Niedziela, 25 marca 2018 r. | imieniny: Marioli, Dyzmy

XXXVII Sesja Rady Gminy Borzęcin. Będą nowe chodniki przy drogach powiatowych
XXXVII Sesja Rady Gminy Borzęcin. Będą nowe chodniki przy drogach powiatowych.

IMG 3759W piątek, 9 marca br. w Sali Narad Domu Ludowego odbyła się XXXVII Sesja Rady Gminy Borzęcin. W trakcie posiedzenia radni postanowili o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu brzeskiego w kwocie 300 tysięcy złotych, jak również dla Województwa Małopolskiego w kwocie 40 tysięcy złotych z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach powiatowych w Borzęcinie, Bielczy i Przyborowie, jak również na realizację zadania pn. "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 - etap II wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" (kolejne podejście do przygotowania projektu budowy obwodnicy Przyborowa i Rudy-Rysia).
Ponadto radni podjęli uchwały w sprawach: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzęcin w 2018 roku; uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Borzęcin na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024”; uchwalenia założeń do "Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Borzęcin na lata 2017- 2031"; podziału Gminy Borzęcin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym; zmiany uchwały w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borzęcin oraz dla nauczycieli, którym powierzono pełnienie innego stanowiska kierowniczego w szkole; określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela oraz innych nauczycieli; zmiany regulaminu dotyczącego wynagradzania nauczycieli; przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizacje zadań w ramach programu "Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”; zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 oraz zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borzęcin.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Wszystkiego Najlepszego z Okazji Dnia Kobiet !!!
Wszystkiego Najlepszego z Okazji Dnia Kobiet !!!.

„Świat bez Kobiet, byłby jak ogród bez kwiatów”.
                                                            Pierre de Brantome

Drogie Panie...

W ten Wyjątkowy Dzień,
Pragniemy złożyć Wam Najserdeczniejsze Życzenia
Zdrowia, Pogody Ducha i Pomyślności.
Aby zawsze otaczały Was tylko Szczere i Kochające Osoby.
To czego Pragniecie, niech będzie na wyciągnięcie dłoni,
A każde nowe wyzwanie, niech utwierdza Was w przekonaniu,
Że jesteście Wyjątkowe.

Dziękując za chwile zrozumienia, gesty dobroci i setki cudownych uśmiechów,
Życzymy również, aby to co Dobre, nigdy Was nie omijało,
A każdy kolejny dzień,
Był pełen Radości, Miłości i Niepowtarzalnych Chwil.

Życzą
Janusz Kwaśniak
Wójt Gminy Borzęcin
wraz
z męską częścią załogi UG Borzęcin

dzien kobiet

Share/Save/Bookmark
 
Borzęcin Dolny: Będzie nowe boisko przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
Borzęcin Dolny: Będzie nowe boisko przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

Resize of DSC 0237Blisko 430 tysięcy złotych wyda w tym roku gmina Borzęcin na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym. Przed kilkoma dniami samorząd pozyskał dofinansowanie na realizację zadania z budżetu województwa małopolskiego w kwocie 194 tysiące 542 złote w ramach pilotażowego projektu „Małopolskie boiska”. Prace budowlane, zgodnie z harmonogramem zostaną zrealizowane w miesiącach wakacyjnych, a uczniowie będą mogli z nowego  obiekt korzystać wraz z pierwszym dzwonkiem roku szkolnego 2018/2019.

- W ramach realizowanych prac powstanie boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20x40 metrów z funkcjami do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i w tenisa ziemnego. Dotychczasową urazogenną nawierzchnię asfaltową istniejącego boiska do koszykówki i piłki ręcznej oraz ziemno-żwirową boiska do piłki nożnej zastąpi bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa. Teren wokół zostanie utwardzony, wykonane zostaną piłkochwyty oraz zainstalowane ławki dla zawodników i widzów - mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

To pierwszy etap modernizacji obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym. Jak informuje wójt Kwaśniak w planach jest również budowa sali gimnastycznej, która uczniom i przedszkolakom z tej miejscowości zapewni komfortowe warunki rozwoju fizycznego.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: Strzelectwo z pasją
Kurier Borzęcki: Strzelectwo z pasją.

