Sobota, 16 października 2021 r. | imieniny: Gawła, Florentyny

Wsparcie dla kół gospodyń wiejskich za promowanie szczepień przeciw COVID-19
Wsparcie dla kół gospodyń wiejskich za promowanie szczepień przeciw COVID-19 .

Zgodnie z projektowanymi przepisami Koła gospodyń wiejskich będą mogły otrzymać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomoc finansową na zorganizowanie akcji promocji szczepień oraz jej przeprowadzenie. Trwają ostatnie prace legislacyjne, które umożliwią ARiMR przekazanie środków na ten cel. Wnioski trzeba będzie złożyć do 15 września 2021 r. do kierownika biura powiatowego ARiMR, a przedsięwzięcie trzeba będzie zrealizować do końca września. Jedno koło może zorganizować maksymalnie trzy wydarzenia.

ARiMR zachęca koła gospodyń wiejskich, by zaangażowały się w organizację bezpłatnych wydarzeń mających na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności do szczepień przeciwko COVID-19. Za zrealizowanie jednej takiej akcji można otrzymać 8 tys. zł. Koło organizując wydarzenie powinno:

- przeprowadzić kampanię informacyjną w lokalnych mediach lub mediach społecznościowych czy też za pośrednictwem ogłoszeń o wydarzeniu;
- zapewnić w trakcie wydarzenia możliwość szczepienia po raz pierwszy przeciwko COVID-19 przez co najmniej 5 godzin dziennie, na podstawie umowy zawartej z punktem szczepień;
- w przypadku szczepionek dwudawkowych – zapewnić szczepienia przeciwko COVID – 19 drugą dawką najlepiej w tej samej lokalizacji;
- zrealizować przedsięwzięcie do końca września br.;
- przedłożyć sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia w terminie 30 dni od jego zakończenia.

Wydarzeniu muszą towarzyszyć przynajmniej trzy spośród następujących aktywności:

 1. oprawa muzyczna;
 2. występy artystyczne;
 3. strefa gastronomiczna;
 4. pokazy ratownictwa medycznego;
 5. strefa dla dzieci;
 6. zawody sportowe;
 7. ekspozycja i degustacja wyrobów kół gospodyń wiejskich;
 8. pokazy rękodzieła ludowego;
 9. warsztaty i szkolenia;
 10. upominki dla osób zaszczepionych w trakcie wydarzenia.

Budżet na ten cel wynosi 40 mln zł. O otrzymaniu pomocy finansowej decyduje kolejność złożenia wniosków , które spełniają wymogi przyznania wsparcia. Pomoc będzie wypłacana przez ARiMR do wyczerpania limitu środków.

Koło gospodyń wiejskich, które zorganizuje taką akcję promocyjną, może także otrzymać premię za liczbę wykonanych podczas wydarzenia szczepień przeciwko COVID-19. Łączna pula środków przeznaczonych na ten cel wynosi 30 mln zł. By  otrzymać taką  premię, zaszczepionych pierwszą dawką powinno być co najmniej 100 osób. Stawka pomocy wynosi 15 zł za zaszczepioną osobę w wieku do 60 lat lub 30 zł za osobę powyżej 60. roku życia. Koła będą otrzymywały premię zgodnie z kolejnością złożonych sprawozdań z przeprowadzonych wydarzeń.  

Ale to nie wszystko. Jest jeszcze dodatkowa premia. Przysługuje ona tym kołom, które zorganizowały akcję, podczas której zaszczepiona została największa liczb osób. Przy czym osoby zaszczepione w wieku powyżej 60 lat liczone są podwójnie.  Im więcej zaszczepionych osób, tym wyższe miejsce na liście, co przekłada się na wysokość nagrody. Zwycięskie koło gospodyń wiejskich otrzyma 100 tys. zł ekstra premii. Kolejne koła:

 • 50 tys. zł – za miejsca drugie i trzecie;
 • 25 tys. zł – w przypadku miejsc od czwartego do dziesiątego;
 • 10 tys. zł – w przypadku miejsc od jedenastego do setnego;
 • 1 tys. zł – w przypadku miejsc od sto pierwszego do tysięcznego.
Share/Save/Bookmark
 
Narodowy Spis Powszechny: Dodatkowy punkt spisowy w Urzędzie Gminy Borzęcin
Narodowy Spis Powszechny: Dodatkowy punkt spisowy w Urzędzie Gminy Borzęcin.

psp1Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!

Gmina Borzęcin aby ułatwić Mieszkańcom udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, uruchamia dodatkowy punkt spisowy w Urzędzie Gminy Borzęcin, w którym Rachmistrzowie z terenu naszej gminy będą spisywać wszystkie chętne osoby.

Wszyscy którzy jeszcze nie wypełnili obowiązku spisowego będą mogli skorzystać z punktu spisowego w Urzędzie Gminy Borzęcin w najbliższy czwartek tj. 15 lipca w godzinach 16.00 – 21. 00.

UWAGA! Aby dokonać spisu należy zabrać ze sobą numer PESEL swój oraz pozostałych domowników.

ZAPRASZAMY !!!

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
RDN Małopolska: Mieszkańcy gminy Borzęcin z Kartami Seniora jako pierwsi w powiecie brzeskim
RDN Małopolska: Mieszkańcy gminy Borzęcin z Kartami Seniora jako pierwsi w powiecie brzeskim.

karta seniora borzecinj 71Borzęcin gminą przyjazną seniorom. Przedstawiciele tamtejszych seniorów otrzymali karty, uprawniające do korzystania ze zniżek oferowanych przez partnerów lokalnych i ogólnopolskich programu. 

Borzęcin jako pierwszy w powiecie brzeskim dołączył do Ogólnopolskiego Programu Gmina Przyjazna Seniorom. Dzięki kartom seniora osoby powyżej 60. roku życia mogą liczyć na preferencyjne ceny w placówkach partnerskich programu: sanatoriach, przychodniach czy gabinetach rehabilitacji w całym kraju.

– Zależy nam na zaktywizowaniu tego środowiska i wykorzystaniu doświadczenia życiowego oraz zawodowego mieszkańców 60+ dla międzypokoleniowej współpracy – tłumaczy wójt Borzęcina Janusz Kwaśniak.

