Sobota, 13 lipca 2024 r. | imieniny: Irwina, Margarety
UWAGA! Informacja o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Gminie Borzęcin

szczepimy sie25 stycznia rozpocznie się akcja szczepień przeciw COVID-19 osób zakwalifikowanych do grupy pierwszej. Należą do niej seniorzy powyżej 60 lat - w kolejności, zaczynając od najstarszych, pensjonariusze domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu.
Aby pomóc osobom, które zdecydowały się na szczepienie, ale samodzielnie nie będą mogły dotrzeć do punktu szczepień, w tym osobom niepełnosprawnym, Urząd Gminy Borzęcin zapewnia bezpłatny transport do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień. Dowóz do punktów szczepień organizowany będzie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

W dniu 15 stycznia (piątek) w Urzędzie Gminy Borzęcin uruchomiono numer telefonu, pod którym zarejestrowani na szczepienie Mieszkańcy będą mogli zgłaszać chęć skorzystania z dowozu. Dedykowany numer telefonu: /14/ 68 46 109 – numer bezpośredni oraz /14/ 68 46 370 wew. 26 będą czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy:
- poniedziałek 8:00-17:00,
- wtorek – czwartek 7:30-15:30,
- piątek: 7:30-14:30.

Koordynatorem akcji transportu na szczepienia jest Pani Małgorzata Ligara, inspektor ds. OC w Urzędzie Gminy Borzęcin.

Pod wskazanymi wyżej numerami telefonów można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące dowozu oraz umówić się na konkretny termin (dzień i godzina). Aby organizacja dowozu przebiegała sprawnie prosimy o zapisywanie się na bezpłatny transport co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, a najlepiej zaraz po ustaleniu terminu w punkcie szczepień.

Wsparcie w postaci transportu przeznaczone jest dla osób:

- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,

- mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punku szczepień).

Rejestracja na szczepienia dla seniorów, którzy skończyli 80 lat, potrwa do 21 stycznia. Natomiast osoby, które skończyły 70 lat będą mogły rejestrować się na szczepienia od 22 stycznia. Z kolei 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów. Stopniowo szczepionka przeciw COVID-19 będzie udostępniana kolejnym grupom wiekowym i zawodowym.

Punkty szczepień na terenie Gminy Borzęcin

1. NZOZ „ReMed” w Borzęcinie, Borzęcin 87b, 32-825 Borzęcin, telefon: 14 68 46 009 czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-18:00.

Aby zarejestrować się na szczepienie należy:

1. Zadzwonić na całodobową i bezpłatną infolinię – 989. Można tam zadzwonić osobiście lub poprosić kogoś bliskiego z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Podczas rejestracji trzeba wybrać dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie na podany numer zostanie wysłany SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób można zarejestrować swoich dziadków lub rodziców.

lub

2. Zarejestrować się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl. W tym wypadku system zaproponuje pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko adresu zamieszkania. Jeśli żaden z proponowanych terminów lub lokalizacji nie będzie pasował, można skorzystać z dostępnej wyszukiwarki, która wskaże dogodną datę i lokalizację. Niekoniecznie musi to być miejsce zamieszkania. Można zaszczepić się w innym mieście. Zaraz po dokonaniu rezerwacji, osoba otrzyma powiadomienie SMS, a następnie przypomnienie o szczepieniu dzień przed planowanym terminem

lub

3. Skontaktować się z najbliższym punktem szczepień. Na terenie Gminy Borzęcin szczepienia realizowane będą przez NZOZ „ReMed”, Borzęcin 87b, 32-825 Borzęcin, telefon: (14) 68 46 009 - od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-18:00. Dane teleadresowe punktów szczepień w całej Polsce dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/malopolskie oraz https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/

Aby uzyskać więcej informacji w temacie szczepień przeciw COVID-19 zachęcamy do skorzystania z poniższych źródeł:

