Piątek, 02 czerwca 2023 r. | imieniny: Erazma, Marianny
Kurier Borzęcki nr 2(87)2021 w wersji elektronicznej

87 2021 wydanie specjalneW związku z obchodami gminnej uroczystości patriotycznej pn. "Borzęcińskie Drogi do Niepodległości 1914-1921", wydany został specjalny, 32-stronicowy numer gazety „Kurier Borzęcki”.

W nim lokalny historyk - Lucjan Kołodziejski - przypomina sylwetki mieszkańców Borzęcina i okolic, którzy zginęli na frontach I wojny światowej, w Powstaniach Śląskich, walkach o Lwów w 1920 r. i wojnie polsko-bolszewickiej.

Zapraszamy do lektury. Publikacja będzie rozdawana podczas uroczystości, w niedzielę 15 sierpnia br.

pdfKurier Borzęcki nr 2(87) 202113.42 MB

Przeczytaj na platformie issuu.com https://issuu.com/kurierborzecki/docs/87_-_2021_wydanie_specjalne

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Miejsca w których możesz się zaszczepić

Urząd Miejski w Brzesku Zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Borzęcin do skorzystania z możliwości zaszczepienia się przeciw wirusowi COVID-19. Już w najbliższą niedzielę, 15 sierpnia br., w ościennych Wokowicach przed Domem Ludowym uruchomiony zostanie mobilny punkt szczepień. Punkt startuje o godzinie 14.00. Zachęcamy do skorzystania z możliwości szczepień.

Pamiętajmy, że szczepienia to jedyny skuteczny sposób zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, szczególnie teraz, gdy niebezpiecznie przybiera na sile czwarta fala.

Miejsca w ktorych mozesz zaszczepic sie przeciwko COVID 19 15.08.2021r. WOKOWICE 1400 podczas Dozynek 21.08.2021r. BUCZE 1600 podczas Festynu 22.08.2021r. BRZESKO 1530 przy RCKB

Share/Save/Bookmark
 
Borzęcińskie Drogi do Niepodległości 1914-1921

W niedzielę 15 sierpnia br. w dniu Święta Wojska Polskiego zapraszamy do Borzęcina na gminną uroczystość patriotyczną, przypominającą sylwetkę Adama Sadowskiego, żołnierza Legionów Polskich, zmarłego w 1916 roku.
Rozpocznie ją o godz. 16:00 msza św. w kościele parafialnym w Borzęcinie Górnym odprawiona w intencji poległych legionistów z gminy Borzęcin z lat 1914-1918 w walce o odzyskanie niepodległości, a także borzęcan poległych w szeregach Wojska Polskiego podczas wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921.

Na cmentarzu parafialnym nastąpi uroczyste odsłonięcie tablicy epitafijnej na grobie legionisty Adama Sadowskiego. Przed budynkiem domu kultury odbędzie się Apel Poległych. Zobaczyć będzie można także wystawę opracowaną przez IPN w Krakowie pt. „Dla Ciebie, Polsko. W stulecie czynu legionowego" oraz posłuchać koncertu orkiestry dętej ze Starego Wiśnicza, wykonującej pieśni patriotyczne.

W związku z obchodami, wydany został specjalny, 32-stronicowy numer lokalnej gazety „Kurier Borzęcki”. W nim lokalny historyk Lucjan Kołodziejski przypomina sylwetki mieszkańców Borzęcina i okolic, którzy zginęli na frontach I wojny światowej, w Powstaniach Śląskich, walkach o Lwów w 1920 r. i wojnie polsko-bolszewickiej.

- 15 sierpnia to dzień ogłoszony Świętem Wojska Polskiego na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w wojnie Polski z bolszewicką Rosją 1920 roku. W tym dniu chcemy przypominać mieszkańców Borzęcina i okolic, którzy złożyli ofiarę życia na różnych frontach, w walce o niepodległość Polski, powstającej po latach zaborów. Zachęcamy wszystkich do uhonorowania ich poświęcenia w staraniach o wolną Ojczyznę – zaprasza Piotr Kania z GOK Borzęcin.

Przypomnijmy, że wszyscy, którzy mają takie życzenie będą mogli po Apelu Poległych zapalić znicz lub złożyć symboliczne wiązanki kwiatów przed Pomnikiem Poległych i Pomordowanych Mieszkańców Borzęcina i Tablicami Pamięci.

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie wspólnie z lokalnym historykiem Lucjanem Kołodziejskim.

Patronat: Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, Proboszcz Parafii w Borzęcinie Górnym ks. Mikołaj Piec oraz Przewodniczący Rady Gminy Borzęcin Czesław Małek.

 

plakat drogi do niepodleglosci copy

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Borzęcin

Przechwytywanie copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copyWójt Gminy Borzęcin na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i 2,art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 65) oraz  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z  2014 r. poz. 1490 ze zm.) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Borzęcin.

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzą między innymi działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami:

- 1305/19 o powierzchni 0,0687 ha, obręb Łęki, link do geoportalu

stanowiąca własność gminy Borzęcin, położona w obrębie Łęki, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzesku prowadzona jest księga wieczysta nr TR1B/00059873/7

Opis nieruchomości

Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w południowej części miejscowości Łęki w odległości około 1,5 km od centrum wsi i około 10 km od centrum Brzeska. Sąsiedztwo działki stanowią tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. W zasięgu nieruchomości znajduje się uzbrojenie sieciami infrastruktury technicznej: energetycznej i wodociągowej.

- 770/84 o powierzchni 0,1012 ha, obręb Przyborów link do geoportalu
- 770/85 o powierzchni 0,0513 ha, obręb Przyborów,

stanowiące własność gminy Borzęcin, położone w obrębie Przyborów, dla których w Sądzie Rejonowym w Brzesku prowadzona jest księga wieczysta nr TR1B/000080718/9.

