Sobota, 24 sierpnia 2019 r. | imieniny: Bartłomieja, Malwiny

UWAGA !!! W Wielki Piątek, Urząd Gminy Borzęcin pracuje krócej
UWAGA !!! W Wielki Piątek, Urząd Gminy Borzęcin pracuje krócej.

UGUprzejmie informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2019 r. (tj. Wielki Piątek) Urząd Gminy w Borzęcinie pracuje do godziny 12:00.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na profilaktykę uzależnień w 2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na profilaktykę uzależnień w 2019 r..

pobrane copyNa realizację zadań publicznych Gminy Borzęcin w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku - przyznano dotacje następującym podmiotom:

Gminny Klub Sportowy – otrzymał dotację w wysokości – 4 000 zł

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Rozwoju i Integracji Europejskiej Powiatu Brzeskiego – otrzymało dotację w wysokości – 8 000 zł

Borzęcińskie Stowarzyszenie Fusalu „GRYF” - otrzymało dotację w wysokości – 2 500 zł

Klub Sportowy „ISKRA ŁĘKI” - otrzymał dotację w wysokości – 3 000 zł

Towarzystwo Wspierania Sportu, Kultury i Rozwoju Przedsiębiorczości – otrzymało dotację w wysokości – 2 000 zł

Stowarzyszenie Fightman – otrzymało dotację w wysokości – 3 000 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Borzęcinie – otrzymała dotację w wysokości 6 000 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Anielskiej w Bielczy - otrzymała dotację w wysokości 6 000 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Kantego w Przyborowie - otrzymała dotację w wysokości 6 500 zł

Parafia rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Borzęcinie Dolnym - otrzymała dotację w wysokości 4 000 zł

Pełna treść dostępna TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Gmina Borzęcin. Strażackie podsumowania
Gmina Borzęcin. Strażackie podsumowania.

W jednostkach OSP Gminy Borzęcin tradycyjnie, jak co roku przeprowadzono walne zebrania sprawozdawcze. Były one okazją do podsumowania działalności w 2018 roku, jak również przyjęcia planów na bieżący rok. Poniżej prezentujemy Państwu krótką relację z każdego z zebrań sprawozdawczych, charakteryzującą jednostkę i opisującą zakres prowadzonych działań. Dzisiaj trudno wyobrazić sobie reagowanie w sytuacjach kryzysowych, likwidację miejscowych zagrożeń czy nawet zabezpieczenie wydarzeń kulturalnych oraz organizowanych gminnych i kościelnych uroczystości bez formacji jaką są OSP. Stąd druhnom i druhom ochotnikom, którzy wykonują społeczną pracę na rzecz mieszkańców i naszych miejscowości całkowicie bezpłatnie należą się szczególne słowa uznania.

OSP Łęki

IMG 8585Zebraniem sprawozdawczym w OSP Łęki, zainaugurowano w sobotę 16 lutego br. cykl zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP Gminy Borzęcin. Jednostka OSP Łęki liczy 23 członków. W okresie sprawozdawczym przybyło 3. W 2018 roku druhowie z Łęk wyjeżdżali do akcji 16 razy: 6-krotnie do gaszenia pożarów i 10-krotnie do likwidacji miejscowych zagrożeń. W rozegranych w 2018 roku Gminnych Zawodach Sportowo - Pożarniczych drużyna seniorów zajęła 3. miejsce. Druhny i Druhowie OSP Łęki angażują się w życie społeczne miejscowości i gminy, biorąc udział w różnego rodzaju akcjach związanych m.in. z zabezpieczeniem imprez masowych, wsparciem rozwoju miejscowości i miejscowej szkoły podstawowej. Najważniejszym zadaniem, które jednostka zamierza zrealizować, przy udziale gminy w najbliższym czasie jest rozbudowa remizy i zagospodarowanie przyległego placu wraz z centrum miejscowości.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Nowości wydawnicze w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borzęcinie
Nowości wydawnicze w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borzęcinie.

