Sobota, 22 lutego 2020 r. | imieniny: Małgorzaty, Marty

Kronika TVP Kraków: Konferencja "Nowe programy wsparcia dla gmin wiejskich"
Kronika TVP Kraków: Konferencja "Nowe programy wsparcia dla gmin wiejskich".

Jak poprawić komfort życia na wsi? Debatowało dziś nad tym kilkudziesięciu wójtów z Małopolski z przedstawicielami trzynastu ministerstw. Jedną z najważniejszych informacji była ta, jak zdobyć fundusze na realizacje nowych projektów. W zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej konferencji pn. „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich” wziął także udział wójt Janusz Kwaśniak.

Zobacz relację Kroniki TVP3 Kraków z wydarzenia...

Jak poprawić komfort życia na wsi? Debatowało dziś nad tym kilkudziesięciu wójtów z Małopolski z przedstawicielami...

Opublikowany przez Gmina Borzęcin Środa, 22 stycznia 2020
Share/Save/Bookmark
 
Ferie zimowe. Skorzystaj z oferty GOK Borzęcin
Ferie zimowe. Skorzystaj z oferty GOK Borzęcin.

Rozpoczynają się się zimowe ferie. Choć za oknem zimy nie widać, to Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie przygotował program zajęć, w którym każdy zainteresowany znajdzie propozycje dla siebie. – Wśród zaplanowanych atrakcji znajdują się zarówno propozycje wyjazdów, jak i imprez, turniejów i zawodów organizowanych w poszczególnych świetlicach terenowych GOK. Mniejsze dofinansowanie działalności GOK w tym roku powoduje, że większość propozycji wyjazdowych rodzice będą musieli sfinansować we własnym zakresie. Mimo to serdecznie zapraszamy do GOK pozostających w domach, zarówno dzieci i młodzież – informuje Piotr Kania, dyrektor GOK w Borzęcinie.

Szczegółowy plan zajęć poniżej.

plakat ferie

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Ekoszkoła w oku zainteresowań białoruskiej delegacji
Ekoszkoła w oku zainteresowań białoruskiej delegacji.

DSC 2119Przedstawiciele białoruskiego miasta Mosty z obwodu Grodnieńskiego na Białorusi odwiedzili gminę Borzęcin. Dziewięcioosobową delegację złożoną głównie z pracowników zajmujących się na co dzień tematem ochrony środowiska interesował przede wszystkim organizowany w gminie Borzęcin „Wojewódzki Projekt Ekologiczny Ekoszkoła-Ekoprzedszkole”.

Konkurs, który w tym roku będzie miał swoją jedenastą edycję przygotowują: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie wspólnie z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym pod patronatem Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie, wielu instytucji i urzędów, a rywalizuje w nim kilkadziesiąt placówek oświatowych z całej Małopolski.

Białoruscy goście dopytywali o szczegóły przedsięwzięcia, szukając ciekawych pomysłów na organizację podobnych zadań na swoim terenie, z możliwością rozszerzenia ich o stały, nadzorowany i prowadzony przez instytucje publiczne program wsparcia miejscowych placówek oświatowych. Dyskutowano także o miejscowych i rządowych programach wsparcia samorządu i osób prywatnych w walce o czystość środowiska, zarówno w Polsce, jak i na Białorusi.

Delegacja w ciągu swojego kilkudniowego pobytu odwiedza miasta i gminy w Małopolsce i na Śląsku, zapoznając się z ciekawymi rozwiązaniami natury technicznej i organizacyjnej, które można przenieść – mimo wielu ograniczeń, w tym również finansowych – na swój grunt.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON w całej Małopolsce!
System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON w całej Małopolsce!.

IMG 20200107 01Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.
Od 1 stycznia 2020 roku wniosek dotyczący dofinasowanie turnusu rehabilitacyjnego a także przedmiotów ortopedycznych aplikujący o dofinasowanie ze środków PFRON może złożyć przez Internet - bez wychodzenia z domu, 365 dni w roku.

