Sobota, 22 lutego 2020 r. | imieniny: Małgorzaty, Marty

Borzęcin. Nowa Remiza na jesień
Borzęcin. Nowa Remiza na jesień.

image033Z wyprzedzeniem planu, dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym postępują prace związane z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa Remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem działki nr 5123”. Aktualnie wykonawca kończy realizację stanu surowego zamkniętego dobudowywanej części obiektu. Rozpoczęły się też prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Zgodnie z umową wykonawca, którym jest Firma Handlowo – Usługowa „EL-BUD” Leszek Wójcik z Borzęcina zakończy roboty do 30 września br. Druhowie z nowej remizy będą mogli korzystać już w październiku.

- Jednostka OSP Borzęcin Górny, jako jedyna w gminie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Od kilku lat, ze względu na zakup nowego wyposażenia borykała się z problemem braku pomieszczeń dla magazynowania sprzętu, a szczególnie garaży dla samochodów i będącej w posiadaniu OSP łodzi oraz odpowiedniego zaplecza. Dzięki pozyskanym środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego plany w zakresie rozbudowy remizy, ale nie tylko – również poprawy dostępności obiektu będącego siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stają się faktem. Poprzez zagospodarowanie placu przylegającego do budynku, zyska również centrum miejscowości – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Projekt obejmuje wydłużenie istniejącego budynku o część zawierającą: na parterze garaż dla dwóch samochodów bojowych straży pożarnej, na piętrze salę wielofunkcyjną z zapleczem, na poddaszu salę szkoleniową. W ramach przebudowy części istniejącej wybudowana zostanie zewnętrzna winda panoramiczna dla osób niepełnosprawnych, zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne wewnątrz budynku, na parterze wykonane zostanie zaplecze sanitarne dla potrzeb OSP, a na piętrze i poddaszu nowe węzły sanitarne. Ponadto w miejscu rozebranego budynku handlowego (była masarnia) wybudowany zostanie, przylegający do bryły nowego obiektu plac z małą architekturą, zielenią i miejscami parkingowymi.

Druhowie z OSP Borzęcin Górny nie kryją swojego zadowolenia. - Otwarcie remizy po rozbudowie i remoncie będzie wielkim świętem dla naszej jednostki. Należymy do KSRG i co roku wyjeżdżamy do akcji po kilkadziesiąt razy. Teraz będziemy mieli doskonałe warunki. Słowa uznania i podziękowania należą się wójtowi, radnym i władzom województwa małopolskiego – podkreślają strażacy.

Koszt inwestycji zamyka się kwotą 2 milionów 245 tysięcy 898 złotych. Na realizację zadania gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie w ramach działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1 milion 299 tysięcy 625 złotych.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Gmina Borzęcin. Budżet pod znakiem oszczędności
Gmina Borzęcin. Budżet pod znakiem oszczędności .

DSC 2101Pod koniec stycznia br. Rada Gminy Borzęcin uchwaliła budżet na 2020 rok. W myśl podjętej uchwały planowane dochody gminy to kwota 43 571 679,47 zł, a wydatki zamykają się kwotą 42 471 679,47 złotych. Nadwyżka budżetu w wysokości 1,1 miliona złotych zostanie przeznaczona na dalszą spłatę dotychczas zaciągniętych kredytów oraz na udzielenie pożyczki. Na inwestycje zaplanowano 4 712 459,73 złotych co stanowi 11,1% wydatków budżetu ogółem. Największą pozycję wydatkową w budżecie gminy stanowi oświata, na którą gmina przeznaczyła 12 584 211,10 złotych - 29,63% wydatków budżetu, z czego 6 601 309 złotych to subwencja oświatowa, 561 501 złotych pozostałe dochody, a kwota 5 421 401,10 złotych to środki budżetu gminy.

– Budżet na 2020 rok, w związku ze wzrostem kosztów działalności bieżącej wynikającej z podwyżki płacy nauczycieli i wzrostu najniższego wynagrodzenia, jak również obniżeniem subwencji oświatowej w stosunku do 2019 roku i uszczupleniem spodziewanych dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest budżetem oszczędnościowym. Koszty bieżącej działalności urzędu, jak również podległych jednostek ograniczono do niezbędnego minimum. Zmniejszono również zakres prowadzonych inwestycji głównie do tych współfinansowanych ze środków funduszy UE, jak również zapisanych w funduszu sołeckim i pilnych do realizacji. Nie jest to sytuacja odosobniona, gdyż z problemami boryka się większość polskich samorządów, szczególnie na terenach wiejskich. W naszej gminie ustawowe skutki wzrostu wynagrodzeń oszacowano na kwotę 1 141 923 złote. Tymczasem otrzymana subwencja oświatowa, jest niższa od tej przekazanej w ubiegłym roku o 91 276 złotych, a udział w podatku dochodowym, ze względu na obniżenie stawki podatku PIT, jak również zwolnienie pracowników do 26. roku życia z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego wzrósł zaledwie o 26 348 złotych, przy stałej tendencji wzrostowej w ostatnich latach o kwotę około 450 tysięcy złotych rocznie – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. – Stąd wprowadzone oszczędności i wzrost stawki podatków lokalnych celem pokrycia rosnących wydatków – dodaje.

Blisko pół miliona złotych zapisano w budżecie gminy Borzęcin na inwestycje drogowe. Ponad dwieście tysięcy gmina dołoży powiatowi brzeskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1431K „Przyborów przez wieś”. Wkład gminy pozwoli na wybudowanie kilkuset metrowego odcinka chodnika. 80 procent kosztów inwestycji pochodzi w tym przypadku z dotacji Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Borzęcin partycypuje w kosztach 20% wkładu własnego budowy drogi oraz 50% wkładu własnego budowy chodnika. W ramach inwestycji drogowych zaplanowano zakończenie prac nad projektem budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 768 w Przyborowie. W tym roku remontowane będą także drogi gminne m.in. „Wojnicka" w Bielczy, gdzie prowadzone będą roboty polegające na dalszej zabudowie rowu i budowie ciągu pieszego. W budżecie zabezpieczono również środki na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod budowę drogi gminnej „Zagórze". Samorząd zaplanował także montaż kilku progów zwalniających.