– Stawiamy na stworzenie jak najlepszych warunków do działalności, zachęcając seniorów, do tego, aby wyszli z domów i aktywnie brali udział w życiu, społecznym kulturalnym. Chociaż trzeba podkreślić, że te koła seniorów działają prężenie i w Borzecinie i w Przyborowie i w miejscowości Bielcza, realizują szereg inicjatyw dodaje.

W Borzęcinie zaplanowano szereg kampanii skierowanych do seniorów m.in. “Nie daj się oszukać – stop manipulacji”, “Szkoła przyjazna seniorom”, “Poznaj swojego seniora z sąsiadem”.

Dotychczas do programu przystąpiło 160 samorządów w kraju. Docelowo do mieszkańców gminy Borzęcin w wieku 60+ trafi 500 sztuk Kart Seniora.

Galeria dostępna TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zebranie sprawozdawczo - wyborcze w OSP Borzęcin Górny
Zebranie sprawozdawczo - wyborcze w OSP Borzęcin Górny.

IMG 6597W sobotę 3 lipca br. w Sali Narad Budynku Wielofunkcyjnego w Borzęcinie - nowej części remizy OSP odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze jednostki OSP Borzęcin Górny należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, w którym uczestniczyło 17 druhów i 7 druhen oraz zaproszeni goście. W trakcie zebrania podsumowana została działalność jednostki, omówiono plan działalności na rok bieżący oraz udzielono absolutorium Zarządowi OSP za lata 2016-2020. Dokonano wyboru władz zarządu na nową kadencję i wyznaczono delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz przedstawicieli do Zarządu.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Zarządu OSP Borzęcin Górny – Tomasz Siudut. Następnie, minutą ciszy uczczono pamięć członka tutejszej jednostki śp. Andrzeja Badowskiego, który w 2020 roku odszedł na wieczną służbę. W dalszej kolejności Prezes jednostki OSP Borzęcin Górny Tomasz Siudut przywitał zaproszonych gości: Prezesa Zarządu Gminnego OSP w Borzęcinie, a zarazem Wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka, Zastępcę Wójta Gminy Borzęcin Tadeusza Żurka, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku brygadiera mgr inż Janusza Poterę oraz Komendanta Gminnego OSP RP w Borzęcinie druha Grzegorza Małka. W Zebraniu, któremu przewodniczyła Pani Maria Pilarska – sołtys wsi Borzęcin Górny, wziął udział także pracownik ds. obronnych, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej Małgorzata Ligara.

Podczas otwarcia zebrania wybrano protokolanta – druhnę Anetę Ciochoń – Jaje oraz komisje: mandatową, wyborczą, uchwał i wniosków i skrutacyjną.

Komisja Mandatowa ukonstytuowała się następująco:

 1. Przewodniczący - Kania Dariusz
 2. Sekretarz - Klich Grzegorz
 3. Członek - Siudut Kamil

Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrani zostali druhowie:

 1. Tota Kamil
 2. Ciochoń Dominika
 3. Siudut Dawid

W skład Komisji Wyborczej weszli:

 1. Przewodniczący - Kania Dariusz
 2. Sekretarz - Klich Grzegorz
 3. Członek - Siudut Kamil.

Komisja Skrutacyjna pracowała składzie:

 1. Przewodniczący - Banaś Aleksandra
 2. Sekretarz - Ligara Małgorzata
 3. Członek - Stolarz Zuzanna.

W kolejnej części przyjęty został ustalony porządek zebrania.

Prezes OSP Borzęcin Górny – druh Tomasz Siudut złożył Sprawozdanie z działalności OSP Borzęcin Górny za 2020 rok, w skład którego weszło krótkie sprawozdanie opisowe. Wynika z niego, że obecnie szeregi jednostki OSP w Borzęcinie Górnym zasila 39 członków, w tym:

- Członkowie Zwyczajni (czynni): 35
- Członkowie Honorowi: 4,
w tym 11 kobiet.

W roku sprawozdawczym przybyło 7 członków zwyczajnych, w tym 4 kobiety, zaś ubyło 3.
Jednostka posiada Kobiecą Drużynę Pożarnicza liczącą 11 członków. W 2020 roku odbyły się 3 posiedzenia zarządu oraz 3 pozostałe zebrania.

Strażacy w 2020 roku uczestniczyli 39 razy w akcjach ratowniczych, w tym:
- gaszenie pożarów 31 razy,
- likwidacja miejscowych zagrożeń 8 razy,
- alarmy fałszywe 0 razy.

Druhowie brali udział w działaniach prewencyjnych polegających m. in. na dystrybuowaniu bezpłatnych maseczek ochronnych jednorazowych w ramach przeciwdziałania COVID-19 oraz akcji informacyjnej dotyczącej SARS-CoV-2 dla mieszkańców sołectwa Borzęcin. Strażacy w niewielkim stopniu uczestniczyli w szkoleniach prowadzonych we własnym zakresie lub z pomocą PSP w Brzesku z uwagi na trwającą pandemię.

Po inwentaryzacji w 2020 roku wycofany został następujący sprzęt: wąż W-75 w ilości 4 sztuk, jedna latarka MTG 3308, 1 sztuka latarki kątowej ręcznej, 2 sztuki łomów, jeden rozdzielacz kulowy, toporek oraz syrena alarmowa elektryczna i 6 stolików świetlicowych.

Skarbnik Jednostki druh Janusz Siudut przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2020 i plan finansowy na rok 2021 OSP Borzęcin Górny uwzględniające otrzymane dotacje pieniężne z KSRG i jednostki samorządu terytorialnego oraz wydatki, które stanowiły:

- zakup sprzętu i umundurowania strażackiego,
- składki członkowskie,
- koszty imprez i uroczystości oraz pozostałe zadania.

Stan środków w kasie oraz na rachunku bankowym na koniec roku sprawozdawczego pokazuje, że Jednostka rozsądnie, a zarazem oszczędnie gospodaruje środkami finansowymi i posiada zabezpieczenie na działalność stowarzyszenia. OSP sfinansowała ze środków własnych zakup umundurowania i wyposażenia w ramach dotacji z WFOŚiGW oraz przekazała wkład własny celem zakupu wyposażenia z KSRG.

W 2020 roku zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa Remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem dz. Nr 5123."

Koszt inwestycji:  2 miliony 367 tysięcy 163 złote (bez wyposażenia).

Montaż finansowy:
- Regionalny Program Operacyjny WM, działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich – 1 299 625 zł,
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -  606 tysięcy 522 zł,
- wkład własny Gminy Borzęcin – 461 016 zł. 

