Piątek, 13 drudnia 2019 r. | imieniny: Łucji, Otylii

UWAGA!!! Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Borzęcin
UWAGA!!! Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Borzęcin.

WÓJT GMINY BORZĘCIN OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI.

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Borzęcinie, Borzęcin 583g, 32-825 Borzęcin.

II. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:
1. Nazwa stanowiska: referent ds. gospodarki nieruchomościami
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat - 40 godzin tygodniowo.

III. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2.  osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem,
 7. wykształcenie minimum średnie i 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku,
 8. znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku, a w szczególności : ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, przepisy wykonawcze do wymienionych ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pełna treść ogłoszenia dostępna TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Relacja ze spotkania z poetą Józefem Baranem - zobacz materiał telewizji internetowej UJOT TV
Relacja ze spotkania z poetą Józefem Baranem - zobacz materiał telewizji internetowej UJOT TV.

Relacja ze spotkania z poetą Józefem Baranem - zobacz materiał telewizji internetowej UJOT TV.

Relacja ze spotkania z krakowskim poetą Józefem Baranem :D

Opublikowany przez UJOT TV Piątek, 30 listopada 2018
Share/Save/Bookmark
 
Telewizja Starnowa.tv: Wielbili Boga śpiewem - sukces duetu z Borzęcina
Telewizja Starnowa.tv: Wielbili Boga śpiewem - sukces duetu z Borzęcina.

Wielbili Boga śpiewem – mowa o VIII Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej, który odbywał się w dniach 8 i 9 listopada. Organizatorem konkursu o nazwie „MIŁOSIERDZIE BOŻE WYŚPIEWAĆ CHCĘ” jest Parafia Miłosierdzia Bożego w Tarnowie oraz Fundacja “Podzielmy się pięknem i dobrem”.

Zapraszamy do oglądnięcia relacji z Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej „MIŁOSIERDZIE BOŻE WYŚPIEWAĆ CHCĘ”.

Opublikowany przez STARnowa.TV Poniedziałek, 11 listopada 2019
Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

herb-n1

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Borzęcin
z dnia 12 listopada 2019 r.
w sprawie konsultacji społecznych

Na podstawie uchwały Nr XLIII/353/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Borzęcin ogłasza konsultacje społeczne.

I PRZEDMIOT KONSULTACJI

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

II TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI

Termin rozpoczęcia konsultacji: 12 listopada 2019 r.

Termin zakończenia konsultacji: 20 listopada 2019 r.

III FORMA KONSULTACJI

Konsultacje będą przeprowadzone w formie umieszczenia projektu aktu prawa miejscowego i formularza do konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie.

IV MIEJSCE KONSULTACJI

Wypełnione formularze konsultacji należy przesłać, w określonym terminie, do Urzędu Gminy Borzęcin pocztą, faksem lub mailem na adres: Urząd Gminy Borzęcin - Borzęcin 583g, 32 – 825 Borzęcin, fax; 146846372, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Załączniki dostępne TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze zadań publicznych
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze zadań publicznych.

herb-n1

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Borzęcin
z dnia 8 listopada 2019 r.
w sprawie konsultacji społecznych

Na podstawie uchwały Nr XLIII/353/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Borzęcin ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze zadań publicznych.

I PRZEDMIOT KONSULTACJI

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze zadań publicznych.

II TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI

Termin rozpoczęcia konsultacji: 8 listopada 2019 r.

Termin zakończenia konsultacji: 19 listopada 2019 r.

III FORMA KONSULTACJI

Konsultacje będą przeprowadzone w formie umieszczenia projektu aktu prawa miejscowego i formularza do konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie.

IV MIEJSCE KONSULTACJI

Wypełnione formularze konsultacji należy przesłać w określonym terminie do Urzędu Gminy w Borzęcinie pocztą, faksem lub mailem na adres: Urząd Gminy w Borzęcinie, Borzęcin 583g, 32 – 825 Borzęcin, fax; 146846372, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Załączniki dostępne TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Ogólnopolska kampania edukacyjno - informacyjna "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa"
Ogólnopolska kampania edukacyjno - informacyjna "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa".

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Domowe czujki dymu to prosty sposób na zabezpieczenie domu przed pożarem. W Polsce co roku, w pożarach domów jednorodzinnych i wielorodzinnych giną setki osób. Większość przypadków to ofiary będące skutkiem kontaktu wziewnego z dymami
i toksycznymi produktami spalania, takimi jak tlenek węgla, chlorowodór, cyjanowodór. Pomimo tego, że bezpośrednią przyczyną śmierci są najczęściej silnie trujące produkty spalania i rozkładu termicznego, ciągle bardzo mało popularne jest wyposażanie domów w czujki dymu.

Urządzenia te wprawdzie nie zapobiegają powstaniu pożaru, ale skutecznie mogą zaalarmować lokatorów mieszkania, w którym powstał pożar. Umożliwia to w wielu wypadkach szybkie opuszczenie objętego pożarem domu oraz ugaszenie ognia w zarodku, co znacznie ogranicza straty.
Statystyki pożarów w zależności od miejsca powstania pokazują, że najwięcej pożarów występuje w kuchni. Natomiast miejscem występowania największej ilości ofiar śmiertelnych jest pokój wypoczynkowy i jadalnia.