Na inwestycję związaną z rozbudową i modernizacją remizy OSP w Borzęcinie Górnym zapisano w budżecie ponad 2 miliony złotych. Gmina w 2020 roku w dalszym ciągu realizuje program wymiany pieców. Dzięki temu kolejna grupa mieszkańców będzie mogła skorzystać z pomocy unijnej na wymianę tzw. „kopciuchów” na nowe, energooszczędne kotły na paliwo płynne i stałe. Ponad pół miliona złotych zapisano na uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Borzęcinie. – To priorytetowa dla samorządu gminy inwestycja. Rozwój gospodarczy i lokowanie w gminie nowych firm to nie tylko kolejne miejsca pracy, ale również dodatkowe wpływy budżetowe w postaci podatków i opłat lokalnych, co ma ogromne znaczenie dla wzrostu potencjału gminy w przyszłości – tłumaczy Janusz Kwaśniak.

Ponad sześćset tysięcy złotych zaplanowano na pokrycie wkładu własnego celem realizacji zadania modernizacji Domu Ludowego w Borzęcinie. Ponadto samorząd gminy udzieli Gminnemu Ośrodkowi Kultury pożyczki celem pokrycia części wydatków, która podlegać będzie refundacji po rozliczeniu dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łączny koszt modernizacji Domu Ludowego w Borzęcinie zamyka się kwotą blisko 1,3 miliona złotych. Aby zamknąć kwestie rewitalizacji centrum Borzęcina, wykonana zostanie także renowacja Pomnika Ofiar I i II wojny światowej. Powody do radości mają także sportowcy z Bielczy. Samorząd planuje bowiem kontynuację remontu obiektu sportowego Victorii. W budżecie zaplanowano również środki na wykonanie projektu rozbudowy remizy OSP w Łękach wraz z zagospodarowaniem centrum miejscowości.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Gmina Borzęcin stolicą imprez biegowych w regionie
Gmina Borzęcin stolicą imprez biegowych w regionie.

2019.10.13 4_borzecinska_dycha_102Rok 2020 w Gminie Borzęcin pod względem ilości i jakości imprez sportowych zapowiada się ekscytująco! Jak zapowiada wójt gminy Borzęcin, atrakcji dla dzieci, dorosłych i całych rodzin nie zabraknie.

– Wspólnie ze Stowarzyszeniem Kępa Sport z Tarnowa organizujemy trzy duże wydarzenia biegowe, w tym po raz bieg pamięci żołnierzy niezłomnych, będący odwołaniem do i lekcją historii nie tylko dla najmłodszego pokolenia – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. – Na organizowane wydarzenia zapraszamy miłośników biegów i nordic walking nie tylko z regionu, ale z całej Polski. Na uczestników czeka wiele niespodzianek i atrakcji.

Już 29 marca 2020 roku odbędzie się pierwsza edycja Borzęcińskiego Biegu Szlakiem Żołnierzy Niezłomnych - dystans 5 km. Trasa została wytyczona wśród leśnych ścieżek w Borzęcinie (przysiółek Wisowatki). Na starcie biegu głównego staną biegacze/-czki oraz zawodnicy/-czki nordic walking, natomiast przed biegiem dla dorosłych, rywalizować będą dzieci i młodzież. Uczestnicy zostaną podzieleni na kilkanaście kategorii wiekowych, każdy uczestnik otrzyma specjalnie przygotowany z tej okazji pamiątkowy medal oraz pakiet, a najlepsi w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe.
Bieg ma być połączeniem aktywności sportowej wraz lekcją historii w tle, ponieważ na terenie Gminy Borzęcin w latach 1945-1949 walczyli z komunistycznym systemem Żołnierze Wyklęci - niezłomni, aż do śmierci. Organizacjami zbrojnego podziemia był oddział Romana Horodyńskiego – Władysława Pudełka – Józefa Jachimka oraz oddział NZW Władysława Zagai „Kolca”/Władysława Pilcha „Szarego”. Duże połacie leśne z gminy Borzęcin były dla nich miejscem schronienia i odpoczynku. W walce z władzą ludową poległ: Władysław Pudełek, Mieczysław Pudełek i Józef Sikora, a Władysław Pilch zginął zamordowany w Montelupich. Wielu mieszkańców skazanych było na kary więzienia, torturowanych i prześladowanych za pomoc i wsparcie dla Żołnierzy Niezłomnych. Gmina Borzęcin w tamtych latach należała do najbardziej wrogo nastawionych do władzy ludowej w powiecie brzeskim. Organizatorzy chcą upamiętnić ich trud włożony w walkę o wolność kraju, przeprowadzając wydarzenie właśnie na terenie leśnym.

W lipcu w Bielczy czekają nas natomiast emocje podczas 2. edycji biegu z przeszkodami – Borzęciński Tytan Run. Pierwsza edycja okazała się strzałem w przysłowiową dziesiątkę, ponieważ na starcie w sumie stanęło ponad 500 uczestników głównie z Polski Południowej (w tym dzieci i młodzież). Trasa zawodów zostanie poprowadzona po leśnych ścieżkach, na której zostanie przygotowany specjalny tor o długości ok. 5 km, zostaną tam zamontowane profesjonalne przeszkody (m.in. MultiRig, Snake, LowRig, Chomik i inne) . Tor zostanie wzbogacony dodatkowo naturalnymi przeszkodami m.in. piaszczyste wydmy, okopy itp. Jak w roku ubiegłym dla najmłodszych adeptów zostanie przygotowany mini tor, który też będzie wymagał sporej sprawności celem pokonania poszczególnych przeszkód. Organizatorzy przygotowali kilkanaście kategorii wiekowych, każdy uczestnik otrzyma specjalnie przygotowany z tej okazji pamiątkowy medal oraz pakiet startowy, a najlepsi w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe. Termin zawodów wyznaczono na 19 lipca 2020 roku – Stadion Sportowy Victoria Bielcza.