Opis nieruchomości

Przedmiotowe działki zlokalizowane są w południowo zachodniej części miejscowości Przyborów w odległości około 3 km od centrum miejscowości, w niedalekim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej Nr 768. Działki położone pomiędzy drogą gminną, a działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi. W zasięgu nieruchomości znajduje się uzbrojenie sieciami infrastruktury technicznej: energetycznej i wodociągowej.

Ograniczenia nieruchomości: nieruchomości są wolne od obciążeń hipotecznych i nie są obciążone innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. Dział III i Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Nieruchomości nie są przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań.

Przetargi na sprzedaż działek odbędą się dnia 9 września 2021 r. (czwartek) o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Borzęcin, pokój nr 10. Przetargi przeprowadzone zostaną bezpośrednio po sobie, zgodnie z podaną kolejnością, począwszy od godziny 11:00 kolejno:

 1. godz. 10:00 - działka 1305/19, cena wywoławcza 11 000,00 zł plus podatek VAT,
 2. godz. 10:15 - działka 770/84, cena wywoławcza 20 200,00 zł plus podatek VAT,
 3. godz. 10:30 - działka 770/85, cena wywoławcza 8 200,00 zł plus podatek VAT.

W przetargach mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, pod warunkiem, że:

 1. wpłacą wadium w niżej określonej wysokości najpóźniej do 7 września 2021 roku (wtorek), w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Borzęcin w KBS 0/Szczurowa nr: 81 8591 0007 0100 0000 6350 0012, z dopiskiem „Wadium do przetargu – zakup działki” - (ze wskazanym numerem ewidencyjnym i położeniem działki), przy czym za datę wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy w KBS 0/Szczurowa. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

Wysokość wadium ustala się w wysokości 10% ceny wywoławczej, czyli:

- działka 1305/19 – 1 100,00 złotych,
- działka   770/84 – 2 020,00 złotych,
- działka   770/85 –    820,00 złotych.

 1. złożą pisemne oświadczenie, iż zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń,
 2. złożą pisemne oświadczenie, że zapoznali się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i przyjmują go bez zastrzeżeń.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zalegasz z płatnościami wobec Gminy Borzęcin? Trafisz do Krajowego Rejestru Długów

logo krdTo ważna wiadomość dla wszystkich Mieszkańców, którzy solidnie i terminowo wywiązują się z regulowania należności na rzecz naszej Gminy. Natomiast niekorzystna dla tej niewielkiej części, która uporczywie tego nie robi. Odtąd bowiem dłużnicy Gminy Borzęcin, w celu poprawy ściągalności zobowiązań finansowych, będą wpisywani na ogólnodostępną listę Krajowego Rejestru Długów. Oznacza to że banki odmówią im kredytu, sklepy sprzedaży na raty, a operatorzy telewizji kablowej, telefonii komórkowej czy internetu mogą odstąpić od podpisania z nimi umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych i multimedialnych.

Umowę z Krajowym Rejestrem Długów podpisano nie tylko w celu zminimalizowania zaległości w spłacie należności. Podpisano ją przede wszystkim dlatego, by Mieszkańcy, którzy z niczym nie zalegają, mieli poczucie, że Gmina należycie dba o to, aby na jej rzecz solidarnie i bez wyjątku, płacili wszyscy do tego zobowiązani. Stąd obecnie wszelkie pisma finansowe Gminy Borzęcin będą opatrywane pieczęcią informującą o współpracy z KRD.

Dłużnicy, którzy są zagrożeni wpisaniem na listę KRD, otrzymają od Gminy upomnienie opatrzone odpowiednią pieczęcią ostrzegawczą. Z reguły takie upomnienie wysyła się, gdy zadłużenie przekroczy 200 zł, a czas zwłoki 60 dni. Jeśli suma wyszczególniona w upomnieniu nie zostanie opłacona w wyznaczonej wysokości i czasie (w uzasadnionych przypadkach losowych można wystąpić do Gminy z wnioskiem o przesunięcie terminu lub rozłożenie kwoty na raty), nazwisko dłużnika trafi do Krajowego Rejestru Długów i pozostanie na tej liście aż do całkowitej spłaty należności. A jakie są tego niektóre konsekwencje, wspomniano powyżej.

Wpis na listę KRD jest zgodny z prawem. Upoważnia do tego ustawa z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Mobilny dyżur ZUS w Gminie Borzęcin - spotkanie z ekspertem dotyczące wniosków Dobry Start 300+ dla ucznia

Plakat 13 i 14.09.2021 Borzecin

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Uwaga! Atrakcyjne działki budowlane na Osiedlu w Borzęcinie na sprzedaż

borzecin dzialkiWójt Gminy Borzęcin na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i 2,art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990  ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Borzęcin.

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzą między innymi działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami:

 1. 6903/14 o powierzchni 0,1454 ha, link do geoportalu
 2. 6903/27 o powierzchni 0,1680 ha,
 3. 6903/30 o powierzchni 0,1211 ha,

stanowiące własność gminy Borzęcin, położone w obrębie Borzęcin, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzesku prowadzona jest księga wieczysta nr TR1B/000047913/3.

Opis nieruchomości: Przedmiotowe działki powstały w wyniku podziału działki ewidencyjnej nr 6903. Zlokalizowane są we wschodniej części miejscowości Borzęcin na tzw. osiedlu „Działki”– za aktualną zabudową w stronę Czarnawy, w odległości około 1,5 km od centrum wsi i około 18 km od centrum Brzeska. Dla terenu została wydana decyzja o warunkach zabudowy RPG. 6730.712019 z dnia 30 sierpnia 2019 r., pod zabudowę mieszkalną – jednorodzinną. W zasięgu nieruchomości znajduje się uzbrojenie sieciami infrastruktury technicznej: energetycznej, gazowej i wodociągowej.

Ograniczenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i nie jest obciążona innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. Dział III i Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań.

Pierwszy, drugi i trzeci przetarg ustny nieograniczony zakończyły się wynikiem negatywnym. Odbyły się one kolejno: 30 listopada 2020 r. i 22 lutego 2021 r. i 24 czerwca 2021 r. (działka 6903/14) oraz 2 grudnia 2020 r. i 23 lutego 2021 r. i 24 czerwca 2021 r. (pozostałe działki).

Przetargi na sprzedaż działek odbędą się dnia 9 września 2021 r. (czwartek) o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Borzęcin, pokój nr 10). Przetargi przeprowadzone zostaną bezpośrednio po sobie, zgodnie z podaną kolejnością, począwszy od godziny 14:00 kolejno:

 1. godz. 14:00 - działka 6903/14 cena wywoławcza 32 000,00 zł plus podatek VAT,
 2. godz. 14:15 - działka 6903/27 cena wywoławcza 37 000,00 zł plus podatek VAT,
 3. godz. 14:30 - działka 6903/30 cena wywoławcza 28 000,00 zł plus podatek VAT,

W przetargach mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, pod warunkiem, że:

 1. wpłacą wadium w niżej określonej wysokości najpóźniej do 7 września 2021 roku (wtorek), w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Borzęcin w KBS 0/Szczurowa nr: 81 8591 0007 0100 0000 6350 0012, z dopiskiem „Wadium do przetargu – zakup działki” ze wskazanym numerem ewidencyjnym i położeniem działki, przy czym za datę wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy w KBS 0/Szczurowa. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

 Wysokość wadium ustala się w wysokości 10% ceny wywoławczej, czyli:

-
działka 6903/14 – 3 200,00 złotych,
- działka 6903/27 – 3 700,00 złotych,
- działka 6903/30 – 2 800,00 złotych.

 1. złożą pisemne oświadczenie, iż zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.
 2. złożą pisemne oświadczenie, że zapoznali się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i przyjmują go bez zastrzeżeń.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku osób fizycznych oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. W przypadku osób prawnych wymagana jest obecność osób upoważnionych do składania oświadczeń woli.

Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej powinni dołączyć pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie, upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, a także aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo wydruk, o którym mowa w art. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r., o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1500 i 1798). Osoby, które nie dostarczą dokumentów w określonym terminie do 7 września 2021 roku (wtorek), nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków, wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 2086 i 2089) lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości ze środków pochodzących z majątku osobistego.
Uczestnik, który zamierza przystąpić do licytacji więcej niż jednej działki musi dokonać wpłaty wadium osobno na każdą z licytowanych działek.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wpłata całości zaoferowanej ceny sprzedaży działki ustalona w drodze licytacji, pomniejszona o wpłacone wadium, winna zostać uiszczona na konto Urzędu Gminy w KBS 0/Szczurowa nr: 49 8591 0007 0100 0000 6350 0006 najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego. Za dzień zapłaty uznaje się chwilę uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy w Borzęcinie.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (bez odsetek) na wskazany przez oferenta rachunek bankowy, po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki w dniu zapłaty pełnej ceny nabycia działki.                                                                                                                                       

Wadium przepada  na rzecz Urzędu Gminy, jeżeli oferent:

1. nie dokona wpłaty oferowanej ceny nabycia działki w wyznaczonym przez Wójta Gminy terminie.
2. uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży działki w formie aktu notarialnego w wyznaczonym przez Wójta Gminy terminie.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wójt Gminy Borzęcin zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych, niezwłocznie podając informację na piśmie o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i z tego tytułu nie przysługuje oferentom roszczenie przeciwko Gminie Borzęcin.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Informacja dla rolników w sprawie możliwości refundacji do 50% wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie

ogloszenieMałopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Karniowicach, Biuro Powiatowe w Brzesku informuje o możliwości refundacji do 50% wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie. Wnioski można składać w terminie od 06.08.2021 r. do 27.08.2021 r. w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Szczepanowska 23, 32-800 Brzesko.

Pomoc finansowa dotyczy wydatków poniesionych na:

 • zakup mat dezynfekcyjnych,
 • zakup sprzętu do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych,
 • zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego,
 • zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie, przed dostępem zwierząt domowych.

 Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

 • faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym tj. do 27.08.2021 r.,
 • oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,
 • oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Pomoc w wypełnieniu wniosków świadczą doradcy MODR w poszczególnych gminach powiatu. W Gminie Borzęcin pomoc możliwa będzie w dniach: wtorek, środa i czwartek – w godz. 8.30 - 14.00 w budynku byłego komisariatu policji w Borzęcinie Górnym. Więcej informacji na stronie: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/refundacja-do-50-wydatkow-poniesionych-przez-producenta-rolnego-ktory-prowadzi-gospodarstwo-w-ktorym-utrzymywane-sa-swinie.html

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Nabór na stanowisko w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borzęcinie

unnamed copy copy copy copyKierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Młodszy Bibliotekarz / Bibliotekarz / Starszy Bibliotekarz (w zależności od posiadanego stażu i doświadczenia w pracy).

Warunki pracy:

 • wymiar etatu: 3/4 etatu,
 • umowa o pracę,
 • miejsce pracy: Gminna Biblioteka Publiczna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie.