W ramach projektu wykonano rozbiórkę istniejącego budynku Borzęcin 564 (były sklep) oraz rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku remizy OSP na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami. Inwestycja polegała na wydłużeniu istniejącego budynku o część zawierającą: na parterze garaż dla dwóch samochodów bojowych straży pożarnej, na piętrze salę wielofunkcyjną z zapleczem, a na poddaszu salę szkoleniową. Przebudowywana część istniejąca zyskała zewnętrzny podnośnik panoramiczny dla osób niepełnosprawnych. Zlikwidowane zostały bariery architektoniczne wewnątrz budynku. Na parterze wykonano zaplecze sanitarne dla potrzeb OSP, a na piętrze i poddaszu nowe węzły sanitarne. Na miejscu rozebranego budynku handlowego powstał plac z małą architekturą, zielenią i miejscami parkingowymi.

OSP Borzęcin Górny pozyskała następujący sprzęt i wyposażenie w ramach dotacji celowych z budżetu gminy Borzęcin w 2020 roku:

-  3.000,00 złotych na zakup wyposażenia i umundurowania w ramach programu pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”, które w 50% dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Dotacja pomogła w zakupie kompletu ubrania specjalnego stanowiącego wydatek 3.300,00 złotych, który posłuży do udziału w akcjach ratowniczo

-gaśniczych. Jednostka zakupiła również zasysacz liniowy Z-2 w cenie 1.240,00 złotych i zabezpieczenie poduszek airbag za 1.460,00 złotych. Całkowita kwota zakupu wyniosła 6.000,00 złotych.

- 500,00 złotych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu dla Jednostek z KSRG w zakresie otrzymanych środków z MSWiA we współpracy z KP PSP w Brzesku. Druhowie nabyli komplet ubrania specjalnego w kwocie 3.300,00 złotych oraz 4 pary rękawic specjalnych, na które wydali 1.270,00 złotych. Łączna wartość zakupu 4.570,00 złotych.

Dodatkowo Strażacy skorzystali z pożyczki bezzwrotnej z Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością w kwocie 1.500,00 zł.

Pozostałe wyposażenie, które udało się pozyskać jednostce to: kombinezon ochronny  „OXYCHEM C310” w ilości 4 sztuk na sumę 436,40 złotych, 4 sztuki półmasek „secura 3000” o wartości 275,04 złotych i 12 sztuk filtrów 1013 P3R w kwocie 88,56 złotych.

W ramach zapotrzebowania na bieżący rok jednostka zgłosiła:

- Materiały do malowania garaży - 1.000,00 złotych,
- 2 szt. węży W-75 - 700,00 złotych,
- 4 szt. węży W-52 0 1.400,00 złotych.
Łączna kwota: 3.100,00 złotych.

Z budżetu gminy Borzęcin dla druhów został zakupiony poniższy asortyment: replika broni niemieckiej  – halabardy w ilości 5 sztuk, środek pianotwórczy o poj. 200 L, elektrody do defibrylacji – 1 para, membrana automatu i zestaw naprawczy zaworu butli, środek pianotwórczy 200L na łączną kwotę  4.011,65 złotych.

W zakresie wyposażenia nowej części remizy OSP wydatkowane zostały środki na zakup: 2 gablot na sztandar z siłownikiem, 16 sztuk szaf ubraniowych bhp, suszarki Bosh, pralki przemysłowej Whirlpool, szafy biurowej,  4 regałów  magazynowych, 2 sztuk wieszaków na ubrania, myjki ciśnieniowej K 3 oraz kompresora. Koszt ww. zakupu zamknął się kwotą 26.748,38 złotych.

W I kwartale br. złożone zostały następujące wnioski na zakup umundurowania i sprzętu dla jednostki OSP Borzęcin Górny:

 1. Dofinansowanie w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na kwotę 4.600,00 złotych w zakresie dofinansowania COVID-19 na zakup kamery termowizyjnej i 3 sztuk kamizelek asekuracyjnych z uprzężą do ratownictwa wodnego.
 2. Małopolskie OSP 2021 – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego celem zakupu 3 kompletów ubrań specjalnych FHR 3-częściowych oraz przyczepy do transportu łodzi na łączną kwotę 14.950,00 złotych.
 3. Dotacja 5000 + w ramach COVID – 19 na zakup 4 sztuk hełmów strażackich tytanowych oraz kominiarki.

Kolejnym punktem programu odbywającego się zebrania było przedłożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej przez jej Przewodniczącego – druha Tadeusza Ciochoń.

W okresie sprawozdawczym Komisja rewizyjna odbyła 1 posiedzenie i 1 kontrolę kasy i dokumentacji finansowej OSP. Komisja rewizyjna uznała, że plan działalności zrealizowany został w stopniu bardzo dobrym. Materiały, przedmioty nietrwałe, środki trwałe i przedmioty wyposażenia osobistego składowane i utrzymywane są prawidłowo. Za gospodarkę paliwem dla potrzeb OSP odpowiedzialni są: druh Tomasz Ciochoń i druh Janusz Siudut, którzy podlegają rozliczeniom w okresie kwartalnym.

Komisja rewizyjna OSP w Borzęcinie Górnym złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.

Następnie, zgodnie z ustalonym porządkiem Zebrania odbyła się dyskusja, w której zabrali głos zaproszeni goście: Wójt Gminy Borzęcin – Janusz Kwaśniak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku brygadier mgr inż Janusz Potera oraz Komendant Gminny OSP RP – Grzegorz Małek. Goście podziękowali za owocną współpracę z Jednostką w minionym roku. Głos zabrali również druhowie. Podczas zebrania udzielano jednogłośnie absolutorium Zarządowi OSP za rok 2020.

Kolejnym punktem zebrania był wybór nowego Zarządu OSP Borzęcin Górny. W wyniku głosowania powołano Zarząd w składzie:

Prezes OSP - druh Siudut Tomasz
Wiceprezes – naczelnik - druh Małek Piotr
Wiceprezes - druh Ciochoń Tomasz
Z-ca naczelnika - druh Kania Dariusz
Sekretarz - druhna Ciochoń – Jaje Aneta
Skarbnik - druh Siudut Janusz
Gospodarz - druh Klich Grzegorz
Członek - druh Tota Kamil.

