampanii wyborczej program realizować z pełną gorliwością i rzetelnością.
Na dzisiejszej inauguracyjnej sesji Rady Gminy Borzęcin zadeklarowałem współpracę z wszystkimi Radnymi, bez względu na "barwy" komitetów wyborczych, z których startowali i uzyskali mandaty. Pełnienie funkcji wójta traktuję jako zobowiązanie, ale i odpowiedzialną służbę na rzecz ogółu mieszkańców Mojej Gminy. To odpowiedzialność za każdą ulicę, przysiółek i miejscowość - bez wyjątku.
Rozwój Naszej Małej Ojczyzny, jaką jest Gmina Borzęcin jest dla mnie wartością nadrzędną. Dlatego w czasie tej kadencji nie będzie miejsca na puste dyspóty, waśnie i spory, ale tylko na konstruktywną dyskusję i rzetelną pracę ponad podziałami. Bo czas jest bezcenną wartością, a utraconych chwil i szans nikt nie zwróci.

Dziękuję za udział w wyborach zarówno tym, którzy na mnie głosowali, jak i tym, którzy głosowali na "nie" dla mojej kandydatury. Swoim uczestnictwem, daliście Państwo wyraz swojej obywatelskiej postawy i troski o rozwój naszej gminy, powiatu i województwa. To manifestacja patriotyzmu, która mam nadzieję, że będzie zachętą dla innych do aktywnego włączenia się w życie społeczne naszych miejscowości, gminy i kraju.
Wierzę, że swoją pracą w najbliższych pięciu latach "nieprzekonanych" do mnie przekonam, a tych którzy na mnie postawili swój głos na "TAK" upewnię, że warto było.

Z Wyrazami Szacunku

Janusz Kwaśniak
Wójt Gminy Borzęcin

Share/Save/Bookmark
 
I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Borzęcin kadencji 2018-2023 - zobacz fotorelację
I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Borzęcin kadencji 2018-2023 - zobacz fotorelację.

I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Borzęcin kadencji 2018-2023. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym i nowo wybranemu wójtowi, ślubowania oraz wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Borzęcin. Zobacz fotorelację. Fot. Piotr Kania >>>

I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Borzęcin kadencji 2018-2023. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym i nowo...

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak Niedziela, 25 listopada 2018
Share/Save/Bookmark
 
Lucjan Kołodziejski Zaprasza na wycieczkę Poznań-Gniezno-Licheń w dniach 15-16.01.2019
Lucjan Kołodziejski Zaprasza na wycieczkę Poznań-Gniezno-Licheń w dniach 15-16.01.2019.

lichen

Share/Save/Bookmark
 
II Wieczór Patriotyczny w Bielczy - zobacz fotorelację Andrzej Grucy
II Wieczór Patriotyczny w Bielczy - zobacz fotorelację Andrzej Grucy.

W piątek, 16 listopada br. przedszkolaki i uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielczy uczcili 100-lecie Odzyskania Niepodległości. W szkole zorganizowano po raz drugi Wieczór Patriotyczny. Zobacz fotorelację Andrzej Gruca

W piątek, 16 listopada br. przedszkolaki i uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielczy uczcili 100-lecie...

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak Niedziela, 25 listopada 2018
Share/Save/Bookmark
 
Gminne Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Borzęcinie - fotorelacja Andrzeja Grucy
Gminne Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Borzęcinie - fotorelacja Andrzeja Grucy.

Fotorelacja Andrzeja Grucy z Gminnych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Borzęcinie >>>

Chwilka wolnego czasu pozwala nadrobić zaległości w zakresie publikacji zdjęć. I chociaż od Narodowego Święta...

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak Niedziela, 25 listopada 2018
Share/Save/Bookmark
 
Gminne Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Borzęcinie - zobacz fotorelację portalu www.capuccino.eu
Gminne Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Borzęcinie - zobacz fotorelację portalu www.capuccino.eu.

Gminne Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Borzęcinie. Zobacz fotorelację portalu www.capuccino.eu >>>

Gminne Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Borzęcinie. Zobacz fotorelację portalu www.capuccino.eu >>>

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak Niedziela, 25 listopada 2018
Share/Save/Bookmark
 
Oświadczenie Dyrektora Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie
Oświadczenie Dyrektora Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie.

Oświadczenie Dyrektora Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie w związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji na stronie internetowej Facebook w zakresie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej.

