Sobota, 16 października 2021 r. | imieniny: Gawła, Florentyny

Zachęcamy do udziału w głosowaniu na zadanie zgłoszone w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego „ZDROWY STYL ŻYCIA I JA”,
Zachęcamy do udziału w głosowaniu na zadanie zgłoszone w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego „ZDROWY STYL ŻYCIA I JA”,.

BOGorąco Zachęcamy do udziału w głosowaniu na zadanie zgłoszone w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego „ZDROWY STYL ŻYCIA I JA”, które w przypadku pozyskania dofinansowania będzie realizowane i obejmie obszarem oddziaływania gminy: Brzesko, Bochnia, Borzęcin, Rzezawa, Czchów, Zakliczyn, Wojnicz, Nowy Wiśnicz, Gnojnik, Iwkowa, Szczurowa, Dębno.

Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy uprawniony mieszkaniec (który ukończył 16 lat) z Subregionu Tarnowskiego – m. Tarnów oraz powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski. Można głosować tylko raz, na jeden z trzech sposobów: elektronicznie, poprzez złożenie wypełnionej papierowej karty do głosowania w wyznaczonych punktach – u nas jest to budynek Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko lub korespondencyjnie, poprzez przesłanie karty do głosowania na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Link do głosowania elektronicznego: https://bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie
NASZ WNIOSEK TO: TAR 30. ,,ZDROWY STYL ŻYCIA I JA”.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Radio RDN Małopolska: "Słowo za słowo" - rozmowa z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin
Radio RDN Małopolska: "Słowo za słowo" - rozmowa z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin.

O środkach Funduszu Odbudowy i planach inwestycyjnych gminy Borzęcin, znaczeniu środków Unii Europejskiej dla rozwoju lokalnego, wpływie pandemii na dochody gminy i rekordowej nadwyżce budżetowej wypracowanej przez samorząd za 2020 rok, środkach pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i ich przeznaczeniu, wnioskach złożonych do FIL PGR, rozpoczynającej się modernizacji drogi powiatowej Przyborów - Borzęcin i związanej z nią budową ronda i chodników, realizowanej inwestycji budowy Strefy Aktywności Gospodarczej w Borzęcinie - Borku, budowie mieszkań dla ludzi młodych w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej z Krajowym Zasobem Nieruchomości, ofercie sprzedaży atrakcyjnych działek pod budownictwo jednorodzinne na osiedlach: w Borzęcinie, w Borzęcinie - Łazach i w Łękach, kapryśnej aurze, a także o... zrzuconych kilogramach oraz znaczeniu odpowiedniego żywienia i aktywności fizycznej dla kondycji psychofizycznej organizmu z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin w programie "Słowo za słowo" Radia RDN Małopolska rozmawiała redaktor Aneta Mleczko.

Zachęcamy do wysłuchania rozmowy...

Share/Save/Bookmark
 
Radio RDN Małopolska: Kilkadziesiąt mieszkań dla młodych powstanie w gminie Borzęcin
Radio RDN Małopolska: Kilkadziesiąt mieszkań dla młodych powstanie w gminie Borzęcin .

Kilkadziesiąt mieszkań dla młodych powstanie w gminie Borzęcin. Lokale zostaną wybudowane w ramach SIM, czyli Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Budynek, w którym będzie mogło zamieszkać kilkadziesiąt rodzin powstanie w Łękach koło Borzęcina.

Wójt Janusz Kwaśniak w programie "Słowo za słowo" powiedział, że są już pierwsi zainteresowani, ale mieszkania będą przydzielane tym, którzy spełnią określone kryteria. Pod uwagę brane będą przede wszystkim dochody.

– Program ma służyć przede wszystkim ludziom młodym, a więc tym którzy – z różnych przyczyn – nie mają środków finansowych na to, aby wybudować dom, czy zakupić mieszkanie, nie mają zdolności kredytowej. Chodzi o osoby, które mają zdolność czynszową. One będą mogły takie mieszkanie wynająć w okresie długofalowym 15 – 20 lat, albo wynająć z wykupem. I tu warto zaznaczyć, że cena będzie szacunkowo około 30 procent niższa od ceny komercyjnej.