IMG 2702Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie oraz filie w Bielczy i w Przyborowie wzbogaciły swoje zbiory o nowe pozycje książkowe. Zakup nowości wydawniczych był możliwy do zrealizowania dzięki środkom przekazanym przez Wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka oraz Radzie Gminy w Borzęcinie w kwocie 10 000 zł., za co serdecznie dziękujemy. Na naszych półkach znalazły się m.in. książki takich autorów jak: Bellon A., Child L., Czornyj M., Gołębiewska I., Hołownia S., Kareta M., Karpińska A., Kepler L., Koprowski M. Michalak K., Mróz R., Olejnik A., Steel D. Kolejne zakupy ze środków przekazanych przez Wójta i Radę Gminy będą realizowane w miarę ukazywania się nowości książkowych na rynku wydawniczym.
Dzięki przekazanym środkom Biblioteka będzie miała również możliwość wnioskowania do Biblioteki Narodowej o zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w ramach projektu Priorytet 1.
Czytelników zapraszamy do odwiedzania i wypożyczania nowości wydawniczych znajdujących się w naszych bibliotekach.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW nr 768- etap II"
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW nr 768- etap II" .

mapaDWUrząd Gminy Borzęcin podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie o wszczęciu przez Wójta Gminy Szczurowa postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW nr 768- etap II". 

Treść zawiadomienia wraz z obwieszczeniem dostępna po kliknięciu linków poniżej...

pdfZawiadomienie_o_wszczęciu.pdf930.27 KB

pdfObwieszczenie._Budowa_polączenia_węzła_A4_Brzesko_z_DW_nr_768-_etap_II.pdf551.92 KB

Borzęcin, dn. 18 kwietnia 2019 r.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Gmina Borzęcin. Zakończono realizację projektu „E-urzędy w województwie małopolskim”
Gmina Borzęcin. Zakończono realizację projektu „E-urzędy w województwie małopolskim”.

Mapa DotacjiW dniu 31 marca 2019 roku zakończyła się realizacja partnerskiego projektu pn. „E-urzędy w województwie małopolskim”, realizowanego w ramach poddziałania 2.18 PO WER przez Euro Innowacje sp. z o.o. jako partnera wiodącego wspólnie z Gminami: Borzęcin, Brzesko, Koniusza, Miechów, Oświęcim, Proszowice, Racławice, Słaboszów oraz CWA S.A. pod nadzorem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem projektu była poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w ośmiu urzędach JST z powiatów: brzeskiego, miechowskiego, proszowickiego i oświęcimskiego województwa małopolskiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez integrację i modernizację (SD) i (ESOD), wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych oraz podniesienie kompetencji 211 kadr w ramach 6 zad.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania: elektronizację procesu obsługi dla podatków i opłat, automatyzację rozliczeń oraz poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy, wdrożenie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje, wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta, doskonalenie kompetencji kadr w obszarze: podatków i opłat, zarządzania nieruchomościami oraz w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi.

Łączna wartość projektu zamknęła się kwotą 1 milion 489 tysięcy 344 złotych, z czego dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej to kwota 1 milion 248 tysięcy 384 złote.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019 - diagnoza potrzeb
Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019 - diagnoza potrzeb .

opieka wytchnieniowaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie w związku z ogłoszonym programem przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2 kwietnia 2019 r. pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach programu i zarazem spełniające następujące kryteria ogłoszone w programie.

Program kierowany jest do:

1) dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
2) osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tymi osobami,

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: Gmina Borzęcin na V Europejskim Kongresie Samorządów
Kurier Borzęcki: Gmina Borzęcin na V Europejskim Kongresie Samorządów.

