Czwartek, 30 listopada 2023 r. | imieniny: Andrzeja, Justyny
Rozkład Jazdy BUS PDF Drukuj Email

DOTYCZY WAKACJI, FERII ORAZ DNI WOLNYCH OD NAUKI SZKOLNEJ BUS do: Brzeska – Szpital

Odjazdy

Dni robocze

Sobota

Niedziela

z Jagniówki

6.00, 8.00z, 12.10m, 16.05zm

8.00m, 11.40m

---------------------

Borzęcin D.

Szkoła

6.04, 8.05z, 10.10, 11.10m, 12.12m, 13.05zm, 14.15m, 16.08zm, 17.55

8.05m, 11.42m,

---------------------

Borzęcin G.

Młyn

6.00z, 6.12, 8.10z, 10.13, 11.15m, 12.18m, 13.10zm, 14.18m, 16.10zm, 18.00

8.10m, 11.47m,

---------------------

Borzęcin G.

Urząd Gminy

4.20zm, 6.02z, 6.13, 8.11z, 9.15m, 10.14, 11.18m, 12.19m, 13.11zm, 14.19m, 15.45zm, 16.11zm, 18.02

6.15, 8.11m, 11.48m, 13.53m, 18.00

6.15, 8.10m, 12.45, 18.00

Przyborów

4.27zm, 6.08z, 6.18, 6.55, 8.19z, 9.20m, 10.17, 11.25m, 12.24m, 13.15zm, 14.24m, 15.52zm, 16.20zm, 18.08

6.19, 8.19m, 11.52m, 13.59m, 18.06

6.19, 8.15m, 12.49, 18.06

Zastawie

4.31m, 6.12, 8.22, 13.19m, 15.54m, 16.21m

-------------------------

----------------

Łęki

6.27, 7.00, 8.00, 9.25m, 10.25, 11.30m, 12.30m, 14.30m, 18.14

6.27, 8.27m, 12.00m, 14.01m, 18.13

6.27, 8.17m, 12.55, 18.15

Szczepanów

Rynek

4.36m, 6.18, 6.35, 7.10, 8.10, 8.30, 9.35m, 10.36, 11.40m, 12.40m, 13.25m, 14.35m, 15.57m, 16.27m, 18.22

6.35, 8.35m, 12.08m, 14.09m, 18.21

6.35,

8,27, 13.05, 18.22

Mokrzyska

Szkoła

4.39m, 6.21, 6.38, 7.15, 8.15, 8.38, 9.40m, 10.44, 11.46m, 12.44m, 13.35m, 14.25, 14.40m, 16.00m, 16.30m, 18.25,

6.38, 8.38m, 12.13m, 14.13m, 18.27

6.38,

8.35, 13.11, 18.27

 

Brzesko – Szpital do Jagniówki

Przez: Mokrzyskę-Szczepanów-Wokowice-Łęki-Przyborów-Borzęcin

Przez: Mokrzyskę-Szczepanów-Zastawie-Przyborów-Borzęcin

Odjazdy

Dni robocze

Sobota

Niedziela

ze Szpitala

6.30zpŁ, 7.05, 7.30Ł, 8.30g, 9.15d, 11.20, 19.05d

7.05, 19,05g

7.05g, 16.05g, 19.05g

z dworca

PKS

6.40zPŁ, 7.10, 7.40Ł 8.40g, 9.20d, 10.30d, 11.30, 12.30d, 13.30d, 15.05zg, 15.21, 16.40g, 17.08d, 19.10d

7.10, 10.50, 13.05d, 15.20d, 19.10g

7.10g,

8.40Ł, 16.10g, 19.10g

 

z – kurs przez Zastawie

d – kurs do Borzęcina Dolnego

g – kurs do Borzęcina G. Urząd Gminy

Ł- kurs do Łęk

m – kurs do miasta

BUS nie kursuje w święta

rozkład ważny od 01.03.2014

Wesela – wycieczki – itp. 509194014

BUS do: Brzeska - Szpital (Rozkład ważny od 2 września 2013 r.)