Pierwsze rodziny będą mogły odebrać klucze do własnego “M” w Łękach za około 3-4 lata.Społeczna inicjatywa mieszkaniowa (SIM), to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Gminy, które prowadzą tego typu inwestycje mogą liczyć na rządowe pieniądze.

Borzęcin tworzyć będzie spółkę razem z innymi szesnastoma samorządami z regionu, które skupiać się będą wokół SIM Bochnia.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! 17 maja startuje Aktywny Powiat Brzeski 5
UWAGA! 17 maja startuje Aktywny Powiat Brzeski 5.

Tak jak zapowiadaliśmy - ruszamy z naszą Akcją! 17 maja - w najbliższy poniedziałek - startują nasze trzy flagowe rywalizacje! W tym roku trenujemy w nieco innej formie.

CHODZIARZE, BIEGACZE, ROWERZYŚCI z Powiatu Brzeskiego już teraz rejestrujcie, logujcie się w aplikacji MapMyRun i dołączajcie do znajomych Powiatu Brzeskiego, aby otrzymać zaproszenie. Szczegóły w krótkiej wideo-instrukcji:

5 sezon Akcji „Aktywny i Bezpieczny Powiat Brzeski” jest wyjątkowy. Zbieramy kilometry-złotówki dla Dzieci ze SOSW w Złotej. Partner Akcji Firma CMC – Centrum Motoryzacji Czyżycki zadeklarował kwotę 10 000 złotych na modernizację obiektu sportowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Złotej. Jedynym warunkiem jest przekroczenie przez Aktywnych magicznej granicy – 50 000 kilometrów.

Dla wszystkich Aktywnych, którzy podczas swojego treningu osiągną pułap 10 kilometrów mamy przygotowane sportowe koszulki z logiem akcji.

Biegaj, spaceruj, wybierz się na rowerową przejażdżkę. Zdobywaj kolejne kilometry, odbierz koszulkę, promuj naszą zabawę i zawalcz o tytuł Najaktywniejszego Mieszkańca. Nie zapominaj, że każdy Twój trening to kolejna „cegiełka” budująca nasz wspólny cel – wsparcie dla najmłodszych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej.

Szczegóły na www.aktywnypowiatbrzeski.pl

Share/Save/Bookmark
 
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VI zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzęcin” w zakresie ustalenia przeznaczenia pod eksploatację kruszywa naturalnego złoża „Jagniówka IV”
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VI zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzęcin” w zakresie ustalenia przeznaczenia pod eksploatację kruszywa naturalnego złoża „Jagniówka IV” .

obwieszczenie1Na podstawie art. 11 pkt 7 i art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z roku 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 283 z późn zm.) oraz uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 18 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzęcin dla części wsi Borzęcin w jej granicach administracyjnych” w zakresie ustalenia przeznaczenia pod eksploatację kruszywa naturalnego w złożu ”Jagniówka IV” z uwzględnieniem zarządzenia zastępczego Wojewody Małopolskiego z dnia 16.12.2014 r. znak:WN-II.413.1.45.2014/ZZ 

WÓJT GMINY BORZĘCIN

zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VI zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzęcin” w zakresie ustalenia przeznaczenia pod eksploatację kruszywa naturalnego złoża „Jagniówka IV” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trybie jednolitym z dotychczas wprowadzonymi zmianami:

- zmiana III SUiKZP - dla złoża „BOROWA” w granicach wsi Borzęcin,

- zmiana IV SUiKZP - dla złoża „PRZYBORÓW” w granicach wsi Przyborów,

- zmiana V SUiKZP - dla złoża „WARYŚ” w granicach wsi Waryś

w dniach od 14 maja 2021r. do dnia 7 czerwca 2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Borzęcin, 32-825 Borzęcin 583G, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Borzęcinie – BIP. Granice obszaru objętego porządzeniem zmiany Studium pokazano na załączniku graficznym.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Rekrutacja na studia mundurowe
UWAGA! Rekrutacja na studia mundurowe.

Uprzejmie informujemy, że ruszyła kolejna edycja studiów I stopnia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na kierunku Penitencjarystyka, której celem jest przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej. Student Uczelni jest powoływany do służby kandydackiej i tym samym od pierwszego dnia studiów w Uczelni jest funkcjonariuszem Służby Więziennej. Nabór trwa od 15 marca 2021 roku do 31 maja 2021 roku. Na studia może zostać przyjęta osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji - szczegóły są zamieszczone w zakładce "Rekrutacja" na stronie Uczelni: www.swws.edu.pl.