Resize of Resize of 2018.02.24 zawody strzeleckie w Warysiu0028Zimowa sceneria powitała około 80 młodych pasjonatów strzelectwa sportowego, którzy mimo „dużego” mrozu postanowili spędzić ostatni dzień ferii zimowych w plenerze, biorąc udział w rywalizacji o tytuł najlepszego strzelca w gminie Borzęcin. Zawody od osiemnastu już lat odbywają się na prowizorycznej strzelnicy stworzonej na jeden dzień obok budynku świetlicy GOK w Warysiu, jednej z najmniejszych miejscowości gminy. Patronat nad tegoroczną imprezą – jak każe już kilkunastoletnia tradycja – objął Czesław Małek, przewodniczący Rady Gminy Borzęcin, orędownik tego rodzaju zmagań i wieloletni działacz miejscowego koła strzeleckiego. Organizatorami byli: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz koło strzeleckie LOK z Bielczy.
Zawody strzeleckie były jedną z wielu atrakcji w ramach programu „FERIE 2018 w Borzęcinie”. Organizatorzy zadbali, by wszyscy chętni zostali dowiezieni na miejsce rywalizacji. Przygotowano również dla nich poczęstunek w postaci pieczonej kiełbaski, herbaty i słodkości. - Od wielu lat zawody te cieszą się w gminie Borzęcin sporym zainteresowaniem i dużą frekwencją. Tradycyjnie organizujemy je z GOK na zakończenie zimowych ferii – mówi Czesław Małek.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: Udany rewanż w zawodach szachowych
Kurier Borzęcki: Udany rewanż w zawodach szachowych.

sz2
Po raz drugi w Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie zorganizowano turniej szachowy dla dzieci i młodzieży „O Puchar Dyrektora GOK”. Wzięło w nim udział 37 młodych szachistów, rywalizujących na dystansie 7 rund z tempem 15 minut dla każdego zawodnika. Najstarsi zawodnicy mieli 18 lat, a najmłodszą uczestniczką była 5-letnia Edyta Knap z Borzęcina. W Turnieju zwyciężył Wiktor Kryzia z Woli Radłowskiej przed Wojciechem Urbańskim (TS Wisła Kraków) oraz Jakubem Micułą (UKS Goniec Staniątki). Cała trójka wygrała po 6 partii, a o kolejności miejsc na podium zadecydował ranking FIDE poszczególnych zawodników. Co ciekawe, dwóch pierwszych rywalizowało ze sobą także w ubiegłorocznym turnieju rozgrywanym w Borzęcinie. Wtedy kolejność była odwrotna. Również w jednej z rund w tym roku młodzi szachiści zagrali ze sobą i tu także lepszy był Wojciech Urbański.
Najlepszymi zawodnikami z Borzęcina byli: Patryk Siudut – zwycięzca w 4 partiach, Mikołaj Derleta (4 wygrane) oraz Wiktor Dębiński (3 wygrane).

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
„Kierunek Kariera" - weź udział w projekcie
„Kierunek Kariera" - weź udział w projekcie.

pobrane copy copyJak już niejednokrotnie informowaliśmy, uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera" adresowanym do pracujących Małopolan, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie można otrzymać nawet do 87% dofinansowania do szkoleń komputerowych, językowych oraz prawa jazdy (kat. A, B, C, C+E). Pierwszym krokiem do otrzymania dofinansowania w formie bonów szkoleniowych jest usługa Bilansu Kariery. Dotąd z usługi Bilansu Kariery skorzystało prawie 6000 Małopolan. Na Bilans Kariery można umówić się w jednym z Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, mieszczących się w siedzibach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
Z doradztwa można skorzystać również lokalnie, nasi doradcy dyżurują także w punktach mobilnych - w marcu zaplanowaliśmy nasze dyżury w 32 miejscowościach Małopolski.

docxInformacja z uwzglednieniem lokalnych dyżurów826.04 KB

docxSzkolenia za bony 2018826.78 KB

Share/Save/Bookmark
 
UWAGA! Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bielczy
UWAGA! Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bielczy.

herb-nNa podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.), § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz.U. z 2017, poz.1587) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bielczy.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy.
w Borzęcinie i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Borzęcinie.
§ 3. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Borzęcin.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełna treść wraz z załącznikami dostępna TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 
Walne Zebranie Sprawozdawcze w OSP Jagniówka
Walne Zebranie Sprawozdawcze w OSP Jagniówka.

