Wtorek, 22 maja 2018 r. | imieniny: Heleny, Wiesławy

Kurier Borzęcki: Ta tradycja ma się dobrze
Kurier Borzęcki: Ta tradycja ma się dobrze.

2018.03.16 Gminny Konkurs Pisanki Ludowej i Palmy Wielkanocnej 0032Ponad 100 prac wpłynęło na organizowany już po raz dziewiętnasty Gminny Konkurs Pisanki Ludowej i Palmy Wielkanocnej, jaki odbył się 16 marca 2018 roku w Domu Ludowym w Borzęcinie Górnym. Spośród wszystkich prac wyłoniono zwycięzców w kategorii pisanka tradycyjna oraz pisanka współczesna w podkategoriach: dorośli, młodzież, dzieci oraz przedszkole. Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie przygotował wcześniej zajęcia, na których wszyscy chętni mieli okazję do nauki oraz spróbowania swoich sił podczas konkursu.
- Zwyczaj zdobienia pisanek na wielkanocne święta kultywowany jest w Borzęcinie od wielu lat. Co ciekawe, na zajęcia organizowane w świetlicach GOK w Borzecinie Górnym i Przyborowie nie trzeba nikogo specjalnie zachęcać. Zdobione jajko jest jednym z najważniejszych symboli Wielkanocy. Pisanka symbolizuje wiosnę, przebudzenie do życia, zwycięstwo światła nad ciemnością, Chrystusa nad śmiercią – przypomina Piotr Kania z borzęcińskiego GOK.
W tym roku na potrzeby zajęć zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie zakupiono 200 wydmuszek kurzych oraz gęsich. – W zajęciach uczestniczyło około 15 osób – mówi Maria Pyrek instruktor GOK Borzęcin, pod okiem której powstawały wielkanocne ozdoby.
- Wykonanie pisanek jest zajęciem czasochłonnym, wymagającym szczególnej precyzji, a końcowy efekt daje wiele satysfakcji – komentuje jedna z uczestniczek warsztatów.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Telewizja Tarnowska.tv: OSP Borzęcin Dolny z nową remizą
Telewizja Tarnowska.tv: OSP Borzęcin Dolny z nową remizą.

W sobotę, 24 marca odbyło się uroczyste zebranie sprawozdawcze w jednostce OSP w Borzęcinie Dolnym. Przedstawiono sprawozdania z działalności jednostki oraz plany na przyszły rok, a poprzedni rok sprawozdawczy był wyjątkowy dla tej jednostki.
Pozyskany przez Gminę Borzęcin dla jednostki OSP Borzęcin Dolny średni samochód ratowniczo – gaśniczy, wykonany na podwoziu Volvo sprawdza się w akcji. W kabinie pojazdu mieści się 6 strażaków. Wóz wyposażony jest w niezbędny sprzęt, może jednorazowo przewieźć ok. 3000 litrów wody i 300 litrów środka pianotwórczego do gaszenia pożarów. Pojazd jest także przyjazny dla środowiska, gdyż silniki spełniają bardzo wysokie normy czystości spalin.

A już tym roku rozpocznie się przebudowa remizy OSP. Projekt w Borzęcinie Górnym przewiduje wykonanie rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku remizy OSP na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami, infrastrukturą techniczną, drogową, małą architekturą i zielenią oraz budową ogrodzenia. Koszt planowanej inwestycji to 4 mln 200 tys. złotych, z czego wnioskowana kwota dofinansowania w ramach działania 11.2. Odnowa Obszarów Wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 to 2 mln 188 tys. złotych. Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2020.Share/Save/Bookmark
 
Rozstrzygnięto konkursy. Seniorzy, parafie i szkoły ze wsparciem
Rozstrzygnięto konkursy. Seniorzy, parafie i szkoły ze wsparciem.

Resize of Lednica 2Gmina Borzęcin rozstrzygnęła konkursy na realizację zadań publicznych w ramach wspierania działań z zakresu opieki społecznej, jak również profilaktyki uzależnień poprzez prowadzenie warsztatów profilaktycznych w formie turnusów wypoczynkowych. Środki trafiły do fundacji i parafii z gminy Borzęcin, które ubiegały się o dofinansowanie na wnioskowane projekty.