Zalecane zasady rozmieszczania czujek w domach opierają się przede wszystkim na umieszczeniu czujki w korytarzu na każdej z kondygnacji. Stosowanie jednej czujki na każdą kondygnację wynika z przeprowadzenia wielu badań na podstawie których stwierdzono, że tylko takie rozwiązanie daje możliwość szybkiego poinformowania o zdarzeniu.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości - zobacz relację filmową portalu www.informatorbrzeski.pl
Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości - zobacz relację filmową portalu www.informatorbrzeski.pl.

Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Przyborowie. Zobacz relację filmową portalu www.informatorbrzeski.pl. Realizacja: Andrzej Gruca.

Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Przyborowie

Opublikowany przez Informator Brzeski Wtorek, 12 listopada 2019
Share/Save/Bookmark
 
Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości - zobacz fragment występu uczniów ZSP w Przyborowie
Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości - zobacz fragment występu uczniów ZSP w Przyborowie .

Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Share/Save/Bookmark
 
Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości - zobacz fotorelację portalu www.informatorbrzeski.pl
Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości - zobacz fotorelację portalu www.informatorbrzeski.pl.

Gmina Borzęcin. Obchody 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Zobacz obszerną fotorelację portalu www.informatorbrzeski.pl z wydarzenia. Fot. Maciej Mazur

Fot. Maciej Mazur

Opublikowany przez Informator Brzeski Wtorek, 12 listopada 2019
Share/Save/Bookmark
 
Gmina Borzęcin. Obchody 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości - zobacz obszerną fotorelację
Gmina Borzęcin. Obchody 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości - zobacz obszerną fotorelację.

W poniedziałek, 11 listopada br. w Przyborowie odbyły się Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości  Zobacz obszerną fotorelację z tego wydarzenia >>>

Fot. Filip Czyż (GOK Borzęcin), Andrzej Gruca, Janusz Kwaśniak

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak Wtorek, 12 listopada 2019
Share/Save/Bookmark
 
Zaproszenie na Gminne Obchody Święta Niepodległości
Zaproszenie na Gminne Obchody Święta Niepodległości.

PLAKAT 11LIS

Share/Save/Bookmark
 
Borzęcin Dolny. Z miłym prezentem na dzień patronki szkoły
Borzęcin Dolny. Z miłym prezentem na dzień patronki szkoły.

DSC 0158Dzieci w Borzęcinie Dolnym mają powody do radości. Od kilku dni przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego funkcjonuje plac zabaw, na którym mogą bawić się i spędzać wolny czas. W środę 6 listopada br. społeczność szkoły i przedszkola, zaproszeni goście oraz mieszkańcy miejscowości zgromadzili się wokół nowego obiektu, aby uroczyście go otworzyć i poświęcić. Zadanie zostało zrealizowane dzięki współpracy kilku instytucji i osób. Wartość inwestycji sfinansowanej z budżetu gminy Borzęcin wynosi 47 411,65 zł, w tym 34 tysiące 36 złotych to środki pochodzące z funduszu sołeckiego. Ale środki finansowe to nie wszystko. Co warto podkreślić, przez kilka dni rodzice dzieci uczęszczających do miejscowej szkoły angażowali się nieodpłatnie w prace porządkujące teren, co w dzisiejszych czasach nie jest zjawiskiem powszechnym. Uroczystość oficjalnego otwarcia obiektu połączono z dniem patronki szkoły. Od ubiegłego roku jest nią błogosławiona Karolina Kózkówna.

Świętowanie rozpoczęto od otwarcia placu zabaw. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali zarówno przedstawiciele społeczności szkolnej, jak i władz gminy Borzęcin z wójtem Januszem Kwaśniakiem na czele. Obiekt poświęcił ksiądz dziekan Marek Obrzut, proboszcz parafii w Borzęcinie Dolnym. Po oficjalnym otwarciu wszyscy zgromadzeni udali się do kościoła na mszę świętą. Podczas homilii ksiądz Obrzut zachęcał wszystkich do naśladowania błogosławionej Karoliny i jej rodziny, szczególnie w obecnych, trudnych czasach. – Rodzina naszej Patronki stawiała Boga na pierwszym miejscu i dlatego była silna. Powinniśmy się uczyć od rodziny Kózków: pokory, uczciwości i pracowitości. Karolina była skromną, mądrą a zarazem radosną dziewczyną, chętną do bezinteresownej pomocy. Jest wzorem dla uczniów naszej szkoły – mówił do zebranych.

Po uroczystościach kościelnych z ucałowaniem relikwii błogosławionej, świętujący udali się do Domu Strażaka. Przed zgromadzoną publicznością, w programach nawiązujących do scen z życia patronki szkoły, zaprezentowały się dzieci i młodzież. Nie zabrakło tańców, wierszyków i inscenizacji teatralnych. W finale imprezy swój kunszt wokalny zaprezentował chór „Borzęckie Słowiki”, działający od ponad 27 lat przy szkole.