Odjazdy

Dni robocze

Sobota

Niedziela

Jagniówka

6.15z, 8.10z, 9.35m, 12.10zm, 16.10zm

8.00m, 11.40m

----

Borzęcin D.
Szkoła

6.17z, 7.22z, 8.15z, 9.40m, 11.15zm, 12.12zm, 13.15zm, 14.20zm,16.12zm, 17.55

8.02m, 11.42m,

-----

Borzęcin G.
Młyn

6.00, 6.21z, 7.27z, 8.23z, 9.43m, 11.18zm, 12.18zm, 13.18zm, 14.25zm, 16.16zm, 18.00

8.07m, 11.45m,

-----

Borzęcin G.
Urząd Gminy

4.20kzm, 5.55zm, 6.02, 6.25z, 7.29z, 8.25z, 9.45m, 10.05z, 11.20zm, 12.20zm, 13.20zm, 14.30zm, 15.45zm, 16.18zm, 17.20fzm, 18.02

6.15, 8.10m, 11.50m, 13.55m, 18.00

6.15, 8.10m, 12.40, 18.02

Przyborów

4.27zm, 6.05zm, 6.10, 6.33z, 6.55, 7.35z, 8.33z, 9.50m, 10.10z, 11.25zm, 12.27zm, 13.25zm, 14.39zm, 15.54zm, 16.22zm, 17.25zm, 18.08

6.20, 8.20m, 11.55m, 13.59m, 18.07

6.20, 8.14m, 12.45, 18.08

Zastawie

4.31zm, 6.08m, 6.35, 7.34, 8.35, 10.12, 11.27m, 12.30m, 13.27m, 14.40m, 15.56m, 16.25m, 17.28m.

--------------

----------

Łęki

6.17, 7.00, 8.10, 9.30m, 9.57m, 10.45m, 12.40m, 14.00m, 15.10m, 18.15

6.27, 8.25m, 12.00m, 14.05m, 18.13

6.27, 8.15m, 12.55, 18.15

BUS nie kursuje w święta
k - kurs spod kościoła
m - kurs do miasta
z - kurs przez Zastawie
f - kursuje w dni nauki szkolnej

Brzesko - Szpital do Jagnówki
Przez: Mokrzyska - Szczepanów - Wokowice - Łęki - Przyborów - Borzęcin
Przez: Mokrzyska - Szczepanów - Zastawie - Przyborów - Borzęcin


Odjazdy

Dni robocze

sobota

niedziela

ze Szpitala

6.45zd, 7.05sz, 7.30Ł, 8.35, 8.50Ł, 9.10g, 11.15z, 19.05

7.05, 19.05g

7.05, 16.05g, 19.05g

z dworca
PKS

6.35zPŁ, 6.48zd, 7.10sz, 7.45Ł, 8.45, 9.00Ł, 9.20g, 10.20Ł, 10.45zd, 11.25z, 12.05Ł, 12.30zd, 13.18Ł, 13.35z sz, 14.40ŁPz, 15.05zg, 15.20, 16.00g, 16.55zg, 17.08d, 17.50fg, 19.10

7.10, 10.50, 13.08d, 15.23d, 19.10g

7.10, 8.40zŁ, 16.10g, 19.10g

z - przez Zastawie,
f - kurs w dni nauki szkolnej,
g - kurs do Borzęcina Górnego - Urząd Gminy,
d - kurs do Borzęcina Dolnego,
P - kurs do Przyborowa,
Ł - kurs do Łęk,
sz - kurs do Szczurowej.

Bus do Szczurowej

Odjazdy

Dni robocze

Borzęcin G. Urząd Gminy

7.43, 13.58

Borzęcin D. Szkoła

7.49, 14.04

Szczurowa - Borzęcin: 7.58, 14.13

 

Rozkład jazdy BUS w dni nauki szkolnej ważny od: 01.04.2010 r.
Borzęcin Górny - Waryś - Bielcza - Wokowice - Szczepanów - Mokrzyska - Brzesko Szpital


Odjazdy

Dni robocze

Sobota

Borzęcin Górny

8.30s, 11.25

-

Waryś

5.55s, 8.40s, 11.35, 14.05

-

Bielcza koło baru

6.05s, 7.05s, 8.45s, 10.15, 11.40, 13.05, 14.10, 15.10, 16.10, 18.00s.

