Niedziela, 11 kwietnia 2021 r. | imieniny: Filipa, Leona

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

GUS grafika1#liczysiękażdy

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 już się rozpoczął!

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy wszystkim Mieszkańcom, że od 1 kwietnia na terenie całego kraju odbywa się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 443 z późn. zm.).

Podstawową, obowiązkową metodą udziału w NSP 2021 jest samospis internetowy, który polega na samodzielnym wypełnieniu na komputerze lub na urządzeniu mobilnym formularza spisowego, dostępnego na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem spis.gov.pl. Dla Państwa wygody i bezpieczeństwa umożliwiamy telefoniczny „Spis na żądanie”. Dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00 będziecie mogli się Państwo spisać, gdy nie macie dostępu do Internetu. Przez cały czas trwania spisu możecie Państwo również skorzystać ze stanowisk komputerowych przygotowanych do samospisu dla mieszkańców w Urzędzie Gminy lub w najbliższym oddziale Urzędu Statystycznego, w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej.

Osoby, które nie będą mogły spisać się samodzielnie, zostaną spisane przez rachmistrzów spisowych jedną z dwóch metod uzupełniających w formie:

- wywiadu telefonicznego,
- wywiadu bezpośredniego, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Zapewniamy Państwa, że narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną gwarantują pełną ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie dane zebrane od respondentów są objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone.

Więcej informacji na temat NSP 2021 mogą Państwo uzyskać w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej spis.gov.pl lub dzwoniąc na numer infolinii spisowej.

Zachęcamy Państwa do udziału w spisie, pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym w swoim otoczeniu, jak również do włączenia się w upowszechnianie informacji o NSP 2021 i przekazywanie informacji swoim najbliższym, oczywiście w sposób nienarażający Państwa zdrowia i bezpieczeństwa.

Spiszmy się, bo LICZYMY SIĘ DLA POLSKI!

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wystartowały nabory
Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wystartowały nabory.

167672990 1883035635180384 8719336135200623889 n31 marca ARiMR rozpoczęło się przyjmowanie wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. O bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw. Wnioski można składać do 29 maja 2021 roku.

Premie dla młodych rolników

To już kolejny – 7. nabór wniosków o bezzwrotne „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie to ma zachęcić młode pokolenie do rozwijania rolniczego biznesu. Wysokość finansowej pomocy to 150 tys. zł.

Mogą ją otrzymać osoby, które m.in.: w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat; posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy); posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 hektara; rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku; posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. do 150 tys. euro; przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Środki będą wypłacane w dwóch ratach na wniosek rolnika:

- I rata: 120 tys. zł wypłacana po spełnieniu warunków do przyznania pomocy;
- II rata: 30 tys. zł wypłacana po realizacji biznesplanu.

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Tegoroczny nabór jest dziewiątym z kolei. O wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie (dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów).

Pomoc może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków może ją otrzymać tylko jedno, niezależnie od tego czy prowadzą gospodarstwo wspólnie, czy każde osobno.

O wsparcie nie mogą ubiegać się osoby, którym wypłacono pomoc finansową z następujących programów wsparcia: "Ułatwianie startu młodym rolnikom", "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętych PROW 2007-2013, a także "Modernizacja gospodarstw rolnych"; "Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej", "Premie dla młodych rolników" w ramach PROW 2014-2020.

Rolnik, starający się o pomoc finansową na restrukturyzację gospodarstwa, może uzyskać 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach na wniosek rolnika:

- 48 tys. zł – po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy;
- 12 tys. zł – po prawidłowej realizacji biznesplanu. 

Wspólny mianownik obu naborów

Obie premie muszą zostać w całości przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. W przypadku młodych rolników minimum 70 proc. dofinansowania należy zainwestować w środki trwałe, natomiast w przypadku właścicieli małych gospodarstw – minimum 80 proc. Katalog takich inwestycji jest bardzo szeroki. Przyznane przez ARiMR pieniądze można przeznaczyć np. na przebudowę lub remont budynków czy kupno nowych maszyn. Wsparcie można wykorzystać na zakup gruntów, stada podstawowego zwierząt czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat.