W sobotę, 3 marca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze w OSP Jagniówka. To trzecia z sześciu jednostek OSP funkcjonujących na terenie gminy Borzęcin, w której podsumowano 2017 rok, a zarazem przyjęto plan na rok 2018. Zebranie w Jagniówce zaszczycił swoją obecnością Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej , st. bryg. mgr inż. Piotr Strojny.

Jednostka OSP Jagniówka funkcjonuje w najmniejszym, liczącym niewiele ponad 200 mieszkańców sołectwie gminy. Zrzesza 15 członków i dysponuje lekkim samochodem strażackim Volkswagen T4.
Najważniejszym z planowanych zadań jest budowa nowej remizy, będącej elementem budynku wielofunkcyjnego, łączącego funkcję strażnicy z funkcją kulturalną i społeczną. Aktualnie obiekt jest w trakcie projektowania. Na ten cel w budżecie gminy Borzęcin na 2018 rok zapisano kwotę 50 tysięcy złotych. Gmina zamierza do końca br. uzyskać pozwolenie na budowę.

Zebranie w OSP Jagniówka było okazją do złożenia podziękowań Druhom Ochotnikom z tej Jednostki za trud społecznej pracy, zaangażowanie nie tylko w działalność bojową, ale również społeczno-kulturalną i trwanie na straży bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości i gminy. Było też okazją do złożenia życzeń realizacji wszelkich planów związanych z rozwojem OSP, jak również tych osobistych...

 

 

W sobotę, 3 marca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze w OSP Jagniówka. To trzecia z sześciu jednostek OSP funkcjonuj...

Opublikowany przez Gmina Borzęcin na 4 marca 2018
Zobacz galerię na FACEBOOK
Share/Save/Bookmark
 
Gazeta Krakowska: Oto wyjątkowi Małopolanie. Uhonorowaliśmy Ludzi Roku i Osobowości Roku 2017
Gazeta Krakowska: Oto wyjątkowi Małopolanie. Uhonorowaliśmy Ludzi Roku i Osobowości Roku 2017.

Resize of DSC 0091W Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie „Gazeta Krakowska” po raz 26 wyróżniła ludzi, którzy w 2017 roku wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami w różnych dziedzinach życia, w całej Małopolsce. Od stycznia mieszkańcy Małopolski oddawali swoje głosy w naszej akcji Osobowości Roku, wybierając osoby, które w minionym 2017 roku wyróżniły się szczególnymi działaniami w różnych dziedzinach, osiągnęły sukcesy i znacząco zasłużyły się dla lokalnej społeczności. Głosowanie było prowadzone w czterech kategoriach: kultura, działalność społeczna i charytatywna, samorządność i społeczność lokalna oraz biznes.
Równocześnie nasza kapituła konkursowa po raz 26. nominowała kandydatów do tytułu Ludzi Roku. To wieloletnia tradycja „Gazety Krakowskiej”. Kapituła honoruje ludzi zasłużonych dla naszego województwa w różnych dziedzinach, którzy swoimi dokonaniami rozsławiają nasz region w kraju, a często również poza jego granicami. - To dzisiejsze spotkanie, podobnie jak to sprzed 26 lat, gdy po raz pierwszy wręczyliśmy tytuły Ludzi Roku, jest świętem dla Gazety Krakowskiej. To dla nas naprawdę wielki zaszczyt, móc podziękować ludziom ponadprzeciętnym w tak wielu sferach życia. Nasi nagrodzeni stanowią wzór w czasach, w jakich przyszło nam żyć - powiedział na rozpoczęcie gali Jerzy Sułowski, redaktor naczelny „Gazety Krakowskiej”.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal capuccino.eu: Borzęcin: Dzięki zgłoszeniu nastolatki odnaleziono zaginionego mężczyznę
Portal capuccino.eu: Borzęcin: Dzięki zgłoszeniu nastolatki odnaleziono zaginionego mężczyznę.