Na realizację zadania publicznego w ramach wspierania działań z zakresu opieki społecznej pn. „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2018 roku – klubu samopomocy” wpłynęła jedna oferta Fundacji „MAGMA” im. Ronalda Reagana z siedzibą w Borzęcinie, której przyznano dotację w wysokości 66 tysięcy 530 złotych, z czego 46 tysięcy 530 złotych to środki pochodzące z budżetu Wojewody Małopolskiego, a 20 tysięcy złotych z budżetu gminy Borzęcin. Zgodnie z podpisaną w dniu 29 stycznia br. umową Fundacja MAGMA będzie prowadzić w okresie od 1 lutego do 31 grudnia br. Ośrodek Wsparcia dla Osób w Podeszłym Wieku w Integracji z Młodzieżą – Klub Samopomocy funkcjonujący w trzech miejscowościach gminy: Borzęcin Górny, Bielcza i Przyborów, 3 razy w tygodniu, przez 4 godziny dziennie.

W ramach konkursu w zakresie profilaktyki uzależnień dotacji udzielono Parafiom w Borzęcinie Górnym, Przyborowie oraz w Bielczy. Parafia Narodzenia NMP w Borzęcinie Górnym otrzymała wsparcie w kwocie 7 tysięcy złotych na: udział młodzieży w dniach 18-20 maja br. w „Rajdzie im. ks. Walentego Gadowskiego w Beskidzie Sądeckim”, udział w dniu 31 maja br. w koncercie „Jednego Serca, Jednego Ducha” w Parku Sybiraków w Rzeszowie, wyjazd w dniu 8 czerwca br. na Diecezjalne Spotkanie Młodzieży Synaj – Laboratorium Miłości oraz trzydniową, wakacyjną wycieczkę w Pieniny. Parafia pw. św. Jana Kantego w Przyborowie otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 6 tysięcy złotych na organizację w dniach 24 lipca – 2 sierpnia 2018 roku oazy parafialnej we Władysławowie – Chłapowie. Parafia Matki Bożej Anielskiej w Bielczy, otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 3 tysiące 700 złotych na organizację w terminie 22 czerwca – 1 lipca br. aktywnego wypoczynku dla młodzieży w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich pn. „Wakacje pod Żaglami 2018”.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Borzęcin. Przebudowa remiz z pozytywną oceną
Borzęcin. Przebudowa remiz z pozytywną oceną .
Resize of DSC 0472 Resize of DSC 0627

Obydwa wnioski złożone przez gminę Borzęcin w ramach działania 11.2. Odnowa Obszarów Wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zostały pozytywnie ocenione i wybrane do dofinansowania w ramach konkursu. Wniosek na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa Remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem dz. nr 5123” uzyskał w łącznej ocenie 71 punktów i został sklasyfikowany na 12. miejscu listy podstawowej, natomiast drugi z wniosków dot. zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym” uzyskał 57 punktów i znajduje się na 13. miejscu listy rezerwowej.

- Złożone przez gminę Borzęcin wnioski pozwolą zrealizować kluczowe dla mieszkańców Borzęcina Górnego i Borzęcina Dolnego inwestycje. Z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego i zapewnienia mieszkańcom warunków rozwoju społecznego to niezwykle istotne zadania - mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin i zapowiada, że prace budowlane w ramach obydwu projektów ruszą jeszcze w tym roku. - Czekamy na podpisanie umów o dofinansowanie, aby móc rozpocząć procedury przetargowe. Roboty rozpoczniemy w roku bieżącym i zakończymy wiosną 2020 roku.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Rusza przebudowa dróg powiatowych Wola Dębińska - Bielcza. Będą utrudnienia w ruchu
Rusza przebudowa dróg powiatowych Wola Dębińska - Bielcza. Będą utrudnienia w ruchu.