27 września, zapraszamy na V Borzęcińską Dychę, to impreza która już na stałe wpisała się w kalendarz małopolskich imprez biegowych i nordic walking. Rodzinne wydarzenie sportowe na stadionie w Bielczy, rok rocznie przyciąga coraz większe rzesze uczestników. W 2019 roku na starcie wszystkich dystansów stanęło blisko 600 uczestników. Organizatorzy również i w roku bieżącym przygotowali kilka dystansów, tj. biegi dzieci i młodzieży, bieg rodzinny, bieg główny na dystansie 10 km oraz marsz nordic walking na trasie ok. 4 km. Warto dodać, iż trasa biegu głównego ma wymierzone dokładnie 10 km i wg. norm atestowych jest idealna do bicia rekordów życiowych ponieważ różnica wzniesień w pionie wynosi zaledwie 10 metrów. Rekord trasy należy do Michała Bąka z Chełmca, który w 2018 pokonał ten dystans w 33 min i 31 sek. Start i meta wyznaczone są na Stadionie Sportowym Victorii Bielcza.

Organizowane w gminie Borzęcin imprezy biegowe mają na celu popularyzację sportu i podniesienie aktywności fizycznej społeczeństwa poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu. Wielość wydarzeń dedykowanych biegaczom, stawia gminę Borzęcin w gronie liderów w zakresie rozwoju tej dyscypliny sportu w Małopolsce.

Organizatorami głównymi biegów są: Stowarzyszenie Kępa Sport z Tarnowa oraz Gmina Borzęcin. Patronat Honorowy nad wydarzeniami objął wójt Gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak. Zapraszamy do śledzenia strony internetowej: www.kepasport.pl - na której prowadzone są zapisy.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: Z nartami za pan brat
Kurier Borzęcki: Z nartami za pan brat.

Jezdze z_glowa_2020Gmina Borzęcin uczestniczyła w kolejnej edycji projektu samorządu województwa małopolskiego „Jeżdżę z głową – edycja 2020". Do uczestnictwa w zajęciach zaproszono dzieci ze szkół podstawowych, które jeszcze nie miały kontaktu z narciarstwem zjazdowym, biegowym oraz snowboardem. Nauka odbywała się w ramach zajęć pozalekcyjnych i prowadzona była przez wykwalifikowanych instruktorów zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiego Związku Narciarskiego dla tego typu zajęć na Stoku Narciarskim Laskowa – Kamionna.

– Celem projektu była organizacja zajęć z bezpiecznej nauki jazdy na nartach. Obok nauki jazdy, dzieci uczyły się prawidłowych zachowań, zapewniających bezpieczeństwo ich samych i innych narciarzy – mówi Janusz Kwaśniak wójt gminy Borzęcin. – Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci oraz rodziców i w przyszłym roku będzie kontynuowany – dodaje gospodarz gminy.

– W kursie wzięło udział łącznie 51 dzieci ze wszystkich szkół podstawowych w tym: 19 dzieci z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym, 4 dzieci z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym, 5 dzieci z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bielczy, 23 dzieci z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przyborowie. Zajęcia obejmowały łącznie 18 godzin nauki jazdy pod okiem instruktorów. Uczniów podzielono na 5 grup, a do każdej przewidziany był jeden wykwalifikowany instruktor narciarstwa oraz jeden opiekun. W ramach projektu zapewniono dowóz na stok narciarski, karnety wstępu na wyciągi oraz wyposażenie w sprzęt narciarski – informuje Joanna Żurek, inspektor w Urzędzie Gminy Borzęcin.

Łączny koszt projektu zamknął się kwotą 25 391 złotych, z czego 10 591 złotych to środki budżetu gminy Borzęcin, 9 700 złotych dotacja pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a 5 100 złotych - wpłaty rodziców. Zajęcia zrealizowano w dniach 8 lutego – 10 lutego br.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
"Okruchy historii - Dzieje kapitana Klemensa Bezarda z Przyborowa" - zaproszenie na prelekcję
"Okruchy historii - Dzieje kapitana Klemensa Bezarda z Przyborowa" - zaproszenie na prelekcję.

plakat bezardW czwartek 20 lutego br. o godz 18.00 w sali wystawienniczej Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku odbędzie się prelekcja pt. "Okruchy historii - Dzieje kapitana Klemensa Bezarda z Przyborowa".

Spotkanie poświęcone będzie postaci kapitana Klemensa Bezarda z Przyborowa (gmina Borzęcin) - oficera austro-węgierskiej floty wojennej, dowódcy aż 4 okrętów podwodnych i organizowane jest w 102 rocznicę jego śmierci na Adriatyku. Uczestnicy spotkania będą mogli poznać niezwykle barwny życiorys kpt. Bezarda przeplatany ciekawostkami dotyczącymi życia prywatnego oraz kariery wojskowej.

Kim był kapitan Klemens Bezard?

Klemens Fryderyk Karol Ritter von Bezard urodził się 30 października 1877 w Przyborowie (gmina Borzęcin). Pochodził z rodziny o długich tradycjach wojskowych. W swojej karierze wojskowej jako oficer Cesarskiej i Królewskiej Marynarki Wojennej dowodził aż czterema austro–węgierskimi okrętami podwodnymi (SM U-1, SM U-2, SM U-20, SM U-23). U 23 natknął się 21 lutego 1918 r. w rejonie Cieśniny Otranto na włoski konwój - w trakcie ataku okręt kapitana Bezarda został zatopiony. Rozpad monarchii austro-węgierskiej sprawił że o pochodzącym z Przyborowa Klemensie Bezardzie zapomniano.