W kolejnej części zebrania odbył się wybór kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Głosowaniem wybrany został następujący skład:
Przewodniczący - druh Ciochoń Tadeusz
Wiceprzewodniczący - druh Mika Piotr
Sekretarz - druh Siudut Tomasz.

W dalszym ciągu zebrania wybrano Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP, którymi zostali:
- druh Kania Dariusz
- druh Klich Grzegorz
- druh Ciochoń Józef
- druh Małek Piotr

Wybrano również przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w osobach:
- druh Kwaśniak Janusz
- druh Siudut Tomasz.

Przed zakończeniem Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego jednogłośnie w głosowaniu przyjęto plan finansowy na rok 2021.

Spotkanie zakończyło się podziękowaniem druhom za pełnioną służbę, niezmienne trwanie na straży bezpieczeństwa mieszkańców i poświęcenie. Zaproszeni goście docenili zaangażowanie i czynne włączenie się w różne akcje mające na celu walkę z COVID-19,  udział we wszystkich uroczystościach i wydarzeniach oraz bardzo dobrą współpracę z KP PSP, innymi jednostkami OSP i samorządem gminy.

Ze strony druhów padły słowa wdzięczności w stronę Władz Urzędu Gminy Borzęcin oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku i Komendanta Gminnego OSP za bardzo owocną współpracę oraz wszelką otrzymaną pomoc. Wyrażono również nadzieję na kolejne lata współpracy na tak wysokim poziomie.

Tekst: Małgorzata Ligara

IMG 6593IMG 6594IMG 6597IMG 6598

Share/Save/Bookmark
 
Kurier Borzęcki: Arcymistrz najlepszy w jubileuszowym turnieju
Kurier Borzęcki: Arcymistrz najlepszy w jubileuszowym turnieju.

DSC 4902To było dziesiąte spotkanie szachistów w ramach Otwartych Mistrzostw Małopolski w Szachach Szybkich P-15 w Borzęcinie. Obyło się bez niespodzianki i zwyciężył w nich arcymistrz szachowy Mirosław Grabarczyk z Klubu Szachowego Hetman Płock. Na drugim miejscu w zawodach uplasował się Dariusz Fistek kandydat na mistrza z Tarnowa, a trzeci był Michał Mirski kandydat na mistrza z UKS GONIEC Staniątki. Kolejno uplasowali się: Konrad Buś (MKS MOS Wieliczka) oraz Maciej Marszałek (LKS Parnas Stara Wieś). Zawodnicy w turnieju oprócz tytułu Mistrza Małopolski walczyli o nagrody finansowe (pula nagród 1600 zł), jak i rzeczowe. Patronat nad wydarzeniem sprawował Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak.

Przypomnijmy, że formuła turnieju organizowanego już od dekady przez Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie wspólnie z Małopolskim Związkiem Szachowym w Krakowie pozwala na start w zawodach szachistów również spoza Małopolski. Prawo gry posiada każdy szachista bez względu na posiadaną kategorię szachową, przynależność klubową i miejsce zamieszkania, a w turnieju obowiązuje szwajcarski system rozgrywek na dystansie 9 rund. Czas gry wynosi 30 minut na rozegranie jednej partii.

To turniej rangi mistrzowskiej, więc do Borzęcina przyjechali szachiści z dużymi umiejętnościami i poziom jest dość wysoki – przyznaje obecna na zawodach Kamila Kałużna - prezes Małopolskiego Związku Szachowego. – Mówi się, że szachy to w szczególności rozwój pamięci, logicznego myślenia, natomiast dla nas jest to dyscyplina, która kształtuje również zacięcie sportowe, charakter, determinację i – tak jak inne sporty – charakter.

Zawody były także okazją do podsumowań. Z rąk prezes Kałużnej okolicznościowe podziękowania za współpracę przy organizacji wielu zawodów szachowych oraz wsparcie i działania na rzecz środowiska szachowego otrzymali: patronujący wszystkim turniejom szachowym w Borzęcinie wójt Janusz Kwaśniak oraz ich organizator Piotr Kania – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. – W imieniu Związku i całego środowiska szachowego chcę bardzo serdecznie podziękować za zaangażowanie, wsparcie finansowe i stwarzanie możliwości rozwijania pasji szachistom, nie tylko tym z gminy Borzęcin, ale z całego regionu Małopolski – mówiła prezes Kałużna.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Rodzinny Piknik Rowerowy
Rodzinny Piknik Rowerowy.

Miłośników jazdy na rowerze i tych, którzy aktywnie lubią spędzać czas zapraszamy serdecznie do Borzęcina na Rodzinny Piknik Rowerowy. Niedziela, 18 lipca 2021r. Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu" w ramach projektu „Bezpieczni na rowerze – rekreacja z edukacją”.

miasteczko plakat

Share/Save/Bookmark
 
Przegląd Regionalny: "Będzie to wymagało determinacji rządzących: parlamentu, rządu, samorządów, ale także nas wszystkich Polaków" - rozmowa z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin
Przegląd Regionalny: "Będzie to wymagało determinacji rządzących: parlamentu, rządu, samorządów, ale także nas wszystkich Polaków" - rozmowa z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin.

DSC 0540Kilka tygodni temu, premier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia Polskiego Ładu. Programu, który ma z jednej strony doprowadzić do odbudowy naszej ojczyzny po pandemii, ale w korelacji z innymi programami, przyczynić się także do dynamicznego rozwoju naszego kraju. Program ambitny, ale czy realny?

Moim zdaniem jak najbardziej. Program jest bardzo ambitny, ale jeśli popatrzymy w przeszłość, z jakiego pułapu startowaliśmy jako kraj po wyborach w 1989 roku, jak wyglądały Nasze Małe Ojczyzny po reformie samorządowej w 1998 roku, to nawet największy malkontent musi przyznać, że doszło u nas do rewolucji. Widać to chociażby na przykładzie naszej gminy. Stąd twierdzę, że ten projekt rządu ma szansę powodzenia, powinien zostać zrealizowany. Oczywiście będzie to wymagało determinacji rządzących: parlamentu, rządu, samorządów trzech szczebli, ale także nas wszystkich – Polaków. Nie ma cienia wątpliwości, że ten program jest potrzebny. Jego atutem, moim zdaniem, jest kompleksowość działań.

Niektórzy samorządowcy obawiają się, że zmiany podatkowe zrujnują budżety gmin i powiatów?