DSC 0670Tuż po Świętach Wielkanocnych rozpoczną się prace budowlane związane z kompleksową przebudową dróg powiatowych na odcinku Wola Dębińska - Bielcza. Utrudnienia związane z inwestycją potrwają do 30 września br., kiedy to przewidywane jest zakończenie prac. Wartość realizowanych w ramach inwestycji robót zamknie się kwotą 8 milionów 100 tysięcy złotych, a koszt ich wykonania na terenie gminy Borzęcin wyniesie 4 miliony 269 tysięcy 407 złotych. Na realizację inwestycji samorząd powiatu pozyskał dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

- Na naszym terenie przebudowa dróg powiatowych związana z inwestycją prowadzona będzie na długości 2 kilometrów 761 metrów. Gmina partycypuje finansowo w realizacji zadania w wysokości 20% kosztów wkładu własnego przebudowy dróg oraz 50 % kosztów wkładu własnego do budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Warysia i Borzęcina do kościoła – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. - Realizacja tej inwestycji, dzięki zastosowanej technologii wzmocni konstrukcję dróg, a poprzez przebudowę skrzyżowań usprawni komunikację co ma niebagatelny wpływ na poprawę komfortu przemieszczania się drogami.

Zakres przewidzianych do wykonania na terenie gminy Borzęcin robót obejmuje: roboty przygotowawcze i ziemne, przebudowę przepustów i odtworzenie rowów przydrożnych, wzmocnienie konstrukcji drogi, przebudowę skrzyżowań, poszerzenie jezdni drogi do szerokości 5,50 – 6,00 metrów, wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych, budowę chodnika na odcinku o długości 255 metrów bieżących, utwardzenie poboczy i montaż urządzeń infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa ruchu.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zakończyły się rozgrywki w ramach cyklu BORZĘCIN CUP 2018
Zakończyły się rozgrywki w ramach cyklu BORZĘCIN CUP 2018.

W sobotę, 24 marca br. turniejami Żaków (roczniki 2009, 2010) i Skrzatów (rocznik 2011 i młodsi) zakończono cykl rozgrywek w ramach BORZĘCIN CUP 2018 o Puchar Wójta Gminy Borzęcin. Począwszy od 10 marca, przez kolejne trzy weekendy rywalizowali młodzi piłkarze rywalizowali ze sobą w kategoriach: Junior Młodszy, Młodziki, Orliki, Żaki i Skrzaty.
W wczorajszym turnieju w kategorii Żaków wzięło udział 10 drużyn, które rywalizowały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Najlepiej zaprezentował się OKOCIMSKI Brzesko, który odniósł zasłużone zwycięstwo. Na drugim miejscu uplasował się Olimpijczyk Szczurowa, a na trzecim gospodarze turnieju SOKOLE ORLIKI. Kolejne miejsca zajęły: 4. Błękitni Tarnów, 5. Zostań Piłkarzem z Bochni, 6. Metal Tarnów, 7. MGAS Bratko Radłów, 8. Dream Team Nowy Wiśnicz, 9. SP Błękitni Przyborów, 10. UKS Orlik Dębno. Królem Strzelców Turnieju został Franciszek Gadzina z OKOCIMSKIEGO Brzesko (12 bramek), a najlepszym bramkarzem wybrano Sebastiana Jarosza z Sokolich Orlików Borzęcin.

Ostatnim akcentem cyklu BORZĘCIN CUP 2018 był turniej w kategorii Skrzatów, w którym w szranki rywalizacji stanęło 8 drużyn: OKOCIMSKI Brzesko, SOKOLE ORLIKI, Błękitni Tarnów, Zostań Piłkarzem Bochnia, ELITA Brzesko, Metal Tarnów, SP Błękitni Przyborów i UKS Orlik Dębno. Drużyny rywalizowały między sobą systemem „każdy z każdym”. W rywalizacji Skrzatów nie prowadzono końcowej klasyfikacji, a każda drużyna otrzymała puchar i pamiątkowe medale.

BORZĘCIN CUP 2018 był pierwszym tego typu cyklem turniejów, który został zorganizowany i rozegrany w gminie Borzęcin. Słowa Podziękowania kieruję do Organizatorów: Mariusza Zabiegały i Jarosława Paleja reprezentujących Gospodarza Cyklu - Szkółkę Piłkarską SOKOLE ORLIKI, za profesjonalne przygotowanie piłkarskiej imprezy, społeczną pracę i zaangażowanie, w zakresie wspierania rozwoju młodych talentów. Dziękuję wszystkim drużynom, które wzięły udział w rywalizacji, sponsorom, trenerom, sędziom zawodów, licznie zgromadzonym kibicom, mediom lokalnym i regionalnym relacjonującym zawody oraz rodzicom wspierającym swoje pociechy.