Historia Jego życia pokazuje jak ulotna jest pamięć – pomimo, że życiorys mógłby stanowić scenariusz wciągającego filmu. Ślepy los i burzliwe dzieje sprawiły, że na długie lata pamięć o nim zaginęła. Kolejny zbieg okoliczności blisko 100 lat później sprawił, że znów o nim możemy wspominać i opisywać jego losy.

Organizatorzy wydarzenia są: Fundacja 5P, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brzesku

Wstęp Wolny!!!

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację
ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację.

I TY zabezpiecz swoje gospodarstwo przed susza3Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Nie trzeba również wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto.

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
"Zielona Lekcja" w szkole w Borzęcinie Dolnym
"Zielona Lekcja" w szkole w Borzęcinie Dolnym.

image004Dnia 13 lutego bieżącego roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym odbyła się „Zielona Lekcja”. Społeczność szkoły i przedszkola poznała ptaki: puchacza o imieniu Hugo, płomykówkę Fionę, sokoła wędrownego - Migotkę i jastrzębia Ksawerego. Wszyscy z zaciekawieniem słuchali opowieści o cechach charakterystycznych prezentowanych zwierząt. Uczniowie z dużą łatwością przyswajali ciekawostki z życia tych ptaków i chętnie odpowiadali na stawiane przez prowadzącego pytania. Dzieci dowiedziały się czym żywią się sowy, jastrzębie i sokoły. Uczestnicy lekcji mogli własnymi narządami zmysłów doświadczyć bezpośredniej obecności tych drapieżnych ptaków. Uczniowie i dzieci chętnie brali udział w doświadczeniach szybkości, zwinności i sposobów zdobywania pożywienia. Na zakończenie zajęć, przy specjalnie przygotowanej scenerii odbyła się sesja fotograficzna z sową. Dzieci były zaskoczone jak niewiele ona waży. Zdjęcie z płomykówką będzie pięknym wspomnieniem przyrodniczej przygody.

Serdecznie dziękujemy organizatorom Zielonej Lekcji za wspaniałą prezentacje ptaków.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal capuccino.eu: Borzęcin: Wezwał patrol, bo miał zostać sterroryzowany bronią
Portal capuccino.eu: Borzęcin: Wezwał patrol, bo miał zostać sterroryzowany bronią.

Mieszkaniec gminy Borzęcin został ukarany mandatem karnym za bezpodstawne wezwanie policjantów. Mężczyzna zadzwonił pod numer alarmowy informując o napadzie z bronią w ręku. Gdy patrol przyjechał okazało się, że zdarzenie nie miało miejsca a zgłaszający nie potrzebuje żadnej pomocy.

W sobotni wieczór, 15 lutego br. dyżurny brzeskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że do jednego z domów w gminie Borzęcin miały wejść dwie osoby z bronią w ręku i sterroryzować domowników. Mężczyzna, który zadzwonił pod numer alarmowy relacjonował, że jest w stanie rozpoznać sprawców. Zgłoszenie brzmiało bardzo poważnie i policjanci błyskawicznie zjawili się pod wskazanym adresem. Dopiero na miejscu okazało się, że zgłaszający całą historię sobie wymyślił. Chciał, aby mundurowi pilnie zjawili się u niego i jak twierdził wypłoszyli przechodzące w pobliżu dziki. Mężczyzna za swoje bezmyślne zachowanie i bezpodstawne wezwanie został ukarany mandatem karnym.

Pamiętajmy, że bezpodstawne wezwanie służb jest karalne. Taki nieodpowiedzialny żart może przynieść nie tylko konsekwencje prawne, ale też finansowe. Bezmyślne zachowanie może skutkować też tym, że służb nie będzie tam, gdzie naprawdę potrzebna jest komuś pomoc.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zawody Strzeleckie w Warysiu
Zawody Strzeleckie w Warysiu.

DSCN0212W sobotę 8 lutego 2020 r. w Warysiu odbyła się 19. edycja Turnieju Strzeleckiego. W ramach przygotowanego na ferie przez GOK w Borzęcinie bloku zajęć, dzieci i młodzież szkół podstawowych mogły postrzelać do tarczy z popularnej wiatrówki. Rywalizowano w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1-4 oraz 5-8. Na listy wpisało się 22 uczestników.

W dwudziestoosobowej grupie dzieci starszych jury przyznało 4 nagrody. Pierwsze miejsce zajął Dawid Bąk (40 pkt.) z Borzęcina Górnego, drugie Olaf Wróblewski (39 pkt.) z Przyborowa, trzecie Karolina Kózka (37 pkt.) z Borzęcina Dolnego, a czwarty wynik osiągnął Błażej Machalski (35 pkt.) z Przyborowa. W grupie młodszej zwyciężyła Iza Książek z Łęk (34 pkt.), a drugi wynik uzyskał Igor Szawernoga z Bielczy (26 pkt.).

Patronem zawodów i fundatorem pucharów był Przewodniczący Rady Gminy Borzęcin, Czesław Małek. Pozostałe nagrody rzeczowe przekazali GOK Borzęcin oraz sklep „Betik” Beaty Czernek. Uczestnicy mogli posilić się kiełbasą z grilla przygotowaną i ufundowaną również przez GOK. Zawody współorganizowali i cały turniej przeprowadzili członkowie koła Strzeleckiego w Bielczy z Zygmuntem Szawernogą na czele.

Wioletta Kwaśniak
Świetlica GOK w Warysiu

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zajęcia i spotkania w filii bibliotecznej w Bielczy
Zajęcia i spotkania w filii bibliotecznej w Bielczy.