Coraz częściej Policja otrzymuje sygnały od społeczeństwa o osobach potrzebujących pomocy. Teraz kiedy na zewnątrz panują minusowe temperatury, zdrowie, a nawet życie tych osób jest szczególnie zagrożone. W takiej sytuacji znalazł się starszy, schorowany mężczyzna, który bez wiedzy domowników opuścił swój dom w Katowicach i pociągiem przyjechał do Brzeska. Na szczęście jego losem zainteresowała się 19-letnia mieszkanka Brzeska, która pomogła mu i zaalarmowała policjantów.

W piątkowe popołudnie (02.03) policjanci z Posterunku Policji w Szczurowej odebrali zgłoszenie o starszym mężczyźnie w Borzęcinie, który najprawdopodobniej zagubił się i potrzebuje pomocy. Na miejscu mundurowi, oprócz mężczyzny, zastali też 19-letnią mieszkankę Brzeska, która zrelacjonowała im, że przebywając na dworcu kolejowym w Brzesku zauważyła starszego, zagubionego mężczyznę. 85-latek chciał się dostać do Borzęcina twierdząc, że tam czeka na niego rodzina. Kobieta z uwagi na minusowe temperatury nie chciała pozostawić go na dworcu i prosząc o pomoc swoją mamę zaproponowała podwózkę. Już na miejscu obie kobiety zauważyły, że mężczyzna w ogóle nie orientuje się gdzie jest i nie potrafi wskazać miejsca zamieszkania. Żadna też z napotkanych osób nie rozpoznała w nim mieszkańca Borzęcina. Widząc, że starszy człowiek najwyraźniej jest chory i potrzebuje pomocy kobiety o całej sytuacji zaalarmowały policjantów.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Walne Zebranie Sprawozawcze w OSP Łęki
Walne Zebranie Sprawozawcze w OSP Łęki.

W sobotę, 24 lutego br. w OSP Łęki odbyło się drugie z zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP na terenie gminy Borzęcin. Jednostka OSP Łęki, która jeszcze kilka lat temu borykała się ze znaczącymi problemami, w tym m.in. personalnymi dzisiaj przeżywa prawdziwy renesans. W ostatnich dwóch latach jej szeregi zasili młodzi mieszkańcy miejscowości, dokonano niezbędnych zakupów uzupełniających posiadane umundurowanie i sprzęt, uzupełniono szkolenia, w dużej mierze własnym nakładem sił i środków wykonano niezbędne remonty i uporządkowano teren wokół remizy. W trakcie roku 2017 przyjęto w szeregi 3 nowych członków. Stan osobowy jednostki to 25 strażaków, w tym 3 druhny oraz 5 druhów wspierających.
Jednostka wypracowuje dochody własne. Stan konta na koniec 2017 roku zamknął się kwotą 10 tysięcy 694 złote. Druhowie z Łęk mają ambitne plany. Wspólnie z gminą przygotowują projekt zagospodarowania terenu wokół remizy, a zarazem rewitalizacji centrum miejscowości. Na ten cel w budżecie gminy na 2018 rok zapisano 50 tysięcy złotych. Według planów prace budowlane mają być zrealizowane do połowy 2020 roku, kiedy do Jednostka będzie świętować Jubileusz 100-lecia.