System SOW jest obecnie wdrażany na bardzo szeroką skalę w jednostkach samorządu powiatowego nie tylko na terenie województwa małopolskiego, a także w całej Polsce. W Małopolsce do Systemu Obsługi Wsparcia przystąpiły już wszystkie 22 powiaty.

System Obsługi Wsparcia

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby z Niepełnosprawnościami, a także jednostki działające na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami mogą elektronicznie składać wnioski dotyczące wsparcia finansowego ze środków PFRON. System ten umożliwia Osobom z Niepełnosprawnościami i podmiotom działającym na ich rzecz szybki i sprawny proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Jednocześnie pozwala na sprawną weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań i co też ważne badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: Bielcza. Szawernoga najlepszym strzelcem
Kurier Borzęcki: Bielcza. Szawernoga najlepszym strzelcem .

DSC 0487Już po raz dwudziesty, za sprawą odbywającego się Turnieju Strzeleckiego „Snajper”, w bieleckim lesie rywalizowali najlepsi strzelcy w regionie. Zainicjowane dwie dekady temu przez pasjonata strzelectwa Zygmunta Szawernogę oraz wójta gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka zawody od wielu lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. W tym roku na miejscowe „Piekiełko” przybyło aż 71 pasjonatów tego sportu, którzy mimo mglistej aury rywalizowali o cenne nagrody rzeczowe i Puchar Wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka. W zawodach rozgrywanych w trzech kategoriach strzelano z broni małokalibrowej typu KBKS w pozycji leżącej na dystansie 50 metrów. Najlepiej spisali się – zwyciężając w swoich kategoriach: Franciszek Guzek, Monika Kubala i Zbigniew Szawernoga.
- Poziom zawodów był wysoki a frekwencja niemal rekordowa. Tylko raz w ciągu tych dwudziestu lat odnotowaliśmy większą frekwencję. Ta dyscyplina sportu w gminie Borzęcin ma się bardzo dobrze. Cieszy również zainteresowanie strzelectwem wśród najmłodszych mieszkańców gminy i regionu – mówił wójt Janusz Kwaśniak.
Jubileuszowa edycja turnieju była okazją do złożenia gratulacji i podziękowań dla głównego ich organizatora, prezesa koła strzeleckiego LOK w Bielczy, Zygmunta Szawernogi. Odebrał on z rąk Mariana Lamberta prezesa LOK w Brzesku, medal za zasługi na rzecz strzelectwa w 75. rocznicę istnienia Ligi Obrony Kraju.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Atrakcyjne działki budowlane w Łękach (gmina Borzęcin) na sprzedaż
UWAGA! Atrakcyjne działki budowlane w Łękach (gmina Borzęcin) na sprzedaż.

Przechwytywanie copy copy copy copy copy copy copyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

sporządzony zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490.)

Wójt Gminy Borzęcin
o g ł a s z a
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Borzęcin.

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów

i budynków numerem:

  1. 1638/1 o powierzchni 0,0672 ha,
  2. 1638/2 o powierzchni 0,0226 ha
  3. 1209/3 o powierzchni 0,0370 ha,
  4. 1209/5 o powierzchni 0,1200 ha,

stanowiące własność gminy Borzęcin, położona w obrębie Borzęcin, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Brzesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr TR1B/00064029/4 i TR1B/00061140/7.
Opis nieruchomości: działki zlokalizowane w centralnej części miejscowości Łęki. Teren objęty decyzją o warunkach zabudowy znak: RPG. 6730.69.2019 z dnia 30.08.2019 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną – jednorodzinna. W zasięgu nieruchomości znajduje się uzbrojenie sieciami infrastruktury technicznej: energetycznej, gazowej i wodociągowej. Pierwsze przetargi ustne nieograniczone odbyły się 16 grudnia 2019 roku i zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przetargi na sprzedaż działek odbędą się dnia 24 lutego 2020 roku (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Gminy Borzęcin, pokój nr 15, kolejno:

  • 7:45 - działka 1638/1 - cena wywoławcza – 50 000,00 złotych plus podatek VAT, wadium– 5 000,00 złotych (wpłata najpóźniej do 21 lutego 2020 r.)
  • 8:15 - działka 1638/2 - cena wywoławcza – 4 972,00 złotych plus podatek VAT, wadium– 500,00 złotych (wpłata najpóźniej do 21 lutego 2020 r.)
  • 8:30 - działka 1209/3 - cena wywoławcza– 8 140,00 złotych plus podatek VAT, wadium– 820,00 złotych (wpłata najpóźniej do 21 lutego 2020 r.)
  • 8:45 - działka 1209/5- cena wywoławcza– 30 000,00 złotych plus podatek VAT, wadium– 3 000,00 złotych (wpłata najpóźniej do 21 lutego 2020 r.)
Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Jubileuszowy 20. Turniej Strzelecki Snajper 2020 - zobacz fotorelację
Jubileuszowy 20. Turniej Strzelecki Snajper 2020 - zobacz fotorelację.

W niedzielę 12 stycznia na bieleckim "Piekiełku" odbył się Jubileuszowy 20. Turniej Strzelecki Snajper 2020. Zobacz fotorelację Andrzej Gruca z wydarzenia >>>

 

Opublikowany przez GOK Borzęcin Wtorek, 21 stycznia 2020
Share/Save/Bookmark
 
XII Sesja Rady Gminy Borzęcin - zobacz zapis transmisji "na żywo"
XII Sesja Rady Gminy Borzęcin - zobacz zapis transmisji "na żywo".

We wtorek, 21 stycznia br. w Sali Narad Domu Ludowego odbyła się XII Sesja Rady Gminy Borzęcin. W trakcie posiedzenia podjęto uchwały w sprawach:

- planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno- przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Borzęcin, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat w 2020 r. pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
- wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Borzęcin, położonej w obrębie ewidencyjnym Łęki,
- wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Borzęcin,
- przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borzęcin,
- zmiany uchwały Nr X/84/2019 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 grudnia 2019 r. dotyczącej sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Borzęcin,
- zmiany uchwały nr XI/99/2019 Rady Gminy Borzęcin z dnia 14 grudnia 2019 r. dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Borzęcin oraz terminu, miejsca i trybu składania deklaracji,
- podjęcia uchwały budżetowej Gminy Borzęcin na 2020 rok,
- podjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzęcin,
- zmiany w uchwale budżetowej na 2020 rok,
- rozpatrzenia petycji Nr AO.152.1.2019,
- rozpatrzenia petycji Nr AO.152.2.2019,
- rozpatrzenia petycji Nr AO.152.3.2019,
- rozpatrzenia petycji Nr AO.152.4.2019,
- rozpatrzenia skargi Nr AO.1510.7.2019,
- rozpatrzenia skargi Nr AO.1510.8.2019.

Poniżej zapis relacji "na żywo" z posiedzenia.

Zobacz porządek obrad wraz z wykazem imiennego głosowania

Share/Save/Bookmark
 
Telewizja Starnowa.tv: 71 rywalizujących na bieleckim “Piekiełku”
Telewizja Starnowa.tv: 71 rywalizujących na bieleckim “Piekiełku”.

Na strzelnicy sportowej w Bielczy tradycyjnie odbył się turniej “Snajper 2020” o puchar i nagrody wójta gminy Borzęcin – Janusza Kwaśniaka. To już jubileuszowa, dwudziesta rywalizacja na bieleckim “Piekiełku”, która od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością.

Share/Save/Bookmark
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym zaprasza na Jasełka oraz wspólne kolędowanie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym zaprasza na Jasełka oraz wspólne kolędowanie.