Myślę, że zmiany podatkowe, na których niewątpliwie skorzystają mieszkańcy naszej gminy, ale straci budżet, będą przyczynkiem do szerszej dyskusji na temat zmiany sposobu finansowania gmin. Nie ma cienia wątpliwości, że państwo musi w stu procentach zrekompensować nam straty, jakie poniesiemy z tytułu mniejszych wpływów z podatku PIT. Oczywiście zapowiadana dotacja inwestycyjna, której celem będzie uzupełnienie, pokrycie strat samorządu gminnego z powodu mniejszych wpływów z PIT to jedno, ale musimy też usiąść, mowa o stronie rządowej, samorządowej oraz nauczycielach do rozmów na temat finansowania oświaty. Nie uciekniemy przed tym. Wiele razy na ten temat rozmawiałem chociażby z Stanisławem Bukowcem, posłem Zjednoczonej Prawicy. Pan poseł przez wiele lat był samorządowcem, zastępcą wójta gminy Bochnia, wiceburmistrzem Bochni i doskonale rozumie ten problem. Wierzę, że w pakiecie ustaw, które rząd przedstawi do zatwierdzania parlamentowi, znajdzie się także pakiet związany z finansami gmin, powiatów czy województw.

Gdyby padła taka propozycja, pracy w takim zespole ds. reformy sposobu finansowania samorządów, zgodziłby się Pan uczestniczyć w takim gremium? Pytam nie bez podstaw, bo w gronie wójtów, nie tylko w regionie, ale w Małopolsce, ma Pan jeden z najdłuższych staży i co najważniejsze - ogromne doświadczenie.

Faktem jest, że od 23 lat jestem wójtem gminy Borzęcin, a pod względem stażu, w regionie tarnowskim plasuję się w czołówce. W tym czasie wprowadzałem kilka reform systemowych, które wynikały z sejmowego ustawodawstwa, potem były ich korekty. Oczywiście jeśli takie gremium powstanie, jeśli otrzymam zaproszenie do pracy w nim - zgodzę się, chociaż na brak zajęć nie narzekam. Na pewno mam wiele przemyśleń związanych z funkcjonowaniem samorządu. Myślę, że wokół chociażby wicepremiera Jarosława Gowina, powinno pojawić się grono osób, które będzie doradzało mu w kwestiach samorządowych.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Przegląd Regionalny: Dwa razy na "TAK" - radni głosowali za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium dla wójta Dwa razy na „tak”
Przegląd Regionalny: Dwa razy na "TAK" - radni głosowali za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium dla wójta Dwa razy na „tak”.

DSC 1516Rada Gminy Borzęcin udzieliła wotum zaufania oraz skwitowała działania wójta Janusza Kwaśniaka w 2020 roku. Dziękując radnym, włodarz gminy podkreślał, że to ocena nie tylko dla niego, ale także kierownictwa Urzędu Gminy, pracowników samorządowych oraz wszystkich instytucji mu podległych. - Jednym z najistotniejszych ogniw samorządu jest władza uchwałodawcza, Rada Gminy, która ma ogromny wpływ na rozwój Borzęcina. Wszystkim radnym, sołtysom, całej naszej gminnej społeczności serdecznie dziękuje za lata owocnej współpracy. Ostatni rok, z powodu pandemii, był szczególnie trudny, miejmy nadzieję, że najgorsze za nami – mówi naszej redakcji wójt Janusz Kwaśniak.

W 2018 roku Sejm uchwalił zmiany w ustawie o samorządach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Wprowadzono obowiązek przygotowania i zaprezentowania przez wójta raportu o stanie gminy. Raport to świetny sposób na włączenie mieszkańców w proces współdecydowania o miejscu, w którym zamieszkują. Dzięki niemu zyskują co roku okazję, by przyjrzeć się, jak pracują władze samorządowe. Dokument ten, stanowi podsumowanie działalności organu wykonawczego - wójta, w szczególności realizację polityk, programów i strategii i uchwał rady. Raport był rozpatrywany na sesji, na której została podjęta uchwała w sprawie udzielenia absolutorium, a więc łącznie z dyskusją nad wykonaniem budżetu. Radni uznali, że wójtowi, po raz trzeci z rzędu, należy  udzielić wotum zaufania (po raz pierwszy raport dotyczył roku 2018 i był procedowany w 2019 roku).  Po wotum zaufania radni udzielili wójtowi skwitowania z wykonania budżetu w 2020 roku. Wcześniej odczytano dwie opinie: Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borzęcin. Obydwie jednoznacznie wskazywały na to, że budżet wykonano lege artis i wójtowi absolutorium się należy.

Inwestycje 2020

Jedną z największych inwestycji był remont i rozbudowa budynku OSP w Borzęcinie Górnym. Jesienią 2020 roku zakończono realizację projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa Remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem otaczającej obiekt działki”. Koszt inwestycji (bez wyposażenia) zamknął się kwotą 2 milionów 367 tysięcy 163 złotych. Gmina Borzęcin uzyskała na ten cel dotację w ramach działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1 299 625 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 606 522 zł. Wkład własny Gminy wyniósł 461 016 zł. - W grudniu uzyskaliśmy zgodę na użytkowanie obiektu  – mówi wójt Janusz Kwaśniak. Dodajmy, że w ramach projektu wykonano rozbiórkę istniejącego budynku Borzęcin 564 (były sklep) oraz rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku remizy OSP na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami, która polegała na wydłużeniu istniejącego budynku o część zawierającą: na parterze garaż dla dwóch samochodów bojowych straży pożarnej, na piętrze salę wielofunkcyjną z zapleczem, a na poddaszu salę szkoleniową. Przebudowywana istniejąca część zyskała zewnętrzny podnośnik panoramiczny dla osób niepełnosprawnych. Zlikwidowane zostały bariery architektoniczne wewnątrz budynku. Na parterze wykonano zaplecze sanitarne dla potrzeb OSP, a na piętrze i poddaszu nowe węzły sanitarne. Na miejscu rozebranego budynku handlowego powstał plac z małą architekturą, zielenią i miejscami parkingowymi.