– To z pewnością mała inwestycja w skali tych inwestycji, które realizuje gmina Borzęcin, ale jak widać bardzo cieszy – mówił obecny na uroczystości wójt Janusz Kwaśniak. Podziękował sołtysowi i radzie sołeckiej, które współfinansowały inwestycję, a także dyrektor szkoły, radzie rodziców i mieszkańcom miejscowości. – Jestem pełen uznania, że tak aktywnie angażujecie się w życie szkoły i pomagacie nie tylko w zakresie organizacji różnego rodzaju wydarzeń, ale też pozyskujecie środki finansowe i bierzecie czynny udział w realizacji projektów inwestycyjnych poświęcając swój prywatny czas. To pierwszy etap wyposażenia tego placu, będziemy go sukcesywnie wyposażać w dodatkowe urządzenia. Z okazji dnia patronki szkoły, życzył uczniom brania wzorów z błogosławionej Karoliny i za jej pośrednictwem realizacji wszelkich planów, a gronu pedagogicznemu satysfakcji z wykonywanej pracy. Przyznał, że jest mile usatysfakcjonowany osiągnieciami szkoły w ostatnich latach.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA!!! Atrakcyjne działki inwestycyjne pod działalność usługowo-handlowo-produkcyjną w Borzęcinie-Borku na sprzedaż
UWAGA!!! Atrakcyjne działki inwestycyjne pod działalność usługowo-handlowo-produkcyjną w Borzęcinie-Borku na sprzedaż.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

sporządzony zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490.)
Wójt Gminy Borzęcin ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Borzęcin.

dzialk

Przedmiotem sprzedaży są niezabudowane nieruchomości gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerem:

 1. 5654/46 o powierzchni 0,8966 ha,

 2. 5654/47 o powierzchni 0,6761ha,

 3. 5654/48 o powierzchni 0,6765 ha,

 4. 5654/49 o powierzchni 0,8222 ha,

 5. 5654/50 o powierzchni 0,9702 ha,

 6. 5654/51 o powierzchni 0,8133 ha,

 7. 5654/52 o powierzchni 0,9500 ha.

stanowiące własność gminy Borzęcin, położona w obrębie Borzęcin, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Brzesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr TR1B/00089743/6.

Opis nieruchomości: Wydana decyzja o warunkach zabudowy, znak RPG.6730.68.2019 dnia 30 sierpnia 2019 roku.

Rodzaj zabudowy: usługowo – handlowo - produkcyjna – z zapleczem administracyjno – socjalnym.

Przetargi na sprzedaż działek odbędą się w dniach:

 • 28 listopada 2019 r. (czwartek) godz. 14:00
  Działka 5654/46
  - cena wywoławcza– 178 200,00 + VAT, 
  Wadium – 17 820,00 złotych (wpłata najpóźniej do 25 listopada 2019 r.)
 • 29 listopada 2019 r. (piątek) godz. 14:00
  Działka 5654/47
  - cena wywoławcza– 134 650,00 z+ VAT, 
  Wadium – 13 470,00 złotych (wpłata najpóźniej do 26 listopada 2019 r.)
 • 2 grudnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 14:00
  Działka 5654/48
  - cena wywoławcza– 134 650,00 złotych + VAT, 
  Wadium– 13 470,00 złotych (wpłata najpóźniej do 27 listopada 2019 r.)
 • 3 grudnia 2019 r. (wtorek) godz. 14:00
  Działka 5654/49
  - cena wywoławcza– 162 400,00 złotych + VAT, 
  Wadium– 16 240,00 złotych (wpłata najpóźniej do 29 listopada 2019 r.)
 • 5 grudnia 2019 r. (czwartek) godz. 14:00
  Działka 5654/50
  - cena wywoławcza– 192 100,00 złotych + VAT, 
  Wadium– 19 210,00 złotych (wpłata najpóźniej do 3 grudnia 2019 r.)
 • 6 grudnia 2019 r. (piątek) godz. 14:00
  Działka 5654/51
  - cena wywoławcza– 160 400,00 złotych + VAT, 
  Wadium– 16 040,00 złotych (wpłata najpóźniej do 4 grudnia 2019 r.)
 • 9 grudnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 14:00
  Działka 5654/52
  - cena wywoławcza– 188 100,00 złotych + VAT, 
  Wadium– 18 810,00 złotych (wpłata najpóźniej do 5 grudnia 2019 r.)

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargach:

Niniejsze ogłoszenie o przetargach podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargach na stronie internetowej http://www.pgn.net.pl/, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie (I i II piętro) oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „sprzedaż nieruchomości” i na stronie internetowej Gminy Borzęcin www.borzecin.pl.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargów:

Urząd Gminy w Borzęcinie – II piętro, pokój nr 20, tel. (14) 684 – 63 – 70 wew. 20, od poniedziałku od godziny 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki od godziny 7:30 do 14:30. Nieruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z inspektorem ds. gospodarki nieruchomościami pod nr tel.: (14) 684 – 63 – 70 wew. 20 lub drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA!!! Atrakcyjne działki budowlane pod budownictwo mieszkaniowe w Borzęcinie-Łazach na sprzedaż
UWAGA!!! Atrakcyjne działki budowlane pod budownictwo mieszkaniowe w Borzęcinie-Łazach na sprzedaż.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

sporządzony zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490.)
Wójt Gminy Borzęcin ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Borzęcin.

