Czwartek, 02 kwietnia 2020 r. | imieniny: Franciszka, Władysława

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: nowe źródło finansowania inicjatyw obywatelskich
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: nowe źródło finansowania inicjatyw obywatelskich.

Konferencją z udziałem przedstawicieli MSZ i Ambasady Norwegii, organizacji społecznych z Polski i krajów darczyńców zainaugurowany został w Warszawie nowy program dotacyjny, którego celem jest wzmocnienie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.
Program o budżecie 30 milionów euro ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (tzw. Fundusze EOG) wspierać będzie organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, prowadzące działania na rzecz zwiększania udziału obywateli i obywatelek w życiu publicznym, ochrony prawa człowieka i równego traktowania, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wzmacniania grup narażonych na wykluczenie.

Realizatorem programu jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

- Chciałbym pogratulować determinacji i siły. To dzięki niej i przeciwstawieniu się różnym trudnościom udało się doprowadzić do sytuacji, w której realizacja zadań Funduszu odbywa się w duchu niezależnym, z należytym uwzględnieniem wartości wynikających z Konstytucji RP oraz umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę oraz wartości europejskich – powiedział Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar podczas oficjalnego otwarcia programu w Warszawie.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
IV edycja Konkursu Floriany
IV edycja Konkursu Floriany.

floriany-2020Uwaga Strażacy Ochotnicy! Działacie na rzecz mieszkańców w swoich miejscowościach? Podejmujecie inicjatywy edukacyjne, kulturalne, sportowe, ekologiczne, integracyjne, dbacie o swoje wsie i miasta? Zgłoście waszą OSP do Konkursu FLORIANY!

Ruszyła IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z Udziałem OSP i Samorządów FLORIANY. To sztandarowe przedsięwzięcie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP promujące społeczną działalność strażaków ochotników nazywane strażackimi Oscarami.

12 kategorii konkursowych odzwierciedla szeroką aktywność druhen i druhów na rzecz bezpieczeństwa, kultury, poprawiania estetyki waszych miejscowości, ochrony przyrody, kultywowania tradycji, krzewienia sportu i wielu innych dziedzin życia waszych lokalnych społeczności.

Swoje zgłoszenia możecie wysyłać do 15 marca. Kapituła konkursowa ogłosi inicjatywy nominowane do FLORIANA 2020, a następnie podczas wielkiej Gali finałowej 9 maja 2020 roku poznamy zdobywców prestiżowych statuetek. Będą też inne atrakcyjne nagrody.

Możecie wziąć również udział w kategorii specjalnej „Ratujemy i Uczymy Ratować”, której patronem jest WOŚP. Jest ona częścią programu edukacyjnego o tej samej nazwie.

Regulamin konkursu, formularze zgłoszeniowe i informacje o FLORIANACH znajdziecie na stronie www.floriany.pl

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020
Harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 .

Modernizacja gospodarstw rolnych - w obszarze d - już w marcu! Kiedy i na co jeszcze można będzie się ubiegać w ARiMR w tym roku?
Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 na stronie www.arimr.gov.pl i na profilu na FB www.facebook.com/MalopolskiARiMR/

nabory2020-prow2014-2020

Share/Save/Bookmark
 
UWAGA! Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w I półroczu 2020 roku
UWAGA! Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w I półroczu 2020 roku.

20150701-harmonogram-wyzozu-154851Poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych obejmujący miesiące styczeń– czerwiec 2020 roku. Jednocześnie informujemy, że oprócz wystawiania odpadów segregowanych w wyznaczonych dniach możliwe jest ich oddanie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w każdy wtorek i czwartek w godz. 8:00 - 16:00 oraz w każdą sobotę w godz. 8:00 - 13:00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt. Punkt ten znajduje się pod adresem Borzęcin 586H (siedziba Firmy Handlowo - Budowlanej "SWORJAN").

Prosimy pamiętać o konieczności wystawiania pojemników i worków w dniu wywozu przed godz. 6:00 przed teren posesji w sposób umożliwiający ich opróżnienie.

Zgodnie z obowiązującym prawem przypomina się właścicielom nieruchomości zabudowanych o obowiązku umieszczania na budynku w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym.

pdfGMINA BORZĘCIN - BIELCZA, WARYŚ125.09 KB

pdfGMINA BORZĘCIN - BORZĘCIN DOLNY, JAGNIÓWKA125.02 KB

pdfGMINA BORZĘCIN - BORZĘCIN GÓRNY124.32 KB

pdfGMINA BORZĘCIN - ŁĘKI123.08 KB

pdfGMINA BORZĘCIN - PRZYBORÓW124.25 KB

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie
UWAGA! Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie.

oferta-pracy1WÓJT GMINY BORZĘCIN OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BORZĘCINIE.