IMG 2992W Filii Bibliotecznej w Bielczy został rozstrzygnięty konkurs na najbardziej oryginalną ozdobę świąteczną. Pamiątkowy dyplom otrzymał Damian Daniel, prezentując ozdobę przygotowaną z materiałów wykorzystanych przy remoncie swojego pokoju. Następnie została wykonana wystawka, dotycząca patrona roku - świętego Jana Pawła II. Na tablicy w sposób obrazkowy przedstawiono życiorys świętego, z uwzględnieniem najważniejszych dat w życiu tego niezwykłego człowieka. W czasie ferii zaproponowaliśmy użytkownikom turnieje gier planszowych pod hasłem „Planszówki w bibliotece". Dzieci poznały grę edukacyjną wydaną przez Instytut Pamięci Narodowej „Znaj Znak", która w sposób obrazkowy uczy symboli związanych z najnowszą historią Polski. Dużą popularnością cieszyły się puzzle i układanie ich na czas. Dzieci ponadto grały w warcaby, gry detektywistyczno - logiczne, które sami wymyślali. Dodatkowo poznaliśmy aplikację Quiver, rozwijającą umiejętności manualne dzieci. Tym samym kolorowanie i „ożywianie” obrazków stało się zabawne oraz magiczne. Aplikacja pozwala zarówno dzieciom jak i dorosłym uwolnić duszę artysty oraz pobudzić wyobraźnię.

Chętni wzięli udział w zajęciach literacko - plastycznych organizowanych co miesiąc w ramach cyklu „Przysłowia w zabawie". Nasi mali artyści próbowali zobrazować przysłowie „Styczeń mrozi, lipiec skwarem grozi".

W styczniu odbyło się także spotkanie Klubu Miłośników Książki, który od niedawna nawiązał współpracę z Biblioteką Wojewódzką w Krakowie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Na spotkaniu omówiona została książka Nicholasa Sparksa "Najdłuższa podróż".
Kornelia Gutowicz jako pierwsza zapełniła legitymację małego czytelnika delfinkami i została małym „Wielkim człowiekiem", spełniając tym samym wymogi do uzyskania dyplomu.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym Laureatką Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
Uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym Laureatką Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych.

20200124 104650Dnia 24 stycznia 2020 roku w Zespole Szkół w Zabawie obył się VIII Międzygminny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas V – VIII i w tym roku dotyczył Australii. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą ze znajomości historii, geografii i kultury tego kraju. Test zawierał szczegółowe pytania otwarte dotyczące również bieżących wydarzeń i ciekawostek związanych z Australią.
Uczennica Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Borzęcinie Dolnym Julita Kiczka z klasy VIII zdobyła I miejsce. Należą się jej szczególne gratulacje, gdyż konkurencja była ogromna, a różnice punktowe minimalne. W nagrodę otrzymała atrakcyjne nagrody książkowe oraz bon upominkowy. Organizatorem Konkursu był Zespół Szkół w Zabawie, uczestnikami uczniowie ze szkół gminy Radłów i gmin ościennych.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Trzeci Bielecki Karnawałowy Bal Seniora
Trzeci Bielecki Karnawałowy Bal Seniora.

84847430 119222006158891_1890766907187920896_n_1W sobotę 8 lutego 2020 roku w Budynku Wielofunkcyjnym w Bielczy odbył się III Karnawałowy Bal Seniora zorganizowany przez opiekuna Świetlicy GOK w Bielczy wspólnie z młodzieżą uczęszczającą na zajęcia świetlicowe, osobami prywatnymi i firmami, we współpracy z Parafią Matki Bożej Anielskiej w Bielczy z księdzem proboszczem na czele. Co ważne, Bal Seniora jest spotkaniem nie tylko dla osób starszych, ale dla wszystkich, którzy pragną w nim uczestniczyć i chcą się integrować z seniorami.

– Ta inicjatywa jest nasza odpowiedzią na propozycje zgłaszane przez mieszkańców Bielczy w zakresie organizacji spotkania z możliwością potańczenia – przyznaje ks. Artur Urban, proboszcz bieleckiej parafii. – Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Jana Sperki pracującego na co dzień z młodzieżą w miejscowej świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury, z wykorzystaniem infrastruktury komunalnej i przy znacznej pomocy sponsorów, już po raz trzeci zorganizowaliśmy imprezę, w której świetnie bawiło się prawie 100 osób. Wsparcie władz samorządowych, lokalnych firm i społeczna praca wielu osób powoduje, że udział w imprezie jest dla seniorów bezpłatny.

Od początku impreza przebiegała w sympatyczniej atmosferze. Spotkanie było okazją do wspólnych tańców i zabaw, a także wielu rozmów przy stołach. Uczestnicy wybierali królową i króla balu, którzy w nagrodę otrzymali ufundowane przez Annę Obal vouchery na 3 zabiegi fryzjerskie. Wszyscy mogli korzystać z bogato zastawionego stołu szwedzkiego. Doskonale bawiono się do późnych godzin nocnych.

– Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim firmom i osobom za wsparcie, którego nam udzieli przekazując różnego rodzaju dobra na poczet balu – informuje Jan Sperka, instruktor GOK, inicjator i główny organizator imprezy. – Bal nie odbyłby się bez wsparcia księdza proboszcza Artura Urbana, osób prywatnych i firm, które przekazały rożne produkty. Warto wymienić wszystkich, którzy nas wspomogli:

 • Firma Uryga – przekazując wkładkę do żurku;
 • Firma Chabura – przekazując wyroby wędliniarskie;
 • Frma Balviten – przekazując babeczki, ciasteczka i paluszki;
 • Firma Mlekovita – przekazując sery, mleko, masło;
 • Firma Mrozik – przekazując śledzie;
 • Firma Roleski – przekazując musztardy, majonezy, ketchupy;
 • Firma D.P. Ptaszek – przekazując jajka, które zostały wykorzystane jako dodatek do żurku, ale też można było je smakować na szwedzkim stole;
 • Cukiernia Królewska – przekazując pyszne ciasta;
 • Piekarnia Janina – przekazując chleb i ciasteczka;
 • Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna BAZZAR – Katarzyna Pacewicz – Pyrek przekazując piękną kompozycję kwiatową, która upiększała szwedzki stół, a po zakończeniu balu została przekazana do parafialnego kościoła;
 • Panie Justyna Łazowska i Katarzyna Duda – przekazały soki;
 • Państwo Maria i Leszek Sperka przygotowując z własnych produktów 140 galaretek drobiowych;
 • Panie WioIa Kwaśniak, Magdalena Kawa, Anna Obal, Sylwia Tybon przygotowując z własnych produktów smaczne sałatki.
Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: Podsumowano zimowy wypoczynek
Kurier Borzęcki: Podsumowano zimowy wypoczynek.