 

 Podgląd działek w geoportalu  cz.1 

 Podgląd działek w geoportalu  cz.2 

 Podgląd działek w geoportalu  cz.3 

 

 1. 4017/14 o powierzchni 0,0829 ha,
 2. 4017/16 o powierzchni 0,1428 ha,
 3. 4017/17 o powierzchni 0,1117 ha,
 4. 4017/18 o powierzchni 0,1274 ha,
 5. 4017/19 o powierzchni 0,1427 ha,
 6. 4017/20 o powierzchni 0,1197 ha,
 7. 4017/21 o powierzchni 0,1342 ha,
 8. 4017/22 o powierzchni 0,1351 ha,
 9. 4017/23 o powierzchni 0,2049 ha,
 10. 4017/25 o powierzchni 0,1168 ha,
 11. 4017/26 o powierzchni 0,1045 ha,
 12. 4017/27 o powierzchni 0,1039 ha,
 13. 4017/28 o powierzchni 0,1039 ha,
 14. 4017/29 o powierzchni 0,1011 ha,
 15. 4017/30 o powierzchni 0,1109 ha,
 16. 4017/31 o powierzchni 0,1005 ha,
 17. 4017/32 o powierzchni 0,1016 ha,
 18. 4017/33 o powierzchni 0,1013 ha,
 19. 4017/34 o powierzchni 0,1028 ha,
 20. 4017/35 o powierzchni 0,1025 ha,
 21. 4017/36 o powierzchni 0,1034 ha,
 22. 4017/37 o powierzchni 0,1161 ha,
 23. 4017/38 o powierzchni 0,0980 ha,
 24. 4017/39 o powierzchni 0,1033 ha,
 1. 4017/40 o powierzchni 0,1183 ha,
 2. 4017/41 o powierzchni 0,1010 ha,
 3. 4017/42 o powierzchni 0,1261 ha,
 4. 4017/43 o powierzchni 0,1040 ha,
 5. 4017/44 o powierzchni 0,1008 ha,
 6. 4017/45 o powierzchni 0,1057 ha,
 7. 4017/46 o powierzchni 0,1008 ha,
 8. 4017/47 o powierzchni 0,0786 ha,
 9. 4017/48 o powierzchni 0,1417 ha,
 10. 4017/49 o powierzchni 0,1265 ha,
 11. 4017/50 o powierzchni 0,1290 ha,
 12. 4017/51 o powierzchni 0,1447 ha,
 13. 4017/52 o powierzchni 0,1205 ha,
 14. 4017/53 o powierzchni 0,1270 ha,
 15. 4017/54 o powierzchni 0,1156 ha,
 16. 4017/57 o powierzchni 0,1108 ha,
 17. 4017/58 o powierzchni 0,0772 ha,
 18. 4017/59 o powierzchni 0,1184 ha,
 19. 4017/60 o powierzchni 0,1111 ha,
 20. 4017/61 o powierzchni 0,1114 ha,
 21. 4017/62 o powierzchni 0,1552 ha,
 22. 4017/63 o powierzchni 0,1077 ha,
 23. 4017/64 o powierzchni 0,1200 ha,

 

 

stanowiącej własność gminy Borzęcin, położonej w obrębie Borzęcin, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzesku prowadzona jest księga wieczysta nr TR1B/00055445/0.

Opis nieruchomości: działki zlokalizowane są w południowo – wschodniej części miejscowości Borzęcin – Łazy w odległości około 5 km od centrum wsi, przeznaczone są pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Przetargi na sprzedaż działek odbędą się w dniach od 25 listopada 2019 roku do 2 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie, pokój nr 15.

25 listopada 2019 r. (poniedziałek)

 1. godz. 7:45 - działka 4017/16 - cena wywoławcza 35 700,00 zł + VAT,
 2. godz. 8:00 - działka 4017/17 - cena wywoławcza 28 000,00 zł + VAT,
 3. godz. 8:15 - działka 4017/18 - cena wywoławcza 31 900,00 zł + VAT,
 4. godz. 8:30 - działka 4017/19 - cena wywoławcza 35 700,00 zł + VAT,
 5. godz.8:45 - działka 4017/20 - cena wywoławcza 30 000,00 zł + VAT,
 6. godz. 9:00 - działka 4017/21 - cena wywoławcza 33 600,00 zł + VAT,
 7. godz. 9:15 - działka 4017/22 - cena wywoławcza 33 800,00 zł + VAT,
 8. godz. 9:30 - działka 4017/23 - cena wywoławcza 51 300,00 zł + VAT.

26 listopada 2019 r. (wtorek)

 1. godz. 7:45 - działka 4017/25 cena wywoławcza 29 200,00 zł + VAT,
 2. godz. 8:00 - działki 4017/26 cena wywoławcza 26 200,00 zł + VAT,
 3. godz. 8:15 - działka 4017/27 cena wywoławcza 26 000,00 zł + VAT,
 4. godz. 8:30 - działka 4017/28 cena wywoławcza 26 000,00 zł + VAT,
 5. godz. 8:45 - działka 4017/29 cena wywoławcza 25 300,00 zł + VAT,
 6. godz. 9:00 - działka 4017/30 cena wywoławcza 27 800,00 zł + VAT,
 7. godz. 9:15 - działka 4017/31 cena wywoławcza 25 200,00 zł + VAT,
 8. godz. 9:30 - działka 4017/32 cena wywoławcza 25 500,00 zł + VAT,
 9. godz.10:00 - działka 4017/33 cena wywoławcza 25 400,00 zł + VAT,
 10. godz.10:15 - działka 4017/34 cena wywoławcza 25 700,00 zł + VAT,
 11. godz.10:30 - działka 4017/35 cena wywoławcza 25 650,00 zł + VAT,
 12. godz.10:45 - działka 4017/36 cena wywoławcza 25 850,00 zł + VAT,