Spośród poddziałań finansowanych z PROW 2014-2020 "Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw" cieszą się szczególnie dużym zainteresowaniem beneficjentów. W przypadku pierwszego z wymienionych, do tej pory niemal 25 tys. młodym adeptom rolnictwa przyznano prawie 3 mld zł wsparcia. Jeśli zaś chodzi o drugie – ponad 45 tys. właścicieli małych gospodarstw otrzymało ok. 2,7 mld zł.

W obu naborach wnioski o przyznanie pomocy należy składać do oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście np. korzystając z wrzutni, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Radio RDN Małopolska: Trwa jubileuszowa edycja konkursu “Źródło”
Radio RDN Małopolska: Trwa jubileuszowa edycja konkursu “Źródło”.

baner Zrodlo 2021

Można już nadsyłać prace w ramach piątej edycji Małopolskiej Nagrody Poetyckiej “Źródło”. W tym roku po raz pierwszy organizatorzy wzbogacili konkurs o “Małe Źródło” – edycję przeznaczoną dla uczniów małopolskich szkół ponadpodstawowych.

Konkurs ma charakter ogólnopolski, otwarty. Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie, zarówno poeci polscy z kraju, jak i z zagranicy. W edycji “Małe Źródło” może wziąć udział młodzież w wieku 14 a 18 lat.

Zachęcamy Państwa do podjęcia szerszej refleksji nad: źródłami własnego rodowodu, poczuciem dumy z dziedzictwa kulturowego, byciem spadkobiercami tradycji, patriotyzmem, pojmowaniem wolności indywidualnej i zbiorowej, a także odpowiedzialnością za tę wolność, toposem domu rodzinnego, motywem dzieciństwa, pięknem rodzimego krajobrazu, etosem pracy, empatycznym odkrywaniem drugiego człowieka, prawdą o współczesnych dramatach ludzkich. To tylko część tematów, które mogą Państwo podjąć i przełożyć na język poezji – czytamy na stronie organizatora.

Prace można nadsyłać do 25 czerwca br. drogą mailową do Centrum Sztuki Mościce.

Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego i wręczenie nagród nastąpi w październiku 2021 r. podczas uroczystej gali.

W ubiegłorocznej edycji wzięło udział niemal 350 uczestników z Polski i zagranicy.

Organizatorem Małopolskiej Nagrody Poetyckiej “Źródło” jest Centrum Sztuki Mościce oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kuratorium Oświaty w Krakowie: Wojewódzki Projekt Ekologiczny Ekoszkoła 2021 – Ekoprzedszkole 2021
Kuratorium Oświaty w Krakowie: Wojewódzki Projekt Ekologiczny Ekoszkoła 2021 – Ekoprzedszkole 2021.

ekoszkola logoGminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie i Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Bł. Karoliny Kózkówny w Borzęcinie Dolnym organizują w roku szkolnym 2021/2021: Wojewódzki Projekt Ekologiczny „EKOSZKOŁA 2021”, „EKOPRZEDSZKOLE 2021”. Partnerem projektu jest Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Projekt zostanie przeprowadzony w pięciu zakresach:

 • Runda I – Konkurs wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska;
 • Runda II – Film ekologiczny;
 • Runda III – Prezentacja multimedialna z przebiegu działań ekologicznych;
 • Runda IV – Zielnik i album prac fotograficznych flory i fauny miejscowości;
 • Runda V– Plakat ekologiczny.

Konkurs rozgrywany jest w następujących kategoriach wiekowych:

Runda I (Wiedza):

 • kategoria  – klasy IV – VI szkoły podstawowej
 • kategoria  – klasy VII – VIII szkoły podstawowej

Runda II (Film ekologiczny):

 • kategoria  – klasy IV – VIII szkoły podstawowej,

Runda III (Prezentacja multimedialna z przebiegu działań ekologicznych):

 • kategoria  – klasy I – VIII szkoły podstawowej,

Runda IV (Zielnik i album prac fotograficznych flory i fauny miejscowości):

 • kategoria  – klasy IV – VIII szkoły podstawowej,

Runda V (Plakat ekologiczny):

 • kategoria – klasy I – III szkoły podstawowej,
 • kategoria – przedszkola lub oddziały przedszkolne.
Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Świetlice w czasie pandemii
Świetlice w czasie pandemii.