Zakończyły się Ferie zimowe 2020 z GOK Borzęcin, czyli dwutygodniowy cykl zajęć i wyjazdów przygotowanych dla młodych mieszkańców gminy Borzęcin, spędzających czas wolny od szkoły w miejscu zamieszkania. – W ostatnich latach, a szczególnie w tym roku, aura zimową jest tylko z nazwy, stąd o kuligi czy zabawy na śniegu bardzo trudno. Za to są wspólne wyjazdy do kina, na basen, tor wyścigowy czy turnieje. Pracownicy 6 terenowych świetlic ośrodka kultury w tym czasie koncentrują się na przygotowaniu i przeprowadzeniu wszystkich zaplanowanych wydarzeń, sprawując też opiekę nad dziećmi podczas wyjazdów – informuje Piotr Kania z GOK Borzęcin.

2020-01-29 17-36-39Pierwsza z zaplanowanych aktywności miała miejsce w dniu 29 stycznia br. Dla zainteresowanych przygotowano wyjazd na tor kartingowy Daytona do Tarnowa. Ściganie się gokartami to sprawdzona rozrywka połączona z dawką adrenaliny dla każdej osoby bez względu na wiek, czy też płeć. Z propozycji skorzystało dwadzieścia dziewięć osób wraz z opiekunami.

2020-01-30 18-12-39Dzień później odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Nagrodę Wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka. Najlepszym zawodnikiem okazał się Bartosz Bogusz, na drugim miejscu uplasował się Ireneusz Góra, a trzecie miejsce wywalczył Mateusz Curyło.

2020-01-31 18-14-0531 stycznia siedemdziesiąt osób wybrało się do kina Planeta w Brzesku na film pt. „Doktor Dolittle", by z wielką uwagą śledzić pełną przygód opowieść o nieustraszonym doktorze, szukającym lekarstwa dla swojej młodej królowej.

Okazją do odrobiny szaleństwa była dyskoteka przygotowana dla dzieci i młodzieży przez świetlicę w Bielczy i Warysiu.

2020-02-03 18-43-36W turnieju szachowym o Nagrodę Wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka zorganizowanym 3 lutego w świetlicy GOK w Borzęcinie Górnym wzięły udział głównie dzieci należące do miejscowego koła szachowego. Większość z nich reprezentuje gminę Borzęcin na różnych zawodach w Małopolsce. Turniej rozgrywany był na dystansie 6 rund z czasem 8 minut dla zawodnika. Wszyscy otrzymali drobne upominki, a trzech najlepszych zawodników dodatkowo bony podarunkowe. Pierwsze miejsce wywalczył Wojciech Żurek, drugie zajął Dominik Knap, a trzeci był Jan Szumigraj. – W tym czasie co roku odbywał się turniej międzygminny, ale oszczędności w GOK zmusiły nas do ograniczenia formuły zawodów tylko do gminy Borzęcin. Niemniej sam turniej przebiegał w bardzo dobrej, sportowej atmosferze. Młodzi szachiści walczyli do samego końca o każdy punkt – przyznaje Mariusz Urbański instruktor koła szachowego.

2020-02-05 19-31-24Dwa dni później czterdziestoosobowa grupa dzieci i młodzieży wyjechała do BOSiR w Brzesku, aby pograć w kręgle. Kilkugodzinny wyjazd sprawił wiele radości jego uczestnikom.

2020-02-06 16-47-456 lutego dzieci i młodzież wraz z opiekunami bawili się w Parku Wodnym w Tarnowie. – Po dwugodzinnym wodnym szaleństwie, późnym wieczorem, zadowoleni wróciliśmy do domu – relacjonuje Maria Pyrek, instruktor GOK.

2020-02-07 17-36-02Następnego dnia w świetlicy w Borzęcinie Górnym został rozegrany Gminny Turniej Gry w Bilard o nagrodę dyrektora GOK Piotra Kani. Zawodnicy grali systemem „każdy z każdym”. Po dogrywce, najlepszym był Artur Gzyl. Drugie miejsce wywalczył Michał Mularz, a na trzecim miejscu uplasował się Nikodem Jurek.

2020-02-08 10-42-57Ostatnim akcentem, kończącym od lat program zajęć na ferie w Borzęcinie jest turniej strzelecki dla dzieci i młodzieży o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Czesława Małka. Zawody współorganizuje LOK w Bielczy. W tym roku w gronie 22 uczestników najlepszymi w swoich kategoriach byli: Iza Książek z Łęk oraz Dawid Bąk z Borzęcina.

– Na organizowane wydarzenia nie mieliśmy żadnych limitów osobowych. Faktem jest, że koszty wyjazdów uczestnicy musieli sfinansować z własnych środków, co nie wszystkim rodzicom podobało się, niemniej jednak zachęcić dzisiaj dzieci do zostawienia tabletów i gier wideo oraz wyjścia z domów wcale nie jest łatwo – przyznaje dyrektor Piotr Kania. – Dziękuję moim współpracownikom za podjęty trud organizacji kolejnej edycji Ferii z GOK Borzęcin.