Zebranie Sprawozdawcze w Łękach było okazją do podziękowania druhnom i druhom za zaangażowanie, wkład pracy i trwanie na straży bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości i gminy. Zaproszeni goście, w tym radny wojewódzki Adam Kwaśniak złożyli strażakom życzenia dalszego rozwoju Jednostki, realizacji planów i zamierzeń i wszelakiej pomyślności, zarówno w działalności OSP, jak również w życiu zawodowym i prywatnym. Padły również deklaracje dalszego wsparcia zarówno ze strony samorządu gminy, jak również samorządu województwa...

 

W sobotę, 24 lutego br. w OSP Łęki odbyło się drugie z zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP na terenie gminy Borzę...

Opublikowany przez Gmina Borzęcin na 4 marca 2018

Zobacz galerię na FACEBOOK

Share/Save/Bookmark
 
Lucjan Kołodziejski: Rozwiązanie zagadki historycznej - Przyborów 1471
Lucjan Kołodziejski: Rozwiązanie zagadki historycznej - Przyborów 1471.

Prawidłowa odpowiedź zagadki historycznej prezentowanej przed kilkoma dniami brzmi: Prezentowany dokument sporządzony został za panowania króla Kazimierza Jagiellończyka w 1471 r. Dla ścisłości należy dodać, że miało to miejsce w Krakowie 29 września.
Tłumaczenie odnoszące się do Przyborowa brzmi: "Kazimierz król polski poświadcza, że Stanisław Wątróbka ze Strzelc, kasztelan sądecki, zapisał żonie swojej Katarzynie, córce Mikołaja Kreidlera ze Stogniewic, rajcy krakowskiego, poborcy celnego, 2500 florenów posagu i tyleż wiana na dobrach swoich w Strzelcach, na połowie wsi Przyborów, Górki i Łęki w powiecie krakowski, oraz na sumach zapisanych na dobrach królewskich Ujście i Niedary."

Nagrodę książkową "Te Deum Laudamus - 80 lat parafii pw. NMP Królowej Polski" otrzymuje Józef Martyński. Gratulujemy!


Share/Save/Bookmark
 
Kornelia Tabor z Borzęcina nominowana w Plebiscycie Gazety Krakowskiej "Kosmetyczka Roku"
Kornelia Tabor z Borzęcina nominowana w Plebiscycie Gazety Krakowskiej "Kosmetyczka Roku".

korneliaKornelia Tabor od zawsze wiedziała, że chce pracować jako kosmetolog. Głównie dlatego, by pomagać innym. Największą nagrodą jest dla niej uśmiech zadowolonych klientek. Kornelia Tabor pracuje w zawodzie od pięciu lat. Ale kosmetologią pasjonowała się już na studiach zdobywając pierwsze certyfikaty.
Od zawsze chciała iść w tym kierunku, by pomagać ludziom przy różnych problemach. Mówi, że w codziennej pracy najważniejsze jest dla niej zadowolenie klientów, którzy licznie odwiedzają ją w jej salonie w Borzęcinie.
Kornelia Tabor zdradza, że jej zakład odwiedzają najczęściej osoby pomiędzy 20. a 60. rokiem życia. Chociaż jedna z jej ostatnich klientek miała aż 90 lat.
W jej zakładzie można zaznać różnorodnych zabiegów. Klienci mogą skorzystać ze stylizacji paznokci, zabiegów henną, depilacji, czy makijażu permanentnego.
Kornelia Tabor wykonuje również makijaż dzienny i okolicznościowy.
Największą radość sprawiają jej jednak zabiegi pielęgnacyjne twarzy.
Kornelia dba, by jej klienci kontynuowali pielęgnacje nawet po wyjściu z salonu. Dobiera im kosmetyki i daje wskazówki, które sprawiają, że ich cera wygląda promiennie i zdrowo na co dzień.

ZACHĘCAMY DO ODDANIA GŁOSU NA KORNELIĘ W PLEBISCYCIE KOSMETYCZKA ROKU!
SMS na numer 72355 o treści MK.60

Joanna Zajchowska
Gazeta Krakowska
Dodatek "Mistrzowie Urody" (wtorek, 28.02.2018)

Share/Save/Bookmark
 
Radio RDN Małopolska: "Słowo za słowo" - rozmowa z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin
Radio RDN Małopolska: "Słowo za słowo" - rozmowa z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin.