W czasie trwania studiów studenci są skoszarowani, a Uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Studenci-Funkcjonariusze od początku otrzymują co miesiąc dodatek za stopień w kwocie 792 zł - w chwili przyjęcia do służby jest to stopień szeregowego SW.

Przyjęcie do służby planowane jest we wrześniu 2021 r., a zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w październiku 2021 r. i są prowadzone w Kampusie Mundurowym SWWS w Kaliszu. Studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej kończą się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych SW. Absolwenci otrzymują dyplom – tytuł licencjata oraz akt nadania stopnia młodszego chorążego Służby Więziennej. Mają też możliwość kontynuować studia II stopnia w służbie kandydackiej, które zakończą się egzaminem magisterskim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerskim. Absolwenci otrzymują dyplom – tytuł magistra oraz akt nadania stopnia podporucznika Służby Więziennej.

Absolwenci I i II stopnia studiów w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości mają gwarancję zatrudnienia jako funkcjonariusze w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej w całej Polsce.

W razie pytań w sprawie Uczelni,  zachęcamy do kontaktu z Działem Organizacji Kształcenia SWWS (tel. 22 602 44 18 lub 22 602 44 19 lub 22 602 44 31).

Plakat SWWS Penitencjarystyka 03

Share/Save/Bookmark
 
PGNiG pomaga firmom przy obowiązkowym audycie energetycznym
PGNiG pomaga firmom przy obowiązkowym audycie energetycznym .

Zgodnie z zapisami ustawy o efektywności energetycznej, duże przedsiębiorstwa w Polsce są zobowiązane do wykonania audytu energetycznego. Większość musi go przeprowadzić jeszcze w tym roku. Mogą przy tym skorzystać ze wsparcia PGNiG. Eksperci firmy pomogą zidentyfikować strukturę zużycia energii przedsiębiorstwa i wskażą rozwiązania służące poprawie efektywności energetycznej.

– Stale rozwijamy ofertę o usługi związane ze sprzedażą i wykorzystaniem energii. Od pewnego czasu spółki z Grupy PGNiG proponują przedsiębiorstwom przeprowadzenie audytu energetycznego. Dzięki niemu, oprócz wypełnienia ustawowego obowiązku, duże firmy mogą osiągnąć konkretne korzyści w zakresie oszczędzania energii oraz podniesienia swojej efektywności energetycznej – podkreśla Arkadiusz Sekściński, wiceprezes Zarządu PGNiG ds. rozwoju.

Według ustawy z 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest obowiązkowy i musi być wykonany przynajmniej raz na cztery lata przez duże firmy, które w dwóch ostatnich latach obrotowych (w każdym roku osobno) zatrudniały 250 lub więcej pracowników lub miały co najmniej 50 mln euro rocznego obrotu oraz co najmniej 43 mln euro sumy bilansowej. Ostateczny termin na przeprowadzenie kolejnego audytu dla większości dużych przedsiębiorstw upłynie jesienią tego roku.

– Audyt energetyczny przedsiębiorstwa, prowadzony przez ekspertów PGNiG Obrót Detaliczny, pozwala zidentyfikować aktualną i przeszłą strukturę zużycia energii elektrycznej, gazu, ciepła oraz paliw w firmie. Dzięki audytowi przedsiębiorcy zyskują konkretną, usystematyzowaną i gotową do wykorzystania wiedzę, dlatego nasza usługa cieszy się dużą popularnością – mówi Henryk Mucha, Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny.

W ramach usługi PGNiG oferuje rzetelne przeprowadzenie audytu oraz kompleksowe wsparcie w procesie postępowania przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie sprawozdawczości z obowiązku wykonania audytu. Dodatkowo eksperci PGNiG mogą dokonać pomiarów energetycznych oraz pogłębionych analiz w obszarach wskazanych przez klienta, a także wskazać możliwości pozyskania wsparcia finansowego na realizację rekomendowanych projektów nastawionych na poprawę efektywności energetycznej.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
KOWR: Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Borzęcin
KOWR: Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Borzęcin.

kowr copyKrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza publiczne nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości rolne, niezabudowane, położone w obrębie Borzęcin, Łęki, Przyborów. Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem.