Organizacja BORZĘCIN CUP 2018 zakończyła się pełnym sukcesem i jestem przekonany, że impreza będzie kontynuowana w przyszłych latach i zapisze się na stałe w kalendarzu imprez sportowych Gminy Borzęcin i Regionu...

W sobotę, 24 marca br. turniejami Żaków (roczniki 2009, 2010) i Skrzatów (rocznik 2011 i młodsi) zakończono cykl...

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak na 24 marca 2018

Zobacz na facebooku

Share/Save/Bookmark
 
Aktywne Bielczanki
Aktywne Bielczanki.

Dnia 14.01.2018 r. już po raz kolejny mieszkańcy Bielczy mieli możliwość spotkać się w miłej, świąteczno-noworocznej atmosferze, na Wieczornicy zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Bielczanki z Pasją” w Budynku Wielofunkcyjnym w Bielczy. Cykliczna impreza integrująca lokalną społeczność, cieszy się sporą popularnością. Bielczanie chętnie korzystają z zaproszenia Pań, by choć na chwilę oderwać się od trudów dnia codziennego, spędzić wieczór przy suto zastawionym stole, wspólnie kolędując, a także uczestnicząc w zabawie tanecznej.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zebranie Sprawozdawcze w OSP Borzęcin Dolny
Zebranie Sprawozdawcze w OSP Borzęcin Dolny.

W sobotę, 24 marca br. odbyło się Zebranie Sprawozdawcze w OSP Borzęcin Dolny. Było to ostatnie z zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP gminy Borzęcin w 2018 roku.

OSP w Borzęcin Dolny zaliczana jest do wiodących jednostek OSP w gminie Borzęcin i w powiecie brzeskim. Zrzesza 39 członków: 35 druhów i 4 druhny. W 2017 roku odnotowała 14 wyjazdów do akcji, w tym 6 do gaszenia pożarów i 8 do likwidacji miejscowych zagrożeń.
Druhowie OSP czynnie uczestniczą w życiu społecznym sołectwa i gminy. Angażują się w organizowane przez Parafię i Zespół Szkolno-Przedszkolny uroczystości, biorą liczny udział w zabezpieczeniu organizowanych przez Gminę Borzęcin imprez masowych: Małopolskiego Festiwalu Muzyki Rozrywkowej i Borzęckiego Święta Grzyba, dbają o powierzony majątek prowadząc własnym nakładem pracy remonty powierzonego mienia (w 2017 roku remont garażu OSP). Sukcesywnie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w organizowanych przez PSP Brzesko szkoleniach.
W roku ubiegłym na terenie zbiorników pożwirowych w sołectwie Borzęcin Dolny odbyły się dwukrotnie ćwiczenia przeciwpowodziowe, które pozwoliły sprawdzić potencjał i mobilność służb.

W 2017 roku na działalność jednostki OSP Borzęcin Dolny wydatkowano z budżetu gminy Borzęcin ponad 400 tysięcy złotych. Największą pozycję wydatkową stanowi zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Volvo, na którego realizację pozyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska - samochody strażackie”. Koszt zakupu pojazdu zamknął się kwotą 681 174 złote, z czego dofinansowanie RPO WM stanowiło 46,09 % tj. kwota 313 953,10 złotych, a wkład własny gminy Borzęcin 53,91 % - kwota 367 220,90 złotych. Ponadto gmina zakupiła na stan jednostki detektor wielogazowy. Wydatki bieżące OSP Borzęcin Dolny zamknęły się w 2017 roku kwotą 29 089 złotych.

Najważniejszym zadaniem w ramach planu działalności OSP Borzęcin Dolny jest budowa nowej remizy z funkcją centrum kulturalnego wsi. Marzenia i plany w tym zakresie ziszczą się już w tym roku poprzez rozpoczęcie prac budowlanych. Inwestycja potrwa 2 lata i zakończy się zgodnie z założeniami wiosną 2020 roku.