O bezpańskich psach, kosztach związanych z realizacją Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi w gminie Borzęcin i zdarzeniu związanym z zagryzieniem owiec w Przyborowie; planowanej w bieżącym roku przebudowie i rozbudowie boiska przyszkolnego w Borzęcinie Dolnym oraz pozyskanym na ten cel dofinansowaniu; zwiększonych wydatkach na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, planowanych inwestycjach w zakresie budowy, przebudowy i rozbudowy remiz OSP wraz z funkcją społeczno-kulturalną, roli druhów ochotników w systemie obrony cywilnej kraju oraz zebraniu sprawozdawczym OSP Łęki; dużym zainteresowaniu ofertą Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie, wyposażeniu kolejnych pomieszczeń oraz zwiększeniu limitu miejsc dla podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej; morsach z gminy Borzęcin i zbliżającej się wiośnie; rozpoczynającej się kolejnej edycji projektu dla seniorów w ramach Ośrodka Wsparcia - klubów samopomocy w Borzęcinie, Bielczy i Przyborowie; projekcie "Babskie Gotowanie" oraz o "Babskim Combrze" w Przyborowie z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin w programie "Słowo za słowo" Radia RDN Małopolska rozmawiała redaktor Dorota Kunc.Share/Save/Bookmark
 
Kurier Borzęcki: Doskonalić sztukę gotowania
Kurier Borzęcki: Doskonalić sztukę gotowania.

Resize of 2018.02.27 Warsztaty kulinarne-Gmina Brzesko 0017W dniu 27 lutego br. w Restauracji August w Brzesku odbyły się drugie z serii warsztaty kulinarne pn. „Babskie Gotowanie". Podczas trwającego kilka godzin spotkania zawodowy kucharz - Stanisław Zięba - zaprezentował uczestnikom sposoby przygotowania kilku różnych potraw z wykorzystaniem grzybów leśnych. Dodatkowo omówił zasady savior-vivre związane z nakryciem stołu i obsługą gości, jak również sztukę dekorowania potraw metodą carvingu – rzeźbienie w owocach i warzywach. W zajęciach organizowanych przez GOK w Borzęcinie wzięło udział blisko 30 osób, głównie panie mieszkające na terenie miasta i gminy Brzesko.
Spotkanie było naprawdę interesujące, a pan kucharz znakomicie opowiadał i objaśniał metody przyrządzanych przez siebie potraw. Mimo, iż przecież gotuję wiele lat, to dużo się tu nauczyłam – mówi z zadowoleniem jedna z uczestniczek warsztatów.
Zadowolonych i uśmiechniętych twarzy było jednak wiele. Panie podczas warsztatów podpatrywały kucharza, skrupulatnie notowały, dopytywały o rożne potrawy i o to, co może przydać się podczas przygotowywania posiłków w każdej, domowej kuchni.

Podsumowaniem tej niezwykłej przygody kulinarnej była degustacja potraw, w których główną rolę odgrywały grzyby leśne. – Wszystko przepyszne. Warto było przyjść. Babskie gotowanie to naprawdę świetny pomysł – komentowały uczestniczki kosztując przygotowane smakołyki.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
I Regionalne Spotkania Kół Gospodyń Wiejskich
I Regionalne Spotkania Kół Gospodyń Wiejskich.

mc sokol nowy saczMałopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu realizuje projekt edukacyjny pn. Małopolska Szkoła Tradycji. W ramach projektu przewidziano organizację Regionalnych Spotkań KGW. Cykl realizowany będzie w pięciu wybranych ośrodkach w Małopolsce.