Zaproszenie na Koncert Koled i Jaselka

Share/Save/Bookmark
 
Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców do udziału w 8. edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”
Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców do udziału w 8. edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”.

obraz PNG 225225 pikseliRuszył nabór do 8. edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. Zapraszamy przedsiębiorców z branży turystycznej, instytucje samorządowe, hotelarzy, restauratorów, organizacje i instytucje związane z obsługą ruchu turystycznego, a także organizatorów eventów sportowych - rejestracja trwa do 31 stycznia. Wiosenna edycja odbędzie się w weekend 20-22 marca. Udział w akcji to nie tylko szansa na pozyskanie nowych klientów z Polski i za granicy, ale także doskonała okazja do darmowej reklamy.

Inicjatywa „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY” organizowana jest przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Jej celem jest wydłużenie sezonu turystycznego w Polsce. Polska Organizacja Turystyczna chce w ten sposób wesprzeć przedsiębiorców działających w branży turystycznej, dla których wczesna wiosna i późna jesień są często okresem martwym.

— Zachęcam wszystkich przedsiębiorców do przystąpienia do akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. Jestem przekonana, że jest to dla Państwa szansa na pozyskanie nowych klientów i zapełnienie swoich obiektów poza głównym sezonem. Już teraz obserwujemy wzrost krajowych wyjazdów krótkookresowych. Razem możemy wzmocnić ten trend i zachęcić Polaków do podróżowania przez cały rok —
mówi minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Odpady taniej z kompostownikiem
UWAGA! Odpady taniej z kompostownikiem.

gospodarka odpadamiUrząd Gminy w Borzęcinie informuje o możliwości skorzystania ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 złoty za osobę miesięcznie. Właściciele nieruchomości, budynków mieszkalnych jednorodzinnych, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, którzy chcą skorzystać z obniżonej opłaty powinni złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałej, w której zobowiązują się do kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym.
Mniejsza opłata w związku ze zwolnieniem wiąże się z kompostowaniem w danym miesiącu. Posiadanie przydomowego kompostownika i zagospodarowanie w nim odpadów biodegradowalnych pozwala dodatkowo obniżyć koszty odbierania odpadów. Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Borzęcin pok. 24 oraz na stronie internetowej urzędu https://www.borzecin.pl/.../odpady.html

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Jubileuszowy 20. Turniej Strzelecki Snajper 2020 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
Jubileuszowy 20. Turniej Strzelecki Snajper 2020 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Jubileuszowy 20. Turniej Strzelecki Snajper 2020 - zobacz relację portalu www.informatorbrzeski.pl z ogłoszenia wyników i wręczenia nagród >>>

Bielcza. Turniej Strzelecki „Snajper 2020

Opublikowany przez Informator Brzeski Niedziela, 19 stycznia 2020
Share/Save/Bookmark
 
Portal informatorbrzeski.pl: Dołącz do grupy wsparcia Krzysia z Borzęcina
Portal informatorbrzeski.pl: Dołącz do grupy wsparcia Krzysia z Borzęcina.

Grupy z licytacjami na portalach społecznościowych to popularny sposób na to, by zebrać potrzebną sumę pieniędzy na daną zbiórkę. Wiele osób wystawia rozmaite produkty, usługi i nie tylko, a wszystko skupia jeden cel: skuteczna pomoc osobie potrzebującej. Nie inaczej jest w przypadku Grupy Pomoc dla Krzysia – licytacje która działa na Facebooku powstała w celu gromadzenia akcji i licytacji, z których datki są przeznaczane na leczenie Krzysia Maślaka z Borzęcina. Każdy gest Dobrej Woli ma ogromną wagę dla przyszłości Krzysia.

