Czwartek, 23 maja 2024 r. | imieniny: Iwony, Emilii
Oświata PDF Drukuj Email

Gmina Borzęcin, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) realizuje zadania należące do zadań własnych gminy, tj.

  1. 1)prowadzenie publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
  2. 2)dotowanie przedszkoli prowadzone przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego

i jest organem prowadzącym dla ośmiu placówek oświatowych, którymi są:

- Zespół Szkół i Przedszkola w Przyborowie,

- Zespół Szkół w Borzęcinie,

- Zespół Szkół w Bielczy,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dolnym,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach,

- Publiczne Przedszkole w Borzęcinie Górnym,

- Publiczne Przedszkole w Borzęcinie Dolnym,

- Publiczne Przedszkole w Bielczy.

Jako organ prowadzący przedszkola i szkoły Gmina Borzęcin zobowiązana jest do realizacji zadań wynikających z art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a w szczególności:

  1. 1)zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych
    i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
  2. 2)wykonywania remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
  3. 3)zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej,
  4. 4)wyposażenia szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

Zespół Szkół i Przedszkola im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przyborowie

adres: 32-823 Szczepanów Przyborów 192

nr telefonu:  14 684 70 44

fax: 14 684 70 44

NIP:869-17 – 87 - 717

REGON: 852631123

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

adres strony www.zsprzyborow.edupage.org

dyrektor: mgr Jan Kowal

sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

W skład Zespołu Szkół i Przedszkola im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przyborowie wchodzą:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przyborowie,

2) Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przyborowie

3) Publiczne Przedszkole w Przyborowie

Obwód szkoły podstawowej stanowi sołectwo Przyborów, obwód gimnazjum stanowi sołectwo Przyborów i sołectwo Łęki.

W roku szkolnym 2010/11 do szkoły uczęszcza 275 uczniów i dzieci, z czego 60 do przedszkola,
111 uczniów do szkoły podstawowej, 104 uczniów do gimnazjum.

Nauka w szkole odbywa się na jednej zmianie. Uczniowie mają do dyspozycji pracownię komputerową, dobrze wyposażoną bibliotekę z zapleczem multimedialnym oraz salę sportową.

 

Zespół Szkół w Borzęcinie

adres: 32-825 Borzęcin 563

nr telefonu:  14 684 68 95     14 684 60 01

fax: 14 684 60 01

NIP: 869-18 – 81 - 006

REGON: 120293101

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

adres strony www.zs-borzecin.edu.pl

dyrektor: mgr Kinga Białek

sekretariat gimnazjum czynny od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

sekretariat szkoły podstawowej czynny jest w poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 8:00 do 12:00, w czwartek od 9:00 do 13:00

W skład Zespołu Szkół w Borzęcinie wchodzą:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borzęcinie,

2) Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Borzęcinie.

Obwód szkoły podstawowej stanowi sołectwo Borzęcin Górny z wyłączeniem przysiółka Wisowatki i sołectwo Waryś, obwód gimnazjum stanowi sołectwo Borzęcin Górny, sołectwo Borzęcin Dolny, sołectwo Jagniówka i sołectwo Waryś.

W roku szkolnym 2010/11 do szkoły uczęszcza 385 uczniów i dzieci, z czego 6 do oddziału przedszkolnego, 207 uczniów do szkoły podstawowej, 172 uczniów do gimnazjum.

Nauka w szkole odbywa się na jednej zmianie. Uczniowie mają do dyspozycji pracownię komputerową, dobrze wyposażoną bibliotekę oraz pełnowymiarową halę sportową.

Zespół Szkół w Bielczy

adres: 32-824 Bielcza 294A

nr telefonu:  14 684 77 01

fax: 14 684 77 01

NIP:869-17 – 87 - 709

REGON: 852630106

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

adres strony www.bielcza.edupage.org

dyrektor: mgr Marian Kułak

sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

W skład Zespołu Szkół w Bielczy wchodzą:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielczy,

2) Publiczne Gimnazjum w Bielczy.