Serdecznie zapraszamy do udziału w 1. Regionalnych Spotkaniach Kół Gospodyń Wiejskich po dwóch przedstawicieli KGW, stowarzyszeń kobiecych, zespołów regionalnych oraz animatorów kultury ludowej z powiatu brzeskiego. Uczestnicy będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu tradycyjnego stroju, muzyki, obrzędowości (zwyczaje i obrzędy), reżyserii, kulinariów i plastyki obrzędowej. Wykładowcami będą stali współpracownicy instytucji, specjaliści z poszczególnych dziedzin kultury ludowej, teatru, sztuk kulinarnych: Maria Danuta Cetera (etnograf), Urszula Gieroń (etnograf), Monika Dudek (etnograf, tancerka i pieśniarka), Andrzej Róg (aktor, reżyser, scenarzysta). Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w Spotkaniach.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Urząd Statystyczny w Krakowie - informacja o badaniach ankietowych
Urząd Statystyczny w Krakowie - informacja o badaniach ankietowych.

plakat badania ankietoweSzanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w 2018 roku, Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Badania realizowane są metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego (ankieterów i teleankieterów statystycznych) w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych na terenie województwa małopolskiego. Każdy z ankieterów posiada legitymację podpisaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz upoważnienie do przeprowadzenia badań ankietowych na terenie województwa małopolskiego. W załączeniu przesyłam wykaz badań ankietowych realizowanych w 2018 r. przez statystykę publiczną oraz wzór legitymacji ankietera.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal malopolska.pl: Będą boiska jak malowane. Jedno z nich w Borzęcinie Dolnym
Portal malopolska.pl: Będą boiska jak malowane. Jedno z nich w Borzęcinie Dolnym.

To kolejna sportowa inicjatywa Województwa Małopolskiego skierowana do dzieci i młodzieży z regionu. Samorząd województwa właśnie zdecydował o przekazaniu 9 mln zł na realizację pilotażowego projektu „Małopolskie boiska”. Dzięki temu w aż 58 miejscowościach regionu zostaną wyremontowane boiska przyszkolne. Środki w kwocie 194 tysiące 542 złote trafiły również do gminy Borzęcin, która zamierza przebudować przyszkolne boisko sportowe w Borzęcinie Dolnym. Łączny koszt realizacji zadania w tej miejscowości, wg. kosztorysu inwestorskiego zamyka się kwotą 426 tysięcy 225 złotych brutto.
Z bezpiecznych obiektów setki uczniów będą mogły korzystać już od najbliższego nowego roku szkolnego 2018/2019.

- Sport to zdrowie. W Małopolsce bardzo w to wierzymy, dlatego realizujemy kilka projektów sportowych, których adresatami są najmłodsi mieszkańcy naszego regionu. Od 5 lat są to turnieje piłkarskie w ramach „Wakacji z piłką nożną”, w którym tylko w ubiegłym roku wzięło udział ponad 10 tys. młodych piłkarzy. Nie zapominajmy też o programach nauki jazdy na nartach, lekcjach pływania czy rodzinnych rajdach rowerowych. Teraz dzięki projektowi „Małopolskie boiska” chcemy zająć się poprawą stanu infrastruktury sportowej, co z kolei przełoży się na większe bezpieczeństwo osób z niej korzystających – podkreślił Leszek Zegzda z zarządu województwa, który odpowiada m.in. za sport i dodał, że to dopiero pierwsza, pilotażowa edycja tego projektu, ale jeżeli gminy będą nadal nim zainteresowane, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby w przyszłych latach go kontynuować czy objąć nim inne, nie tylko przyszkolne boiska.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Radio RDN Małopolska: Problem z dzikimi psami, mieszkańcy się boją o bezpieczeństwo
Radio RDN Małopolska: Problem z dzikimi psami, mieszkańcy się boją o bezpieczeństwo.

Po zagryzieniu owiec przez dzikie psy w Przyborowie koło Borzęcina, mieszkańcy boją się o swoje bezpieczeństwo. Postępowanie w tej sprawie prowadzi brzeska Policja, bo po czworonogi, które trafiły do schroniska w Racławicach, zgłosił się ich właściciel.
Twierdzi, że to nie jego psy zagryzły owce, które w popłochu uciekały na zamarznięty staw.