Oferujemy:

 • ciekawe środowisko pracy,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego,
 • stabilne warunki zatrudnienia.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie humanistyczne: preferowane wyższe magisterskie bibliotekoznawcze lub uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu bibliotekoznawstwa i/lub informacji naukowej,
 • wiedza o literaturze polskiej i światowej,
 • umiejętność katalogowania książek wydanych po 1801 r., artykułów z czasopism oraz prac zbiorowych w formacie MARC21,
 • znajomość systemu bibliotecznego SOWA, będzie dodatkowym atutem,
 • praktyczna znajomość systemu Windows i pakietu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym opracowywanie zbiorów oraz obsługę czytelników obcojęzycznych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność prowadzenia działań animacyjnych dla różnych grup wiekowych,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,
 • łatwość nawiązywania kontaktu,
 • skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki,
 • dyspozycyjność, kreatywność, silna motywacja do pracy,
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność,
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • gromadzenie, opracowywanie, ewidencjonowanie i udostępnianie zbiorów biblioteki,
 • organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów, imprez kulturalnych promujących literaturę, kulturę, naukę oraz aktywizujących środowisko lokalne,
 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,
 • udzielanie informacji w oparciu o warsztat informacyjno-bibliograficzny biblioteki,
 • wykonywanie wszystkich czynności związanych z obsługą czytelnika,
 • promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego przekazu (media, strona internetowa, Facebook),
 • współpraca z lokalnymi instytucjami,
 • pozyskiwanie funduszy na realizację działań promujących czytelnictwo oraz realizacja projektów,

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
 • życiorys (CV),
 • kopie świadectw pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 • oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”.

Informacja o terminie i miejscu składania dokumentów:

 • wymagane dokumenty należy złożyć do 20 sierpnia 2021 r.osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borzęcinie  Borzęcin 562,  32-825 Borzęcin lub pocztą na adres wymieniony powyżej (liczy się dzień wpływu do Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie),
 • dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko merytoryczne”,
 • dokumenty, które wpłyną do biblioteki po terminie, nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi,
 • osoby, które spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie  zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Na rozmowę kwalifikacyjną należy przygotować propozycje działań, które kandydat/ka chciał(a)by realizować w bibliotece.

Uwagi końcowe:

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 3/4  etatu z tym, że dwie pierwsze umowy mogą być zawarte na czas określony nie dłuższe niż okres jednego roku, z możliwością rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem.   

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Coś więcej niż tylko praca...

Kochają swoją pracę, bo dzięki niej spotykają się z ludźmi i czują się potrzebni, mają swoje pasje i marzenia, których nie mogliby realizować, gdyby nie zarobione pieniądze - tacy są bohaterowie sierpniowej kampanii „poMOCne Fundusze Europejskie”.

To podopieczni czterech z blisko 9 tysięcy małopolskich podmiotów ekonomii społecznej które, na co dzień wspierają osoby z niepełnosprawnościami w odnalezieniu się na rynku pracy.

Ekonomia inaczej

Najważniejszym zadaniem ekonomii społecznej jest przywracanie osób zagrożonych wykluczeniem do aktywności zawodowych oraz do życia społecznego. Ruch spółdzielczy, organizacje pozarządowe, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej - to tylko niektóre typy podmiotów ekonomii społecznej. Gdy działają rynkowo, zatrudniając osoby w trudnej sytuacji życiowej, stają się przedsiębiorstwami społecznymi, które odgrywają ważną rolę w tworzeniu miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami oraz ludzi na „życiowym zakręcie”.

- Sukces Ekonomii Społecznej tkwi w zaangażowaniu ludzi, którzy potrafią swoim podopiecznym przywrócić wiarę w siebie i własne możliwości. Pomysłowość, determinacja oraz wsparcie z funduszy UE pozwoliły odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy wielu osobom z niepełnosprawnościami. Wspieramy takie inicjatywy, bo jestem przekonany, że aktywność zawodowa jest istotnym elementem integracji społecznej – mówi marszałek Witold Kozłowski. 

Obok zatrudniania osób znajdujących się w trudnej sytuacji, innym równie ważnym ich zadaniem jest świadczenie usług społecznych, z których korzystają mieszkańcy, np. prowadzenie żłobków, przedszkoli, opieka nad seniorami. 

W Krakowie najlepsze frytki są nad Zalewam Nowohuckim…

… a robią je ludzie z zespołem Downa. Frytki Belgijskie przy Bulwarowej to inicjatywa przedsiębiorstwa Społeczna 21. Jego celem jest aktywizacja zawodowa osób z zespołem Downa. Działają non-profit, a wypracowane zyski przeznaczają na rehabilitację społeczną swoich pracowników.

Zdjęcie przedstawia kobietę i mężczyznę z zespołem Downa, kobieta w czarnej bluzie, w niebieskiej czapce z daszkiem, w rękawiczkach foliowych, ze złożonymi dłońmi. Mężczyzna w czarnej bluzie i okularach palcem dotyka ekranu tabletu. Kobieta stoi przed mężczyzną. Pracują w budce z frytkami.

Kultowe frytki przygotowują i sprzedają: Agnieszka, Natalia, Karolina, Bartek, Maciek i Krystian – osoby z zespołem Downa. Są odpowiedzialni za smażenie frytek, wydawanie porcji, kontakt z klientem oraz obsługę terminala. Nad całością czuwa trener. W ten sposób młodzi ludzie nie tylko skutecznie przełamują stereotypy, ale czują się spełnieni, docenieni i potrzebni. To dla nich także lekcja odpowiedzialności i poczucia obowiązku.

Praca daje wiele możliwości. Bartłomiej, dzięki pracy i zarobionym pieniądzom, może spełniać swoje pasje – śpiewa, komponuje i pisze teksty piosenek. - Praca sprawia mi dużo radości. Lubię pracować z ludźmi. Cieszę się, kiedy są zadowoleni z tego, co robię – mówi Bartek. W zakresie jego obowiązków oprócz smażenia i podawania frytek jest także obsługa tabletu do płatności i terminala. 