Łęki - działka rolna:
https://www.kowr.gov.pl /.../282871

Przyborów - działka rolna:
https://www.kowr.gov.pl/ .../282862

Przyborów
https://www.kowr.gov.pl /.../282858

Borzęcin, przeznaczenie wielofunkcyjne:
https://www.kowr.gov.pl /.../282848

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Praca w LGD Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu"
Praca w LGD Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu".

obraz JPEG 224225 pikseliStowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu" rozpoczyna rekrutację pracownika na pełny etat z zakresem czynności: specjalista ds. ksiegowo-kadrowych oraz specjalista ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Stowarzyszeniu mogą składać dokumenty aplikacyjne do dnia 21 maja 2021 roku.

Pełna treść ogłoszenia dostępna TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Komunikat dotyczący udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego
Komunikat dotyczący udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego .

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 10 maja 2021 r. zostaje przywrócone udzielanie porad prawnych osobiście w punkcie zlokalizowanym w budynku Starostwa Powiatowego w Brzesku (ul. Głowackiego 51). Natomiast w pozostałych lokalizacjach do dnia 14.05.2021 r. porady prawne i obywatelskie nadal będą udzielane telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz poza lokalem punktu, w godzinach trwania dyżurów (zgodnie z wykazem dyżurów).
[podstawa prawna art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. z 2020 r., poz. 2232)]

Aby uzyskać pomoc należy umówić się dzwoniąc pod numer tel. 14 300 02 78 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Brzesku tj. 7:30-15:30. Osoba potrzebująca pomocy pod tym samym numerem telefonu uzyska niezbędne informacje w zakresie organizacji udzielania porad.

Beneficjent w przypadku udzielania porad za pomocą środków porozumiewania się na odległość nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim istnieje możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej pomocy pod numerem tel. 14 300 02 78 lub na adres poczty elektronicznej ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) lub listownie, bezpośrednio do komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Brzesku obsługującej pod względem organizacyjno-technicznym zadanie (Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko).

STAROSTA
mgr Andrzej Potępa

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Małopolski Dzień Uczenia się
Małopolski Dzień Uczenia się.

8 czerwca przypada Małopolski Dzień Uczenia się (MDU). Do tej pory wydarzenie to składało się z różnych form szkoleń, spotkań, imprez plenerowych związanych z rozwojem osobistym i zawodowym. Jednak w obecnych czasach, kiedy dostęp do wiedzy jest praktycznie nieograniczony – uczenie się przez filmy czy podcasty jest czymś naturalnym, postanowiliśmy zmienić formułę naszego wydarzenia.

Zapraszamy zatem do wspólnej akcji informacyjno-promocyjnej, podkreślającej wagę rozwoju i uczenia się przez całe życie, umiejętności niezwykle poszukiwanej przez pracodawców. Przekonajmy wspólnie Małopolan, że nieustanny rozwój jest koniecznością! W tym roku motyw przewodni MDU to: „Postaw na rozwój – zaprojektuj swoją przyszłość zawodową”.

Przygotowujemy krótkie filmy oraz bannery, które udostępnimy zaangażowanym w MDU instytucjom. Ich zadaniem będzie propagowanie uczenia się przez całe życie, np. w formie przekazanych przez nas materiałów na swoich stronach i profilach w mediach społecznościowych 8 czerwca między 9.00 a 18.00.

Podobnie jak w ubiegłym roku, za promowanie naszych materiałów o MDU przyznamy dodatkowe punkty w konkursie na Edukacyjną Gminę Małopolski 2021. Zachęcamy również do przygotowania własnych materiałów filmowych czy podcastów, które promować będą uczenie się przez całe życie. Będą one szczególnie cenne i brane pod uwagę w punktacji konkursu na Edukacyjną Gminę Małopolski 2021, za wyjątkowe zaangażowanie w propagowanie idei uczenia się przez całe życie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie będzie propagował na swoich stronach i w mediach społecznościowych informacje o tym , które instytucje włączyły się w naszą akcję. Informacja zostanie również przekazana do mediów z poziomu regionalnego wraz z informacją prasową o akcji.