Zebranie sprawozdawcze w OSP Borzęcin Dolny było okazją do podziękowania druhnom i druhom ochotnikom za wkład społecznej pracy na rzecz społeczności lokalnej i trwanie na straży bezpieczeństwa mieszkańców oraz złożenia życzeń realizacji planów zarówno związanych z rozwojem jednostki, jak i tych osobistych.

W zebraniu licznie wzięli udział zaproszeni goście w tym m.in.: Adam Kwaśniak - radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Piotr Strojny - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, Dariusz Pęcak - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku w stanie spoczynku, Marian Zalewski - Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP, Czesław Czaja - radny Rady Gminy i sołtys sołectwa Borzęcin Dolny.

Fot. Janusz Kwaśniak, Andrzej Gruca

W sobotę, 24 marca br. odbyło się Zebranie Sprawozdawcze w OSP Borzęcin Dolny. Było to ostatnie z zebrań sprawozdawczych...

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak na 25 marca 2018

Zobacz na facebooku

Share/Save/Bookmark
 
Gmina Borzęcin. Kluby sportowe z dofinansowaniem
Gmina Borzęcin. Kluby sportowe z dofinansowaniem.

17498825 1667554769936530 1399168380448727248 n  Sto osiemdziesiąt tysięcy złotych trafi w bieżącym roku do klubów sportowych realizujących na terenie gminy Borzęcin zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz profilaktyki uzależnień w formie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych. W ramach ogłoszonych konkursów rozdysponowano na działania w zakresie rozwoju sportu zapisaną w budżecie gminy Borzęcin na 2018 rok pulę środków.

- Komisja konkursowa oceniając wnioski brała pod uwagę ilość sekcji i liczbę zawodników w poszczególnych klubach, poziom sportowy i merytoryczny wnioskodawcy, osiągnięcia w 2017 roku i zakres proponowanych zadań. Istotne znaczenie w przypadku klubów piłkarskich miał również fakt, w jakiej klasie rozgrywek występują poszczególne zespoły, gdyż przekłada się to bezpośrednio na ponoszone koszty – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Ponad 8 milionów złotych na przebudowę drogi powiatowej Wola Dębińska – Bielcza
Ponad 8 milionów złotych na przebudowę drogi powiatowej Wola Dębińska – Bielcza.
Przebudowa drogi Wola Dębińska - Bielcza

Ponad 8 milionów złotych na przebudowę drogi powiatowej Wola Dębińska – Bielcza. Powiat Brzeski pozyskał dofinansowanie na kompleksową modernizację drogi z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”. Łączny koszt przebudowy wraz z budową brakujących odcinków chodników w miejscowościach Wola Dębińska i Bielcza wyniesie 8 milionów 100 tysięcy złotych. Prace rozpoczną się po świętach Wielkanocnych a termin zakończenia został ustalony na 30 września 2018 roku.
Zakres robót:
- roboty przygotowawcze i ziemne, wycinka krzewów, korekta koron drzew
- nowe nawierzchnie bitumiczne wraz z poszerzeniem jezdni i umocnieniem poboczy kruszywem
- budowa chodników w Woli Dębińskiej i Bielczy
- przebudowa skrzyżowań
- przebudowa przepustów i renowacja systemu odwodnienia ( pogłębienie i umocnienie rowów )
- przebudowa urządzeń obcych kolidujących z drogą
- montaż urządzeń infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa ruchu
– przystanki komunikacyjne z peronem, bariery stalowe, oznakowanie pionowe i poziome
- wyniesione przejście dla pieszych z oświetleniem

Opublikowany przez Andrzej Potępa na 24 marca 2018
Share/Save/Bookmark
 
Telewizja Tarnowska.tv: Borzęcin CUP już za nami!
Telewizja Tarnowska.tv: Borzęcin CUP już za nami!.

Zakończyła się rywalizacja w ramach cyklu turniejów piłkarskich Borzęcin Cup 2018. W niedzielę, 24 marca br. na hali sportowo-widowiskowej w Borzęcinie rywalizowali najmłodsi: Żaki (rocznik 2009 i 2010) i Skrzaty (rocznik 2011 i młodsi). W sumie przez trzy kolejne weekendy rozegrano pięć turniejów począwszy od kategorii: Junior Młodszy, przez Młodzików, Orlików, Żaków na Skrzatach kończąc.