Obwód szkoły podstawowej stanowi sołectwo Bielcza, obwód gimnazjum stanowi sołectwo Bielcza.

W roku szkolnym 2010/11 do szkoły uczęszcza 206 uczniów, z czego116 uczniów do szkoły podstawowej, 90 uczniów do gimnazjum.

Nauka w szkole odbywa się na jednej zmianie. Uczniowie mają do dyspozycji pracownię komputerową, dobrze wyposażoną bibliotekę z zapleczem multimedialnym oraz salę sportową.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Borzęcinie Dolnym

adres: 32-825 Borzęcin 321B

nr telefonu:  14 684 66 33

fax: 14 684 66 33

NIP:869-17-27-819

REGON: 001191947

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

adres strony www. borzecin_szkola.republika.pl

dyrektor: mgr Marian Boraca

sekretariat czynny od poniedziałku do czwartku od 8:00 do 13:00, w piątki od 8:00 do 12:00

Obwód szkoły stanowią: sołectwa: Borzęcin Dolny i Jagniówka oraz przysiółek Wisowatki
z sołectwa Borzęcin Górny

W roku szkolnym 2010/11 do szkoły uczęszcza 88 dzieci, z czego 9 do oddziału przedszkolnego,
a 79 uczy się w klasach I – VI.

Nauka w szkole odbywa się na jednej zmianie. Uczniowie mają do dyspozycji pracownię komputerową, dobrze wyposażoną bibliotekę.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Teofila Lenartowicza w Łękach

adres: 32-823 Szczepanów Łęki 206

nr telefonu:  14 684 70 50

NIP:869-17-27-908

REGON: 001191960

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

dyrektor: mgr Barbara Drab

Obwód szkoły stanowi sołectwo Łęki

W roku szkolnym 2010/11 do szkoły uczęszcza 52 dzieci, z czego 7 do oddziału przedszkolnego,
a 45 uczy się w klasach I – VI.

Nauka w szkole odbywa się na jednej zmianie.

 

Publiczne Przedszkole w Bielczy.

Adres: Publiczne Przedszkole w Bielczy

32 – 824 Bielcza 294

tel. 14684 77 00

email : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

strona internetowa: www.ppbielcza.com

dyrektor: mgr Lidia Kasjaniuk

 

Publiczne Przedszkole w Bielczy jest placówką dwuoddziałową, dziewięciogodzinną, czynną w godzinach od 7.00- 16.00. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5-6 lat, w tym do oddziału przedszkolnego 22 dzieci, zaś oddziału dzieci młodszych 26 dzieci.

 

Publiczne Przedszkole w Borzęcinie Górnym

Adres: Publiczne Przedszkole w Borzęcinie Górnym

32 – 825 Borzęcin 563

tel. 146846505

email : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

dyrektor: mgr Maria Gibała

 

Publiczne Przedszkole w Borzęcinie Górnym zostało utworzone w 1948 roku. Obecnie funkcjonują w przedszkolu trzy oddziały, do których uczęszczają dzieci w wieku 3 – 6 lat. Przedszkole zlokalizowane jest w budynku szkoły podstawowej, gdzie udostępniono dla potrzeb placówki kilka pomieszczeń. Dysponujemy także dobrze wyposażonym ogrodem zabaw, w którym dzieci spędzają czas na świeżym powietrzu.

Przedszkole czynne jest przez 9 godzin dziennie od 7 00 – 16 00, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ( 1 miesiąc ). W ciągu dnia dzieci mogą korzystać z trzech posiłków ( śniadania, obiadu i podwieczorku ), przygotowywanych w przedszkolnej kuchni. Dzieci mogą również uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, tj. katechezie dla dzieci starszych (5 – 6 latki), katechezie dzieci młodszych (3 – 4 latki), zajęciach z rytmiki ( grupa starsza i młodsza) oraz zajęciach z języka angielskiego (dzieci 5 – 6 letnie).