W związku z pojawiającymi się od dłuższego czasu na stronie internetowej Facebook informacjami, dotyczącymi złej organizacji i niewłaściwej opieki nad pensjonariuszami w Regionalnym Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie, oświadczam że wpisy te są nieprawdziwe, a jedynym ich celem jest zdyskredytowanie pracujących z pełnym poświęceniem w nim osób, które dbają o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców.
Ośrodek funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług, zgodny ze standardami określonymi dla danego typu domu, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca domu. Wszyscy pracownicy posiadają wszelkie niezbędne kwalifikacje, a wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu opiekuńczo-terapeutycznego jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa tj. rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2012 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U.2018.734 z dnia 2018.04.13).
Jednocześnie informuję, że Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie przyjmuje mieszkańców na podstawie przepisów prawa, a osoby umieszczone na pobyt, zarówno na czas określony, jak też nieokreślony nie mogą przebywać w tut. Domu Pomocy Społecznej bez wymaganych przez ustawodawcę dokumentów.

Ewa Gładysz – Kulka
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
o nazwie Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie

Share/Save/Bookmark
 
100 lat Niepodległej - Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Borzęcinie
100 lat Niepodległej - Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Borzęcinie.

Resize of 2018.11.11 swieto odzyskania niepodleglosci 0063
Nadzwyczajny i uroczysty charakter miały tegoroczne IX Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Borzęcinie. Sposobność ku temu była szczególna i niepowtarzalna. Dokładnie 100 lat temu, 11 listopada 1918 roku, zrodziło się na nowo Państwo Polskie, II Rzeczpospolita, po okresie 123 lat zaborów i próbach wymazania jej z map Europy. Świętując ten niezwykły dzień w Borzęcinie, oprócz tradycyjnych: mszy świętej w intencji Ojczyzny, składania wiązanek kwiatów przed Pomnikiem Poległych i części artystycznej zakończonej wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych dokonano uroczystego poświęcenia Tablic Pamięci, które upamiętniają imiona i nazwiska 250 mieszkańców poległych w walce o wolność Ojczyzny. W uroczystych obchodach tłumnie wzięła udział społeczność gminy Borzęcin i goście. Radośnie świętowano ponad 5 godzin – w końcu taka okazja trafia się raz na 100 lat.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Ruszyło Szkolenie Małopolskich Terytorialsów
Ruszyło Szkolenie Małopolskich Terytorialsów.

DSC 0015W dniu 17 listopada ruszyło kolejne szkolenie podstawowe w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Do Terytorialnej Służby Wojskowej powołanych zostało 89 osób z całego województwa.
Ochotników, którzy do tej pory nie pełnili żadnej formy służby wojskowej, czeka intensywne szkolenie. W dniach 17 listopada – 2 grudnia wezmą udział w 16-dniowym szkoleniu podstawowym, nazywanym popularnie „szesnastką”. Dość duży odsetek kandydatów stanowią kobiety, jednak przedstawicielki płci pięknej nie oczekują taryfy ulgowej. Wszystkich żołnierzy czeka pełen cykl szkoleniowy od podstaw. W trakcie szesnastki będą się uczyć m.in. podstaw taktyki, topografii, przetrwania na polu walki, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal informatorbrzeski.pl: Pieniądze na drogi lokalne nie dla Brzeska? Znamy wstępną listę inwestycji z dofinansowaniem.
Portal informatorbrzeski.pl: Pieniądze na drogi lokalne nie dla Brzeska? Znamy wstępną listę inwestycji z dofinansowaniem..

13 listopada 2018 r. Wojewoda Małopolski ogłosił wstępne listy rankingowe na inwestycje w ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Na liście znalazło się łącznie 70 zadań – w tym 45 na zadania obejmujących modernizację i budowę dróg gminnych oraz 25 zadań realizowane przez powiaty i miasta na prawach powiatu. Łączna kwota inwestycji znajdujących się na liście rankingowej to ponad 200 mln.
Na liście znajdują się 3 wnioski z terenu powiatu brzeskiego – w tym:

Gmina Borzęcin (4 miejsce) – Budowa drogi gminnej „Zagórze” łączącej drogę powiatową nr 1430K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin z drogą gminną Łazy – Rudy Rysie w miejscowości Przyborów – łącznie 1,5 km. Wnioskowana kwota 3 mln. łączna wartość zadania 6 507 907,92 zł.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Radio RDN Małopolska: "Słowo za słowo" - rozmowa z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin
Radio RDN Małopolska: "Słowo za słowo" - rozmowa z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin.

O wyniku wyborów na wójta, ponad 20-letnim okresie pełnienia funkcji wójta i o tym jak zmieniała się gmina Borzęcin w tym czasie, zadłużeniu gminy Borzęcin i projekcie budżetu na 2019 rok, uchwalonych stawkach podatkowych, które będą obowiązywać w przyszłym roku, planowanej reorganizacji w urzędzie gminy, podwyżkach płac dla pracowników administracji samorządowej oraz sympatiach politycznych mieszkańców z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin w programie "Słowo za słowo" Radia RDN Małopolska w dniu 19 listopada br. rozmawiała Dorota Kunc.Share/Save/Bookmark
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 219
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information