117377114 405467380428431 2510392504631665996 nRok temu, w marcu 2020 roku otrzymaliśmy smutną wiadomość o konieczności czasowego zamknięcia świetlic terenowych GOK z racji postępującej pandemii Covid-19. W tamtym momencie nikt zapewne nie przypuszczał, iż będzie to trwało tak długo. Instruktorzy zostali odcięci od pracy z dziećmi i młodzieżą, z przecież miejsca, jakimi są świetlice przeznaczone są w głównej mierze właśnie dla nich. Tutaj mogą spędzać wolny czas, uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach, integrować się. Z powodu ograniczeń opiekunowie świetlic przenieśli większość swoich działań do sieci internet, podejmując próby organizacji konkursów i warsztatów. Czasem, w momentach większego rozluźnienia przepisów sanitarnych, udawało się też działać w plenerze.

W okresie wakacji, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego, GOK zorganizował wycieczki do Iwkowej, Czchowa, Ciężkowic oraz wyjazdy do kina i na tor kartingowy. Podczas piątej edycji zawodów biegowych z cyklu „Borzęcińska dycha” świetlicowe z Przyborowa i Jagniówki zorganizowały dla najmłodszych konkursy sprawnościowe oraz plastyczne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ponadto pracownicy świetlic pomagali przy organizacji Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło”, Xii Edycji Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła-Ekoprzedszkole czy Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek.

136378375 3760709320656246 8551662038501403709 nNajwięcej ciekawych działań i inicjatyw w trakcie roku pandemii podjęła świetlica w Bielczy, która przygotowała np. konkursy plastyczne pt.: „Moja Kochana Mama”, „Mój wymarzony pierwszy dzień wakacji „ „Uroczystość Wszystkich Świętych”, „Wolność mojej rodziny widziana oczami dziecka”, „Mój wymarzony Mikołajkowy prezent”. Po każdym z nich organizowana była wystawa zgłoszonych prac. Dużym zainteresowaniem cieszył się również konkurs na najładniejszego bałwana i na najpiękniejszą kartkę walentynkową (ponad 70 uczestników). W ramach zajęć plenerowych odbyło się 7 turniejów z nagrodami: dwa w bilard i 5 w tenisa stołowego. Świetlica zaangażowała się także w akcję Mobilnego Mikołaja, który odwiedził z prezentami nie tylko ponad 30 dzieci z całej gminy Borzęcin, ale także zaprzyjaźnione sklepy i chorego Jasia z Przyborowa. - W trakcie organizowanych zajęć na świeżym powietrzu dzieci mogły korzystać z całego sprzętu, jakim dysponuje świetlica, np. stołu do gry w ping ponga, piłkarzyków, rzucać lotkami w tarczę, grać w piłkę czy badmintona. Dzieci i młodzież mogły uczestniczyć też w zajęciach plastyczno – technicznych, w trakcie których wykonywały kartki i stroiki wielkanocne z wcześniej odebranych ze świetlicy pakietów plastycznych – mówi odpowiedzialny za funkcjonowanie świetlicy Jan Sperka, instruktor GOK.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Remont Domu Wiejskiego w Warysiu
Remont Domu Wiejskiego w Warysiu.

DSC00297Budynek Świetlicy Wiejskiej w Warysiu oddano do użytku w 2006r. Z założenia miał służyć jako miejsce, gdzie dba się o kulturę, a także sport i rekreacje mieszkańców wsi Waryś i gminy Borzęcin. Oprócz działającej świetlicy GOK, druga część budynku to sala konferencyjna oraz miejsce organizacji przyjęć, uroczystości rodzinnych i okolicznościowych. I tak jest do dziś, choć w dobie pandemii częstotliwość wynajmów i spotkań oczywiście spadła. Czas ten wykorzystano jednak na drobne remonty i doposażenie obiektu.