Mając 24 lata Agnieszka jest już utytułowanym sportowcem – pływa, jeździ na nartach, uprawia dyscypliny lekkoatletyczne. Zdobyła tytuł Mistrzyni Polski w pływaniu na dystansie 50 metrów stylem dowolnym i grzbietowym wśród osób z zespołem Downa. Dało jej to możliwość reprezentowania Polski na igrzyskach w Paryżu w 2018 roku. Do Polski wróciła z brązowym medalem. W tym roku weźmie udział w zawodach pływackich we Włoszech. - Za własne pieniądze przywiozę rodzinie prezenty – podkreśla Agnieszka. - Nie byłoby to możliwe gdyby nie praca w food tracku. Kocham moją pracę i klientów, którzy przychodzą do nas po frytki. Lubię pracować, dostaję wypłatę i mogę zaprosić rodzinę na obiad - dodaje Agnieszka.

- Jak każdy dorosły część życia spędzam w pracy – mówi z kolei Natalia. Ma duszę artystki, kocha śpiew i aktorstwo. - Nie znam się na Funduszach Europejskich, ale wiem, że dzięki nim stworzono moje stanowisko pracy, a praca jest fajna. Dzięki temu, że pracuję, ludzie inaczej mnie oceniają – podkreśla Natalia. - Jestem Polką, Europejką, pracuję, a że jestem niepełnosprawna to szczegół. Mam szczęście, że mogę łączyć moje pasje z pracą - dodaje.

Zdjęcie przedstawia cztery osoby z zespołem Downa, wszyscy uśmiechają się, 3 osoby w czarnych bluzach z logo przedstawiającym frytki, mężczyzna w pomarańczowej koszulce polo, w szarej czapce z daszkiem i ciemnych okularach, trzyma ręce na ramionach stojącej po lewej stronie kobiety w okularach, wyższy mężczyzna obejmuje ramionami tego mężczyznę i drugą kobietę, która dotyka prawą dłonią policzka. Stoją przed budką z frytkami.

Krystian ceni swoją pracę, bo dzięki niej ma wypłatę, za którą realizuje artystyczne marzenia. - Praca daje mi samodzielność i dzięki temu będę mógł wydać płytę. Poza pracą lubię śpiewać i robić treningi sportowe dla innych. Chodzę do pracy, bo mi się tam podoba - mówi.

Ich znaki firmowe to uśmiech, serdeczność i życzliwość wobec wszystkich odwiedzających food truck przy Bulwarowej. Lubią rozmawiać z klientami, pomaga w tym ich doświadczenie nabyte zarówno na planie serialowym (“Down the Road. Zespół w trasie”), jak i w szkolnej grupie teatralnej.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Rekrutacja do projektu "Złap za STER!"

proaktywniProjekt „Złap za STER!” realizowany jest przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. (Lidera projektu) oraz Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI (Partnera projektu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 oś priorytetowa Rynek Pracy,  Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 2 997 000,59 PLN z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi  2 547 450,50 PLN. Okres realizacji Projektu: 01.03.2021r. – 30.06.2023r.

Cel projektu i planowane efekty

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych do rynku pracy osób zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z pracy oraz osób odchodzących z rolnictwa z terenu województwa Małopolskiego.

Planowanym efektem projektu będzie:

- zwiększenie zdolności adaptacyjnych do rynku pracy osób zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z pracy oraz osób odchodzących z rolnictwa poprzez utrzymanie zatrudnienia/zatrudnienie/samozatrudnienie/podniesienie kompetencji zawodowych,

- osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt „Złap za STER!” skierowany jest do osób mieszkających i/lub pracujących na terenie Małopolski i znajdujących się w jednej z poniższej sytuacji:

- pozostających bez pracy i zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
- które otrzymały wypowiedzenie z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego lub umowy zlecenie,
- zagrożonych utratą pracy, ponieważ Twój pracodawca w okresie ostatniego roku dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników albo dokonał likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych,
- odchodzących z rolnictwa.

Wsparciem zostanie objętych łącznie 176 os. w tym min. 60% stanowić będą kobiety.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby z niepełnosprawnościami. Personel zarządzający i merytoryczny projekty jest przygotowany na udzielenie wsparcia osobom ze wszystkimi niepełnosprawnościami na wszystkich etapach udziału w projekcie.

Na wszystkich etapach realizacji projektu personel projektu stosuje się do zasad:

- użyteczność dla osób o różnej sprawności,
- elastyczność w użytkowaniu,
- proste i intuicyjne użytkowanie,
- czytelna informacja,
- tolerancja na błędy,
- wygodne użytkowanie bez wysiłku,
- wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania,
- percepcja równości.

Co oferujemy?

 1. Bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe zakupione na rynku komercyjnym dobierane indywidualnie do potrzeb Uczestników.
 2. Płatne staże z możliwością późniejszego zatrudnienia.
 3. Udział w bezpłatnych warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy.
 4. Opieka osobistego doradcy oraz pośrednictwo pracy.
 5. Indywidualne doradztwo w tym zawodowe, psychologiczne.
 6. Dodatek relokacyjny.
 7. Dodatek aktywizacyjny.
 8. Refundację studiów podyplomowych.
 9. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Akcja "Poznaj Swojego Sąsiada - Seniora"

Najbardziej dotkliwym problemem osób starszych jest samotność i brak zainteresowania ze strony najbliższego otoczenia. Nawet najbardziej samotny człowiek ma sąsiada. I każdy z nas jest czyimś sąsiadem. Często Seniorzy nie chcą prosić o pomoc. Albo nie chcą przeszkadzać, kiedy widzą, jak spieszymy się każdego dnia do pracy czy na zakupy zajęci swoimi sprawami. Ich izolację pogłębiła trwająca od ponad roku pandemia.

Tymczasem tak naprawdę nawet najdrobniejszy gest sąsiedzkiej życzliwości może okazać się o wiele cenniejszy niż wszelkie formy pomocy instytucjonalnej. Dlaczego? Bo wynika z autentycznego zainteresowania drugim człowiekiem. Seniorem. Sąsiadem.