Resize of IMG 4153„Samorząd strategią dla przyszłości” to temat przewodni V Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbył się w dniach 8-9 kwietnia w krakowskim Centrum Kongresowym ICE. Podczas kongresu odbyło się ponad 80 wydarzeń, w tym bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady i prezentacje podzielone na 7 ścieżek tematycznych, a także uroczysta gala. Wydarzenie, w którym na zaproszenie organizatorów wziął udział wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak zgromadziło ponad 2000 uczestników – liderów samorządowych oraz elit regionalnych, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, organizacji pozarządowych i mediów z kilkunastu krajów Europy, a także spoza niej. Organizowany od pięciu lat kongres to również najważniejsze spotkanie przedstawicieli władz regionalnych z przedstawicielami administracji publicznej i Unii Europejskiej.
W tegorocznej edycji kongresu wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak odpowiadając na zaproszenie Zygmunta Berdychowskiego, Przewodniczącego Rady Programowej Forum Ekonomicznego wziął udział w rozmowie z cyklu „Historie Sukcesu”, która odbyła się w ramach panelu dyskusyjnego pt. „Współpraca i wymiana doświadczeń kluczem do sukcesu? - rola i znaczenie związków i porozumień międzygminnych”. Rozmowę z wójtem gminy Borzęcin przeprowadził Jacek Krzemiński z Polskiej Agencji Prasowej. W panelu wzięli udział: Marek Chadima - Specjalista ds. Prawnych Związku Miast i Gmin Republiki Czeskiej, José Maria Costa – Burmistrz, Rada Gminy Viana do Castelo z Portugalii, Martin Guillermo Ramirez - Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych z Niemiec, Grzegorz Cichy – Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego do Spraw Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska z siedzibą w Proszowicach oraz moderator dyskusji Emilio D’Alessio - Rzecznik, Coordinamento Agende 21 Locali Italiane z Włoch.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: Wakacyjny remont w Przyborowie
Kurier Borzęcki: Wakacyjny remont w Przyborowie.

IMG 4144Wraz z zakończeniem roku szkolnego 2018/2019 rozpoczną się prace remontowe związane z wymianą pokrycia dachowego na budynku szkoły podstawowej w Przyborowie. Przed kilkoma dniami rozstrzygnięto postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Prace remontowe wykona firma „LAX-POL” Adam Laskoś, Kompleksowe Usługi Remontowo-Budowlane z Ropy, a ich koszt zgodnie ze złożoną ofertą zamknie się kwotą 108 tysięcy 805 złotych.

Zakres planowanych robót przewiduje rozbiórkę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, wykonanie pokrycia dachu z ewentualną wymianą elementów konstrukcyjnych dachu i deskowaniem połaci, wykonanie instalacji odgromowej oraz demontaż i ponowny montaż rynien i rur spustowych.

Remont zostanie przeprowadzony w okresie od 24 czerwca do 26 sierpnia br.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zebranie sprawozdawcze w OSP Jagniówka i OSP Borzęcin Dolny
Zebranie sprawozdawcze w OSP Jagniówka i OSP Borzęcin Dolny.

Zebraniami sprawozdawczymi, które odbyły się w sobotę, 16 marca br. w OSP Jagniówka i OSP Borzęcin Dolny zakończono cykl zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP gminy Borzęcin w 2019 roku.

OSP Jagniówka

W sobotę, 16 marca br. odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Jagniówka. To najmniejsza jednostka OSP w gminie Borzęcin, funkcjonująca w sołectwie liczącym niewiele ponad 250 mieszkańców, zrzeszająca 15 członków, w tym 2 kobiety. W 2018 roku druhowie z Jagniówki odnotowali 4 wyjazdy do akcji. Brali czynny udział w uroczystościach parafialnych i zabezpieczeniu imprez masowych. Mimo ograniczonego potencjału ludzkiego, aktywnie uczestniczą w wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych na terenie gminy i kultywują bogatą tradycję funkcjonowania jednostki, zapisując kolejne piękne karty jej historii. W 2018 roku Jednostka OSP Jagniówka wespół z OSP Borzęcin Dolny była współorganizatorem Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych, które gościnnie, ze względu na budowę boiska wielofunkcyjnego w Borzęcinie Dolnym odbyły się na obiekcie Sokoła w Borzęcinie – Borku. W zawodach tych, zajęła 6 miejsce.
Najważniejszym zadaniem do realizacji, które stanowi cel w bieżącej kadencji samorządu jest budowa nowego obiektu wielofunkcyjnego w tej miejscowości, który pozwoliłby wygospodarować, nowe funkcjonalne zaplecze dla druhów OSP. Cel ten planuje się zrealizować do końca 2023 roku.