Share/Save/Bookmark
 
Wybudowano Pomnik Ofiar Pacyfikacji Borzęcina Dolnego
Wybudowano Pomnik Ofiar Pacyfikacji Borzęcina Dolnego.

2017.12.13 pomnik cmentarz borzecin dolny 0002Nowy pomnik, upamiętniający mieszkańców Borzęcina Dolnego pomordowanych przez hitlerowców w okresie II wojny światowej wybudowała Gmina Borzęcin na Cmentarzu Parafialnym w Borzęcinie Dolnym. Stało się to możliwe dzięki dotacji pozyskanej na ten cel z budżetu Wojewody Małopolskiego w kwocie 30 tysięcy złotych. Prace budowlane, po uprzednim opracowaniu projektu przez Pracownię Architektoniczną Ewa Bień z Tarnowa, wykonał Zakład Budowlano-Kamieniarski "Granpek" z Tymowej. Całkowity koszt realizacji zadania zamknął się kwotą 31 tysięcy 980 złotych.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Borzęcin w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak podpisał z Wydziałem Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie porozumienie na wykonanie nowego nagrobka na mogile wojennej trzech ofiar terroru hitlerowskiego, znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Borzęcinie Dolnym. W mogile tej spoczywają: Stanisław Rogóż (22 IX 1922 r. - †9 V 1943 r.), Eugeniusz Sobota (4 XI 1922 r. - †9 V 1943 r.) i Józef Stolarz (24 XI 1911 r. - †14 III 1944 r.).

- Poprzedni pomnik znajdował się w złym stanie technicznym. Informowała o tym wielokrotnie Pani Janina Oleksy, monitując w sprawie m.in. za pośrednictwem pism do różnych urzędów i instytucji. Starania w tym zakresie trwały wiele lat, aż w końcu dzięki przychylności Wojewody Małopolskiego zakończyły się oczekiwaną realizacją zadania – mówi Franciszek Siudut, inspektor w Urzędzie Gminy Borzęcin.

Prace związane z budową nowego pomnika zrealizowano przy akceptacji i współpracy z rodzinami pomordowanych. Ostateczna propozycja projektu została zaakceptowana pod koniec października 2017 roku przez: Janinę Oleksy, Stanisława Stolarza, Władysławę Nabiał i Mirosława Pitrę.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kronika TVP3 Kraków: "Zakręt śmierci. Kierowcy pytają kiedy obwodnica"- zobacz relację filmową Kroniki TVP3 Kraków
Kronika TVP3 Kraków: "Zakręt śmierci. Kierowcy pytają kiedy obwodnica"- zobacz relację filmową Kroniki TVP3 Kraków.
Share/Save/Bookmark
 
Zebranie Sprawozdawcze w OSP Przyborów
Zebranie Sprawozdawcze w OSP Przyborów.

W sobotę, 17 marca br. w OSP Przyborów odbyło się przedostatnie Zebranie Sprawozdawcze w Jednostkach OSP Gminy Borzęcin w 2018 roku.
Druhowie OSP Przyborów w 2017 roku odnotowali 16 wyjazów, 7 do pożarów i 9 do likwidacji miejscowych zagrożeń. Aktywnie uczestniczyli w szkoleniach, brali udział w zabezpieczeniu imprez masowych organizowanych w gminie Borzęcin: Małopolskiego Festiwalu Muzyki Rozrywkowej oraz Borzęckiego Święta Grzyba, reprezentowali Sołectwo Przyborów w Turnieju Sołeckim oraz organizowali pokazy i pogadanki.

W ubiegłym roku na funkcjonowanie OSP Przyborów wydatkowano z budżetu gminy 12 tysięcy 387 złotych. W ramach tych środków wykonano m.in. remont samochodu, zakupiono butle do aparatów powietrznych i maski, terminal GSM, tlen medyczny, podręczny sprzęt gaśniczy, opłacono przeglądy samochodów i badania druhów oraz wypłacono ekwiwalent. Ponadto w ramach Programu „Bezpieczna Małopolska” do OSP trafił Defibrylator Philips Medical System AED oraz telefony z zestawem podkaskowym. Koszt zakupu ww. sprzętu to kwota blisko 12,5 tysiąca złotych, z czego 6 tysięcy 189 złotych stanowi dotacja z budżetu województwa małopolskiego.