Reagując na bieżącą sytuację społeczną, Głos Seniora razem z Adamed Dla Seniora inaugurują nową akcję społeczną POZNAJ SWOJEGO SĄSIADA-SENIORA. W ten sposób promuje pomoc sąsiedzką dla potrzebujących seniorów i apeluje do wszystkich osób, aby włączyły się w akcję wsparcia sąsiada-seniora.

Chcąc dołączyć do akcji należy wydrukować gotowy plakat znajdujący się na stronie internetowej, wpisać numer kontaktowy i zawiesić na klatce schodowej lub włożyć do skrzynki osoby samotnej, poczekać na zgłoszenie potrzebującego seniora, a następnie pomóc takiej osobie ze zrobieniem zakupów, wyprowadzeniem psa czy rozmową przez telefon. Zachęcamy do włączenia się w akcję.

POBIERZ PLAKAT

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Informacja Komisariatu Policji w Szczurowej dotycząca działań priorytetowych w Przyborowie i w Borzęcinie

Działania priorytetowe w miejscowości Borzęcin  w okresie od lipca do grudnia 2021 będą ukierunkowane głównie na wykroczenia związane z zanieczyszczeniami odpadami komunalnymi terenów leśnych co skutkuje powstawaniem dzikich wysypisk śmieci. Działania te ukierunkowane są na eliminacje zdarzeń społecznie nie pożądanych.

Działania priorytetowe w miejscowości Przyborów  w okresie od lipca do grudnia 2021 będą ukierunkowane głównie na wykroczenia porządkowe związane przede wszystkim z zakłócaniem ładu i porządku publicznego jak również dewastacją mienia w rejonie obiektu sportowego „Błękitni". Działania te ukierunkowane są na eliminacje zdarzeń społecznie nie pożądanych.

Dzielnicowy

st.sierż. Rafał Kłusek
Posterunek Policji w Szczurowej

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
NSP: Aktywni Mieszkańcy w Małopolsce

Urząd Statystyczny w Krakowie ogłasza konkurs dla mieszkańców gmin województwa małopolskiego „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce". Głównym celem konkursu jest promocja NSP 2021 oraz zachęcenie mieszkańców województwa małopolskiego do aktywnego i licznego uczestnictwa w spisie.

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa,  którzy poprzez udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, mają możliwość wypromowania swojej gminy oraz wsparcia znajdujących się na jej terenie jednostek oświatowo-kulturalnych.

Według założeń konkursu co 2 tygodnie gmina o największym procentowym przyroście liczby spisanych w danej edycji mieszkańców wygrywa nagrody. Po zakończeniu danej edycji, obliczony zostanie dla każdej gminy w województwie małopolskim przyrost liczby mieszkańców, którzy zostali spisani w NSP 2021 w czasie trwania edycji. Przyrost ten jest wyrażoną w punktach procentowych różnicą między odsetkiem osób spisanych w gminie na początku i na końcu edycji.

Gmina, która w danej edycji zajęła pierwsze miejsce otrzymuje nagrody rzeczowe dla jednej z placówek oświatowo-kulturalnych zlokalizowanych na jej terenie.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Rachmistrzowie spisowi z GUS prowadzą wywiady bezpośrednie

Od 23 czerwca rachmistrzowie spisowi spisują mieszkańców także bezpośrednio. Co to oznacza?

Wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 oznaczają, że rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet, infolinię ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.

Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy  o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Udział w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza jest obowiązkowy.

Każdy rachmistrz spisowy posiada identyfikator zawierający:

 •  imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
 •  numer identyfikatora oraz hologram,
 •  nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
 •  podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,
 •  okres, na jaki identyfikator został wystawiony.

W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można sprawdzić na kilka sposobów:

 • poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/ ,
 • poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza,
 • w przypadku wątpliwości o pomoc w weryfikacji można także poprosić policję.

Spis metodą wywiadu bezpośredniego w terenie prowadzony jest przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem standardowych zaleceń sanitarnych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami. W trakcie przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich rachmistrz spisowy powinien bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa. Jeżeli respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego.

Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie wywiązali się z obowiązku przekazania danych przez Internet, aby uczynili to, nie czekając na telefon bądź wizytę rachmistrza.

Spisać można się logując na stronie https://spis.gov.pl lub dzwoniąc na numer infolinii spisowej: 22 279 99 99.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Przegląd Regionalny: Święto Grzyba dopiero za rok? - rozmowa z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin

Foto Ja- Święto Grzyba, jako integralna część Dni Gminy Borzęcin to jedna z największych imprez plenerowych w Małopolsce. Pamiętam lata, kiedy pod sceną bawiło się nawet kilkanaście tysięcy osób. Niestety w tym roku nie skorzystają z tej wyjątkowej oferty kulturalnej…

- Nie tylko w tym, ale także w tamtym roku, z powodu pandemii koronawirusa musieliśmy odwołać imprezę. Przyznam, że czyniliśmy to z żalem, bo Borzęckie Święto Grzyba to nie tylko sztandarowa impreza naszej gminy, ale całego subregionu tarnowskiego. Zrobiliśmy to w trosce o zdrowie i życie zarówno mieszkańców naszej gminy, jak też gości. Mam świadomość tego, że w niektórych gminach regionu odbywają się imprezy plenerowe. Tradycyjnie już Borzęckie Święto Grzyba odbywało się zawsze w ostatni weekend sierpnia. Niestety w tym terminie zdaniem specjalistów epidemiologii, czyli na przełomie sierpnia i września należy spodziewać się początku kolejnej, czwartej fali pandemii. Dlatego uznaliśmy, że nie podejmiemy takiego ryzyka. Nie chcemy, by nasza gmina kojarzyła się jako chińskie Wuchan czy włoskie Bergamo. Wierzę, że dzięki szczepieniom wróci normalność co pozwoli nam zorganizować wielkie Borzęckie Święto Grzyba w 2022 roku. Czego Czytelnikom „Przeglądu Regionalnego”, mieszkańcom naszej gminy i regionu, tym którzy od lat nas odwiedzają oraz sobie i swoim bliskim, serdecznie życzę.