OSP Borzęcin Dolny

Zebraniem sprawozdawczym w OSP Borzęcin Dolny, które odbyło się w sobotę 16 marca br. zakończono cykl zebrań sprawozdawczych w jednostkach gminy Borzęcin w 2019 roku.
Jednostka OSP Borzęcin Dolny liczy 31 członków. W roku 2018 zaktualizowano stan liczebny jednostki, w wyniku czego ubyło 12 druhów, przybył 1 druh. Druhowie OSP z Borzęcina Dolnego wyjeżdżali do akcji 9 razy w tym: 5 razy do likwidacji miejscowych zagrożeń i 2 razy do pożarów; odnotowano również 2 fałszywe alarmy. Jednostka OSP w Borzęcinie Dolnym aktywnie uczestniczy w uroczystościach parafialnych, jak również zabezpieczeniu imprez masowych. Współpracuje z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w tej miejscowości organizując pogadanki i pokazy sprzętu strażackiego. W 2018 roku była głównym organizatorem Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych, w których zajęła 4 miejsce.
Najważniejszym i priorytetowym zadaniem do realizacji na najbliższe lata jest przebudowa i rozbudowa remizy OSP. Dla potrzeb realizacji inwestycji wykonano projekt i uzyskano pozwolenie budowlane. Wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia znajduje się na liście rezerwowej w ramach działania 11.2 Odnowa Obszarów Wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i oczekuje na decyzję o finansowym wsparciu. Środki na wkład własny dla potrzeb realizacji tej inwestycji zapisano również w budżecie gminy.
Druhowie OSP Borzęcin Dolny mają również inne ambitne plany na 2019 rok związane z doposażeniem pojazdu pożarniczego, pozyskaniem quada dla potrzeb jednostki, jak również przeprowadzeniem niezbędnych szkoleń.

Zebraniami sprawozdawczymi, które odbyły się w sobotę, 16 marca br. w OSP Jagniówka i OSP Borzęcin Dolny zakończono cykl...

Opublikowany przez Gmina Borzęcin Wtorek, 16 kwietnia 2019
Share/Save/Bookmark
 
Budynek Urzędu Gminy Borzęcin zyska na funkcjonalności i estetyce
Budynek Urzędu Gminy Borzęcin zyska na funkcjonalności i estetyce.

Resize of IMG 2499Trwają prace związane z II etapem termomodernizacji Urzędu Gminy Borzęcin. Zadanie pn. „Modernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Borzęcinie – termomodernizacja budynku wraz z instalacją elektryczną i instalacją fotowoltaiczną” realizuje Firma Handlowo-Usługowa „EL-BUD” Leszek Wójcik z Borzęcina, a wartość robót zgodnie z kosztorysem ofertowym zamyka się kwotą 1 085 946,43 złotych.

- Zakres prowadzonych prac obejmuje termomodernizację przegród budowlanych w tym ścian i stropu, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachowego. Na dachu obiektu, umiejscowiona zostanie instalacja fotowoltaiczna PV, a wewnątrz budynku dotychczasowe oświetlenie zastąpione zostanie oświetleniem LED – informuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. - Realizacja I i II etapu inwestycji pozwoli obniżyć koszty utrzymania obiektu o około 30 – 40%. Termin zakończenia prac upływa 31 maja 2019 roku.

Projekt pn. „„Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Borzęcinie”– poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice” uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR w wysokości 49,92% kosztów kwalifikowanych. 1/7 kosztów własnych projektu ponosi Poczta Polska, jako współwłaściciel w 1/7 części budynku.

[tell]

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zebranie sprawozdawcze w OSP Borzęcin Górny
Zebranie sprawozdawcze w OSP Borzęcin Górny.