I. Nazwa i adres jednostki : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie, Borzęcin 563 a, 32-825 Borzęcin.

II. Określenie stanowiska urzędniczego:
1. Nazwa stanowiska : Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Wymiar czasu pracy: Pełny etat – 40 godz. tygodniowo,

III. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
c) posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) ukończone studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
e) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
f) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) nieposzlakowana opinia,
h) stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie,
i) co najmniej 5-letni staż pracy, w tym minimum 3- letni w pomocy społecznej, poprzez staż pracy w pomocy społecznej rozumie się staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (typu regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej), w urzędach administracji zajmujących się pomocą społeczną jak również innych podmiotach realizujących szeroko rozumiane zadania w dziedzinie pomocy społecznej, doradztwa i działań opiekuńczo- wychowawczych.

Pełna treść ogłoszenia dostępna TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zapraszamy na Konkurs i do Wspólnego Kolędowania
Zapraszamy na Konkurs i do Wspólnego Kolędowania.

zaproszenie

Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie wspólnie z Parafią pw. Narodzenia NMP w Borzęcinie zapraszają na Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się w niedzielę 12 stycznia br. w Kościele Parafialnym w Borzęcinie Górnym. Początek o godzinie 14:00. Podczas konkursu wystąpią zespoły i soliści w trzech grupach wiekowych: klasy 1-3, 4-6 oraz 7-8. Poniżej lista występujących w konkursie.

W trakcie obrad komisji konkursowej zaprezentują się dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca „Borzęcanie” w krótkim programie kolędowym. Młodzi artyści z towarzyszeniem akordeonu przypomną stare i mało popularne dziś kolędy i pastorałki, z dawnych zapisków naszych dziadków. Zestaw wyjątkowych utworów związanych z okresem Bożego Narodzenia przygotował także chór „Borzęckie Słowiki” z Borzęcina Dolnego.

Celem konkursu jest kultywowanie ludowej tradycji kolędowania i jej upowszechnianie, prezentacja zwyczajów i obrzędów Bożonarodzeniowych jako ważnego elementu tradycyjnej kultury narodowej.

pdfLista Uczestników (załącznik)37.26 KB

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Informacja Dyrektor GUS w Krakowie w sprawie badań ankietowych
Informacja Dyrektor GUS w Krakowie w sprawie badań ankietowych.

logo1Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w 2020 r. Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.
Wszystkie badania ankietowe na terenie województwa małopolskiego realizowane są przez pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie (ankieterów i teleankieterów statystycznych) metodą wywiadu bezpośredniego lub wywiadu telefonicznego w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych. Każdy z ankieterów posiada legitymację służbową podpisaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz upoważnienie do przeprowadzenia badań ankietowych na terenie województwa małopolskiego.

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym (Dz. U. poz. 1728), na terenie całej Polski w okresie od 1 września do 30 listopada bieżącego roku zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny. Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Jednocześnie informuję, że będzie istniała możliwość wzięcia udziału w spisie przy wykorzystaniu interaktywnego formularza, który będzie dostępny na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal malopolska.uw.gov.pl: Gmina Borzęcin ma nową drogę
Portal malopolska.uw.gov.pl: Gmina Borzęcin ma nową drogę .

2020010720otwarcie20drogi20gm.20Borzecin20101Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych powstała droga gminna „Zagórze” łącząca drogę powiatową Brzesko – Szczepanów – Borzęcin z drogą gminną Łazy – Rudy-Rysie w miejscowości Przyborów. Dziś nastąpiło jej uroczyste otwarcie i poświęcenie. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz przedstawiciele władz samorządowych gminy Borzęcin.

– Droga gminna „Zagórze”, którą dziś uroczyście otwieramy, potwierdza, że Fundusz Dróg Samorządowych przynosi bardzo wymierne efekty. Cieszy mnie, że w Małopolsce jest coraz więcej takich dobrych przykładów. Jestem przekonany, że to nowe połączenie będzie doskonale służyć mieszkańcom Przyborowa i okolicznych miejscowości. Serdecznie gratuluję władzom gminy Borzęcin sprawnej realizacji tej inwestycji – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Budowa drogi gminnej „Zagórze” była realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wyniku przeprowadzonego w 2018 r. naboru wniosków. W październiku 2019 r. została zawarta umowa na udzielenie dofinansowania dla tego zadania. Umowa ta opiewała na kwotę 4 225 200,68 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 50% kosztów zadania, czyli 2 112 600,00 zł. Wybudowany odcinek liczy ponad 1,5 km długości.