1. Procedura szczepień krok po kroku - https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19

2. Bezpłatna i całodobowa infolinia przeznaczona dla obywateli, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat szczepień przeciwko COVID-19. Uzyskanie informacji o tematach związanych ze szczepieniami przeciw COVID-19 możliwie jest w języku polskim, angielskim, ukraińskim oraz rosyjskim. Numer telefonu infolinii: 989. Dla dzwoniących z zagranicy i operatorów nieobsługujących numerów specjalnych: +48 22 62 62 989.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Wójt Gminy Borzęcin ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa

unnamed copy copy copy copyWójt Gminy Borzęcin ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa.

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Borzęcin, 32-825 Borzęcin 583 G.

II. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:
1. Nazwa stanowiska: podinspektor ds. drogownictwa.
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat - 40 godzin tygodniowo.

III. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem,
7) wykształcenie minimum średnie i 3 letni staż pracy na podobnym stanowisku,
8) znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku, a w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy z dnia 21 marca 1985. o drogach publicznych, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, przepisów wykonawczych do wymienionych ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego.

docPełna treść ogłoszenia dostępna TUTAJ49 KB

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zgłoś Bohaterów Społecznego Zaangażowania! Ruszył nabór wniosków w Konkursie o tytuł „Dobroczyńca Roku"

3bfbdc5944974219704a86af5c5c661d1W Polsce jest wiele firm, które samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizują wartościowe projekty społeczne, angażując się przy tym całym sercem. Warto, aby dowiedziała się o nich cała Polska. Od 11 stycznia 2021 roku organizacje pozarządowe mogą zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do XXIV edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Kapituła nagrodzi w tym roku również firmy zaangażowane w przeciwdziałanie skutkom pandemii. Do kategorii specjalnej „Walka ze skutkami pandemii Covid-19”, mogą zgłaszać się firmy, koalicje firm i fundacje korporacyjne. Wnioski można składać od 11 stycznia do 8 lutego na stronie dobroczyncaroku.pl. Hasło tegorocznej edycji to Bohaterowie społecznego zaangażowania!

Każdy projekt firmy, który jest skutecznym pomysłem na czynienie dobra, mądrym wsparciem lub angażuje pracowników w wolontariat, ma szansę zostać nagrodzony przez Kapitułę. Na statuetkę mają szansę małe, średnie i duże firmy, realnie zaangażowane w projekty społeczne, począwszy od wspierania lokalnych inicjatyw, poprzez prowadzenie wolontariatu pracowniczego, działania na rzecz środowiska naturalnego, aż po finansowania dużych przedsięwzięć dobroczynnych.

W kategoriach Rozwój lokalny, Edukacja, Ekologia, Sport, Zdrowie, Pomoc społeczna mogą być zgłaszane przedsiębiorstwa prywatne, państwowe i fundacje utworzone przez firmy, działające na terenie Polski. Zgłoszenia mogą być przesłane wyłącznie przez organizacje pozarządowe.

Wystarczy przeczytać regulamin i wypełnić elektroniczny wniosek zgłoszeniowy na stronie wniosek.dobroczyncaroku.pl Każde zgłoszenie zostanie ocenione przez ekspertów. To oni wskażą najlepsze zgłoszenia, a spośród nich Kapituła Konkursu wybierze laureatów.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
OSP Przyborów z nowym sprzętem

DSC 9548Kolejna dotacja z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości trafiła do gminy Borzęcin. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w kwocie 30 tysięcy złotych zakupiono niezbędne wyposażenie i sprzęt ratowniczy dla OSP Przyborów.

W ramach realizacji zadania pn. „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Jednostki OSP Przyborów" zakupiono 6 nowych kompletów ubrań specjalnych w kolorze GOLD oraz sprzęt ratownictwa technicznego, w skład którego wchodzą: 3 podpory ratownicze Miko Rescue Tech PT 1200, łącznik podpór, sterownik podwójny prosty 8 bar, reduktor butlowy, poduszka SLK 14 o wymiarach 450 x 450 mm oraz wąż zasilający 8 bar o długości 10 m.