I kwartał każdego roku to tradycyjnie czas zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP Gminy Borzęcin. W sobotę, 9 marca br. na zebraniu sprawozdawczym spotkali się druhowie OSP Borzęcin Górny. To jedyna jednostka w gminie, która przynależy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, a zarazem wiodąca w zakresie wyszkolenia i wyposażenia. Jednostka OSP Borzęcin Górny zrzesza 38 druhów, w tym 10 kobiet. W trakcie roku sprawozdawczego przybył jeden druh. W ramach jednostki funkcjonują młodzieżowe drużyny pożarnicze: żeńska i męska.
W 2018 roku OSP Borzęcin Górny wyjeżdżało do akcji ratowniczych 44 razy: 33 razy do likwidacji miejscowych zagrożeń i 10 razy do gaszenia pożarów; odnotowano również jeden fałszywy alarm. W rozegranych w ubiegłym roku Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych drużyna seniorów zajęła 2 miejsce, żeńska młodzieżowa drużyna pożarnicza – 1 miejsce oraz męska młodzieżowa drużyna pożarnicza – 1 miejsce.
OSP Borzęcin Górny bierze czynny udział w organizowanych uroczystościach parafialnych i gminnych oraz zabezpieczeniu imprez masowych. Prowadzi aktywną działalność społeczną i kulturalną organizując m.in. pogadanki dla dzieci i młodzieży, jak również prezentacje sprzętu pożarniczego. Aktywnie uczestniczy w szkoleniach celem podnoszenia strażackich kwalifikacji.
W 2018 roku stan jednostki uzupełniono o niezbędny drobny sprzęt i wyposażenie. W ramach programu „Bezpieczna Małopolska” przy współfinansowaniu budżetu gminy i województwa małopolskiego zakupiono wytwornicę pianową, radiotelefon z zestawem dokaskowym i ubranie specjalne.
Jednostka od lat boryka się z problemem braku zaplecza garażowego, stąd za kilka tygodni ruszy oczekiwana inwestycja „Rozbudowy i przebudowy Remizy OSP Borzęcin Górny na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”. Aktualnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy zadania. Przypomnijmy, że projekt przewiduje wykonanie rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku remizy OSP na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami, infrastrukturą techniczną, drogową, małą architekturą i zielenią oraz budową ogrodzenia. Rozbudowa będzie polegać na wydłużeniu budynku o część zawierającą: na parterze garaż dla dwóch samochodów bojowych straży pożarnej, na piętrze salę wielofunkcyjną z zapleczem, na poddaszu salę szkoleniową dla strażaków z zapleczem. Przebudowa części istniejącej polegać będzie na dobudowie do budynku zewnętrznego podnośnika dla osób niepełnosprawnych i wprowadzeniu w istniejącą strukturę budowlaną ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz wydzieleniu na parterze zaplecza sanitarnego dla straży, a na piętrze i poddaszu węzłów sanitarnych. Ponadto rozebrany zostanie istniejący budynek byłej masarni, a teren przyległy do remizy zostanie zagospodarowany. Wartość kosztorysowa zadania po aktualizacji zamyka się kwotą 2 milionów 379 tysięcy 91 złotych. Na realizację inwestycji gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie w ramach działania 11.2 Odnowa Obszarów Wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1 milion 299 tysięcy 625 złotych. Realizacja zadania planowana jest w latach 2014-2020.
Jednostka OSP Borzęcin Górny ma ambitne plany na 2019 rok. Oprócz priorytetowego zadania, jakim jest rozbudowa remizy planuje się zakup podwozia do transportu łodzi, wymianę zbiornika w samochodzie Jelcz i zakup umundurowania. Ponadto zakłada się przyjęcie 6 nowych członków i przeszkolenie 9 osób.
W zebraniu sprawozdawczym w Borzęcinie Górnym wziął udział Ksiądz Proboszcz Mikołaj Piec, który wysoko ocenił współpracę parafii z druhami ochotnikami, dziękując za każdy gest życzliwości i wsparcie.

 

I kwartał każdego roku to tradycyjnie czas zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP Gminy Borzęcin. W sobotę, 9 marca...

Opublikowany przez Gmina Borzęcin Wtorek, 16 kwietnia 2019

 

Share/Save/Bookmark
 
Zebranie Sprawozdawcze w OSP Bielcza
Zebranie Sprawozdawcze w OSP Bielcza.