28 listopada 2019 r. (czwartek)

 1. godz. 7:45 - działka 4017/37 cena wywoławcza 29 100,00 zł + VAT,
 2. godz. 8:00- działka 4017/38 cena wywoławcza 24 500,00 zł + VAT,
 3. godz. 8:15- działka 4017/39 cena wywoławcza 25 900,00 zł + VAT,
 4. godz. 8:30 - działka 4017/40 cena wywoławcza 29 600,00 zł + VAT,
 5. godz. 8:45 - działka 4017/41 cena wywoławcza 25 300,00 zł + VAT,
 6. godz. 9:00 - działka 4017/42 cena wywoławcza 31 600,00 zł + VAT,
 7. godz. 9:15 - działka 4017/43 cena wywoławcza 26 000,00 zł + VAT,
 8. godz. 9:30 - działka 4017/44 cena wywoławcza 25 200,00 zł + VAT,
 9. godz. 9:45 - działka 4017/45 cena wywoławcza 26 500,00 zł + VAT,
 10. godz.10:00 - działka 4017/46 cena wywoławcza 25 200,00 zł + VAT,
 11. godz.10:15 - działka 4017/47 cena wywoławcza 19 700,00 zł + VAT,

29 listopada 2019 r. (piątek)

 1. godz. 7:45 - działka 4017/48 cena wywoławcza 35 500,00 zł + VAT,
 2. godz. 8:00 - działka 4017/49 cena wywoławcza 31 700,00 zł + VAT,
 3. godz. 8:15 - działka 4017/50 cena wywoławcza 32 300,00 zł + VAT,
 4. godz. 8:30 - działka 4017/51 cena wywoławcza 36 200,00 zł + VAT,
 5. godz. 8:45 - działka 4017/52 cena wywoławcza 30 200,00 zł + VAT,
 6. godz. 9:00 - działka 4017/53 cena wywoławcza 31 800,00 zł + VAT,
 7. godz. 9:15 - działka 4017/54 cena wywoławcza 28 900,00 zł + VAT,
 8. godz. 9:30 - działka 4017/57 cena wywoławcza 27 700,00 zł + VAT,
 9. godz. 9:45 - działka 4017/58 cena wywoławcza 19 300,00 zł + VAT,

2 grudnia 2019 r.(poniedziałek)

 1. godz. 7:45 - działka 4017/14 cena wywoławcza 20 800,00 zł + VAT,
 2. godz. 8:00 - działka 4017/59 cena wywoławcza 29 600,00 zł + VAT,
 3. godz. 8:15 - działka 4017/60 cena wywoławcza 27 800,00 zł + VAT,
 4. godz. 8:30 - działka 4017/61 cena wywoławcza 27 900,00 zł + VAT,
 5. godz. 8:45 - działka 4017/62 cena wywoławcza 38 800,00 zł + VAT,
 6. godz. 9:00 - działka 4017/63 cena wywoławcza 27 000,00 zł + VAT,
 7. godz. 9:00 - działka 4017/64 cena wywoławcza 30 000,00 zł + VAT.

Wadium płatne do:

21 listopada 2019 r.( czwartek)

 1. działka 4017/16 - 3 570,00 złotych,
 2. działka 4017/17 - 2 800,00 złotych,
 3. działka 4017/18 - 3 190,00 złotych,
 4. działka 4017/19 - 3 570,00 złotych,
 5. działka 4017/20 - 3 000,00 złotych,
 6. działka 4017/21 - 3 360,00 złotych,
 7. działka 4017/22 - 3 380,00 złotych,
 8. działka 4017/23 - 5 130,00 złotych.

22 listopada 2019 r. (piątek)

 1. działka 4017/25 - 2 920,00 złotych,
 2. działka 4017/26 - 2 620,00 złotych,
 3. działka 4017/27 - 2 600,00 złotych,
 4. działka 4017/28 - 2 600,00 złotych,
 5. działka 4017/29 - 2 530,00 złotych,
 6. działka 4017/30 - 2 780,00 złotych,
 7. działka 4017/31 - 2 520,00 złotych,
 8. działka 4017/32 - 2 550,00 złotych,
 9. działka 4017/33 - 2 540,00 złotych,
 10. działka 4017/34 - 2 570,00 złotych,
 11. działka 4017/35 - 2 570,00 złotych,
 12. działka 4017/36 - 2 590,00 złotych.

25 listopada 2019 roku (poniedziałek

 1. działka 4017/37 - 2 910,00 złotych,
 2. działka 4017/38 - 2 450,00 złotych,
 3. działka 4017/39 - 2 600,00 złotych,
 4. działka 4017/40 - 2 960,00 złotych,
 5. działka 4017/41 - 2 530,00 złotych,
 6. działka 4017/42 - 3 160,00 złotych,
 7. działka 4017/43 - 2 600,00 złotych,
 8. działka 4017/44 - 2 520,00 złotych,
 9. działka 4017/45 - 2 650,00 złotych,
 10. działka 4017/46 - 2 520,00 złotych,
 11. działka 4017/47 - 1 970,00 złotych.