Wójt Borzęcina Janusz Kwaśniak, który był gościem programu Słowo za słowo uważa, że problem psów wałęsających się po okolicy jest poważny. – Tu szczególnie są zagrożone dzieci, które niejednokrotnie rano pieszo idą do szkół i z nich potem wracają. Apelujemy do mieszkańców, żeby stosować się do obowiązujących przepisów w tym zakresie, bo są odpowiedzialni za te zwierzęta – informuje Janusz Kwaśniak.Wójt uważa, że nie ma pojęcia „bezpańskich psów”, bo są to albo zwierzęta porzucone przez właścicieli, albo niedopilnowane.

Akcja w Przyborowie związana z odławianiem zwierząt i przewożeniem ich do schroniska w Racławicach kosztowała kilka tysięcy złotych. Rocznie zaś koszty gminy związane z utrzymaniem bezpańskich psów sięgają 50 tysięcy złotych. Wójt uważa, że gdyby odpowiedzialność ludzi była większa, to te pieniądze mogłyby trafić na inne, bardziej użyteczne cele.


Share/Save/Bookmark
 
Portal informatorbrzeski.pl: Zabytki jak nowe – dotacje z Urzędu Marszałkowskiego
Portal informatorbrzeski.pl: Zabytki jak nowe – dotacje z Urzędu Marszałkowskiego.

Średniowieczne zamki, urokliwie położone dworki i wille, wzbudzające zachwyt kaplice, kościoły, cerkwie i synagogi, a nawet... budynek dawnego aresztu – te i wiele więcej zabytkowych budynków w całej Małopolsce czeka renowacja. Dzięki wsparciu finansowemu samorządu województwa wypięknieje aż 120 obiektów z regionu. W tym roku przeznaczono na ten cel już po raz kolejny niebagatelną kwotę 2,6 mln zł. Środki trafią również do większości gmin z terenu Powiatu Brzeskiego.

Jakie miejsca znalazły się w tym roku wśród dofinansowanych obiektów?

Dzięki przyznanym właśnie dotacjom z budżetu województwa, w 2018 r. renowacja czeka m.in. willę Lubomirskich w Kochanowie – wykorzystywaną niegdyś m.in. jako dom wakacyjny dla sierot, XVII-wieczny zakład karny w Nowym Wiśniczu czy też średniowieczny zamek w Dobczycach. Prace remontowe obejmą też miejsca kultu religijnego, które czekają kompleksowe remonty, renowacje posadzek czy zapierających dech w piersiach sklepień, ołtarzy i ikonostasów. A to tylko niektóre z dofinansowanych projektów.

Lista projektów – Powiat Brzeski

- Brzesko, neogotycka kaplica Sumińskich-Ożegalskich, XIX/XX w., remont kaplicy – etap II / Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Ap. w Brzesku / 15 000 zł
- Szczurowa, zespół dworski, 1854-1860, konserwacja polichromii ściennej na stropie sali narożnej południowo-wschodniej w pałacu Kępińskich w Szczurowej o powierzchni 37,7 m2 / Gmina Szczurowa / 30 000 zł
- Gnojnik, kościół parafialny pw. św. Marcina Biskupa, 1766 – ołtarz główny, III etap pełnej konserwacji technicznej i estetycznej / Parafia Rzymskokatolicka pw. św. / Marcina Biskupa w Gnojniku / 20 000 zł
- Borzęcin, kościół parafialny pw. Narodzenia NMP, ołtarz św. Józefa (1930-31) i rzeźba (figura) św. Sebastiana (II poł. XIX w.), konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza św. Józefa i figury św. Sebastiana / Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Borzęcinie / 15 000 zł
- Dębno, polichromia wnętrza, kamienne obramienia okien i sakrarium, XV w. – XX w., pełna konserwacja polichromii (II etap) oraz kamiennych obramień okiennych i sakrarium / Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Małgorzaty w Dębnie / 20 000 zł
- Czchów, gotyckie polichromie prezbiterium kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP, XIV w., konserwacja odsłoniętych polichromii gotyckich glifu okiennego i górnej partii południowej ściany prezbiterium / Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Czchowie / 30 000 zł.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 185
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information