Koszt całkowity zrealizowanego przez Gminę Borzęcin przedsięwzięcia zamknął się kwotą 29 563,05 złotych brutto, z czego kwota 29 263,05 złotych stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości, a kwota 300 złotych wkład własny Gminy Borzęcin.

W dniu 30 grudnia 2020 roku, z udziałem Marty Malec Lech, Członka Zarządu Województwa Małopolskiego odbyło się uroczyste przekazanie umundurowania i sprzętu jednostce OSP Przyborów.

Zadanie pn. „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Jednostki OSP Przyborów" zrealizowane zostało w ramach umowy o powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości.

Dziękujemy Pani Marcie Malec-Lech, Członkowi Zarządu Województwa Małopolskiego za wsparcie Gminy Borzęcin oraz Jednostki OSP Przyborów w zakresie zakupu nowego wyposażenia.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzęcin w 2021 roku

herb-nOgłoszenie Wójta Gminy Borzęcin z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych.

Na podstawie uchwały Nr XLIII/353/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Borzęcin ogłasza konsultacje społeczne.

I PRZEDMIOT KONSULTACJI

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzęcin w 2021 r.

II TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI

Termin rozpoczęcia konsultacji: 8 stycznia 2021 r.
Termin zakończenia konsultacji: 18 stycznia 2021 r.

III FORMA KONSULTACJI

Konsultacje będą przeprowadzone w formie umieszczenia projektu aktu prawa miejscowego i formularza do konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie.

IV MIEJSCE KONSULTACJI

Wypełnione formularze konsultacji należy przesłać w określonym terminie do Urzędu Gminy Borzęcin pocztą, faksem lub mailem na adres: Urząd Gminy Borzęcin, 32 – 825 Borzęcin 583g, fax: 146846372, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pełna treść dostępna TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Radio RDN Małopolska: Dwa cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej na terenie gminy Borzęcin po renowacji

Prace były prowadzone na cmentarzu nr 266 w Borzęcinie i nr 270 w Bielczy.

– Te nekropolie wymagały pilnej interwencji, ze względu na to, że ostatnie prace renowacyjne były prowadzone tam w latach osiemdziesiątych – mówi wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak. – Prace te polegały na oczyszczeniu, konserwacji i uzupełnieniu elementów kamiennych, betonowych i metalowych nekropolii. Również w zakresie odtworzenia ogrodzenia, jak też krzyża na cmentarzu w Borzęcinie. Przywrócono cmentarzom taki kształt, jaki posiadały pierwotnie.

Renowacja cmentarzy kosztowała prawie 160 tysięcy złotych. Gmina Borzęcin uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Na terenie gminy znajduje się pięć cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej.

Galeria dostępna TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki nr 2(85)2020 w wersji elektronicznej

85Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania pisma społeczno-kulturalnego "Kurier Borzęcki" nr 2(85) 2020.

 W numerze:

• Rządowe wsparcie dla gminnych inwestycji
• Zakończono prace związane z przebudową i rozbudową Remizy OSP 
• Strefa Aktywności Gospodarczej coraz bliżej
• Przebudowa Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym z dofinansowaniem
• Nowe wyposażenie i sprzęt dla OSP
• Dom Ludowy w remoncie
• Cmentarze wojenne po renowacji
• Gmina Borzęcin uruchomiła System Informacji Przestrzennej  IPmap
• Rekordowe zainteresowanie poetyckim Źródłem
• „Kwartet na Przedgórzu” ogłasza kolejne nabory
• Wędrując przez życie
• Wrażenia jak z najpiękniejszej bajki
• Rekordowe zawody biegowe
• Pochówki w borzęcińskim kościele
• Borzęcanie w Ameryce, część 2
• Pamięci Tadeusza Tomaszka 
• Nowe stroje dla młodych „Borzęcan”

pdfKurier_Borzecki_85_2020.pdf6.41 MB

Przeczytaj na platformie issuu.com https://issuu.com/kurierborzecki/docs/kurier_borzecki_85_2020

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki nr 1(84)2020 w wersji elektronicznej

Kurier Borzecki 84aSzanowni Państwo,

Drodzy Czytelnicy!

