Witaj na stronie startowej
Środa, 22 sierpnia 2018 r. | imieniny: Cezarego, Zygfryda
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

Gazeta Krakowska: Powiat brzeski. Tysiące martwych ryb w Uszwicy. Ktoś zatruł rzekę?
Gazeta Krakowska: Powiat brzeski. Tysiące martwych ryb w Uszwicy. Ktoś zatruł rzekę?.

Pierwsze informacje o martwych rybach w Uszwicy nadeszły od mieszkańców Borzęcina i wędkarzy. Kolejne ich skupiska odkrywano na liczącym około 20 kilometrów odcinku rzeki, aż do miejscowości Sterkowiec. Sprawę próbują wyjaśnić policja oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Wędkarze z regionu brzeskiego mówią o przerażającym widoku rozkładających się ryb w Uszwicy. W nurcie unosiło się tysiące martwych kleni, jazi, okoni, świnek, jelców, brzanek, kiełbi, płoci i uklei. Amatorzy wędkowania nie mają wątpliwości, że śmierć ryb spowodowana była zatruciem Uszwicy. - Po niedawnych obfitych opadach rzeka niosła lekko podwyższoną, klarującą się już wodę, o dobrym natlenieniu i coraz lepszej przeźroczystości. Dlatego śnięcie ryb musiało być spowodowane jakimiś czynnikami zewnętrznymi - zaznacza Maciej Podobiński, wędkarz i radny powiatu brzeskiego, który sprawę śnięcia ryb zgłosił na policję.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Akcja DRON. Pomagamy‼️!
Akcja DRON. Pomagamy‼️! .

UWAGA‼️ UWAGA‼️ Akcja DRON. Udostępniamy i Pomagamy‼️ W trakcie II Małopolskiego Festiwalu Muzyki Rozrywkowej w...

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak Sobota, 28 lipca 2018
Share/Save/Bookmark
 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego w Regionalnym Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego w Regionalnym Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie..

Dyrektor Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego w Regionalnym Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie.

I. Nazwa i adres jednostki: Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie, 32-825 Borzęcin 591

II. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:

1) nazwa stanowiska: Kierownik Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego,
2) wymiar czasu pracy: pełny etat - 40 godzin tygodniowo.

III. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) wykształcenie wyższe,
5) 5 – letni staż pracy,
6) znajomość następujących aktów prawnych: ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
7) znajomość statutu Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie,
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
9) nieposzlakowana opinia.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal zyciebrzeska.pl: Cygańskie „Pochłonięcie” i zwycięstwo życia!
Portal zyciebrzeska.pl: Cygańskie „Pochłonięcie” i zwycięstwo życia!.

W czwartek już po raz 19. wyruszył z Tarnowa Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów. Tabor przybył do Szczurowej, gdzie od lat jest gościnnie przyjmowany przez samorząd Gminy Szczurowa z wójtem Marianem Zalewskim na czele. Z tego miejsca uczestnicy wydarzenia wyjeżdżają do okolicznych miejscowości, w których znajdują się groby pomordowanych przez hitlerowskich Niemców w czasie II Wojny Światowej Romów.

Romowie, należący głównie do rodzin Cioroniów/Cioruniów/Ciurejów i Białoniów osiedlili się w Szczurowej w latach 20. XIX w. Mieszkali w biednej osadzie usytuowanej na krańcu wsi. Należeli do Romów osiadłych, zżytych z miejscową ludnością na tyle, że trafiały się wśród nich małżeństwa mieszane. Pomagali sąsiadom w pracach polowych, żyli też z tego, co uprosili od zaprzyjaźnionych gospodarzy. Byli wśród nich muzykanci i kowale. Do 1943 r. w osadzie mieszkało ponad sto osób. Niemal wszyscy zostali zamordowani 3 lipca 1943 r.