W minionym roku kosztem ponad 22,7 tys. złotych wykonano remont schodów zewnętrznych (wykucie starych płytek, uzupełnienie braków stopni schodowych, wykonanie hydroizolacji, ułożenie nowych płytek), remont balustrad schodowych i przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych (uzupełnienie brakujących elementów, poprawienie mocowania, malowanie). Uzupełniono ubytki w elewacji oraz umyto ją środkiem usuwającym warstwę biologiczną (mchy, glony, porosty, grzyby). Fundusze na ten cel przekazała gmina Borzęcin, ze środków będących w dyspozycji rady sołeckiej wsi Waryś z sołtysem Piotrem Rogożem na czele. Działania te wspierał też radny wsi Marcin Nasiadka. – To był chyba najpilniejszy remont, bo po kilku zimach – mimo prób ich doraźnego łatania – schody rozsypywały się – informuje Piotr Kania z GOK Borzęcin, który administruje budynkiem. – Jesteśmy wdzięczni wójtowi i radzie sołeckiej za przekazane środki. Dziś schody prezentują się solidnie i efektownie. Mam nadzieję, że przez dłuższy okres takie zostaną.

Przyjemniej – szczególnie w gorące, letnie dni – będzie z pewnością w sali głównej budynku. Za około 9 tys. złotych z budżetu GOK zamontowano dwa klimatyzatory. Do kuchni zakupiono także zmywarkę.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Alleluja!!! Chrystus Prawdziwie Zmartwychwstał!
Alleluja!!! Chrystus Prawdziwie Zmartwychwstał!.

IMG 5899

Share/Save/Bookmark
 
Życie w Domu Pomocy Społecznej w czasach pandemii
Życie w Domu Pomocy Społecznej w czasach pandemii.

received 161115279165157Dom Pomocy Społecznej w Borzęcinie, jak każda inna tego typu placówka w Polsce, w czasach pandemii z jeszcze większym poświęceniem dba o mieszkańca – o jego zdrowie i komfort życia w tym trudnym dla wszystkich okresie. Wymaga to dużej współpracy na linii mieszkaniec – pracownik, która nie zawsze jest łatwa, ale efekt końcowy rekompensuje cały trud.

W ostatnim czasie ciężki okres rozłąki z rodziną i wirtualnych spotkań na skype lub rozmów telefonicznych wynagrodziła możliwość krótkiego spotkania z najbliższymi. Mimo iż w dalszym ciągu pamiętać należy o przestrzeganiu zasad dystansu społecznego, chociaż krótka chwila rozmowy z najbliższymi jest czymś, co pozytywnie nastawia na przyszłość.

Pandemia spowodowała wiele zmian w życiu naszego Domu. Uroczystości, które obchodziliśmy do tej pory w towarzystwie zaproszonych gości, musiały przejść pewną metamorfozę, ale znaleźliśmy na to sposób… Przeżyliśmy Dzień Babci i Dzień Dziadka w innym wydaniu niż co roku, bo z nagranymi wcześniej i odtworzonymi życzeniami od zaprzyjaźnionych szkół, ale z przekazanymi od dzieci ręcznie robionymi kartkami. Za nami również walentynki, o których nie pozwoliły zapomnieć drobne upominki pełne miłości dla każdego mieszkańca. Tanecznym krokiem zakończyliśmy także karnawał, wykonując pamiątkowe zdjęcia w przygotowanej w ramach terapii zajęciowej fotobudce.

received 827478537848427W związku ze zbliżającą się Wielkanocą w ostatnim okresie mieszkańcy wykonywali kartki świąteczne, które wysłane zostały do rodzin, ozdoby, stroiki, zajączki z papieru i drewna. Nasze mieszkanki chętnie wykonują ozdoby do palmy na Niedzielę Palmową. Panowie zaś konstruują ozdoby wielkanocne w ramach warsztatów stolarskich (według swoich pomysłów) – terapia zajęciowa działa prężnie, Panie terapeutki Marika i Paulina co rusz proponują nowe zadania, metody, techniki pracy. Staramy się przygotować na święta również od strony duchowej, dlatego organizowana jest dla mieszkańców Droga Krzyżowa – oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe
Kurier Borzęcki: Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe.