Galeria dostępna TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Gmina Borzęcin. Otwarto drogę "Zagórze" w Przyborowie
Gmina Borzęcin. Otwarto drogę "Zagórze" w Przyborowie.

Resize of_DSC_1172We wtorek, 7 stycznia br. oficjalnie otwarto nową drogę gminną „Zagórze” w Borzęcinie. Powstał nowy ciąg komunikacyjny o długości 1556 metrów i szerokości pasa jezdni 6,5 metra, z poboczami o szerokości 2×1 metr przystosowany do ruchu pojazdów o wysokim tonażu. Ponadto wybudowana została ścieżka rowerowa o szerokości 2 metry wraz z obustronnymi opaskami 2x0,75 metra. Koszt robót budowlanych zamknął się kwotą 4 miliony 194 tysiące 943 złote. W otwarciu drogi wzięli udział przedstawiciele władz rządowych z wojewodą małopolskim na czele, samorządowcy z gminy Borzęcin i powiatu brzeskiego, przedstawiciele firm partycypujących w kosztach budowy, wykonawcy i osoby nadzorujące zadanie.

W swoim przemówieniu podczas uroczystości gospodarz gminy Borzęcin, wójt Janusz Kwaśniak podziękował wszystkim, którzy byli zaangażowani w powstanie nowej drogi. – To bardzo ważny ciąg komunikacyjny z punktu widzenia mieszkańców i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Nieopodal realizowana jest budowa Strefy Aktywności Gospodarczej, która pozwoli na lokowanie tutaj zakładów produkcyjno-usługowych i tworzenie nowych miejsc pracy. Dzięki temu budżet gminy Borzęcin zyska dodatkowe dochody. Słowa podziękowania kieruję w pierwszej kolejności do Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika, dzięki któremu otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie ponad 2,1 mln złotych. Dziękuję wykonawcy zadania za sprawną realizację i dotrzymanie terminu oraz firmom, które dołożyły się do budowy tej drogi. To ważne, że funkcjonując w partnerstwie możemy wspólnie realizować zadania służące nie tylko mieszkańcom, ale także rozwijającym się podmiotom prywatnym.

Obecny na uroczystości wojewoda Piotr Ćwik gratulując samorządowi inwestycji zwracał uwagę na zalety rządowego programu, z którego gmina Borzęcin pozyskała dotację. – Fundusz Dróg Samorządowych jest programem bez precedensu. Nasz rząd w ciągu kliku lat zwiększył środki finansowe na drogi gminne i powiatowe z kwoty 57 milionów w 2016 roku do prawie 480 milionów w 2019 roku. To jeden z priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Gratuluję wójtowi i radzie gminy śmiałego planowania i realizowania zadań.

Miłą deklarację dla samorządu i mieszkańców gminy Borzęcin złożył starosta brzeski Andrzej Potępa, który obiecał w następnym roku złożenie wniosku o wyremontowanie zniszczonej drogi powiatowej nr 1430K, po której poruszały się dotychczas kilkudziesięciotonowe pojazdy. – Oddana dziś inwestycja w znakomity sposób odciąży drogi powiatowe. Deklaruję, że w 2021 roku złożymy wniosek o remont drogi między Przyborowem a Borzęcinem. W tej chwili jest po prostu sens, bo nie będą po niej przejeżdżały już setki 40-tonowych samochodów. Przypomnę także, że jeszcze w tym roku gruntownie wyremontujemy drogę powiatową przez centrum miejscowości Przyborów, od budynku remizy do drogi wojewódzkiej, z częścią chodnika.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal STARnowa.tv: Droga gminna Zagórze w Przyborowie oficjalnie otwarta!
Portal STARnowa.tv: Droga gminna Zagórze w Przyborowie oficjalnie otwarta!.

Droga gminna Zagórze w Przyborowie oficjalnie otwarta! Mowa o ponad półtorakilometrowym odcinku łączącym drogę powiatową nr 1430K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin z drogą gminną „Łazy-Rudy Rysie”.