Rankiem tego dnia osada romska została otoczona przez żandarmów, którzy furmankami przewieźli Romów na miejscowy cmentarz. Tam Niemcy zastrzelili 93 osoby. Mieszkańcy Szczurowej starali się ratować swych sąsiadów. Podstępem udało się wydostać ze śmiertelnego transportu kilka osób, między innymi Krystynę Cioruń. 8 maja 1966 r., z inicjatywy miejscowej ludności, przy mogile ustawiono granitowy głaz, opatrzony pamiątkową inskrypcją. Jest to pierwszy na świecie pomnik wzniesiony dla upamiętnienia Zagłady Romów. Stanął on na największej zbiorowej mogile pomordowanych Romów na terenie Polski. Od tamtego czasu na grób w Szczurowej przyjeżdżają pielgrzymki Romów z całego świata.

W piątek o godz. 12 uczestnicy Taboru wśród których znajdowali się min. goście z Kanady przybyli do Borzęcina Dolnego, aby w lesie – miejsce zamordowania 29 Romów złożyć kwiaty i pomodlić się za ofiary tej zbrodni. W lipcu 1943 grupa 29 Cyganów, w tym 3 mężczyzn, 5 kobiet (w tym jedną w bardzo podeszłym wieku) i 21 dzieci w wieku 4-12 lat oraz 1 niemowlę, została zatrzymana w miejscowości Wał-Ruda. Wozami miejscowych chłopów przewieziono ich do borzęckiego lasu, polecono położyć się twarzą do ziemi i zastrzelono. Prawdopodobnie udało się uciec jednemu mężczyźnie. Ofiary to Cyganie z grupy Polska Roma: Majewscy, Kwiatkowscy, Chmielewscy oraz miejscowi, osiadli prawdopodobnie w Szczurowej, Cioronie. Na miejsce egzekucji ściągnięto okolicznych mężczyzn, kazano im wykopać dół i pogrzebać zwłoki rozstrzelanych. W 1959 roku szczątki ofiar zostały ekshumowane i pochowane w zbiorowej mogile na cmentarzu parafialnym w Borzęcinie Dolnym. W 2010 uczestnicy Międzynarodowego Taboru Pamięci Romów na miejscu mordu wkopali brzozowy krzyż.


Miejsce zbrodni zostało upamiętnione robiącym przejmujące wrażenie pomnikiem wykonanym z dość nietypowego jak na pomniki materiału, bo z drewna, przez romską artystkę Małgorzatę Mirga-Tas – absolwentkę krakowskiej akademii Sztuk Pięknych. W sobotę 23 lipca 2011 o godz. 12.00 podczas XII Międzynarodowego Taboru Pamięci Romów, odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika upamiętniającego martyrologię Cyganów.
Po złożeniu kwiatów przez Uczestników Taboru, którym towarzyszył Gospodarz Gminy Borzęcin Wójt Janusz Kwaśniak oraz zastępca Wójta Tadeusz Żurek, delegacja przejechała na miejscowy cmentarz, gdzie złożone zostały szczątki pomordowanych w borzęcińskim lesie Romów, aby i tam pomodlić się, złożyć kwiaty i zapalić znicze (przy pomniku w lesie, z oczywistych względów, nie zostały zapalone znicze). Po modlitwie, jeden z Uczestników Taboru, w bardzo osobistym przejmującym wystąpieniu wspominał jak został uratowany przez Polaków i dzięki temu przetrwał ten czas zagłady.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal zyciebrzeska.pl: Pogrom ryb w Uszwicy
Portal zyciebrzeska.pl: Pogrom ryb w Uszwicy.

Makabryczny i szokujący widok ukazał się oczom lokalnych wędkarzy, którzy nagłośnili sprawę martwych ryb gromadzących się na brzegach Uszwicy. Na odcinku niemal 20 kilometrów brzegi zajmują ciała tysięcy śniętych ryb są wsród nich takie gatunki jak klenie, jazie, okonie, świnki oraz jelce. Cała sprawa wygląda bardzo podejrzanie gdyż tak liczne wymieranie wodnych stworzeń nie zdarza się raczej w przyczyn naturalnych.

Już w niedzielę radny powiatowy Maciej Podobiński złożył w tej sprawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Istnieją uzasadnione przypuszczenia, że rzeka została zatruta co doprowadziło do pogromu w jej korycie.