- Zamiast dużych imprez plenerowych, zaplanowaliście wydarzenia sportowo – rekreacyjne i patriotyczne?

- Mam świadomość, że wszelkie obostrzenia negatywnie wpłynęły na nasze relacje interpersonalne, na stosunki społeczne. Aktywność fizyczna ma ogromne znacznie dla poprawy kondycji fizycznej, ale także psychicznej. Zaproponowaliśmy taką formułę tych wydarzeń, żeby z jednej strony nie łamać prawa związanego ze stanem epidemii, a z drugiej do minimum ograniczyć ryzyko zakażenia i zachować dystans społeczny. Taki charakter miał chociażby lipcowy piknik rowerowy. Natomiast na 15 sierpnia zaplanowaliśmy uroczystości związane z kolejną rocznicą Cudu nad Wisłą, Świętem Wojska Polskiego. To wydarzenie będzie miało również silne akcenty lokalne.

- Zaplanowaliście wtedy odsłonięcie na cmentarzu parafialnym w Borzęcinie pamiątkowej tablicy? Kogo ma ona upamiętnić?

- Adama Sadowskiego, żołnierza Legionów Polskich, zmarłego na skutek ran w 1916 roku. Dodam, że fundatorem tablicy jest Krakowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Uroczystości rozpocznie msza święta koncelebrowana, która zostanie odprawiona w kościele parafialnym w Borzęcinie Górnym. Będziemy się modlili w intencji legionistów z gminy Borzęcin z lat 1914-1918 poległych w walce o odzyskanie niepodległości, a także w szeregach Wojska Polskiego podczas wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921. Właśnie na cmentarzu parafialnym nastąpi uroczyste odsłonięcie tablicy na grobie legionisty Adama Sadowskiego.
Natomiast przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie odbędzie się apel poległych mieszkańców Borzęcina w latach 1914-1921. Będzie można zobaczyć także wystawę opracowaną przez IPN w Krakowie pt. „Dla Ciebie, Polsko. W stulecie czynu legionowego”. Specjalny numer lokalnej gazety „Kurier Borzęcki” poświęcony będzie prezentacji udziału mieszkańców w walkach na frontach I wojny światowej, w Powstaniach Śląskich, o Lwów w 1920 r. i wojnie polsko-bolszewickiej.

- Wróćmy na chwilę do pandemii. Wspominał Pan, że o pełnej normalności będziemy mogli mówić po tym, jak jako naród, uzyskamy odporność stadną. Jest to możliwe albo po przechorowaniu, albo po zaszczepieniu się. Jak mieszkańcy gminy podchodzą do szczepień?

- Zawsze mogłoby być pod tym względem lepiej. Nie mam cienia wątpliwości, że szczepionka jest nie tylko jedynym panaceum na szybkie zakończenie pandemii, ale także  bezpieczna. Musimy mieć zaufanie do świata nauki, w tym przypadku do biomedycyny. Musimy ufać państwu oraz autorytetom w dziedzinie epidemiologii. Nie znam szanującego się profesora medycyny, który kwestionowałby zasadność szczepień. Nie zmienia to faktu, że w kilku przypadkach, na setki tysięcy, szczepionka może powodować skutki uboczne. Przypomnę, że powszechne stosowanie szczepionki chociażby na gruźlicę czy odrę, całkowicie wyeliminowało te choroby z naszego życia, a jeszcze w  dwudziestoleciu międzywojennym, czyniły one spustoszenie wśród ludności. Dlatego apeluję do mieszkańców: zaszczepcie się, dbajcie o zdrowie i życie swoje i swoich bliskich.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! To już OSTATNIA SZANSA na dokonanie obowiązkowego spisu w mobilnym punkcie!

mobilny punkt spisowyW związku z dużym zainteresowaniem oraz Państwa prośbą, organizujemy DODATKOWE MOBILNE PUNKTY SPISOWE w miejscowościach Łęki, Borzęcin Dolny, Waryś oraz Borzęcin Górny.

Wszystkich, którzy jeszcze nie dokonali tego obowiązku zachęcamy do skorzystania z możliwości spisu w mobilnych punktach spisowych:

- 5 sierpnia (tj. czwartek) Remiza OSP Łęki, godz. 14:00 – 20:00
- 6 sierpnia (tj. piątek) Szkoła w Borzęcinie Dolnym, godz. 14:00 - 20:00
- 10 sierpnia (tj. wtorek) Urząd Gminy Borzęcin, godz. 16:00 - 20:00
- 11 sierpnia (tj. środa) Dom Wiejski w Warysiu, godz. 14:00 - 20:00

ZAPRASZAMY  i ZACHĘCAMY do niezwłocznego wykonania obowiązku spisowego!

UWAGA!  Aby dokonać spisu należy zabrać ze sobą numer PESEL swój oraz pozostałych domowników.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Przegląd Regionalny: Samorząd Gminy Borzęcin prekursorem polityki senioralnej

Borzęcin jest gminą przyjazną seniorom. To fakt. A dowody? Nic prostszego. Przedstawiciele  seniorów otrzymali niedawno karty, uprawniające do korzystania z zniżek oferowanych przez partnerów lokalnych i ogólnopolskich programu. Są pierwsi w powiecie brzeskim i jedni z pierwszych w Małopolsce.