To tylko część atrakcji, jakie do swojej dyspozycji miały dzieci i młodzież w gminie Borzęcin. Grupa 51 osób uczestniczyła w małopolskim projekcie „Jeżdżę z głową – edycja 2020”. W ramach kursu na stoku narciarskim Laskowa – Kamionna prowadzono naukę jazdy na nartach pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Uczniowie mieli zapewniony dowóz na stok, karnety wstępu na wyciągi oraz wyposażenie w sprzęt narciarski. Zajęcia zorganizował Urząd Gminy Borzęcin, a środki na ten cel pochodziły z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, wpłat rodziców i budżetu gminy Borzęcin.

(p)

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Duże pieniądze na przetwórstwo
Duże pieniądze na przetwórstwo.

armir rolnictwo winietaDo 15 mln zł wsparcia będę mogły uzyskać firmy z branży przetwórstwa produktów rolnych. Od 27 lutego do 27 marca 2020 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmować wnioski na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój". O pomoc mogą ubiegać się firmy z branży przetwórstwa produktów rolnych lub zajmujące się ich sprzedażą hurtową.
Dotację można otrzymać m.in. na budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności; zakup (wraz z instalacją) lub leasing zakończony przeniesieniem prawa własności maszyn lub urządzeń; zakup aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji.

Pomoc przyznawana i wypłacana będzie do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi:
- 10 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
- 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Szukasz pracy? Nie masz doświadczenia? Weź udział w projekcie „Praca z POWER-em!”
Szukasz pracy? Nie masz doświadczenia? Weź udział w projekcie „Praca z POWER-em!”.

plikW Tarnowie rusza nabór do I edycji projektu „Praca z POWER-em!”, stanowiącego wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia.
Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROKATYWNI rozpoczęła rekrutację uczestników spośród mieszkańców Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego. Spotkania rekrutacyjne będą się odbywać w Tarnowie. Udział w projekcie „Praca z POWER-em” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Celem projektu jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo – edukacyjna osób młodych do 29 roku życia biernych zawodowo w tym w szczególności z kat. NEET, imigrantów i reemigrantów, uczących się lub pracujących na terenie miasta Tarnowa.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Nowości wydawnicze w bibliotekach
Nowości wydawnicze w bibliotekach.

DSC00031Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie i Filie Biblioteczne zapraszają do wypożyczania nowości wydawniczych zakupionych w ostatnim czasie dzięki środkom przekazanym przez władze Gminy Borzęcin.

Do naszych bibliotek trafiło wiele pozycji książkowych, które polecamy na zimowe popołudnia i wieczory. Nie ma takiego nowego tytułu, który nie znajdzie czytelnika, i nie ma takich pieniędzy, których nie dałoby się spożytkować na zakup nowości wydawniczych. Wiemy o tym dobrze my bibliotekarze, którzy chcemy zaoferować swoim czytelnikom stały dostęp do książkowych hitów i wzbogacać swój księgozbiór o nowe poczytne pozycje.

Wśród zakupionych książek są zarówno dla najmłodszych czytelników jak również dla dorosłych powieści obyczajowe, sensacyjne, historyczne oraz popularno – naukowe m.in.:

 • Harris L.-„ Zaginiona”
 • Kellerman F. - „Pętla”
 • Scobar M. - „Kołysanka z Auschwitz”
 • Wolińska-Riedi M. - „Kobieta w Watykanie”
 • Kopińska J. - „Z nienawiści do kobiet”
 • Makarewicz M. - „Atlantycka konspiracja”
 • Naskręt A. - „Uwięziony krzyk”
 • Kubik S. - „Pod naszym niebem”
 • Rogoziński A. - „Dom tajemnic”
 • Zawadzki D. - „Selekcjoner”
 • Piotrowska E. - „Tupcio Chrupcio. Nie lubię podróżować”
 • Melling D. - „Miś Tuliś idzie do przedszkola”
 • Zaręba W. - „O Muchomorze, który nie chciał być trujący”
 • Davies B. - „Lato u babci”
 • Kaliska Z. - „Kózka Mela’

Zapraszamy do przeglądania naszego katalogu oraz do odwiedzania Bibliotek.

Wszystkim czytelnikom życzymy miłej i przyjemnej lektury.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zaproszenie na Zawody Strzeleckie w Warysiu
Zaproszenie na Zawody Strzeleckie w Warysiu.

plakat strzeleckie

Share/Save/Bookmark
 
Portal regiontarnowski.pl: Zapowiada się wyjątkowy rok pod względem imprez sportowych
Portal regiontarnowski.pl: Zapowiada się wyjątkowy rok pod względem imprez sportowych.

DSC 0692Rok 2020 w Gminie Borzęcin pod względem ilości i jakości imprez sportowych zapowiada się bardzo ekscytująco! Wójt Janusz Kwaśniak podkreśla, że imprezy przygotowano nie tylko z myślą o mieszkańcach. – Zapraszam wszystkich miłośników rekreacji i dobrej zabawy do Borzęcina – mówi naszej redakcji.

Już 29 marca 2020 – odbędzie się pierwsza edycja – Borzęcińskiego Biegu Szlakiem Żołnierzy Niezłomnych – dystans 5 km. Trasa została wytyczona wśród leśnych ścieżek w Borzęcinie (przysiółek Wisowatki). Na starcie biegu głównego staną biegacze/-czki oraz zawodnicy/-czki nordic walking, natomiast przed dorosłymi, rywalizować będą dzieci i młodzież. Uczestnicy zostaną podzieleni na kilkanaście kategorii wiekowych, każdy uczestnik otrzyma specjalnie przygotowany z tej okazji pamiątkowy medal oraz pakiet, a najlepsi w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe.