Kim jest Krzyś Maślak

Krzyś w maju 2019 roku ukończył 7 lat. Jest uczniem klasy 0 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie. Od urodzenia choruje na bardzo rzadką chorobę genetyczną – wrodzoną łamliwość kości typ I. Choroba ta objawia się samoistnymi złamaniami kości. Krzyś do tej pory przeszedł kilkadziesiąt złamań i miał podawane bifosfoniany w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie – Prokocimiu. W październiku 2019 roku zdiagnozowano u niego nowotwór neuroendokrynny w jamie brzusznej, zespół rakowiaka. Krzyś przeszedł dwie ciężkie operacje usunięcia guza. Ze względu na brak możliwości ustalenia lokalizacji nowotworu (punkt wyjścia), Krzyś oczekuje na wykonanie badania PET ze znacznikiem F-DOPA w porozumieniu ze Szpitalem Wojewódzkim Oddział Chirurgii Dziecięcej i Zakładem Medycyny Nuklearnej w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Krzyś ma również zlecone wykonanie badań genetycznych mutacji genu metodą NGS, których koszt szacuje się na około 12 tysięcy złotych. Wyniki badań zdecydują o kierunku dalszej walki z nowotworem.

– Zapraszam do dołączenia do grupy – wystawiania, licytowania, udostępniania na rzecz pomocy w leczeniu Krzysia, 7-letniego ucznia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym. Darowizny na rzecz Krzysia można również przekazywać za pośrednictwem portalu pomagam.pl. Z góry serdecznie dziękuję!!! – zachęca wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, który zainicjował zbiórkę w serwisie pomagam.pl.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Tarnowski Gość Niedzielny: Borzęcin. Tradycja nie ginie
Tarnowski Gość Niedzielny: Borzęcin. Tradycja nie ginie .

Przed ołtarzem Matki Bożej Borzęcińskiej w repertuarze kolędowym zaprezentowały się dwa zespoły oraz jedenastu solistów z gminy Borzęcin.

Organizowany w Borzęcinie Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek jest znakomitą okazją, by kultywować zwyczaj kolędowania. – Śpiewanie kolęd jest tradycją w domach, ale różnego rodzaju przeglądy i konkursy dowodzą, że młodzi także tej tradycji nie zarzucają – mówi Piotr Kania, dyrektor GOK w Borzęcinie.

W tym roku wykonawców, którzy zgłosili się do konkursu wspólnie organizowanego przez GOK w Borzęcinie i miejscową parafię, oceniało jury w składzie: Robert Sowa - muzyk, ks. Mikołaj Piec - proboszcz parafii pw. NNMP w Borzęcinie i Piotr Kania - dyrektor GOK Borzęcin.

Galeria dostępna TUTAJ

Wśród zespołów najwyżej oceniono występ scholi z Borzęcina pod kierownictwem Pauliny Chudyby. W kategorii: solista kl.1-3 SP najlepsza okazała się podopieczna Krzysztofa Przepiórki - Oliwia Żmijewska. W grupie solistów z klas 4-6 SP pierwsze miejsce przypadło Amelii Florczak z Bielczy, przygotowanej przez Anitę Bryłę. Miejsca drugie i trzecie zajęły odpowiednio: Martyna Pawlik i Dominika Czesak, podopieczne Cecylii Czai. W kategorii najstarszych uczestników, z klas 7-8 SP, wszystkie trzy miejsca wyśpiewały dziewczyny z Borzęcina Dolnego, również podopieczne C. Czai. Najbardziej podobały się wykonania Anny Gofron, która zaprezentowała się, przygrywając na gitarze i oboju. Drugie i trzecie miejsca przypadły odpowiednio Amandzie Pawlik i Gabrieli Kowal.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zaproszenie na Jubileuszowe Strzelanie w Bielczy
Zaproszenie na Jubileuszowe Strzelanie w Bielczy.

plakat snajper

Wszystkich sympatyków strzelectwa sportowego zapraszamy w najbliższą niedzielę, 19 stycznia br. na strzelnicę sportową w Bielczy. Tutaj, na tzw. „Piekiełku” od godziny 10 rozpoczną się tradycyjne zawody strzeleckie „Snajper”, organizowane przez Wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka, Koło Strzeleckie LOK w Bielczy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie już po raz dwudziesty! 