To właśnie Borzęcin jako pierwszy w powiecie brzeskim dołączył do Ogólnopolskiego Programu Gmina Przyjazna Seniorom. Dzięki kartom seniora osoby powyżej 60. roku życia mogą liczyć na preferencyjne ceny w placówkach partnerskich programu: sanatoriach, przychodniach czy gabinetach rehabilitacji w całym kraju. – Zależy nam na zaktywizowaniu tego środowiska i wykorzystaniu doświadczenia życiowego oraz zawodowego mieszkańców 60+ dla międzypokoleniowej współpracy – zapewnia wójt Borzęcina Janusz Kwaśniak. – Stawiamy na stworzenie jak najlepszych warunków do działalności, zachęcając seniorów do tego, aby wyszli z domów i aktywnie brali udział w życiu społecznym i kulturalnym. Chociaż trzeba podkreślić, że te koła seniorów działają prężenie w Borzęcinie, Przyborowie oraz w Bielczy, realizując szereg inicjatyw.

Dodajmy, że w Borzęcinie zaplanowano szereg kampanii skierowanych do seniorów m.in. “Nie daj się oszukać – stop manipulacji”, “Szkoła przyjazna seniorom”, “Poznaj swojego seniora z sąsiadem”. Dotychczas do programu przystąpiło 160 samorządów w kraju. Docelowo do mieszkańców gminy Borzęcin w wieku 60+ trafi  500  sztuk Kart Seniora. Warto wspomnieć, że gmina jako jedna z nielicznych w Polsce, prowadzi także swój Dom Pomocy Społecznej.

- Pomoc dla seniorów, różne projekty realizuje  także Fundacja im. Ronalda Reagana „Magma” - mówi wójt Janusz Kwaśniak.

Nasze społeczeństwo starzeje się, dzisiejsi seniorzy chcą być aktywni dlatego działania gminy wpisują się w tą aktywność – dodaje wójt Janusz Kwaśniak.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Przegląd Regionalny: Borzęcińskie drogi do Niepodległości 1914-1921

A9Rb0uncd 1do71xt 1swGminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie wspólnie z Lucjanem Kołodziejskim – nauczycielem historii w ZSP w Borzęcinie Górnym pod patronatem Wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka, Proboszcza Parafii NNMP w Borzęcinie Górnym ks. Mikołaja Pieca oraz Przewodniczącego Rady Gminy Borzęcin Czesława Małka organizują gminną uroczystość patriotyczną związaną z  odsłonięciem na miejscowym cmentarzu parafialnym tablicy upamiętniającej Adama Sadowskiego, żołnierza Legionów Polskich, zmarłego na skutek ran w 1916 roku. Fundatorem tablicy jest Krakowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Wydarzenie będzie miało miejsce w niedzielę, 15 sierpnia 2021 roku w Borzęcinie.

Rozpocznie je msza św. w kościele parafialnym w Borzęcinie Górnym, która odprawiona zostanie w intencji poległych legionistów z gminy Borzęcin z lat 1914-1918 w walce o odzyskanie niepodległości, a także Borzęcan poległych w szeregach Wojska Polskiego podczas wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921. Na cmentarzu parafialnym nastąpi uroczyste odsłonięcie tablicy epitafialnej na grobie legionisty Adama Sadowskiego. Przed budynkiem GOK Borzęcin odbędzie się Apel Poległych Mieszkańców Borzęcina w latach 1914-1921.

Zobaczyć będzie można także wystawę opracowaną przez IPN w Krakowie pt. „Dla Ciebie, Polsko. W stulecie czynu legionowego” oraz posłuchać koncertu orkiestry dętej, wykonującej najpopularniejsze pieśni patriotyczne, które krzewiły ducha polskości i wskrzeszały pamięć o dawnych bohaterach.

Specjalny numer lokalnej gazety „Kurier Borzęcki” poświęcony będzie prezentacji udziału mieszkańców Borzęcina na frontach I wojny światowej, w Powstaniach Śląskich, walkach o Lwów w 1920 r. i wojnie polsko-bolszewickiej.

- Udało nam się nawiązać kontakt z przedstawicielami rodziny Sadowskich. Nie było to łatwe, bo już od kilku pokoleń nie mieszkają w Borzęcinie. Zwracamy się do osób, które mają informacje, dokumenty związane z rodziną Sadowskich lub jakieś pamiątki z tego okresu, o podzielenie się nimi. Zachęcamy też do uhonorowania innych osób z gminy Borzęcin poległych w walce o niepodległość. Wszyscy, którzy mają takie życzenie będą mogli po apelu poległych zapalić znicz lub złożyć symboliczne wiązanki kwiatów przed Pomnikiem Poległych i Pomordowanych Mieszkańców Borzęcina – mówi Piotr Kania z GOK Borzęcin.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
ASF w Polsce - mapy, obszary objęte restrykcjami, ogniska, przypadki

mapa asfW związku z występowaniem ASF w Polsce na terytorium kraju zostały wyznaczone obszary objęte różnymi restrykcjami:

 • obszar objęty ograniczeniami III (kolor czerwony na mapie),
 • obszar objęty ograniczeniami II (kolor różowy na mapie),
 • obszar objęty ograniczeniami I (kolor niebieski na mapie).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w obszarach tych obowiązują ograniczenia w możliwości przemieszczania świń, mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń oraz dzików i ich mięsa (więcej informacji o ograniczeniach, zakazach i nakazach obowiązujących w poszczególnych strefach dostępnych jest tutaj). 

Komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące afrykańskiego pomoru świń dostępne są tutaj.

Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami (zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/1205 z dnia 20 lipca 2021 r.)

Otwórz aktualną mapę w nowym oknie

W celu odświeżenia widoku mapy proszę wcisnąć CTRL+F5

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
<< pierwsza < poprzednia 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 następna > ostatnia >>

Strona 44 z 55
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information