26 listopada 2019 roku (wtorek)

 1. działka 4017/48 - 3 550,00 złotych,
 2. działka 4017/49 - 3 170,00 złotych,
 3. działka 4017/50 - 3 230,00 złotych,
 4. działka 4017/51 - 3 620,00 złotych,
 5. działka 4017/52 - 3 020,00 złotych,
 6. działka 4017/53 - 3 180,00 złotych,
 7. działka 4017/54 - 2 890,00 złotych
 8. działka 4017/57 - 2 770,00 złotych,
 9. działka 4017/58 - 1 930,00 złotych.

27 listopada 2019 roku (środa)

 1. działka 4017/14 - 2 080,00 złotych,
 2. działka 4017/59 - 2 960,00 złotych,
 3. działka 4017/60 - 2 780,00 złotych,
 4. działka 4017/61 - 2 790,00 złotych,
 5. działka 4017/62 - 3 880,00 złotych,
 6. działka 4017/63 - 2 700,00 złotych,
 7. działka 4017/64 - 3 000,00 złotych.

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargach:

Niniejsze ogłoszenie o przetargach podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargach na stronie internetowej http://www.pgn.net.pl/, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie (I i II piętro) oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „sprzedaż nieruchomości” i na stronie internetowej Gminy Borzęcin www.borzecin.pl.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargów:

Urząd Gminy w Borzęcinie – II piętro, pokój nr 20, tel. (14) 684 – 63 – 70 wew. 20,od poniedziałku od godziny 800 do 1700, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki od godziny 7:30 do 14:30. Nieruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z inspektorem ds. gospodarki nieruchomościami pod nr tel.: (14) 684 – 63 – 70 wew. 20 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin .pl.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Promocja albumu "Pejzaże Gminy Borzęcin"
Promocja albumu "Pejzaże Gminy Borzęcin".

DSC 0163We wtorek, 29 października w Domu Ludowym w Borzęcinie odbyło się spotkanie promujące album „Pejzaże Gminy Borzęcin”, wydany staraniem Urzędu Gminy Borzęcin przy wsparciu finansowym w ramach grantu udzielonego przez Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”. Bogato ilustrowany album jest kolejną pozycją książkową zrealizowaną z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych.

Publikacja ukazuje piękno, a zarazem wyjątkowy charakter dynamicznie rozwijającej się na przestrzeni lat gminy. Znalazły się w niej fotografie: Elżbiety Badowskiej, Józefa Banasia, Filipa Czyża, Janusza Kwaśniaka, Krzysztofa Majki, Macieja Mazura oraz Sebastiana Szuby.

– Obszar czterech miejscowości i siedmiu sołectw z lubością zachwycający bogactwem przyrody i krajobrazu, lokalizacją zabytkowych obiektów architektonicznych ciągle rozwijającej się nowoczesnej infrastruktury jest powodem do dumy, ale również zobowiązaniem do zachowania wyjątkowego charakteru środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego – mówił podczas spotkania promocyjnego Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Album podzielony został na cztery części. Pierwsza z nich, stanowi zwięzły opis gminy Borzęcin z jej walorami historycznymi, turystycznymi, kulturowymi i gospodarczymi. Druga, okraszona głównie zdjęciami z lotu ptaka zawiera prezentację poszczególnych miejscowości (sołectw) z ich wyjątkową zabudową, urokliwym położeniem, eksponująca centra wsi i ich charakterystyczne miejsca wtapiające się niejednokrotnie w rozległe pasy pól, łąk, jezior i lasów na widnokręgu. Trzecia opiewa piękno natury z jej olbrzymim potencjałem pokrótce scharakteryzowanym w części opisowej. To zdjęcia owadów, płazów, ptaków i zwierząt oraz urokliwe krajobrazy. Album zamyka część czwarta, będąca zaproszeniem i zachętą do inwestowania w gminie Borzęcin.

W powstanie publikacji zaangażował się zespół redakcyjny w składzie: Janusz Kwaśniak, Franciszek Siudut, Kinga Sworniowska i Joanna Żurek.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Promocja albumu "Pejzaże gminy Borzęcin" - zobacz fotorelację Andrzeja Grucy z wydarzenia
Promocja albumu "Pejzaże gminy Borzęcin" - zobacz fotorelację Andrzeja Grucy z wydarzenia .

O nową pozycję wydawniczą - album "Pejzaże gminy Borzęcin" wzbogaciła się biblioteka publikacji o gminie Borzęcin. Spotkanie promujące album odbyło się we wtorek, 29 października w Domu Ludowym w Borzęcinie. Zobacz fotorelację Andrzeja Grucy z wydarzenia >>>

Fot. Andrzej Gruca

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak Czwartek, 31 października 2019
Share/Save/Bookmark
 
Spotkanie promujące album „Pejzaże Gminy Borzęcin” - zobacz fotorelację z tego wydarzenia
Spotkanie promujące album „Pejzaże Gminy Borzęcin” - zobacz fotorelację z tego wydarzenia.