Bieg ma być połączeniem aktywności sportowej wraz z lekcją historii w tle, ponieważ na terenie Gminy Borzęcin w latach 1945-1949 walczyli z komunistycznym systemem Żołnierze Wyklęci - niezłomni, aż do śmierci. Organizacjami zbrojnego podziemia był oddział Romana Horodyńskiego – Władysława Pudełka – Józefa Jachimka oraz oddział NZW Władysława Zagai „Kolca”/Władysława Pilcha „Szarego”. Duże połacie leśne z gminy Borzęcin były dla nich miejscem schronienia i odpoczynku. W walce z władzą ludową poległ: Władysław Pudełek, Mieczysław Pudełek i Józef Sikora, a Władysław Pilch zginął zamordowany w Montelupich. Wielu mieszkańców skazanych było na kary więzienia, torturowanych i prześladowanych za pomoc i wsparcie dla Żołnierzy Wyklętych. Gmina Borzęcin w tamtych latach należała do najbardziej wrogo nastawionych do władzy ludowej w powiecie brzeskim. Organizatorzy chcą upamiętnić ich trud włożony w walkę o wolność kraju, przeprowadzając wydarzenie właśnie na terenie leśnym.

W lipcu w Bielczy czekają nas natomiast emocje podczas drugiej edycji biegu z przeszkodami – Borzęciński Tytan Run. Pierwsza edycja okazała się strzałem w przysłowiową dziesiątkę, ponieważ na starcie w sumie stanęło ponad 500 uczestników głównie z Polski Południowej (w tym dzieci i młodzież). Trasa zawodów zostanie poprowadzona po leśnych ścieżkach, na której zostanie przygotowany specjalny tor o długości ok. 5 km, zostaną tam zamontowane profesjonalne przeszkody (m.in. MultiRig, Snake, LowRig, Chomik i inne). Tor zostanie wzbogacony dodatkowo naturalnymi przeszkodami m.in. piaszczyste wydmy, okopy, itp. Jak w roku ubiegłym dla najmłodszych adeptów sportowych zostanie przygotowany mini tor, który od nich też będzie wymagał sporej sprawności do pokonania poszczególnych przeszkód. Organizatorzy przygotowali kilkanaście kategorii wiekowych, każdy uczestnik otrzyma specjalnie przygotowany z tej okazji pamiątkowy medal oraz pakiet startowy, a najlepsi w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe. Termin zawodów wyznaczono na 19 lipca 2020 – Stadion Sportowy Victoria Bielcza.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal regiontarnowski.pl: Borzęcin. Budowę w połowie sfinansuje gmina i województwo
Portal regiontarnowski.pl: Borzęcin. Budowę w połowie sfinansuje gmina i województwo.

L1050755Do końca września powinny zakończyć się prace budowlane przy rozbudowie remizy strażackiej w Borzęcinie. Jakkolwiek umowa z wykonawcą opiewa na ponad 2.45 miliona złotych, w połowie tę kwotą gminie udało się pozyskać w ramach unijnej dotacji. Wniosek przygotowany przez tutejszy samorząd został bardzo dobrze oceniony przez ekspertów Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. – Za okazaną nam pomoc finansową serdecznie dziękuję, w imieniu własnym, samorządu, jak i druhów – mówi naszej redakcji wójt Janusz Kwaśniak.

Intensywnie prowadzone są prace związane z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa Remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem działki nr 5123”. Aura w tym przypadku sprzyja budowlańcom. Na razie wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem. Rozbudowa remizy pozwoli na powstanie dwóch nowych stanowisk garażowych dla pojazdów OSP. Przybędzie także sala wielofunkcyjna i szkoleniowa, zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne dla korzystających z obiektu, w tym świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zagospodarowany zostanie teren w centrum miejscowości. Warto dodać, że wykonawcą robót jest Firma Handlowo – Usługowa „EL-BUD” Leszek Wójcik z Borzęcina. Koszt inwestycji zamyka się kwotą 2 milionów 245 tysięcy 898 złotych.

Dotacja od marszałka

– Projekt obejmuje wydłużenie istniejącego budynku o część zawierającą: na parterze garaż dla dwóch samochodów bojowych straży pożarnej, na piętrze salę wielofunkcyjną z zapleczem, na poddaszu salę szkoleniową. W ramach przebudowy części istniejącej wybudowana zostanie zewnętrzna winda panoramiczna dla osób niepełnosprawnych, zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne wewnątrz budynku, na parterze wykonane zostanie zaplecze sanitarne dla potrzeb OSP, a na piętrze i poddaszu nowe węzły sanitarne. Ponadto w miejscu rozebranego budynku handlowego (była masarnia) wybudowany zostanie, przylegający do bryły nowego obiektu plac z małą architekturą, zielenią i miejscami parkingowymi – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. Na realizację zadania gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie w ramach działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1 milion 299 tysięcy 625 złotych. Termin realizacji inwestycji, zgodnie z umową upływa 30 września 2020 roku.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
PODARUJ 1% podatku PIT na leczenie Krzysia Maślaka
PODARUJ 1% podatku PIT na leczenie Krzysia Maślaka.

WSPIERAMY, UDOSTĘPNIAMY, POMAGAMY

PODARUJ 1% podatku PIT na leczenie Krzysia:
Nr KRS: 0000211791
Cel szczegółowy: Krzysztof Maślak

Wystarczy w odpowiedniej rubryce składanej deklaracji podatkowej wprowadzić powyższy numer KRS, w miejscu wnioskowanej kwoty podać kwotę będącą 1% podatku, a w pozycji cel szczegółowy wpisać: Krzysztof Maślak.

Mały Procent, Wielka Rzecz

Zbiórkę na rzecz leczenia Krzysia można wesprzeć także poprzez wpłatę darowizny za pośrednictwem portalu pomagam.pl, link:

https://pomagam.pl/pomocdlakrzysia

lub udział w licytacjach, poprzez wystawianie, licytowanie na grupie:

https://www.facebook.com/groups/3115611268467419/

DOBRO WRACA! WARTO POMAGAĆ! ️️️

IMG 20200109 230710-1024x751

Share/Save/Bookmark
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 250
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information