6.20s, 7.20s, 8.15, 10.35, 18.05s.

Wokowice sklep

6.14s, 7.09s, 8.51s, 10.21, 11.46, 13.10, 14.15, 15.16, 16.16, 17.20, 18.06s.

6.24s, 7.24s, 8.21, 18.11s

Szczepanów Rynek

6.19s, 7.13s, 8.55s, 10.25, 11.50, 13.13, 14.18, 15.20, 16.19, 17.23, 18.10s.

6.27s, 7.27s, 8.24, 10.43, 18.14s.

Mokrzyska Szkoła

6.26s, 7.18s, 9.00s, 10.29, 11.55, 13.18, 14.23, 15.24, 16.24, 17.27, 18.16s

6.33s, 7.31s, 8.32, 10.47, 18.21s.

 

Brzesko Szpital - Mokrzyska - Szczepanów - Wokowice - Bielcza - Waryś - Borzęcin Górny


Odjazdy

Dni robocze

Sobota

Brzesko U.R. Oporu

6.36X, 7.52X,W,B, 9.50X,W,B, 12.35X, 13.40X,W, 14.45X, 15.45X, 17.02F, 17.40X, 19.08X

7.00X, 7.50X, 10.15X, 13.02X, 19.08X

B. Szpital

6.38X, 9.15Y, 19.03X

19.03X

K- kurs do Bielczy,
B - kurs do Borzęcin Górnego
W- kurs do Warysia
F - kurs do Wokowic
S- kurs do szpitala,
Y - kurs do miasta

Przyborów - Brzesko (przewoźnik: Józef Garbarz - Usługi Transportowe)


Odjazd

Dni robocze

Sobota

Niedziela

Przyborów Remiza

6.15, 7.05, 8.00, 9.00, 10.45, 11.50, 12.45, 13.55, 14.55, 16.00, 17.05, 18.10, 19.30.

8.10, 9.00, 11.05, 13.35, 14.45, 15.40.

9.35, 12.55, 16,05.

Brzesko - Przyborów


Odjazd

Dni robocze

Sobota

Niedziela

Brzesko       Pl. PKS

6.40, 7.35, 8.35, 10.05, 11.20, 12.20, 13.30, 14.30, 15.25, 16.40, 17.35, 19.00, 20.20.

7.50, 8.35, 10.40, 13.10, 14.20, 15.15, 17.05.

11.20, 14.30, 17.30.

Rozkład jazdy na trasie: Borzęcin – Radłów  – Tarnów
Odjazdy z Borzęcina Dolnego (przystanek przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką)
Dni robocze: 5:30, 6:05, 7:10, 7.50, 10:05, 12:40, 13:40, 15:00, 16:10, 21:40.
Sobota: 5:35, 7:50, 10:40, 13:40, 21:40.
Niedziela: 5:05, 13:40, 21:40.
Odjazdy z przystanku Borzęcin – Urząd Gminy:
Dni robocze: 5:37, 6:12, 7:17, 7:57, 10:12, 12:47, 13:47, 15:05, 16:17, 21:47.
Sobota: 5:42, 7:57, 10:47, 13:47, 21:47.
Niedziela: 5:12, 13:47, 21:47.

Odjazdy z Tarnowa (przystanek przy ul. Sikorskiego – Huta, na przeciw sklepu Szkotnik
Dni robocze: 6.55, 8.15, 8.50, 11.50, 13.50, 15.02, 16.05, 17.20, 23.05.
Sobota: 7.05, 9.10, 12.20, 15.02, 23.05.
Niedziela: 7.05, 15.02, 23.05.

Share/Save/Bookmark
 
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information