Sprawcy tej wodnej masakry grożą poważne zarzuty karne z artykułu 181 § 1, w związku z art. 182 § 1 Kodeksu Karnego które to czyny są zagrożone pozbawieniem wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal mojebrzesko.pl: Martwe ryby w Uszwicy – kto za to odpowiada?
Portal mojebrzesko.pl: Martwe ryby w Uszwicy – kto za to odpowiada?.

Szokującego odkrycia dokonali wędkarze. Na blisko 20 kilometrowym odcinku Uszwicy znaleźli tysiące nieżywych ryb, m. in. klenie, jazie, okonie, świnki, jelce.
Jeszcze w niedzielę radny powiatowy Maciej Podobiński złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z zatruciem rzeki Uszwicy i masowym śnięciem ryb.
Dochodzenie będzie prowadzone „w związku z zaistniałymi zniszczeniami w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, poprzez zanieczyszczenie wody nieustaloną substancją i doprowadzenie do śnięcia ryb w rzece Uszwica, tj. o przestępstwo z artykułu 181 § 1, w związku z art. 182 § 1 Kodeksu Karnego...”

- Śnięcie ryb (póki co) stwierdzono na odcinku blisko 20 km. Wśród zatrutych gatunków ryb odnotowano: klenia, jazia, okonia, świnkę, jelca, brzankę, kiełbia, płoć i ukleję (choć ten katalog może się rozszerzyć). Nie ulega wątpliwości, że ryby w Uszwicy zostały zatrute poprzez czynniki zewnętrzne, ze względu na to, że po niedawnych, obfitych opadach rzeka niosła lekko podwyższoną, klarującą się już wodę, o dobrym natlenieniu i coraz lepszej przeźroczystości. Sprawa jest tym bardziej przykra, że wielu z nas działa aktywnie na rzecz ochrony wód i zarybień, prowadzonych zarówno w rzece Uszwicy, jak i w „Stawie Wolnego „ oraz „Trzech Stawach” na Słotwinie – pisze na swoim profilu społecznościowym radny Maciej Podobiński.

W niedzielę trwały czynności z udziałem technika policyjnego, który poza wykonywaniem zdjęć pobrał próbki wody i nanosów rzecznych. Sprawą ma się też zająć Wojewódzkie Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie – Delegatura w Tarnowie.

Share/Save/Bookmark
 
Portal bochniazbliska.pl: Brzesko. Tysiące martwych ryb w Uszwicy. Kto za to odpowiada? ZDJĘCIA
Portal bochniazbliska.pl: Brzesko. Tysiące martwych ryb w Uszwicy. Kto za to odpowiada? ZDJĘCIA.

W niedziele rano wędkarze znaleźli w Uszwicy tysiące nieżywych ryb. Wśród nich były: klenie, jazie, okonie, świnki, jelce, brzanki i ukleje. Zjawisko wystąpiło na blisko 20 km odcinku rzeki.
Do KPP w Brzesku wpłynęło już zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z zatruciem Uszwicy. Wczoraj przed południem złożył je Maciej Podobiński, radny powiatu brzeskiego.
Dochodzenie ma być prowadzone „w związku z zaistniałymi zniszczeniami w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, poprzez zanieczyszczenie wody nieustaloną substancją i doprowadzenie do śnięcia ryb w rzece Uszwica, tj. o przestępstwo z artykułu 181 § 1, w związku z art. 182 § 1 Kodeksu Karnego...” (katalog przestępstw przeciwko środowisku).

Galeria dostępna TUTAJ

– Nie ulega wątpliwości, że ryby w Uszwicy zostały zatrute poprzez czynniki zewnętrzne, ze względu na to, że po niedawnych, obfitych opadach rzeka niosła lekko podwyższoną, klarującą się już wodę, o dobrym natlenieniu i coraz lepszej przeźroczystości – zauważa Podobiński.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zapraszamy na podsumowanie warsztatów kulinarnych "Babskie Gotowanie"
Zapraszamy na podsumowanie warsztatów kulinarnych "Babskie Gotowanie".

babskie gotowanie podsumowanie

Share/Save/Bookmark
 
Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów 2018 - fotorelacja Niezależnego Serwisu Informacyjnego KADR
Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów 2018 - fotorelacja Niezależnego Serwisu Informacyjnego KADR.

Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów 2018 :-) Zobacz fotorelację Niezależnego Serwisu Informacyjnego KADR >>>

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak Poniedziałek, 30 lipca 2018
Share/Save/Bookmark
 
Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów - zobacz fotorelację z uroczystości w Borzęcinie Dolnym
Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów - zobacz fotorelację z uroczystości w Borzęcinie Dolnym.

W drugim dniu, uczestnicy odbywającego się po raz 19. Międzynarodowego Taboru Pamięci Romów odwiedzili miejscowość...

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak Sobota, 28 lipca 2018
Share/Save/Bookmark
 
Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów, Borzęcin Dolny 2018 - zobacz fotorelację portalu www.informatorbrzeski.pl
Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów, Borzęcin Dolny 2018 - zobacz fotorelację portalu www.informatorbrzeski.pl.

Fot. Maciej Mazur

Opublikowany przez Informator Brzeski Sobota, 28 lipca 2018
Share/Save/Bookmark
 
Portal mojeBrzesko.pl: Borzęcin. Coraz bliżej powstania Strefy Przemysłowej
Portal mojeBrzesko.pl: Borzęcin. Coraz bliżej powstania Strefy Przemysłowej.

Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin, powiedział na antenie radia RDN Małopolska, że jedna z firm, która chce zainwestować na terenie gminy to firma z branży spożywczej, a druga, meblarskiej.W sumie na borzęcińskich terenach ma powstać około 600 miejsc pracy.

- Jedna firma chce wybudować duże centrum logistyczne na Polskę południową i wschodnią. Będzie to hala o powierzchni ok. 60 tys m2. Druga firma chce wybudować obiekt o powierzchni 10 tys m2 – mówi wójt.

Jak twierdzi wójt Borzęcina, inwestorzy potwierdzili, że są zdecydowani zainwestować w Borzęcinie. Teraz czas na kolejne kroki.

- Jesteśmy na etapie prowadzenia podziałów geodezyjnych, wydzielenia dróg w strefie inwestycyjnej i niebawem przystąpimy do sprzedaży gruntów – dodaje wójt gminy Borzęcin.

Według wójta pierwsze inwestycje mają ruszyć już w drugiej połowie 2019 roku.

Share/Save/Bookmark
 
Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów - uroczystości pod Pomnikiem Pamięci o Zagładzie Romów w Borzęcinie Dolnym. Zobacz relację live
Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów - uroczystości pod Pomnikiem Pamięci o Zagładzie Romów w Borzęcinie Dolnym. Zobacz relację live.

Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów - Pomnik Pamięci o Zagładzie Romów w Borzęcinie Dolnym.

Opublikowany przez Informator Brzeski Piątek, 27 lipca 2018
Share/Save/Bookmark
 
Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów - uroczystości na cmentarzu w Borzęcinie Dolnym. Zobacz relację live
Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów - uroczystości na cmentarzu w Borzęcinie Dolnym. Zobacz relację live.

Tabor Romski : Cmentarz w Borzęcinie Dolnym

Opublikowany przez Informator Brzeski Piątek, 27 lipca 2018
Share/Save/Bookmark
 
Radio RDN Małopolska: "Słowo za słowo" - rozmowa z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin
Radio RDN Małopolska: "Słowo za słowo" - rozmowa z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin.