Ponadto w 2020 roku prowadzono modernizację budynku Domu Kultury w Borzęcinie wraz z zakupem wyposażenia, partycypowano w kosztach przebudowy drogi powiatowej nr 1431K „Przyborów przez wieś”, remontowano drogi gminne i dojazdowe do gruntów rolnych,  rozbudowano sieć oświetlenia ulicznego, realizowano programy związane z usuwaniem azbestu oraz wymianą starych pieców węglowych, na nowoczesne gazowe lub na biomasę. Prowadzono także prace remontowe w szkołach i przedszkolach. Gruntownej renowacji poddano cmentarze wojenne w Borzęcinie i w Bielczy. Remonty prowadzono także na obiektach sportowych. Zakupiono nowy sprzęt dla jednostek OSP.

Budżet 2020 roku zamknął się rekordową w historii samorządu gminy Borzęcin nadwyżką w kwocie 3 158 435,73 złotych, w tym nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) w kwocie  2 493 028,08 złotych.

Pozyskane środki zewnętrzne

Środki europejskie stanowią jedno z dodatkowych, a przy tym bardzo istotnych źródeł finansowania działalności. Wpływają one na zwiększenie potencjału inwestycyjnego, przez co traktowane są jako istotny czynnik rozwoju lokalnego. - Gmina pozyskiwała dofinansowanie zewnętrzne, w tym środki europejskie, głównie na działania związane z gospodarką nieruchomościami, oświatą oraz szeroko rozumianą sferą społeczną – wyjaśnia wójt Janusz Kwaśniak. Ważniejsze dotacje to dotacja do zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem dz. nr 5123” - projekt dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej nr 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020” – przypadająca na ubiegły rok kwota dofinansowania wyniosła 480 449,26 złotych, „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilania gazem i biomasą” oraz „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe” - projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota dofinansowania wyniosła 233 462,58 złotych,  „Zdalna Szkoła” – grant otrzymany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 134 999,76 zł, „Czas na aktywność w Gminie Borzęcin” projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – środki otrzymane w 2020 r. wyniosły 302 576,21 złotych, Zintegrowany Produkt Turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy Rowerowe Pogórza” zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 37 626,56 złotych, „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom” – środki pozyskane przez Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej z funduszu przeciwdziałania COVID – 19 w wysokości 417 420,43 złotych,   „Termomodernizacja budynku UG w Borzęcinie”- środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – kwota otrzymanej refundacji poniesionych w 2019 roku wydatków wyniosła 544 354,70 zł oraz „Kooperacja przeciw COVID” – środki pozyskane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie z funduszu przeciwdziałania COVID w kwocie 6 000,00 złotych. Ponadto gmina otrzymała pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 606 tysięcy złotych.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Przegląd Regionalny: Zrealizowano kilkanaście zadań - budżet sołecki 2020 w gminie Borzęcin
Przegląd Regionalny: Zrealizowano kilkanaście zadań - budżet sołecki 2020 w gminie Borzęcin.

DSC 8019Blisko 230 tysięcy złotych przeznaczyła w ubiegłorocznym budżecie gmina Borzęcin na Fundusz Sołecki. O tym na co wydawane są pieniądze decydują sami mieszkańcy, podczas zebrań wiejskich. Fundusz Sołecki jest swego rodzaju quazi budżetem obywatelskim – trafnie ocenia wójt Janusz Kwaśniak.

W Przyborowie została przebudowana droga dojazdowa „Zastawie – Przyborów”, przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych – wykonano utwardzenie oraz nawierzchnię. Zakupiono i zamontowano trzy progi zwalniające, zakupiono także kamerę termowizyjną dla OSP oraz siatki do bramki i nowe stroje dla zespołu „Błękitni Przyborów”. Centrum Kulturalne Wsi wzbogaciło się o maszynkę do mięsa, kawiarkę, zamrażarkę, robot kuchenny, garnki,  patelnie, gęsiarkę,  sztućce, termosy. Ze środków wiejskich zakupiono materiały dla potrzeb remontu szatni miejscowego klubu sportowego.

W Borzęcinie Górnym przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych „Stucze”.

W Borzęcinie Dolnym wybudowano nową wiatę przystankową na tzw. „Rogożówce”, zainstalowano nowe lampy oświetlenia ulicznego, zakupiono regały oraz wózek do malowania linii dla klubu sportowego.

W Bielczy wykonano przebudowę drogi gminnej „Wojnicka”, polegającą na zabudowie rowu i budowie ciągu pieszo – jezdnego.

W Łękach wykonano przepust na zjeździe na drogę wewnętrzną, sfinansowano prace remontowe w budynku Szkoły Podstawowej, gdzie wykonano remont pokrycia dachu, udrożniono przepust pod drogą na „Nowe Osiedle”, zainstalowano nowe oznakowanie „Uwaga dzieci idące do szkoły”, zakupiono umundurowanie i sprzęt pożarniczy dla OSP. Fundusz Sołecki sfinansował także zakup kosiarki spalinowej i pomocy dydaktycznych dla Szkoły oraz rozbudowę przyszkolnego placu zabaw.

W Jagniówce środki z Funduszu Sołeckiego przeznaczono na czyszczenie i niwelację rowów drogi gminnej wraz z udrożnieniem przepustów.

W Warysiu wykonano remont Domu Wiejskiego  (schody zewnętrzne przy budynku).

Jak mówi wójt Janusz Kwaśniak także w tegorocznym budżecie zapisano ponad dwieście tysięcy złotych na Fundusz Sołecki.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Cmentarze wojenne i epidemiczne na terenie Gminy Borzęcin
Cmentarze wojenne i epidemiczne na terenie Gminy Borzęcin.

DSC 2184We wtorek 5 lipca 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie zorganizowała piętnaste już spotkanie z cyklu „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu gminy Borzęcin: Zastępca Wójta Tadeusz Żurek, Przewodniczący Rady Gminy Czesław Małek, Instruktor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Piotr Kania, członkowie Klubu Miłośników Książki, czytelnicy i pasjonaci historii.

Podczas spotkania Kierownik GBP w Borzęcinie mgr Elżbieta Kwaśniewska  wręczyła dyplomy i nagrody  za zajęcie I miejsca w Gminnym Konkursie  Literackim „Znajdziesz mnie w Bibliotece” za wiersze:  „Nasza Biblioteka  Marii Kowalskiej oraz „Książka to My” Małgorzacie Sumyk. Laureatki odczytały nagrodzone wiersze.