Nikt z nas z pewnością nie spodziewał się, że tegoroczne Święta Wielkanocne przyjdzie nam spędzić w czasach wielkich ograniczeń, które jeszcze do niedawna wydawały nam się niemożliwe i abstrakcyjne.

Pandemia Koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę opisywaną jako COVID-19, zmusiła nas do zmiany naszego funkcjonowania zarówno tego zawodowego, jak i prywatnego. I choć w Polsce – szczęśliwie – nie sieje takiego spustoszenia, jak w innych krajach na świecie, to czujemy się niepewnie i chcemy być ostrożni.

Również w zakresie wydania „Kuriera Borzęckiego” zmuszeni zostaliśmy do zmian. Mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie zarówno Czytelników, jak i osób zaangażowanych w dostarczenie gazety zdecydowaliśmy wydać ją jedynie w wersji elektronicznej z nadzieją, że to tylko jeden taki numer i kolejny ukaże się już w tradycyjnej wersji papierowej.

Bieżące wydanie zawiera oczywiście informacje dotyczących pandemii z krótkim przypomnieniem naszych praw i obowiązków. Znalazły się także teksty i bogaty materiał fotograficzny podsumowujące wydarzenia mające miejsce na terenie gminy w ostatnich miesiącach. Zachęcam do lektury pisma i z nadzieją na lepszą przyszłość życzę, aby każdy z nas w dobrym zdrowiu przetrwał ten trudny okres. Spokoju i radości na ten świąteczny i poświąteczny czas.

Piotr Kania
Redaktor Naczelny

pdfPobierz Kurier Borzęcki 848.4 MB

Przeczytaj na platformie issuu.com https://issuu.com/kurierborzecki/docs/kurier_borz_cki_84a_-internet2

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki nr 3(83)2019 w wersji elektronicznej

kb83 okladkaSerdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania pisma społeczno-kulturalnego "Kurier Borzęcki" nr 3(83) 2019 w wersji elektronicznej.

W numerze:
· Zmodernizowano budynek Urzędu Gminy Borzęcin
· Przyborów. Wybudowano nową drogę gminną
· Z miłym prezentem na dzień patronki szkoły
· Blisko 8 milionów złotych dofinansowania na budowę Strefy Aktywności Gospodarczej w Borzęcinie-Borku
· Gmina Borzęcin z Krajową Nagrodą Ekologiczną
· Trwają prace nad projektem budżetu na 2020 rok
· Pomoc wciąż czeka na przedsiębiorców
· Z szacunkiem do własnej historii
· Ekoszkoła-Ekoprzedszkole - konkurs z wyróżnieniem
· Muzyczny finał Jubileuszowych Dni Gminy Borzęcin
· Pierwszy Borzęciński Bieg Tytanów
· Małopolski mistrz z... Ukrainy
· Piknikowo w Przyborowie
· Atrakcyjnie i rodzinnie w Łękach
· Działając z pasją przez cały rok...
· Stan miłosny... przerywany z Józefem Baranem

Wersja elektroniczna dostępna tutaj: pdfKurier_Borzecki_83.pdf5.62 MB

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki nr 1(81)2019 w wersji elektronicznej

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania pisma społeczno-kulturalnego "Kurier Borzęcki" nr 1(81) 2019 w wersji elektronicznej.