DSC 0730Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) to obok Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) druga najbardziej popularna forma zrzeszenia społeczności wiejskiej w Polsce. Organizacje te podejmują wiele lokalnych inicjatyw i wzmacniają kapitał ludzki na obszarach wiejskich. Są sposobem na integrację społeczności. Członkowie współpracując ze sobą i realizując wspólne projekty, nabywają nowe kompetencje i rozwijają ludową kulturę. A jak wygląda działalność KGW założonego w Przyborowie? Z Barbarą Potaczek, prezeską funkcjonującego od ponad roku Koła Gospodyń Wiejskich „Dworzanki” rozmawia Piotr Kania.

Od ponad roku działa Koło Gospodyń Wiejskich „Dworzanki” w Przyborowie. Skąd pomysł na założenie KGW. Przecież w gminie Borzęcin nie ma od wielu lat ani jednej takiej organizacji…

- Założenie zawdzięczamy Fundacji MAGMA im. Ronalda Reagana z Borzęcina na czele której stoją Anna Kwaśniak i Adam Kwaśniak. Uczestniczyliśmy w organizowanych przez Fundację zajęciach dla osób w wieku 50+, które były fantastycznie przygotowane. Zachwycone tym, ile fajnych rzeczy można wspólnie zrobić, z końcem grudnia 2019 roku, dzięki możliwości dofinansowania działalności KGW ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, postanowiłyśmy takie koło założyć.

Dlaczego „Dworzanki”?

– Chciałyśmy nawiązać do historii naszej miejscowości. W Przyborowie znajdują się dwa dwory: dwór pułkownika Jana Bezarda (twórcy popularnej busoli wykorzystywanej przez wiele armii w I połowie XX wieku) i dwór ziemiański Łasińskich z II połowy XIX wieku. Postanowiłyśmy przyjąć dumnie brzmiącą nazwę – „Dworzanki”.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: Wielkanocne babki i nie tylko
Kurier Borzęcki: Wielkanocne babki i nie tylko.

DSC 0727Za kilka dni Wielkanoc i z myślą o tym gospodynie z KGW Dworzanki z Przyborowa postanowiły upiec jedno z najbardziej znanych ciast – babkę wielkanocną. Wbrew pozorom ciasto to nie należy do najłatwiejszych i miewa swoje kaprysy jak to babka, czasami z błahych powodów może nam się nie udać. Niemniej jednak każda doświadczona gospodyni ma swój sprawdzony przepis, który przekazywany jest z matki na córkę. A takich nie brakuje w KGW Dworzanki, dzięki czemu kilka kulinarnych spotkań w Centrum Kulturalnym Wsi Przyborów przyniosło rezultat w postaci wspaniałych wypieków. Kobiety dzielą się między sobą nie tylko przepisami, ale też wymieniają inne umiejętności. Dziergają na szydełku czego przykładem są kolorowe kurki, robią kwiaty z bibuły zdobiąc palmy wielkanocne, wykonują pisanki. Z pomocą Świetlicy GOK w Przyborowie wielkanocne wypieki uzyskały lukrowe wykończenie.

DSC 0719DSC 0725DSC 0729DSC 0735DSC 0738

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: Gminny konkurs pisanki i palmy
Kurier Borzęcki: Gminny konkurs pisanki i palmy.

DSC 0677W Domu Ludowym w Borzęcinie odbył się Gminny Konkurs Pisanki i Palmy Wielkanocnej. Warsztaty wielkanocne realizowane były przez świetlice w Borzęcinie Górnym i Przyborowie.

– W trwającej pandemii COVID-19 trudno organizować cokolwiek, ciągle mamy czas ograniczeń, ciężko przygotować warsztaty i zachęcić do nich tłumy, ale mimo wszystko, zgodnie z wieloletnią tradycją, świetlice GOK w Borzęcinie podjęły się organizacji konkursu – przyznaje Piotr Kania z GOK Borzęcin.