Kolejnym punktem spotkania  była prelekcja  pt. „Cmentarze epidemiczne i wojenne gminy Borzęcin”, którą przygotował i prowadził mgr Lucjan Kołodziejski. Autor w oparciu o zachowane Księgi Zmarłych Parafii Borzęcin przedstawił historię miejsc pochówku w naszej gminie. Najwięcej czasu poświecił  3 cmentarzom w Borzęcinie Górnym. Wspomniał o wielu zasłużonych Borzęcankach i Borzęcanach. Mówił o 5 cmentarzach wojennych w: Borzęcinie, Przyborowie, Bielczy i Warysiu na których spoczywa 493 żołnierzy z okresu I wojny światowej.

Kolejnym zagadnieniem były cmentarze epidemiczne z terenu poszczególnych miejscowości powstałe w XVIII i XIX w. będące skutkiem panującej wówczas cholery, ospy i czerwonki. Ich śladem są figury przydrożne znajdujące się obecnie przy ciągu drogi powiatowej. Kołodziejski wspomniał o Romach i Żydach, ofiarach II wojny światowej.

Wykład ilustrowany był archiwalnymi i współczesnymi fotografiami. Spotkanie prowadzone było w warunkach reżimu sanitarnego i cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców Borzęcina i gości.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Radio RDN Małopolska: Kwartet na Przedgórzu wraz z Cenomą dla rowerzystów
Radio RDN Małopolska: Kwartet na Przedgórzu wraz z Cenomą dla rowerzystów.

167097320 279514573586418 7222643365218204563 nDwie lokalne grupy działania z naszego regionu rozpoczęły realizację projektu ”Przedgórzańskie i Nadwiślańskie trasy-pętlami atrakcji turystycznych” POINT &PATH.

W wyniku realizacji projektu na obszarze 11 gmin czyli Bochnia, Brzesko, Borzęcin, Dębno, Drwinia, Kazimierza Wielka, Koszyce, Nowe Brzesko, Radłów, Rzezawa i Szczurowa wyznaczonych zostanie kilkanaście pętli rowerowych. By łatwiej było je pokonać na dwóch kółkach powstanie też specjalna aplikacja.

Nasze trasy będą prowadzić przez miejscowe atrakcje. Hasła akcji "Żyj własnym tempem – slow life, slow ride" pokazują, że to właśnie nie jazda na czas, a odkrywanie dziedzictwa jest w tym projekcie najważniejsze tłumaczy Piotr Kania prezes Stowarzyszenia Kwartet na Przedgórzu.

– Łączą nas tereny atrakcyjne pod kątem turystycznym, miejsca na wycieczki rowerowe, wycieczki piesze, wędkarstwo czy wypoczynek nad wodą. Wspomniana aplikacja nie tylko sugerować będzie trasy rowerowe i ciekawe miejsca w ich sąsiedztwie, ale będzie także rejestrować Państwa aktywność na trasach, co później nagradzać będziemy wartościowymi gadżetami rowerowymi dodaje.

Opracowane zostaną materiały promujące turystykę rowerową: mapy, przewodniki i albumy oraz filmy reklamowe. Na portalu Facebook działa fanpage inicjatywy, powstało też konto w serwisie YouTube.

Projekt POINT & PATH o wartości blisko 360 tysięcy złotych, pod patronatem radia RDN, jest realizowany dzięki umowie z Zarządem Województwa Małopolskiego i finansowany z funduszy unijnych.

Posłuchaj:

Marek Kołdras

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Uruchomienie poboru opłat w systemie e-TOLL
UWAGA! Uruchomienie poboru opłat w systemie e-TOLL.

3e5c85c6977051d0fd950da5d00d534d L1Od 24.06.2021 r. wnoszenie opłaty elektronicznej za przejazd pojazdów ciężkich (o DMC przekraczającej 3,5 t, w tym autobusów) po płatnych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i dróg krajowych w Polsce jest już możliwe w nowym systemie e-TOLL. Obecnie trwa okres przejściowy, w którym funkcjonują oba systemy poboru opłat – e-TOLL i viaTOLL.

Ostateczny termin wygaszania systemu viaTOLL zostanie potwierdzony w najbliższym czasie i nastąpi nie później niż 30 września 2021 r.

Więcej o systemie w załączonym komunikacie oraz na stronie www.etoll.gov.pl.

pdf Komunikat w sprawie systemu e-TOLL181.67 KB

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Baran w Warszawie
Baran w Warszawie.

213357482 4301598003212220 7916436230001499802 nJuż dzisiaj, w środę 7 lipca o 16:00 – serdecznie zapraszamy na spotkanie ONLINE z Józefem Baranem organizowane przez Państwowy Instytut Wydawniczy w Warszawie. W rozmowie z Martą Strzelecką poeta opowie o „Słonecznej rulecie” - obszernym wyborze wierszy z lat 1969 – 2020. W tomie znajdziemy samą esencję słonecznej, oddanej życiu, ale i gorzkiej poezji tego znakomitego autora.

Wiersze przeczyta Stanisław Górka, a zaśpiewa – Mirosław Kalisiewicz.

Transmisja spotkania na (w) on-line: PIW Facebook. 7 lipca, g. 16:00, internetowy adres spotkania: https://fb.me/e/274KpPLTM

A oto reklamówka wiersza ze "Słonecznej rulety" (książka dostała już Nagrodę Specjalną - Krakowska Książka Miesiąca; a w Krakowie znają się na poezji).

OSTRZEŻENIE DLA SAMEGO SIEBIE
nie trać poczucia humoru
bo to niedobrze wróży
na stare lata
czy warto
tak niebywale
serio traktować
tę chwilową podróż
dokoła siebie
i świata?

Share/Save/Bookmark
 
Jubileuszowe Mistrzostwa Małopolski w Szachach Szybkich - reportaż telewizji STARnova.tv
Jubileuszowe Mistrzostwa Małopolski w Szachach Szybkich - reportaż telewizji STARnova.tv.

Jubileuszowe Mistrzostwa Małopolski w Szachach Szybkich P-15 w gminie Borzęcin już za nami! W niedzielę 4 lipca wyremontowanej sali Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, 57 zawodników przez 9 rund walczyło o tytuł mistrza. Co ciekawe, aby wziąć udział w zawodach uczestnicy przyjechali z najdalszych krańców Polski.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Wakacje 2021 z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Borzęcinie
Wakacje 2021 z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Borzęcinie.