Turniej ma charakter otwarty i każdy może wziąć w nim udział. Strzelcy rywalizować będą w 3 kategoriach: mężczyźni, kobiety i młodzicy, strzelając w pozycji leżącej na dystansie 50 metrów z broni małokalibrowej typu KBKS.

Na zwycięzców czekają puchary, dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez wójta gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka. Tradycją zawodów jest także poczęstunek w postaci ciepłej herbaty, bigosu i kiełbasy z rozpalonego obok strzelnicy ogniska.
Zapisy w dniu zawodów, przed rozpoczęciem rywalizacji.

Serdecznie Zapraszamy!

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zachęcamy do wsparcia zbiórki na leczenie Krzysia Maślaka
Zachęcamy do wsparcia zbiórki na leczenie Krzysia Maślaka.

82476563 102659264609780 398927982770520064 n1Krzyś w maju 2019 roku ukończył 7 lat. Jest uczniem klasy 0 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie. Od urodzenia choruje na bardzo rzadką chorobę genetyczną – wrodzoną łamliwość kości typ I. Choroba ta objawia się samoistnymi złamaniami kości. Krzyś do tej pory przeszedł kilkadziesiąt złamań i miał podawane bifosfoniany w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie – Prokocimiu. W październiku 2019 roku zdiagnozowano u niego nowotwór neuroendokrynny w jamie brzusznej, zespół rakowiaka. Krzyś przeszedł dwie ciężkie operacje usunięcia guza. Ze względu na brak możliwości ustalenia lokalizacji nowotworu (punkt wyjścia), Krzyś oczekuje na wykonanie badania PET ze znacznikiem F-DOPA w porozumieniu ze Szpitalem Wojewódzkim Oddział Chirurgii Dziecięcej i Zakładem Medycyny Nuklearnej w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Krzyś ma również zlecone wykonanie badań genetycznych mutacji genu metodą NGS, których koszt szacuje się na około 12 tysięcy złotych. Wyniki badań zdecydują o kierunku dalszej walki z nowotworem.

Zbiórka na leczenie Krzysia Maślaka pod linkiem -> https://pomagam.pl/pomocdlakrzysia

Opublikowany przez Życie Brzeska - Portal Ludzi Aktywnych Środa, 15 stycznia 2020

Kluczowe leki niezbędne w leczeniu Krzysia nie są refundowane przez NFZ, a miesięczny koszt leczenia dziecka to kwota około 3 tysięcy złotych. Mama samodzielnie wychowuje Krzysia i ze względu na konieczność opieki nad nim, nie jest w stanie podjąć pracy.

Krzyś pozostaje pod stałą opieką lekarzy w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie –Prokocimiu: endokrynologa, chirurga-onkologa, ortopedy, genetyka, gastroenterologa i urologa. Pomimo choroby jest pogodnym i radosnym dzieckiem.

Dalsze leczenie, pod opieką i zgodnie z zaleceniami lekarzy daje nadzieję na skuteczną walkę z chorobą i powrót Krzysia do zdrowia. Na to jednak mamy Krzysia, z uwagi na wysokie koszty oraz brak możliwości podjęcia pracy zwyczajnie nie stać. Dlatego zwracamy się z prośbą o niezbędną pomoc finansową i wsparcie zbiórki na portalu pomagam.pl.
Liczy się każdy grosz, każda złotówka. Każdy gest Dobrej Woli ma ogromną wagę dla przyszłości Krzysia.

Darowizny na rzecz leczenia Krzysia można przekazywać za pośrednictwem strony: https://pomagam.pl/pomocdlakrzysia

Z Góry Serdecznie Dziękujemy!!!