OSP Przyborów aktywnie pozyskuje środki od sponsorów na realizację zadań statutowych. Rozchody jednostki w 2017 roku to kwota 31 tysięcy 16 złotych, a stan konta na koniec roku wyniósł 14 tysięcy 818 złotych. Jednostka wyróżnia się spośród innych, dużym napływem dzieci i młodzieży, a „średnia wieku” pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Zebranie było okazją do podziękowania druhnom i druhom za społeczną pracę i dotychczasową aktywność oraz złożenia życzeń spełnienia planów i marzeń związanych zarówno z dalszym rozwojem jednostki, jak i tych osobistych. W zebraniu sprawozdawczym wziął udział przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku bryg. Wojciech Podleś.

 

W sobotę, 17 marca br. w OSP Przyborów odbyło się przedostatnie Zebranie Sprawozdawcze w Jednostkach OSP Gminy Borzęcin...

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak na 24 marca 2018

Zobacz na facebooku

Share/Save/Bookmark
 
Kolejne spotkanie, z cyklu "Babskie gotowanie"
Kolejne spotkanie, z cyklu "Babskie gotowanie".

29469013 1737173859680260 1509266003329024000 n

Share/Save/Bookmark
 
Rozegrano Turniej Borzęcin Cup 2018 w kategorii Orliki
Rozegrano Turniej Borzęcin Cup 2018 w kategorii Orliki.

W sobotę, 17 marca br. na Hali Widowiskowo - Sportowej w Borzęcinie rozegrano trzeci z Turniejów cyklu Borzęcin Cup 2018, w którym w szranki rywalizacji o Puchar Wójta Gminy Borzęcin stanęły Orliki (rocznik 2007, 2008).
Niekwestionowane zwycięstwo w Turnieju odniosła Elita Brzesko, która w meczu finałowym pokonała Dream Team Nowy Wiśnicz 3:1. Trzecie miejsce, po bardzo dobrej grze wywalczyły Sokole Orliki Borzęcin, które w „małym finale” pokonały Błękitnych Tarnów 1:0.
W meczu o 5. miejsce Zostań Piłkarzem z Bochni pokonał AP English Football z Zakliczyna 1:0, a 7. miejsce przypadło w udziale SP Błękitni Przyborów, która pokonała UKS Orlik Dębno 1:0.
Królem Strzelców został Filip Jaworski z Elity Brzesko (8 bramek), a Najlepszym Bramkarzem Turnieju Jakub Halberda z Dream Team Nowy Wiśnicz.

W sobotę, 17 marca br. na Hali Widowiskowo - Sportowej w Borzęcinie rozegrano trzeci z Turniejów cyklu Borzęcin Cup...

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak na 18 marca 2018

Zobacz na facebooku

Share/Save/Bookmark
 
Rozstrzygnięto Gminny Konkurs Pisanki Ludowej i Palmy Wielkanocnej w Borzęcinie - zobacz wyniki
Rozstrzygnięto Gminny Konkurs Pisanki Ludowej i Palmy Wielkanocnej w Borzęcinie - zobacz wyniki.

W piątek 16 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie odbył się Gminny Konkurs Pisanki Ludowej i Palmy Wielkanocnej, w którym wzięło udział ponad 100 osób.
Wyniki poniżej:

Pisanka Tradycyjna
DOROŚLI:
I miejsce - Karolina Chodacka (Przyborów)
II miejsce - Gabriela Przesławska (Przyborów)

MŁODZIEŻ:
I miejsce - Michał Żurek (Przyborów)
II miejsce – Katarzyna Gibowicz (Przyborów)

DZIECI:
Klasa I-III
I miejsce ex aequo – Klaudia Kocoł (Borzęcin Górny), Kułak Joanna ( Borzęcin Górny), Emilia Sulma (Przyborów)
II miejsce ex aequo – Kacper Małek ( Borzęcin Górny) oraz Wiktor Rams (Borzęcin Górny)
III miejsce – Dagmara Tyboń (Przyborów)