Ramowy program imprez i wyjazdów na wakacje 2021 przygotowany przez pracowników GOK Borzęcin. Zapraszamy.

wakacje 2021plan3 2wakacje 2021plan3 1

Share/Save/Bookmark
 
UWAGA! Od 1 lipca br. można składać wnioski w ramach programu "Dobry Start" 300+ dla ucznia
UWAGA! Od 1 lipca br. można składać wnioski w ramach programu "Dobry Start" 300+ dla ucznia.

infografika Dobry Start 300 info ogolne 2

Świadczenie 300+ na nowy rok szkolny będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną. Będzie to można zrobić za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.
ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie
elektronicznej.

Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300+ muszą pamiętać o:

 - dowodzie osobistym,
 - numerze PESEL dziecka,
 - telefonie komórkowym,
 - adresie mailowym,
 - orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko kontynuuje naukę
 - po ukończeniu 20 roku życia i jest osobą niepełnosprawną,
 - o nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza
oraz o numerze rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie.

Warto przypomnieć, że w ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

Share/Save/Bookmark
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie zaprasza na spotkanie z cyklu „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”
Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie zaprasza na spotkanie z cyklu „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”.

ZAPRosz lucj 2021

Share/Save/Bookmark
 
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Borzęcin na miesiące: lipiec - grudzień 2021 r.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Borzęcin na miesiące: lipiec - grudzień 2021 r..

Poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Borzęcin na miesiące: lipiec - grudzień 2021 r. W tym okresie firmą świadczącą usługę w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Borzęcin będzie firma FBSerwis Karpatia, ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów.
Informujemy również, że oprócz wystawiania odpadów segregowanych w wyznaczonych dniach, możliwe jest ich oddanie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w każdy wtorek i czwartek w godz. 8:00 - 16:00 oraz w każdą sobotę w godz. 8:00 - 13:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt. Punkt ten znajduje się pod adresem Borzęcin 586H (siedziba Firmy MEGAMOT w Borzęcinie).

Zakres świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych (PSZOK):
    1) papier,
    2) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
    3) szkło,
    4) tekstylia i zużyta odzież,
    5) przeterminowane leki, odpady niekwalifikujące się do medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu     substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
    6) odpady niebezpieczne (zużyte baterie, akumulatory i chemikalia),
    7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
    8) odpady ulegające biodegradacji (w tym bioodpady),
    9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
    10) zużyte opony,
    11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

pdfHARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH «» LIPIEC-GRUDZIEŃ 2021 r. BIELCZA, WARYŚ128.55 KB

pdfHARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH «» LIPIEC-GRUDZIEŃ 2021 r. BORZĘCIN DOLNY128.51 KB

pdfHARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH «» LIPIEC-GRUDZIEŃ 2021 r. BORZĘCIN GÓRNY127.79 KB

pdfHARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH «» LIPIEC-GRUDZIEŃ 2021 r. ŁĘKI126.57 KB

pdfHARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH «» LIPIEC-GRUDZIEŃ 2021 r. PRZYBORÓW127.83 KB

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Pamiętaj, że w czasie Spisu Powszechnego GIS prowadzi również badania ankietowe
Pamiętaj, że w czasie Spisu Powszechnego GIS prowadzi również badania ankietowe.

badania ankietowe a NSPSzanowni Państwo,             

Oprócz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2021), który trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., statystyka publiczna prowadzi również bieżące badania ankietowe. Od 1 do 28 czerwca br. ankieterzy statystyczni realizują  w wylosowanych gospodarstwach rolnych następujące badania rolnicze:

1)   Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B) – dane pozyskane w badaniu zostaną wykorzystane do analiz zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Otrzymane wyniki posłużą także do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej kraju.

2)   Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S) – celem badania jest uzyskanie wiedzy o stanie trzody chlewnej w Polsce oraz o cenach ziemi użytkowanej rolniczo. Na podstawie zbiorczych wyników badań rolnicy mogą dowiedzieć się o tendencjach w produkcji trzody chlewnej, co umożliwia podejmowanie decyzji mających wpływ na kierunek rozwoju gospodarstw rolnych.

Rolnicy wylosowani do udziału w badaniach otrzymali listy zapowiednie Prezesa GUS zapraszające do udziału w badaniu i prezentujące podstawowe informacje o sposobie i terminie jego realizacji. Pracownicy Urzędu Statystycznego w Krakowie będą kontaktować się telefonicznie z respondentami.

Zbierane w badaniach dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie – są one należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami. Badania realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO). Więcej o RODO w statystyce publicznej: https://stat.gov.pl/rodo.

Urząd Statystyczny w Krakowie każdorazowo przekazuje szczegółowe informacje na temat realizowanych badań statystycznych, potwierdza autentyczność legitymacji lub tożsamość ankietera. Informacje takie, w przypadku badań ankietowych, można uzyskać u kierownika Wydziału Badań Ankietowych, pani Joanny Klimont – tel.: 12 656 30 32 lub 695 256 281, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Tożsamość ankietera można również sprawdzić poprzez aplikację na stronie https://sa.stat.gov.pl/formularz/.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
VI edycja ogólnopolskiego konkursu ,,Z Błogosławioną Karoliną zaśpiewajmy”
VI edycja ogólnopolskiego konkursu ,,Z Błogosławioną Karoliną zaśpiewajmy”.

Wyniki Pilzno21 czerwca 2021 r. w Domu Kultury w Pilźnie odbył się finał VI edycji festiwalu ,,Z Błogosławioną Karoliną zaśpiewajmy”. Organizatorami festiwalu byli Rzemieślnicza Szkoła I Stopnia w Pilźnie i Wydział Katechetyczny Diecezji Tarnowskiej.

Do finału konkursu zakwalifikował się wychowanek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego imienia Błogosławionej Karoliny w Borzęcinie Dolnym, czteroletni Kamil Górka, który zaśpiewał piosenkę religijną ,,Niby to tylko Karolinka” zespołu "Promyczki Dobra". Ze względu na pandemię występ Kamilka został wysłany  w formie nagrania.

Z radością informujemy, że utalentowany przedszkolak otrzymał wyróżnienie w kategorii Przedszkola, dyplom i nagrodę w kwocie 100 zł. Cieszymy się z kolejnego sukcesu, gratulujemy i życzymy dalszych.   

Mariola Barańska

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 288
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information