I kwartał każdego roku to tradycyjnie czas zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP Gminy Borzęcin. W sobotę, 9 marca br. odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Bielcza. Jednostka ta liczy 29 członków, w tym 6 kobiet oraz 4 członków honorowych. W 2018 roku brała udział w 15 akcjach, z czego 10 wyjazdów to wyjazdy do gaszenia pożarów, a 5 do likwidacji miejscowych zagrożeń. W rozegranych w ubiegłym roku Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych zajęła 5 miejsce. Druhny i Druhowie OSP Bielcza aktywnie angażują się w życie społeczne miejscowości i gminy uczestnicząc w uroczystościach parafialnych i festynach, w zabezpieczeniu imprez masowych, jak również odbywającej się w Bielczy imprezy biegowej Borzęcińska Dycha; organizują pogadanki i pokazy pożarnicze przy ścisłej współpracy z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym, Parafią pw. Matki Bożej Anielskiej oraz Stowarzyszeniem „Bielczanki z Pasją”. W ubiegłym roku jednostka OSP w Bielczy wzbogaciła się m.in. o motopompę szlamową oraz zestaw do ratownictwa PSP R1 zakupione w ramach programu „Bezpieczna Małopolska” przy współfinansowaniu po połowie z budżetu gminy i województwa małopolskiego. Marzeniem strażaków jest zakup nowego lekkiego wozu bojowego, który zastąpi wycofanego z podziału bojowego, wysłużonego Volkswagena T4. W budżecie na 2019 rok samorząd gminy Borzęcin zabezpieczył na ten cel 80 tysięcy złotych, podejmując jednocześnie działania zmierzające do pozyskania dofinansowania w tej samej kwocie z programu „Bezpieczna Małopolska”, celem sfinalizowania zakupu. W ramach planów na 2019 rok zakłada się również przegląd hydrantów i przyjęcie 8 nowych członków.

I kwartał każdego roku to tradycyjnie czas zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP Gminy Borzęcin. W sobotę, 9 marca...

Opublikowany przez Gmina Borzęcin Wtorek, 16 kwietnia 2019
Share/Save/Bookmark
 
UWAGA! Ogłoszenie o sprzedaży okien pochodzących z demontażu
UWAGA! Ogłoszenie o sprzedaży okien pochodzących z demontażu.

oknaUrząd Gminy w Borzęcinie informuje, że posiada do sprzedaży okna pochodzące z demontażu z budynku Urzędu Gminy Borzęcin w związku z prowadzoną modernizacji tutejszego Urzędu. Okna przeznaczone do sprzedaży są złożone na placu przy Urzędzie Gminy, gdzie można dokonać oględzin w godzinach jego pracy. Zainteresowani zakupem mieszkańcy proszeni są o wystąpienie do tut. Urzędu z wnioskiem, w którym należy określić wymiary okna i ilość sztuk. Posiadamy okna o wymiarach zewnętrznych:

· 90 cm * 90 cm - cena 30 zł/szt. + 23% VAT = 36,90 zł,
· 90 cm * 140 cm - cena 50 zł/szt. + 23% VAT = 61,50 zł,
· 90 cm * 170 cm - cena 65 zł/szt. + 23% VAT = 79,95 zł.

Sprzedaż okien, będzie dokonywana według kolejności złożonych wniosków.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal informatorbrzeski.pl: „Konkurs na Pisankę i Plastykę Obrzędową związaną z Wielkanocą”, edycja 2019 rozstrzygnięty
Portal informatorbrzeski.pl: „Konkurs na Pisankę i Plastykę Obrzędową związaną z Wielkanocą”, edycja 2019 rozstrzygnięty.

W sobotę 13 kwietnia 2019 roku w tarnowskim Muzeum Etnograficznym rozstrzygnięto 30 jubileuszową edycję „Konkursu na Pisankę i Plastykę Obrzędową związaną z Wielkanocą”. Wśród nagrodzonych nie zabrakło twórców z terenu powiatu brzeskiego. Organizatorzy uhonorowali również najbardziej zaangażowanych i zasłużonych twórców – w tym m.in. Katarzynie Żurek z Przyborowa i Marii Pyrek z Borzęcina.

Do konkursu zgłoszono pisanki oraz elementy plastyki obrzędowej przygotowane przez aż 386 twórców z regionu tarnowskiego – powiaty: dąbrowski, brzeski, tarnowski ziemski i grodzki oraz z powiatu nowosądeckiego, gorlickiego oraz nowotarskiego!

Nad konkursem czuwała Komisja konkursowa w składzie: Maria Cetera – przewodnicząca – etnograf Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Urszula Gieroń – etnograf Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Marta Smólczyńska – etnolog Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu, Benedykt Kafel główny etnograf Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu oraz Beata Rompała – główny specjalista do spraw upowszechniania kultury ludowej – Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – Biuro Organizacyjne w Tarnowie.

30. Regionalnym Konkursie na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z okresem Wielkanocy.

Opublikowany przez Informator Brzeski Sobota, 13 kwietnia 2019
Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zostaw 1% w Małopolsce
Zostaw 1% w Małopolsce.