Pracownicy przedszkola:

W przedszkolu zatrudnione są cztery nauczycielki z pełnymi kwalifikacjami kierunkowymi,                       z których jedna pełni funkcję dyrektora oraz cztery pracownice administracji i obsługi. Wszyscy pracownicy ściśle współpracują ze sobą w procesie wychowania dzieci, dbają o zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków pobytu w przedszkolu i do wszechstronnego rozwoju. Kładziemy nacisk na wysoką jakość pracy przedszkola i zadowolenie dzieci i rodziców ze świadczonych przez nasze przedszkole usług.

Organizacja pracy:

Przedszkole działa w oparciu o Statut przedszkola, jak również stosowne akty prawne dotyczące placówek oświatowych. Pracę wychowawczo – dydaktyczna realizujemy w oparciu aktualną podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez MEN oraz własne programy autorskie. Naszym głównym zadaniem jest stwarzanie przyjaznej atmosfery pobytu dzieci w przedszkolu, ścisła współpraca z rodzicami i środowiskiem oraz dobre przygotowanie dzieci do nauki w szkole.

Organizacja zajęć w ciągu dnia określona jest przez ramowy rozkład dnia w przedszkolu, w oparciu o który, nauczyciele poszczególnych oddziałów opracowują grupowe rozkłady zajęć.

Cykliczne uroczystości i imprezy przedszkolne:

-               Powitanie Pani Jesieni

-               Andrzejkowe wróżby

-               Mikołajki

-               Wigilia w przedszkolu

-               Święto Babci i Dziadka

-               Bal karnawałowy

-               Powitanie Wiosny

-               Święto rodziny

-               Zakończenie roku szkolnego

Ponadto dzieci uczestniczą w licznych konkursach i wycieczkach (np. do leśniczówki w Bielczy, do teatru w Tarnowie lub Krakowie i do ZOO). Pod koniec każdego roku szkolnego przedszkole organizuje letni piknik u jednego z rodziców.

 

 

Publiczne Przedszkole w Borzęcinie Dolnym.

Adres: Publiczne Przedszkole w Borzęcinie Dolnym

Borzęcin 321B

32-825 Borzęcin

tel. 146846646

email : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

dyrektor: mgr Mariola Smulska

nauczyciel - mgr Ewa Tarlaga

            Publiczne Przedszkole w Borzęcinie Dolnym jest placówką jednooddziałową, pięciogodzinną, czynną w godzinach od 8.00- 13.00.Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5-5 lat. W grupie jest średnio 21 dzieci. W placówce funkcjonuje stołówka, wychowankowie korzystają z jednego posiłku- obiadu. Rekrutacja do Przedszkola odbywa się od 15 marca do 30 kwietnia.

            W pracy wychowawczo- dydaktycznej nauczyciele wykorzystują nowoczesne metody- elementy,,Dziecięcej matematyki” E.Gruszczyk- Kolczyńskiej ”, ,,Aktywne słuchanie muzyki” Batii Straus, Metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne i inne. Dzieci mają możliwość korzystania z zajęć muzyczno - językowych ( język angielski) prowadzonych przez firmę CELINGUA. Zajęcia te finansowane są przez rodziców.

            Nadrzędnym celem pracy nauczycieli jest :

1. Realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wybranego programu

   wychowania przedszkolnego.

2. Wspieranie wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, w celu jak najlepszego przygotowania do

   nauki w szkole.

3. Umożliwienie dzieciom poznania bogactwa otaczającego świata przyrody i literatury dziecięcej.

4. Rozwijanie u dzieci wyobraźni i twórczego myślenia.

5. Wychowanie dzieci w poszanowaniu uniwersalnych wartości i wdrażanie do przestrzegania norm

   współżycia w przedszkolu, rodzinie i społeczeństwie.

            W Przedszkolu organizowane są imprezy i uroczystości:

21 I-Dzień Babci i Dziadka

II – Zabawa karnawałowa

21 III – Powitanie Wiosny

26 V- Dzień Matki

1 VI- Dzień Dziecka

VI- Zakończenie roku.

Share/Save/Bookmark
 
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information