Share/Save/Bookmark
 
Uroczyste otwarcie drogi gminnej "Zagórze" - zobacz relację filmową portalu www.informatorbrzeski.pl
Uroczyste otwarcie drogi gminnej "Zagórze" - zobacz relację filmową portalu www.informatorbrzeski.pl.

Gmina Borzęcin ma nową drogę dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. Zobacz relację filmową portalu www.informatorbrzeski.pl z uroczystego otwarcia drogi >>>

Gmina Borzęcin ma nową drogę dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych http://www.informatorbrzeski.pl #FunduszDrógSamorządowych #borzęcin

Opublikowany przez Informator Brzeski Wtorek, 7 stycznia 2020
Share/Save/Bookmark
 
Portal Capuccino.eu: Droga Gminna "Zagórze" oficjalnie otwarta
Portal Capuccino.eu: Droga Gminna "Zagórze" oficjalnie otwarta.

We wtorek, 7 stycznia br. otwarto nowo wybudowaną drogę "Zagórze". W uroczystym otwarciu wzięli udział m.in. Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Starosta Powiatu Brzeskiego Andrzej Potępa, Wicestarosta Maciej Podobiński oraz Dyrektor Biura Poselskiego Posła Stanisława Bukowca Karol Klima.

Droga gminna "Zagórze" w Borzęcinie oficjalnie otwarta.

Opublikowany przez Capuccino.eu - Powiatowego Portal Informacyjnego Wtorek, 7 stycznia 2020
Share/Save/Bookmark
 
Otwarcie Nowej Drogi Gminnej "Zagórze" w Przyborowie - fotorelacja
Otwarcie Nowej Drogi Gminnej "Zagórze" w Przyborowie - fotorelacja.

Otwarcie Nowej Drogi Gminnej "Zagórze" w Przyborowie. Zobacz fotorelację Filipa Czyża (GOK Borzęcin) >>>

 

Fotorelacja: Filip Czyż (GOK Borzęcin)

Opublikowany przez Janusza Kwaśniaka Środa, 8 stycznia 2020

 

Share/Save/Bookmark
 
Gotuj po hiszpańsku z nami! - zaproszenie do udziału w projekcie
Gotuj po hiszpańsku z nami! - zaproszenie do udziału w projekcie.

plakat B2 gotuj po hiszpansku 6 JPGFundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI prowadzi już IX nabór do projektu „Gotuj po hiszpańsku II” w ramach Funduszu Europejskiego.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 stycznia 2020 roku! Zapraszamy osoby w wieku 18-35 lat, zamieszkałe w Małopolsce, nieuczące się, pozostające bez pracy.

Chcesz poszerzyć wiedzę kulinarną i zaznać smaków Walencji? Zgłoś się! https://gotujpohiszpansku.pl/zglos-sie/

Zapewniamy:
- KURS J. HISZPAŃSKIEGO i przygotowanie przed wyjazdem,
- STYPENDIUM szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
- PRZELOT i ZAKWATEROWANIE przez 60 dni w Walencji,
- KIESZONKOWE,
- KURS KUCHNI ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ w szkole gastronomicznej,
- PRAKTYKI w renomowanych hiszpańskich restauracjach,
- UBEZPIECZENIE.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zaproszenie na Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek
Zaproszenie na Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek.

Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Parafia Narodzenia NMP w Borzęcinie organizują Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Impreza odbędzie się 12 stycznia 2020 r. (niedziela) w Kościele Parafialnym Narodzenia NMP w Borzęcinie Górnym. Początek o godz. 14.00.

Do udziału w konkursie zapraszamy solistów, zespoły dziecięce i młodzieżowe działające w szkołach na terenie gminy Borzęcin oraz osoby indywidualne.

 plakat konkurs koled

 pdfRegulamin_i_lista_utworow.pdf48.06 KB

docKarta_zgloszeniowa.doc16.5 KB

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego 2020 Roku
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego 2020 Roku.

2

Share/Save/Bookmark
 
UWAGA!!! 31 grudnia br. Urząd Gminy Borzęcin pracuje krócej
UWAGA!!! 31 grudnia br. Urząd Gminy Borzęcin pracuje krócej.

urzadUprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2019r. (tj. wtorek) Urząd Gminy Borzęcin pracuje do godziny 13:00.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Borzęcin - dom, który iluminacją zachwyca
Borzęcin - dom, który iluminacją zachwyca.