Przekazując 1% swojego podatku wszyscy przyczyniamy się do wsparcia organizacji pożytku publicznego, które prężnie działają w Małopolsce. Nie sposób wymienić wszystkich obszarów, w których się realizują – od charytatywnej, przez ochronę zdrowia, przeciwdziałanie bezrobociu, sport, po kulturę, naukę, bezpieczeństwo publiczne. Pamiętajmy, że Organizacje Pożytku Publicznego działają dla dobra wszystkich mieszkańców, stanowią nasz wspólny kapitał, działają, pokazując jak sami możemy pomagać innym i sobie, tutaj - w Małopolsce. Ważne byśmy dostrzegali ich nieocenione zaangażowanie, pracę oraz obecność. Możemy to zrobić przekazując im 1%.

MECHANIZM ODPISU 1% PODATKU

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
30. Regionalny Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z okresem Wielkanocy - relacja live portalu www.informatorbrzeski.pl
30. Regionalny Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z okresem Wielkanocy - relacja live portalu www.informatorbrzeski.pl.

30. Regionalny Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z okresem Wielkanocy - zobacz relację live portalu www.informatorbrzeski.pl z ogłoszenia wyników i wręczenia nagród >>>

30. Regionalnym Konkursie na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z okresem Wielkanocy.

Opublikowany przez Informator Brzeski Sobota, 13 kwietnia 2019
Share/Save/Bookmark
 
XXX Regionalny Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z okresem Wielkanocy
XXX Regionalny Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z okresem Wielkanocy.

XXX Regionalny Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z okresem Wielkanocy i jak zwykle Mocna Reprezentacja Gminy Borzęcin. Gratulacje!!!

 

Opublikowany przez GOK Borzęcin Sobota, 13 kwietnia 2019
Share/Save/Bookmark
 
Preferencyjne pożyczki dla firm działających na rynku powyżej 24 miesięcy
Preferencyjne pożyczki dla firm działających na rynku powyżej 24 miesięcy.

56629276 1140698169444196 2308477567922864128 n1Preferencyjne pożyczki dla firm działających na rynku powyżej 24 miesięcy. Dla kogo? Firmy z regionu Małopolski, prowadzące działalność powyżej 24 miesięcy.
Ile? Maksymalnie kwota 400 tys. złotych.

Warunki:
• na okres 84 miesięcy z możliwością skorzystania z karencji na spłatę kapitału 6 miesięcy,
• preferencyjne oprocentowanie 1,87 dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenach o niskiej aktywności gospodarczej (powiaty: tarnowski, dąbrowski, brzeski, gorlicki, nowosądecki, limanowski, proszowicki),
• wkład własny nie jest wymagany,
• brak prowizji za udzielenie pożyczki.

Pomoc w uzyskaniu pożyczki i pełne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oferuje Małopolskie Centrum Usług Wspólnych - Fundusze Europejskie:
tel. +48 799 283 358; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; www.mcuw.pl; Tarnów, ul.Klikowska 85.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Radio RDN Małopolska: PKP zapowiadają duże inwestycje na dworcach w regionie
Radio RDN Małopolska: PKP zapowiadają duże inwestycje na dworcach w regionie.

Budynki w Sterkowcu i w Biadolinach Szlacheckich mają się zmienić nie do poznania. Pomogą środki unijne.
– Nowe dworce będą nowoczesne, komfortowe i dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej sprawności – mówi starosta brzeski, Andrzej Potępa. – Przeszklone, monitorowane, z parkingami – rozwiązania na dzisiejsze czasy bardzo nowoczesne – z matami grzewczymi, z toaletami. Patrząc na liczbę osób, które wróciły do PKP, to jest to naprawdę bardzo potrzebna inwestycja i cieszę się, że ona rusza.
Są już dostępne wizualizacje.Projekt zakłada wyburzenie dotychczasowych dworców i postawienie w ich miejscu nowych, mniejszych, obiektów. Zmodernizowany dworzec w Brzesku również zyska dodatkowe udogodnienia.
Miasto Brzesko otrzymało blisko milion złotych unijnej dotacji na budowę parkingu typu park and ride. Do końca tego roku ma powstać przestronny plac na blisko 160 miejsc parkingowych oraz strefa dla rowerzystów. Parking będzie oświetlony i monitorowany.

Share/Save/Bookmark
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 235
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information