Klasa IV-VI
I miejsce ex aequo - Joanna Wójcik, Katarzyna Wójcik, Wiktor Dębiński, Magdalena Gunia, Julia Machalska, Joanna Rams, Daria Małek (Borzęcin Górny) i Julia Sulma (Przyborów)

Pisanka Współczesna

DOROŚLI:
I miejsce – Czesława Babiarz (Przyborów)
Młodzież:
I miejsce ex aequo – Aleksandra Żurek (Łęki) oraz Paulina Żurek (Przyborów)
II miejsce ex aequo – Anna Kiczka (Borzęcin Dolny) oraz Kornelia Płachno (Borzęcin Dolny)

DZIECI:

Klasa I – III
I miejsce – Dominik Knap (Borzęcin Górny)
II miejsce – Emilia Jasny ( Przyborów)
III miejsce ex aequo – Lena Zabiegała (Borzęcin Górny) oraz Karolina Leśniak (Borzęcin Górny)
Wyróżnienie : Szkoła Podstawowa w Przyborowie (klasa I)

Klasa IV-VI
I miejsce ex aequo – Magdalena Knap i Weronika Zając (praca grupowa) – Borzęcin Górny oraz Otylia Bolek (Przyborów)
II miejsce ex aequo – Amelia Bogusz (Bielcza), Kacper Dobrzański (Przyborów), Amelia Tyboń (Przyborów)
III miejsce ex aequo – Patrycja Białek (Przyborów), Krzysztof Wilkosz (Borzęcin Dolny)

PRZEDSZKOLE:
I miejsce ex aequo – Dawid Pyrek (Borzęcin Górny) oraz Piotr Pyrek (Borzęcin Górny)
II miejsce – Tomasz Rosa (Borzęcin Dolny)
III miejsce – Jakub Sulma (Przyborów)

PALMA WIELKANOCNA:
I miejsce Błażej Gunia (Borzęcin Górny)
II miejsce – Martyna Pilarska (Borzęcin Górny)
III miejsce – Izabela Książek ( Łęki )
Wyróżnienie:
Wiktoria Knap (Borzęcin Górny), Anna Piotrowska (Przyborów), Maja Gemza (Przyborów), Karol Jarosiński (Przyborów)
Gratulujemy!

W piątek 16 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie odbył się Gminny Konkurs Pisanki Ludowej i Palmy...

Opublikowany przez GOK Borzęcin na 19 marca 2018

Zobacz na faceboku

Share/Save/Bookmark
 
UWAGA! Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat w Borzęcinie
UWAGA! Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat w Borzęcinie.

plakat wersja-elektroniczna-2018

Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię?

Niespełna połowa uprawionych Polek zgłasza się co roku na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia. To niewielki odsetek w porównaniu do innych państw, gdzie w badaniach mammograficznych
uczestniczy ponad 70 % uprawnionych pań. Warunkiem skuteczności Programu jest jego masowość, długoterminowość i wysoka jakość.
Jego waga i znaczenie dla zdrowia i życia Polek jest nie do
przecenienia. Kobiety w wieku 50 - 69 lat są bowiem najbardziej
narażone na ryzyko zachorowania.

- Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi - mówi dr.  Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka - Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.

Badanie jest bezpłatne i refundowane przez narodowy fundusz zdrowia.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Zaprasza...
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Zaprasza....

plakat-A3---DO-03-18

Share/Save/Bookmark
 
Komunikat dotyczący producentów surowca tytoniowego
Komunikat dotyczący producentów surowca tytoniowego.

W dniu 15 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 2017 poz. 2216), na mocy której Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zobowiązany jest do monitorowania oraz nadzorowania krajowej uprawy tytoniu oraz produkcji i obrotu surowcem tytoniowym.
Warunkiem prowadzenia przez producenta rolnego działalności w zakresie uprawy tytoniu, produkcji lub zbytu surowca tytoniowego jest uzyskanie wpisu do Rejestru producentów surowca tytoniowego, prowadzonego przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres producenta rolnego.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 190
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information