81okladkaW numerze:
- Gmina Borzęcin z promesą na odbudowę drogi „Wał Lewy” w Borzęcinie
- Budynek Urzędu Gminy Borzęcin zyska na funkcjonalności i estetyce
- Nowy samochód dla DPS w Borzęcinie
- Inwestorzy kupują grunty w strefie aktywności gospodarczej
- Gmina Borzęcin na V Europejskim Kongresie Samorządów
- Trwa dyskusja w sprawie projektowanej obwodnicy
- Przeprowadzono wybory na sołtysów i do rad sołeckich
- Zakończono realizację projektu „E-urzędy w województwie małopolskim”
- 2 miliony dla przedsiębiorców
- Ogólnopolska karta dużej rodziny
- Bo miłość cierpliwa jest
- Podsumowanie projektu „Lokalni Herosi”
- Serdeczne spotkania przy świątecznym stole
- Jan Stoszko - żołnierz Niepodległej
- Klemens Bezard – „podwodniak” rodem z Przyborowa
- Aktywnie podczas ferii
- Borzęcin CUP
- Borzęciński Tytan Run 

 Wersja elektroniczna dostępna tutaj: pdfkb81-internet.pdf6.97 MB

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Wyniki wyborów na Sołtysów i do Rad Sołeckich w Gminie Borzęcin

soltys radaW dniu 7.04.2019 r. w Gminie Borzęcin odbyły się wybory na Sołtysów i do Rad Sołeckich. W celu przeprowadzenia wyborów utworzono osiem obwodów głosowania. Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Obwód Głosowania Nr 1 Sołectwo Borzęcin Górny.

Sołtysem ponownie została wybrana Pani Pilarska Maria, która uzyskała 163 głosów na „TAK” i 7 głosów na „NIE”.

Ponieważ w obwodzie głosowania została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów na radnych sołeckich, głosowanie nie odbyło się. 

Mandat Radnego sołeckiego uzyskali:

1. Ciochoń Józef

2. Kania Dariusz

3. Małek Franciszek

4. Siudut Tomasz

5. Wójcik Grzegorz.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki nr 3(80)2018 w wersji elektronicznej

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania pisma społeczno-kulturalnego "Kurier Borzęcki" nr 3(80) 2018 w wersji elektronicznej.

80W numerze:
- Rada Gminy Borzęcin z prezydium i komisjami
- Budynek Urzędu Gminy Borzęcin zyska na funkcjonalności i estetyce
- Projekt budżetu z perspektywami
- Stawki podatku na 2019 rok wzrosną nieznacznie
- Wzrosną stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych
- Będzie gruntowny remont Domu Ludowego
- Wyniki wyborów 2018
- Nowe boisko sportowe w Borzęcinie Dolnym
- Małopolski Festiwal Muzyki Rozrywkowej przyciągnął tłumy
- Podsumowano Ekoszkołę-Ekoprzedszkole 2018
- 100 lat Niepodległej
- Rocznica śmierci Pawła Staśki
- Żołnierze Wyklęci we wspomnieniach Józefa Parszcza
- Drobiazgi uszczęśliwiają ludzi
- Setki biegaczy na starcie 3. Borzęcińskiej Dychy
- Szkoła laureatem małopolskiego projektu.

Serdeczne Słowa Wdzięczności kierujemy na ręce Naszego Rodaka, Czcigodnego O. Andrzej Wodka za bezcenną pomoc w wydaniu bieżącego numeru naszego lokalnego pisma, które dzięki wsparciu Ojca Andrzeja trafiło do domów mieszkańców gminy Borzęcin w trakcie przedświątecznego weekendu. Bóg Zapłać za Wszelką Życzliwość i Dobre Słowo, na które zawsze możemy liczyć...

pdfKurier_80M7-finalny_4net1.pdf16.99 MB

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki nr 1(78)2018 w wersji elektronicznej

kb78okladkaSerdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania pisma społeczno-kulturalnego "Kurier Borzęcki" nr 1(78) 2018.