Pięknie przystrojone zabudowania wraz z otoczeniem przyciągają od wielu lat w okresie Świąt Bożego Narodzenia prawdziwe tłumy mieszkańców regionu. Nic w tym dziwnego, bo widok jest prawdziwie imponujący.

- Iluminacja jest tworzona z myślą o dzieciach, mieszkańcach gminy i okolicznych miejscowości. Kto chce może przyjeżdżać i oglądać - mówią twórcy instalacji.

Rozświetloną świątecznie posesję można podziwiać codziennie do 8 stycznia 2020 roku, od zmroku do godz. 22:00.

...

Share/Save/Bookmark
 
LGD "Kwartet na Przedgórzu": Pomoc wciąż czeka na przedsiębiorców
LGD "Kwartet na Przedgórzu": Pomoc wciąż czeka na przedsiębiorców.

kwartetW „Kwartecie” po naborach wniosków

W październiku lokalna grupa działania „Kwartet na Przedgórzu” przeprowadziła kolejne nabory wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców, zamierzających rozwijać działalność gospodarczą. Pomoc otrzymają również wybrane projekty, w ramach których beneficjenci będą odnawiać zabytki oraz organizować wydarzenia promujące obszar Przedgórza. 25 listopada Rada Stowarzyszenia wybrała też do finansowania najlepsze wnioski o przyznanie pomocy złożone głownie przez organizacje pozarządowe, które zaplanowały w przyszłym roku zawody sportowe i imprezy rekreacyjne. Kolejna okazja na pomoc dla przedsiębiorców już na przełomie stycznia i lutego 2020 roku. „Kwartet na Przedgórzu” obejmuje swym działaniem mieszkańców czterech gmin: Brzesko, Borzęcin, Dębno i Radłów.

Zainteresowanie grantami

Największym zainteresowanie w październikowych naborach cieszył się tym razem projekt grantowy. Złożono 11 wniosków dotyczących organizacji zawodów sportowych oraz imprez rekreacyjnych. Do finansowania wybrano wszystkie z nich, ale tylko 8 zmieściło się w limicie dostępnych środków przeznaczanych na cały nabór. Listę utworzono na podstawie liczby punktów, jakie poszczególne wnioski otrzymały podczas oceny Rady. W kilku przypadkach, gdy wnioskom przyznano tę samą liczbę punktów, o kolejności na liście decydowała data ich złożenia. Kwota wsparcia wynosiła maksymalnie 6 tys. zł, a przyznana pomoc nie wymagała od grantobiorców wkładu własnego.

– W związku z tym, że nie wszystkie z wniosków zmieściły się w limicie dostępnych środków, wynoszącym 48 tys. zł, trzy z nich znalazły się na tzw. liście rezerwowej – informuje Zbigniew Mączka, Przewodniczący Rady LGD „Kwartet na Przedgórzu”. – Jeśli, któryś z grantobiorców, znajdujących się na liście wśród pierwszych ośmiu, zrezygnuje z realizacji swego zadania, wówczas jego miejsce zajmie wniosek będący najwyżej na liście oczekujących. Warto dodać, że wszystkie z zadań będą realizowane na wiosnę i w lecie 2020 roku.

Odnowiają zabytki...

Także w przyszłym roku swoje projekty realizować będą beneficjenci, którzy otrzymali wsparcie na przedsięwziecia związane z odnową zabytków oraz promocją obszaru Przedgórza. Dzięki pozyskanym środkom w Borzęcinie zostanie odnowiony pomnik poświęcony ofiarom I i II wojny światowej. To miejsce, w którym odbywają się uroczystości patriotyczne i podczas świąt państwowych. Pomnik wzniesiony przez mieszkańców Borzęcina w 1948 roku wymaga wykonania pilnych prac konserwatorskich. Podobnie, jak w Biskupicach Radłowskich słup graniczny z 1450 roku. Także w ramach swego przedsięwzięcia Gmina Radłów uporządkuje i odnowi zabytkowe nagrobki na cmentarzu wojennym nr 268.

– Oba projekty, przyczyniając się do poprawy estetyzacji przestrzeni publicznej, zwiększą atrakcyjność turystyczną miejsc, w których znajdują się odnawiane zabytkowe obiekty. To miejsca ważne nie tylko dla lokalnej społeczności, ale także znaczące dla historii Polski – przyznaje Piotr Kania, prezes LGD.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu" - podsumowanie 2019 roku
Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu" - podsumowanie 2019 roku.

...

...

Share/Save/Bookmark
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 254
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information