Środa, 21 lutego 2018 r. | imieniny: Eleonory, Kiejstuta

Decyzje Środowiskowe - Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin PDF Drukuj Email
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin. Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku  z art.10, art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamiam, że na wniosek P. Janiny Górskiej zam. Brzesko ul. Przemysłowa 2, 32 – 800 Brzesko, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,4 MW w miejscowości Przyborów w gminie Borzęcin”.  Lokalizacja   : miejscowość Przyborów, gmina Borzęcin
Czytaj całość materiału…
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzecin PDF Drukuj Email
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzecin.          Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz           o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku    z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071   z późn. zm), zawiadamia się strony postępowania, że odwołanie od decyzji Wójta Gminy Borzęcin znak: RPG.6220.06.2013 z dnia 28.10.2013 r. w sprawie : „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego BORZĘCIN – HANKÓWKA w granicach projektowanego obszaru górniczego BORZĘCIN – HANKÓWKA pole A i pole B”, zostało przesłane wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                       w Tarnowie.   Lokalizacja   : miejscowość Borzęcin, gmina Borzęcin.
Czytaj całość materiału…
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin PDF Drukuj Email
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin.          Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)   w związku z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.              z 2013 r., poz. 267), zawiadamia się, że w dniu 13.11.2013 r. Wójt Gminy Borzęcin wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: pn.: „Odkrywkowa eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Borowa                        w miejscowości Borzęcin”. Lokalizacja   : miejscowość Borzęcin, gmina Borzęcin.
Czytaj całość materiału…
 
Obwieszczenie Wójtra Gminy Borzęcin PDF Drukuj Email
Obwieszczenie Wójtra Gminy Borzęcin. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji                  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227)  w związku z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamia się, że             w dniu 28.10.2013r. Wójt Gminy Borzęcin wydał decyzję odmowną o określeniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego BORZĘCIN – HANKÓWKA w granicach projektowanego obszaru górniczego BORZĘCIN – HANKÓWKA pole A i pole B”.
Czytaj całość materiału…
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin PDF Drukuj Email
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin. Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227)  w związku z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamia się strony postępowania, że zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Odkrywkowa eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Borowa w miejscowości Borzęcin”.
Czytaj całość materiału…
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin PDF Drukuj Email
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin. Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) w związku z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z pózn. zm.), zawiadamia się strony postępowania, że zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego            BORZĘCIN – HANKÓWKA w granicach projektowanego obszaru górniczego     BORZĘCIN – HANKÓWKA pole A i pole B”. Lokalizacja   : miejscowość Borzęcin, gmina Borzęcin.
Czytaj całość materiału…
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin PDF Drukuj Email
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227)  w związku z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.              z 2013 r., poz. 267), zawiadamia się, że w dniu 01.10.2013r. Wójt Gminy Borzęcin wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,4 MW w miejscowości Przyborów                w gminie Borzęcin”. Lokalizacja   : miejscowość Przyborów, gmina Borzęcin.
Czytaj całość materiału…
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin PDF Drukuj Email
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin.          Na podstawie art. 29, art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji           o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia się, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przed wydaniem decyzji              o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa i eksploatacja farmy wiatrowej ARNAS 1 składającej się z 10 - 13 turbin o łącznej mocy od 30 MW do 55 MW                     w zależności od zastosowanego wariantu wraz z elementami towarzyszącymi zlokalizowanymi na działkach położonych w gminach Borzęcin i Brzesko woj. małopolskie ".
Czytaj całość materiału…
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin PDF Drukuj Email
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin.          Na podstawie art. 29, art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                                 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia się, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Odkrywkowa eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Borowa w miejscowości Borzęcin”.
Czytaj całość materiału…
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin PDF Drukuj Email
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin. Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) w związku z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z pózn. zm.), zawiadamia się strony postępowania, że zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego            BORZĘCIN – HANKÓWKA w granicach projektowanego obszaru górniczego     BORZĘCIN – HANKÓWKA pole A i pole B”. Lokalizacja   : miejscowość Borzęcin, gmina Borzęcin.
Czytaj całość materiału…
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin PDF Drukuj Email
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji            o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) w związku z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z pózn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 29.07.2013r. Wójt Gminy Borzęcin wydał decyzję                             o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: :„Budowa i eksploatacja FARMY FOTOWOLTAICZNEJ CENTRALA NASIENNA o łącznej mocy do 1 MW, wraz z elementami towarzyszącymi".
Czytaj całość materiału…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 15
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information