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zostań Żołnierzem RP
Zostań Żołnierzem RP.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie poszukuje ochotniczek i ochotników do odbycia w 2020 roku służby przygotowawczej. Przeznaczona jest ona dla osób, które wcześniej nie pełniły czynnej służby wojskowej, a zamierzają podjąć obowiązki w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, chcą zostać żołnierzami zawodowymi lub pełnić służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej.

baner sp

Do służby przygotowawczej powołana może być osoba niekarana, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej (kategoria „A”) oraz mająca ukończone 18 lat i wykształcenie co najmniej gimnazjalne. W okresie szkolenia gwarantowane jest bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opieka medyczna i stomatologiczna oraz uposażenie zasadnicze.

Wniosek o powołanie – wraz z wymaganymi dokumentami – złożyć należy w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Tarnowie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 11.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie: https://wkutarnow.wp.mil.pl/pl

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: Kolędowania czas...
Kurier Borzęcki: Kolędowania czas....

DSC 1343

Okres Bożonarodzeniowy jest czasem kultywowania wciąż żywej tradycji kolędowania. Zwyczaj ten jest widoczny w naszych domach, jak również przy okazji różnego rodzaju przeglądów i konkursów. Uczestnicy tego rodzaju spotkań, prezentują swój talent, jednocześnie szerząc radość z narodzenia Chrystusa.

Organizowany od wielu lat w Borzęcinie Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek jest ku temu znakomitą okazją. Swoje talenty przed ołtarzem Matki Bożej Borzęcińskiej w repertuarze kolędowym zaprezentowało dwa zespoły oraz jedenastu solistów z gminy Borzęcin, w trzech kategoriach wiekowych. Organizatorami imprezy byli: Gminny Ośrodek Kultury i Parafia pw.Narodzenia NMP w Borzęcinie.

Wokalistów oceniało jury w składzie: Robert Sowa-muzyk, ks.Mikołaj Piec – proboszcz parafii NNMP w Borzęcinie i Piotr Kania – dyrektor GOK Borzęcin biorąc pod uwagę walory głosowe, interpretację i ogólne wrażenie artystyczne. 

Wymogiem regulaminowym było wykonanie jednego utworu z podanej przez GOK listy oraz jednego, dowolnego utworu o tematyce bożonarodzeniowej w języku polskim przy akompaniamencie instrumentów muzycznych, podkładzie z płyty CD, z keyboardu, bądź a`cappella. 

Wśród zespołów najwyżej oceniono występ Scholi z Borzęcina pod kierownictwem Pauliny Chudyby. W kategorii: solista kl.1-3 SP najlepszą okazała się podopieczna Krzysztofa Przepiórki – Oliwia Żmijewska. W grupie solistów kl.4-6 SP pierwsze miejsce przypadło Amelii Florczak z Bielczy, przygotowanej przez Anitę Bryła. Miejsca drugie i trzecie zajęły odpowiednio: Martyna Pawlik i Dominika Czesak, podopieczne Cecylii Czaja. W kategorii najstarszych uczestników, klasy 7-8 SP, wszystkie trzy miejsca wyśpiewały sobie dziewczyny z Borzęcina Dolnego, również podopieczne Cecylii Czaja. Najbardziej podobała się wokalnie Anna Gofron, która zaprezentowała się przygrywając dodatkowo na gitarze i oboju. Drugie i trzecie miejsca przypadły odpowiednio dla Amandy Pawlik i Gabrieli Kowal. 

Najlepsi wykonawcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i statuetki. Pozostałe miejsca nagrodzono drobnymi upominkami. Wszyscy uczestnicy mogli się cieszyć słodkościami i dyplomami za udział. Fundatorami nagród byli: Auto-Tech Krzysztof Bodzioch, FHU Bajt- Agnieszka Rogóż, FHU Betik – Beata Czernek, FHPU Dreweks Stanisław Klisiewicz oraz GOK Borzęcin.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
UWAGA! Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

zwrot podatku_akcyzowegoKażdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT:
- w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
- w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 250
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information