Wszystkich, którzy chcą się włączyć w tegoroczne obchody MDU, czy to przez udostępnianie naszych materiałów, czy przez stworzenie własnych – zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Na zgłoszenia czekamy do 31 maja 2021.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu VI zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzęcin” w zakresie ustalenia przeznaczenia pod eksploatację kruszywa naturalnego złoża „Jagniówka IV”
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu VI zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzęcin” w zakresie ustalenia przeznaczenia pod eksploatację kruszywa naturalnego złoża „Jagniówka IV” .

obwieszczenie1OGŁOSZENIE

 o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VI zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzęcin” w zakresie ustalenia przeznaczenia pod eksploatację kruszywa naturalnego złoża „Jagniówka IV” 

                           

Na podstawie art. 11 pkt 7 i art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z roku 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 283 z późn zm.) oraz uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 18 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzęcin dla części wsi Borzęcin w jej granicach administracyjnych” w zakresie ustalenia przeznaczenia pod eksploatację kruszywa naturalnego w złożu ”Jagniówka IV” z uwzględnieniem zarządzenia zastępczego Wojewody Małopolskiego z dnia 16.12.2014 r. znak:WN-II.413.1.45.2014/ZZ

WÓJT GMINY BORZĘCIN 

zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VI zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzęcin” w zakresie ustalenia przeznaczenia pod eksploatację kruszywa naturalnego złoża „Jagniówka IV” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trybie jednolitym z dotychczas wprowadzonymi zmianami:

- zmiana III SUiKZP - dla złoża „BOROWA” w granicach wsi Borzęcin,
- zmiana IV SUiKZP - dla złoża „PRZYBORÓW” w granicach wsi Przyborów,
- zmiana V SUiKZP - dla złoża „WARYŚ” w granicach wsi Waryś

w dniach od 14 maja 2021r. do dnia 7 czerwca 2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Borzęcin, 32-825 Borzęcin 583G, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Borzęcinie – BIP. Granice obszaru objętego porządzeniem zmiany Studium pokazano na załączniku graficznym.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu  2 czerwca 2021 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie – sala narad, o godzinie 10:00 przy zachowaniu wszystkich wymogów sanitarnych obowiązujących zgodnie z przepisami w tym zakresie.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Konsultacje społeczne projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej
Konsultacje społeczne projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej.

osp copyZwiązek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy.

Konsultacje odbywać się będą w trybie on-line i będą transmitowane on-line (szczegóły techniczne podane zostaną wkrótce na stronie www.zosprp.pl).

Problematykę zawartą w ww. dokumencie podzielono na 5 bloków tematycznych.

Dyskusji nad każdym z bloków poświęcony będzie osobny dzień konsultacji.

Harmonogram konsultacji:

  • Blok nr 1 – „Organizacja systemu ratowniczego” – poniedziałek, 10 maja,
  • Blok nr 2 – „Sprawy organizacyjne OSP, mundur, statut” – wtorek, 11 maja,
  • Blok nr 3 – „OSP - finansowanie nadzór, kontrola” – środa, 12 maja,
  • Blok nr 4 – „Działalność społeczna OSP” – czwartek, 13 maja
  • Blok nr 5 – „Dodatek do emerytur” – piątek 14 maja.

Pozostałe ustalenia dotyczące konsultacji: Początek spotkań – godz. 17.00. W celu wzięcia udziału w spotkaniu należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/FnFagEGQfTYfU96L6

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zaproszenie do udziału w Gminnym Konkursie Literackim „Znajdziesz mnie w Bibliotece”
Zaproszenie do udziału w Gminnym Konkursie Literackim „Znajdziesz mnie w Bibliotece”.

Konkurs

Z okazji XVIII Tygodnia Bibliotek, który w tym roku obchodzony jest pod hasłem „Znajdziesz mnie w Bibliotece” Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie ogłasza konkurs literacki i zaprasza do pisania wierszy zawierających słowa: czytanie, książka, biblioteka. Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach wiekowych i skierowany do mieszkańców gminy Borzęcin.

docxRegulamin17.46 KB

docxZałącznik14.63 KB

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Borzęcin (maj - czerwiec 2021)
Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Borzęcin (maj - czerwiec 2021) .

Poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Borzęcin na miesiące: maj, czerwiec br. W tym okresie firmą świadczącą usługę w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Borzęcin będzie firma FBSerwis Karpatia, ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów.

pdfBIELCZA, WARYŚ269.81 KB

pdfBORZĘCIN DOLNY, JAGNIÓWKA269.72 KB

pdfBORZĘCIN GÓRNY269.45 KB

pdfŁĘKI269.61 KB

pdfPRZYBORÓW269.22 KB

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Gmina Borzęcin rozpoczyna realizację zadań w ramach projektu "Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego"
Gmina Borzęcin rozpoczyna realizację zadań w ramach projektu "Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego".

azbestGmina Borzęcin przystąpiła do planowanej realizacji projektu pn. „Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR Typ projektu C.Projekt dotyczy demontażu, odbioru i wywozu odpadów azbestowych z budynków zlokalizowanych w 13 gminach w latach 2021-2022.

W ramach działań objętych projektem przewiduje się:

- usunięcie wyrobów azbestowych. Prace polegały będą na: demontażu pokryć zawierających azbest z dachów, odbiorze, transporcie i utylizacji wyrobów azbestowych pochodzących z demontażu oraz odbiorze, transporcie i utylizacji wyrobów azbestowych z pryzm.
- prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców gminy.

W Gminie Borzęcin w ramach projektu przewiduje się demontaż 34 dachów oraz usunięcie 94 pryzm w ilości ok. 300 ton. Przewidywany koszt zadania zamyka się kwotą 140 543,39 zł (w tym dofinansowanie  85 % - 119 461,87 zł). Wkład własny Gminy Borzęcin to kwota 21 202,33 zł.
W bieżącym roku na ten cel przeznaczono kwotę 95 664,20 zł, co pozwala na odebranie zalegających wyrobów azbestowych w ilości ok 210 ton.

W związku z powyższym Wójt Gminy Borzęcin zwraca się do mieszkańców gminy, którzy w latach poprzednich zadeklarowali chęć usunięcia azbestu z obiektów znajdujących się na terenie ich posesji o zgłoszenie się do tut. Urzędu w celu potwierdzenia dalszej chęci udziału w projekcie.

Informacje na temat projektu można uzyskać pod nr tel.:(14) 67-40-373 – Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Mieszkaniowej, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej lub pisząc na adres e - mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
230 lat Konstytucji 3 Maja
230 lat Konstytucji 3 Maja.

 3maja3 Maja 1791 roku, „w Imię Boga w Trójcy Jedynego, […] dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic” uchwalono pierwszą europejską konstytucję, będącą niewątpliwie dziełem wybitnych umysłów doby oświecenia – ludzi, którym leżało na sercu dobro naszej ukochanej Ojczyzny. 230 lat temu wielcy tamtych czasów stworzyli dzieło, które przyniosło nam prestiż w Europie, będąc pierwszym na kontynencie aktem prawnym tej miary. Z kraju, który przez niektórych był postrzegany jako peryferyjny, Rzeczpospolita stała się prekursorem przełomowych zmian.

Konstytucja 3 Maja była próbą radykalnego uzdrowienia państwa i wyeliminowania wpływów obcych mocarstw. Wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Zniosła najgorsze wady ówczesnego systemu prawnego (przede wszystkim libeum veto, które od 1652 roku umożliwiało każdemu Posłowi zerwać Sejm). Ograniczała prawa szlachty, zwiększyła prawa chłopów i zlikwidowała słabości ustroju kraju. W dniu uchwalenia Konstytucji 3 maja przestała istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów, a w jej miejsce została powołana Rzeczpospolita Polska. Wprowadzono stałą armię, której liczebność miała sięgać 100 tys. żołnierzy. Ustanowiono podatki w wysokości 10% dla szlachty i 20% dla duchowieństwa. Gołota, mieszczanie i chłopi byli zwolnieni z płacenia podatków. Katolicyzm został uznany za religię panującą, zapewniając jednocześnie swobodę wyznań. Władza ustawodawcza spoczywała w dwuizbowym parlamencie. W skład parlamentu wchodziła Izba Poselska składająca się z 204 posłów (szlachta ziemiańska) oraz 24 plenipotentów reprezentujących miasta królewskie, oraz Izba Senacka ze 132 osobami (senatorowi, wojewodzie, kasztelani, ministrowie i biskupi). Co 25 lat od uchwalenia Ustawy Rządowej zbierać się miał Sejm Konstytucyjny, w celu rozpatrzenia zmian w konstytucji.

Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791 roku, dziewiętnaście lat po pierwszym rozbiorze i w czasach, kiedy w Polsce panował chaos wskutek rządów magnaterii. Była nazywana ostatnią wolą i testamentem gasnącej ojczyzny. Jej przyjęcie było wydarzeniem, dającym Polakom nadzieję na poprawę bardzo złej sytuacji kraju na arenie międzynarodowej oraz na wzmocnienie skłóconego i podzielonego społeczeństwa. Stanowiło dowód na to, że Polacy potrafią pokonywać najtrudniejsze przeszkody i znajdować kompromisy dla wyższego celu.

 

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Komunikat Wójta Gminy Borzęcin dot. przekazanych przez MUW w Krakowie maseczek dla Mieszkańców
Komunikat Wójta Gminy Borzęcin dot. przekazanych przez MUW w Krakowie maseczek dla Mieszkańców.

maski dla mieszkancow opharmWójt Gminy Borzęcin informuje, że w zakresie realizowanej przez administrację rządową akcji profilaktycznej, mającej na celu przeciwdziałanie Covid-19 przekazane zostały przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie na rzecz Mieszkańców Gminy Borzęcin maseczki chirurgiczne.

Ich dystrybucja przeprowadzona zostanie za pośrednictwem parafii i rozpocznie się dnia 2 maja br. (tj. niedziela). Maseczki będzie można pobrać przy wejściach do kościołów. Prosimy o zabieranie maseczek w ilości nie większej niż liczba osób zamieszkujących pod danym adresem. Zwróćmy uwagę na osoby chore, samotne i niepełnosprawne mieszkające w sąsiedztwie, dla których również możemy je pobrać.

Mieszkańcy sołectwa Łęki mogą odebrać maseczki w kościele parafialnym w Szczepanowie, Mieszkańcy sołectwa Waryś w kościele parafialnym w Borzęcinie Górnym, a Mieszkańcy sołectwa Jagniówka w kościele parafialnym w Borzęcinie Dolnym.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Z dniem 5 maja br. Urząd Gminy Borzęcin wznawia bezpośrednią obsługę Interesantów
Z dniem 5 maja br. Urząd Gminy Borzęcin wznawia bezpośrednią obsługę Interesantów.

UG nowyUprzejmie informujemy, że z dniem 5 maja br. (środa) Urząd Gminy Borzęcin wznawia bezpośrednią obsługę Interesantów. Jednocześnie przypominamy, że dzień wcześniej tj. we wtorek, 4 maja br. Urząd Gminy nie pracuje. Dzień ten, na podstawie art. 130 §2 Kodeksu Pracy jest dniem ustawowo wolnym dla pracowników UG, w związku ze świętem przypadającym w sobotę 1 maja br.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zgłoś się do Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego
Zgłoś się do Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego.

Resize of 2019.06.05 ekoszkola tarnow podsumowanie 0146Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie i Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Bł. Karoliny Kózkówny w Borzęcinie Dolnym organizują kolejną edycję: Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego „EKOSZKOŁA 2021”, „EKOPRZEDSZKOLE 2021”. Partnerem zadania jest Kuratorium Oświaty w Krakowie. – W ubiegłym roku pandemia Covid-19 spowodowała generalne rozmontowanie całego harmonogramu konkursu. Zgłosiło się do niego 27 szkół i przedszkoli z Małopolski, zdecydowanie mniej w porównaniu do poprzednich lat, kiedy uczestniczyło w nim nawet 140 placówek oświatowych. W tym roku – nie zważając na trudności, jakie powoduje pandemia – zdecydowaliśmy się organizować jego kolejną edycję, nie zapominając oczywiście o bezpieczeństwie uczestników – przyznają organizatorzy.

Z uwagi na pandemię Covid-19 i powrót uczniów do szkół, przesunięto termin zgłoszenia, przy czym do Rundy I (Wiedza) kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem dot. RODO oraz zgodę na udział w Projekcie można przesyłać na adres Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym do piątku 21 maja 2021 roku, a do pozostałych rund do środy 30 czerwca 2021 roku.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 288
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information