We wtorek, 29 października w Domu Ludowym w Borzęcinie odbyło się spotkanie promujące album „Pejzaże Gminy Borzęcin”, wydany przez Urząd Gminy w Borzęcinie. Zobacz fotorelację z tego wydarzenia >>> Fot. Filip Czyż, Janusz Kwaśniak

Fot. Filip Czyż, Janusz Kwaśniak

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak Czwartek, 31 października 2019
Share/Save/Bookmark
 
Nowa pozycja wydawnicza "Pejzaże Gminy Borzęcin" - zachęcamy do lektury
Nowa pozycja wydawnicza "Pejzaże Gminy Borzęcin" - zachęcamy do lektury.

oklAlbum „Pejzaże Gminy Borzęcin” to kolejna, po „Gminie Borzęcin w obrazach” oraz „Gminie Borzęcin z lotu ptaka” pozycja wydawnicza ukazująca piękno, a zarazem wyjątkowy charakter dynamicznie rozwijającej się na przestrzeni lat gminy Borzęcin. Obszar czterech miejscowości i siedmiu sołectw z lubością zachwycający bogactwem przyrody i krajobrazu, lokalizacją zabytkowych obiektów architektonicznych i ciągle rozwijającej się nowoczesnej infrastruktury jest powodem do dumy, ale również zobowiązaniem do zachowania wyjątkowego charakteru środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego.

Urodzony w Borzęcinie znakomity polski poeta Józef Baran w „Koncercie dla Nosorożca” pisze o swojej rodzinnej wsi, jako arkadii dzieciństwa do której z nostalgią wraca, a zarazem jednej z wysp szczęśliwych, gdzie można cyt. „uciec między ptaki, zwierzęta i drzewa [...] żeby wycisnąć z siebie parę wierszy i pozwolić ciszy, borzęckiemu krajobrazowi, słońcu, lasom, łąkom, wodzie – wejść we mnie wszystkimi porami i zmysłami, by nastarczyło mi tego ciepła na jesienne i zimowe chłody.”
Owa idylliczna kraina, przepełniona urokliwymi, pobudzającymi zmysły obrazami rozciąga się od przystani rodzinnych domów, wtopionych w zielone, pachnące kwiatami ogrody po horyzont, na którym rysują się kontury borzęcińskich lasów.

Poznanie własnej Małej Ojczyzny jest równie fascynujące, jak odkrywanie rozlicznych rozsianych po świecie kultur i zwiedzanie zlokalizowanych tam przyrodniczo – turystycznych atrakcji. Lepsze poznanie własnego podwórka, otoczenia, pola, lasu, swojego sołectwa, przysiółka, wsi, a w końcu gminy, uświadomi nam, że i tu bogactwo może fascynować. Temu też służy niniejsza pozycja wydawnicza, która dla uporządkowania przekazu została podzielona tematycznie na 4 części.
Pierwsza z części, stanowi zwięzły opis gminy Borzęcin z jej walorami historycznymi, turystycznymi, kulturowymi i gospodarczymi. Druga, okraszona głównie zdjęciami z lotu ptaka prezentację poszczególnych miejscowości (sołectw) z ich wyjątkową zabudową, urokliwym położeniem, eksponująca centra wsi i ich charakterystyczne miejsca wtapiające się niejednokrotnie w rozległe pasy pól, łąk, jezior i lasów na widnokręgu. Trzecia opiewa piękno natury z jej olbrzymim potencjałem pokrótce scharakteryzowanym w części opisowej. To zdjęcia owadów, płazów, ptaków i zwierząt oraz urokliwe krajobrazy. Album zamyka część czwarta, będąca zaproszeniem i zachętą do inwestowania w gminie Borzęcin.

Nie byłoby tej pozycji wydawniczej bez pięknych fotografii. Dziękuję zatem autorom, którzy dla potrzeb wydawnictwa podzielili się swoją twórczością fotograficzną wynikającą niejednokrotnie z zamiłowania i pasji: Elżbiecie Badowskiej, Józefowi Banasiowi, Filipowi Czyżowi, Krzysztofowi Majce, Maciejowi Mazurowi i Sebastianowi Szubie za przekazanie setek zdjęć, z których zespół redakcyjny dla potrzeb publikacji wybrał te, które najbardziej oddają charakter i duszę tego miejsca. Dziękuję również moim współpracownikom: Kindze Sworniowskiej, Joannie Żurek i Franciszkowi Siudutowi, którzy poświęcili wiele godzin, również czasu prywatnego pracując nad przygotowaniem i korektą tekstów, doborem zdjęć i koncepcją składu niniejszej publikacji.

Zachęcam Państwa do lektury albumu, który można nieodpłatnie nabyć w Gminnej Bibliotece Publicznej i Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie.

Janusz Kwaśniak
Wójt Gminy Borzęcin

Share/Save/Bookmark
 
Portal bochniazbliska.pl: Borzęcin. To mogło skończyć się tragicznie! W zamkniętym mieszkaniu była nieprzytomna kobieta i dwójka płaczących dzieci
Portal bochniazbliska.pl: Borzęcin. To mogło skończyć się tragicznie! W zamkniętym mieszkaniu była nieprzytomna kobieta i dwójka płaczących dzieci.