O nowych miejscach pracy w Borzęcinie i planowanych inwestycjach przemysłowych w strefie gospodarczej; kłopotach z wyłonieniem wykonawcy na termomodernizację budynku urzędu gminy oraz prowadzonych w obiekcie remontach; przebudowie dróg w gminie Borzęcin, w tym dróg dojazdowych do gruntów rolnych; budowie chodników w Przyborowie, Borzęcinie i Bielczy; zwiększeniu limitu miejsc w Domu Pomocy Społecznej i zakupie busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie; Międzynarodowym Taborze Pamięci Romów, uroczystościach w Borzęcinie i stosunku mieszkańców do tego wydarzenia; II Małopolskim Festiwalu Muzyki Rozrywkowej i przygotowaniach do kolejnej edycji imprezy; zbliżającej się XIV edycji Borzęckiego Święta Grzyba i XIV Dni Gminy Borzęcin, zespołach które wystąpią w ramach tegorocznej edycji święta oraz licznych przygotowywanych przez organizatorów atrakcjach; internetowej dyskusji o gwiazdach przyszłorocznej edycji borzęcińskich imprez oraz o planowanym starcie w biegu "Borzęcińska Dycha" z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin w programie "Słowo za słowo" Radia RDN Małopolska rozmawiała redaktor Ewa Biedroń.Share/Save/Bookmark
 
Telewizja Tarnowska.tv: Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów wyruszył w trasę
Telewizja Tarnowska.tv: Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów wyruszył w trasę.

Przy dźwiękach cygańskiej muzyki wyruszył po raz dziewiętnasty Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów. Tradycyjna impreza organizowana przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie i Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej zgromadziła przed siedzibą Muzeum Etnograficznego grono, nie tylko Romów, ale i ich sympatyków.
W piątek, 27 lipca br. o godz. 12:00 odbędą się uroczystości pod Pomnikiem Pamięci o Zagładzie Romów w Borzęcinie Dolnym. Zapraszamy!!!Share/Save/Bookmark
 
Radio RDN Małopolska: Borzęcin. Nowe firmy i nowe miejsca pracy coraz bardziej realne
Radio RDN Małopolska: Borzęcin. Nowe firmy i nowe miejsca pracy coraz bardziej realne .

Wójt Borzęcina, Janusz Kwaśniak, powiedział w programie Słowo za słowo, że jedna z firm, która chce zainwestować na terenie gminy to firma z branży spożywczej, a druga, meblarskiej. W sumie ma tam powstać około 600 miejsc pracy.

– Jedna firma chce wybudować duże centrum logistyczne na Polskę południową i wschodnią. Będzie to hala o powierzchni ok. 60 tys m2. Druga firma chce wybudować obiekt o powierzchni 10 tys m2 – mówi wójt.Podczas rozmów inwestorzy potwierdzili, że są zdecydowani zainwestować w Borzęcinie. Teraz czas na kolejne kroki.
– Jesteśmy na etapie prowadzenia podziałów geodezyjnych, wydzielenia dróg w strefie inwestycyjnej i niebawem przystąpimy do sprzedaży gruntów – dodaje wójt gminy Borzęcin.Po zakupie gruntów przedsiębiorców czeka procedura związana m.in. z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
W ocenie wójta pierwsze prace inwestycyjne mają szanse ruszyć w drugiej połowie przyszłego roku.

Share/Save/Bookmark
 
Nowe chodniki w Borzęcinie i Bielczy
Nowe chodniki w Borzęcinie i Bielczy.

DSC 0020W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, gmina Borzęcin wespół z Powiatem Brzeskim, na mocy zawartego porozumienia wybudowała kolejne odcinki chodników w ciągu dróg powiatowych. W Borzęcinie Górnym kontynuowano prowadzoną do tej pory budowę chodnika w kierunku Borzęcina Dolnego. Nowy ciąg pieszy wybudowano na odcinku 316 metrów. W Bielczy uzupełniono infrastrukturę komunikacji pieszej o nowy chodnik wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od skrzyżowania z drogą w kierunku Woli Dębińskiej do mostu na rzece Uszwica. Prace prowadzono na długości 184 metrów. Łączny koszt budowy chodników w tych dwóch miejscowościach zamknął się kwotą 276 tysięcy 200 złotych.

- Od lat prowadzimy działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Jednym z elementów tych działań jest budowa chodników w miejscowościach o największym natężeniu ruchu drogowego. Zadania realizujemy zarówno w ciągach dróg gminnych, jak również powiatowych i wojewódzkich przy współpracy i partycypacji finansowej z samorządami powiatu i województwa. Oprócz bieżących prac budowlanych prowadzone są prace projektowe zmierzające do przygotowania kolejnych chodnikowych inwestycji, celem ich realizacji w następnych latach – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Rozegrano Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w Borzęcinie
Rozegrano Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w Borzęcinie.