W numerze:
• Powstanie nowa droga
• Nowi przedsiębiorcy w strefie inwestycyjnej
• Borzęcin Dolny. Będzie nowe boisko
• Wręczono wyróżnienia w plebiscycie
• Rozstrzygnięto konkursy
• Spotkania opłatkowe w gminie Borzęcin
• Aktywne Bielczanki
• Echa zorganizowanego Jubileuszu
• Sztuka pomagania potrzebuje rozumu i serca
• Doskonalić sztukę gotowania
• Okruchy pamięci
• Pierwsze sukcesy młodych szachistów z Borzęcina
• Borzęcin CUP

 pdfKurier_Borzecki_78.pdf5.52 MB

Share/Save/Bookmark
 
Kurier Borzęcki nr 2(77) 2017 w wersji elektronicznej

Resize of 77Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania pisma społeczno-kulturalnego "Kurier Borzęcki" nr 2(77) 2017.
W numerze:
• Uchwalono Budżet na 2018 rok
• Nowy chodnik przy drodze powiatowej
• Wybudowano drogę osiedlową
• Uruchomiono system monitorowania jakości powietrza
• Budynek Urzędu Gminy zostanie gruntownie zmodernizowany
• Jak zdobyć pieniądze ze Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”?
• Nowy wóz bojowy OSP Borzęcin Dolny w służbie
• Gmina Borzęcin Liderem Rankingu Inwestycyjnego Gmin w Powiecie Brzeskim
• Marka która przyciąga tłumy
• Krótka historia konfliktu o działkę
• Wolontariusze ŚDM z rewizytą w Forli
• 70 wiosen życia i 50 lat do rymu Józefa Barana.

Życzymy miłej lektury...

pdfKurier_Borzecki_77.pdf8.5 MB 

Share/Save/Bookmark
 
Kurier Borzęcki nr 1(76) w wersji elektronicznej
76Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania pisma społeczno-kulturalnego "Kurier Borzęcki" nr 1(76)2017.
W numerze:
• Budżet na 2017 rok
• Chcemy, aby każdy czuł się tu jak w domu...
• Droga powiatowa do remontu
• Bezard na Małym Wawelu
• Ośrodek Wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży wznawia działalność
• „Źródło" – Małopolska Nagroda Poetycka
• Po prostu miłość – Złoty Jubileusz Par Małżeńskich
• Małopolski Festiwal Muzyki Rozrywkowej w Borzęcinie
• Wszystko co dobre - szybko się kończy
• Babski comber
• Jarmark w Borzęcinie
• Pisanki z pasją wykonane Życzymy miłej lektury...

pdfKurierBorzecki76.pdf7.52 MB
Share/Save/Bookmark
 
Kurier Borzęcki nr 2(75)2016 w wersji elektronicznej
okladka75Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania pisma społeczno-kulturalnego "Kurier Borzęcki" nr 2(75)2016.

W numerze:
• Szybciej i wygodniej w kierunku autostrady
• Nowy wóz bojowy dla OSP Borzęcin Dolny
• Zmodernizowano drogi dojazdowe do pól
• W gronie najlepszych w Małopolsce
• Program „Rodzina 500 plus" w Gminie Borzęcin
• Kukiz funduje lekcje pływania
• Powstanie ponad 20 miejsc pracy
• 8o-lat parafii w Borzęcinie Dolnym
• Jubileusz 110-lecia OSP Bielcza
• Nie ma zgody na zacieranie pamięci i nienawiść
• Biegowe święto w gminie Borzęcin
• W babcinej izbie
• Budować patriotyzm dnia dzisiejszego
• Światowe Dni Młodzieży w Borzęcinie
• Z gwiazdami zaczytani
• Szkolnych wspomnień czar

Życzymy miłej lektury...