Mieszkanka gminy Borzęcin zwróciła się o pomoc do policjantów martwiąc się o swoją córkę. Sytuacja była tym bardziej niebezpieczna, gdyż z kobietą nie było żadnego kontaktu od kilku godzin, a z jej mieszkania słychać było jedynie płacz dzieci. Policjanci nie tracąc czasu wyważyli drzwi i znaleźli nieprzytomną kobietę w łazience.

We wtorek 29 października br., po godzinie 12.00 policjanci z Posterunku Policji w Szczurowej odebrali telefon od zaniepokojonej mieszkanki gminy Borzęcin, która od rana nie mogła skontaktować się ze swoją 35-letnią córką.

-Kobieta była przekonana, że musiało się coś złego wydarzyć. Relacjonowała, że pukała do drzwi mieszkania córki jednak nikt nie reagował a z mieszkania słychać jedynie było płacz dzieci – wyjaśnia Ewelina Buda, rzeczniczka KPP w Brzesku.

Mundurowi nie tracąc czasu zjawili się pod wskazanym adresem. Próby nawiązania kontaktu z 35-latką okazały się bezskuteczne. Mając na uwadze informacje o jej stanie zdrowia przekazane przez matkę oraz to, że w mieszkaniu znajdowało się dwoje małych dzieci, w tym jedno niemowlę policjanci natychmiast sforsowali drzwi wejściowe.

Po wejściu do środka w łazience na podłodze znaleźli nieprzytomną kobietę, która po chwili się ocknęła. Kobieta była bardzo słaba i zdezorientowana. Na miejsce od razu wezwano karetkę pogotowia. Jej załoga zajęła się 35-latką a policjanci dziećmi, które następnie przekazali pod opiekę babci.

Share/Save/Bookmark
 
Gmina Borzęcin. Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Bielcza
Gmina Borzęcin. Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Bielcza.

DSC 0016W poniedziałek, 28 października br. odbyło się uroczyste przekazanie samochodu strażackiego dla OSP Bielcza. Nowy pojazd to fabrycznie nowy CITROEN JUMPER 2.0 HDI, 110 KM z siedmioosobową kabiną dla załogi, wyposażony m.in. w radiostację wraz z instalacją antenową, półki sprzętowe, kasety na węże, uchwyty montażowe, w tym na deskę oraz zestaw PSP R1, oświetlenie kabiny załogi i przedziału sprzętowego, oświetlenie sygnalizacyjne i pola pracy LED oraz bagażnik dachowy z mocowaniami.

Kluczyki do samochodu wraz z protokołem przekazania wręczył na ręce prezesa OSP Bielcza, w imieniu samorządu gminy Borzęcin wójt gminy Janusz Kwaśniak. W uroczystości, poza druhami ochotnikami z miejscowej jednostki udział wzięli: starszy brygadier Piotr Strojny – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, Tadeusz Żurek – zastępca wójta gminy Borzęcin, Anna Choczyńska – wiceprzewodnicząca rady gminy Borzęcin, a zarazem sołtys wsi Bielcza, Paweł Postawa – radny rady gminy Borzęcin, Joanna Żurek – koordynator projektu z ramienia urzędu gminy oraz Piotr Kania - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie.

- Warto było poczekać kilka lat, aby do jednostki OSP Bielcza trafił nowy lekki samochód ratowniczo–gaśniczy. Stało się to możliwe dzięki środkom z budżetu gminy Borzęcin, przy znaczącym wsparciu z budżetu województwa małopolskiego w ramach programu „Bezpieczna Małopolska 2019”. Jestem przekonany, że nowy pojazd nie tylko przyczyni się do zwiększenia potencjału jednostki, ale również zwiększy jej mobilność zarówno w zakresie likwidacji miejscowych zagrożeń, jak również wsparcia zadań realizowanych przez jednostki i instytucja samorządowe – mówił podczas przekazania pojazdu Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Swoje zadowolenie z nowego nabytku OSP Bielcza wyraził st. bryg. Piotr Strojny, komendant powiatowy PSP w Brzesku. - Każdy nowy sprzęt i pozyskany samochód, czyli to co później wykorzystywane jest w działaniach ratowniczych służy i zwiększa możliwości oraz skuteczność strażaków w trakcie prowadzonych akcji. Gratuluję jednostce OSP Bielcza samochodu, ale również mieszkańcom i strażakom z całej gminy takiego wójta i rady, którzy na straż pożarną nie żałują środków, bo nowego sprzętu w ostatnich latach sporo przybyło. Cieszy to mnie - jako komendanta powiatowego, który później ma narzędzia pracy do prowadzonych działań.

Anna Choczyńska - sołtys, a zarazem wiceprzewodnicząca rady gminy Borzęcin podkreśliła wagę zrealizowanego zakupu dla społeczności Bielczy. - Inwestycja w straż to inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców. Jako gospodarz wsi, cieszę się że możemy czuć się bezpieczniej, zwłaszcza że w ostatnim czasie nawiedzają nas nie tylko pożary, ale też powodzie i wichury oraz różne anomalia pogodowe. Dziękuję wójtowi, radzie gminy Borzęcin, samorządowi województwa małopolskiego z byłym radnym sejmiku, a obecnie posłem na sejm RP Stanisławem Bukowcem za to, że dostrzegli potrzeby w zakresie poprawy bezpieczeństwa wsi Bielcza – mówiła podczas swojego wystąpienia.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 244
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information