9 drużyn, reprezentujących jednostki OSP z terenu gminy Borzęcin wzięło udział w Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych, które rozegrano na obiekcie sportowym w Borzęcinie - Borku. W szranki rywalizacji stanęły młodzieżowe drużyny pożarnicze chłopców z Borzęcina Górnego i Przyborowa oraz męskie drużyny pożarnicze seniorów z Bielczy, Borzęcina Dolnego, Borzęcina Górnego, Łęk, Jagniówki i Przyborowa. W trakcie zawodów, z bardzo dobrym wynikiem zaprezentowała się również żeńska drużyna pożarnicza seniorek z Borzęcina Górnego. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwała Komisja Sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku pod przewodnictwem sędziego głównego zawodów st. kpt. inż. Grzegorza Domagały.

W wyniku rywalizacji młodzieżowych drużyn pożarniczych pierwsze miejsce zajęła OSP Borzęcin Górny wyprzedzając OSP Przyborów. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: rozwinięcie bojowe i bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: Tak się bawi BORZĘCIN! Drugi rok z rzędu Małopolski Festiwal Muzyki Rozrywkowej przyciągnął prawdziwe tłumy
Kurier Borzęcki: Tak się bawi BORZĘCIN! Drugi rok z rzędu Małopolski Festiwal Muzyki Rozrywkowej przyciągnął prawdziwe tłumy.

II MFMR D2 FOT. ARTUR GAWLE 153

Suski, SzuGirls, Playboys, Masters, Letni Chamski Podryw, a na koniec impreza pod gwiazdami z DJ Rafmix – taki zestaw zaserwowali organizatorzy w pierwszym dniu Małopolskiego Festiwalu Muzyki Rozrywkowej w Borzęcinie. W sumie ciągu dwóch dni Festiwalu przed sceną przewinęło się kilkanaście tysięcy osób. Fanów nie odstraszyła nawet kapryśna aura, która i tak przegrała z mocą muzycznego brzmienia płynącego ze sceny. Przygotowania do tegorocznej edycji trwały bardzo długo, tak aby utrzymać wysoki ubiegłoroczny poziom festiwalu. To się udało.  W Borzęcinie znów było głośno, kolorowo i smacznie!

- Samorząd wojewódzki dysponuje nie tylko środkami na rozwój infrastruktury gospodarczej i społecznej, ale desygnuje również środki na wielkie wydarzenia kulturalne. Takim wydarzeniem niewątpliwie jest Festiwal Muzyki Rozrywkowej w Borzęcinie. Sukces tego festiwalu to z jednej strony świetny pomysł, a z drugiej strony ludzie, którzy go realizują. Gratuluję pomysłu radnemu Adamowi Kwaśniakowi, a jego bratu, wójtowi gminy Borzęcin Januszowi Kwaśniakowi świetnej organizacji! Nie tylko w Krakowie muszą odbywać się ważne wydarzenia kulturalne. Udowodniliście najlepiej, że także w małych ośrodkach można stworzyć wydarzenie, które szybko zyskało swoją renomę i markę – mówił Stanisław Sorys, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Jednak nim na scenie głównej rozpoczęło się wielkie granie, pierwszego dnia organizatorzy zaoferowali przybyłym gościom przegląd zespołów weselnych z Małopolski Wschodniej. Publiczności zaprezentowali się: Amigo Dance z Igołomii, Załoga G z Tarnowa, Arizona z Niepołomic oraz Profes Band z Tarnowa.

Tak jak tradycja festiwalowa nakazuje drugi imprezowy dzień zainaugurowali również artyści z regionu. Niedzielną imprezę na Stadionie w Borzęcinie rozpoczęły orkiestry dęte z Małopolski Wschodniej. Przed małą sceną publiczność szczelnie wypełniła miejsca w oczekiwaniu na różnorodną dawkę muzyki. Przegląd orkiestr to przede wszystkim znane utwory wykonywane w zaskakujących aranżacjach i właśnie dlatego cieszy się dużą popularnością.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 198
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information