pdfKurier Borzęcki nr 75 dostępny TUTAJ8.88 MB

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki nr 1(74)2016 w wersji elektronicznej
Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania pisma społeczno-kulturalnego "Kurier Borzęcki" nr 1(74)2016.
Resize of okladka74
pdfKurier_Borzecki_74.pdf7.96 MB
W numerze:
• Jest projekt, będzie nowy budynek wielofunkcyjny
• Remiza w Borzęcinie Górnym do modernizacji
• Gmina Borzęcin Liderem pozyskiwania środków unijnych w powiecie brzeskim
• Pojezierze Tarnowskie
• Rusza Ośrodek Wsparcia dla Osób w Podeszłym Wieku i Młodzieży
• Nowy nabytek w OSP Przyborów
• Rodzina 500 plus
• Pociąg Zbawienia
• Słów kilka o bieleckich „Białych Krukach"
• Wybieramy patrona Zespołu Szkół w Bielczy
• GRYF Borzęcin na podium w FUTSALIMIE 2016
• Puchar pojechał do Czarnej
• Paweł Staśko – niezrozumienie, zazdrość, nienawiść, arogancja, ostracyzm  

Życzymy miłej lektury...

Share/Save/Bookmark
 
Kurier Borzęcki nr 3(73)2015 w wersji elektronicznej
Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania pisma społeczno-kulturalnego "Kurier Borzęcki" nr 3(73)2015. Życzymy miłej lektury.  
73 
 pdfKurier_Borzecki_73_2015.pdf5.09 MB


  W numerze:

· Budowa drogi gminnej Borzęcin Borek – Rudy Rysie na finiszu
· Modernizacja drogi wojewódzkiej 964 w Borzęcinie Dolnym
· Zmodernizowano drogę wojewódzką w Przyborowie
· Wały Uszwicy w modernizacji
· Podatki na rok 2016 niemal bez zmian
· Jubileusz 125-lecia przyborowskiej szkoły
· 130-lecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach
· Balonowe przesyłki pocztowe z Borzęcina
· To, co w poezji najcenniejsze
· So This is Christmas    
Share/Save/Bookmark
 
Kurier Borzęcki nr 2(72)2015 w wersji elektronicznej

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem pisma społeczno-kulturalnego "Kurier Borzęcki" nr 2(72)2015. Życzymy miłej lektury.

Resize of kb72okladka 
 
pdfKurier_Borzecki_2_2015.pdf15.29 MB

Share/Save/Bookmark
 
Kurier Borzęcki nr 1(71)2015 w wersji elektronicznej
Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania pisma społeczno-kulturalnego "Kurier Borzęcki" nr 1(71)2015. Życzymy miłej lektury.
Resize of KB71okladka
pdfKurier_Borzecki_71_2015.pdf10.25 MB

  W numerze:
• Darmowe komputery dla mieszkańców
• Powstał pierwszy skatepark w powiecie brzeskim
• W Bielczy i Borzęcinie bezpieczniej przy „powiatówkach"
• Prorozwojowy budżet gminy Borzęcin na 2015 rok
• Wykonany remont poprawi komfort jazdy
• Pieniądze na sport
• Witaminy trafiły do potrzebujących
• Wyniki wyborów na Sołtysów i do Rad Sołeckich
• Duże pieniądze na inwestycje duże i mniejsze
• Borzęcanin Mistrzem Świata MMA Federacji WKF
• Rok 2015 pełen imprez
• Warsztaty dla Rodziców i Wychowawców
• Historia szkoły na przestrzeni lat
• Z listu do Sławcia
• Kiedy dzwony szły w rekruty...
• Gryf Borzęcin na 3. miejscu rozgrywek TLF i z Pucharem Ligi
• Dworskie historyjki dla Babci i Dziadka
• Kwartet" zrobił swoje i...
• Turniej strzelecki w Warysiu
• Aktywny czas zimowych ferii
Share/Save/Bookmark
 
<< pierwsza < poprzednia 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 następna > ostatnia >>

Strona 80 z 81
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information