W konkursie zaprezentowane zostały pisanki zdobione tradycyjnymi technikami, pisanki zdobione współczesną techniką oraz palmy wielkanocne. Prace zostały wykonane przez dzieci i młodzież z miejscowych przedszkoli i szkół oraz dorosłych twórców ludowych z gminy.

Przygotowania do konkursu w GOK Borzęcin trwały kilka tygodni. Dzieci i młodzież mogli uczestniczyć – w odpowiednim reżimie sanitarnym – w warsztatach z tradycyjnego zdobienia pisanek metodą rytowniczą, polegającą na zdobieniu wcześniej zabarwionych jaj, bądź wydmuszek i wydrapywaniu na nich misternych wzorów, najczęściej kwiatowych.

DSC 0699– Od wielu lat staramy się w gminie Borzęcin kultywować, podtrzymywać i dokumentować ludową tradycję zdobnictwa pisanek oraz upowszechniać plastykę obrzędową związaną z okresem Świąt Wielkanocnych. To część naszej kultury, także tej lokalnej. Już drugi rok z rzędu przez koronawirusa nie było łatwo – przyznaje Maria Pyrek, instruktor GOK.

Ostatecznie, do Gminnego Konkursu Pisanki i Palmy Wielkanocnej zgłoszono 32 prace. Oceniło je jury w składzie: Maria Pyrek oraz Katarzyna Żurek. Aby nagrodzić trud uczestników, każdy ze startujących otrzymał dyplom i nagrodę ufundowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

Jedną z nagród dla najlepszych miał być także wyjazd na Regionalny Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z okresem Wielkanocy, który co roku odbywa się w Tarnowie. Zgłoszono 10 osób kategorii dzieci i młodzież - uczestników warsztatów wielkanocnych realizowanych przez świetlice w Borzęcinie Górnym i Przyborowie oraz 3 osoby w kategorii dorosły twórca ludowy. Niestety, przez pandemię i nasilenie liczby zachorowań, konkurs odwołano.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki nr 1(86)2021 w wersji elektronicznej
Kurier Borzęcki nr 1(86)2021 w wersji elektronicznej.

86Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania pisma społeczno-kulturalnego "Kurier Borzęcki" nr 1(86) 2021.

W numerze:

• SIM w gminie Borzęcin. Będą nowe mieszkania
• Aktywnie inwestować w rozwój
• Dobiegają końca prace modernizacyjne
• Remont w budynku OPS
• Ograniczenia pracy Urzędu Gminy Borzęcin
• QUAD trafił do jednostki
• OSP Przyborów z nowym sprzętem
• Piąta edycja „Źródła” i pierwsza „Małego Źródła”
• Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe
• Skorzystaj z bezpłatnego transportu na szczepienia
• Epidemie w Borzęcinie 1714 – 1918
• Władysław Prorok patronem szkoły w Unikowie

pdfKurier Borzęcki nr 1(86) 202113.95 MB

Przeczytaj na platformie issuu.com https://issuu.com/kurierborzecki/docs/kurier_86c1

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Komunikat dotyczący udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego
Komunikat dotyczący udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Brzeskiego oraz wykonawców udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie [podstawa prawna art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. z 2020 r., poz. 2232)] zawiesza się udzielanie porad osobiście w okresie od dnia 29.03.2021 r. do dnia 09.04.2021 r. Porady prawne i obywatelskie będą udzielane telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej w godzinach trwania dyżurów (zgodnie z wykazem dyżurów).

Aby uzyskać pomoc należy umówić się dzwoniąc pod numer tel. 14 300 02 78 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Brzesku tj. 7:30-15:30. Osoba potrzebująca pomocy pod tym samym numerem telefonu uzyska niezbędne informacje w zakresie organizacji udzielania porad.

Beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim istnieje możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej pomocy pod numerem tel. 14 300 02 78 lub na adres poczty elektronicznej ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) lub listownie, bezpośrednio do komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Brzesku obsługującej pod względem organizacyjno-technicznym zadanie (Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko).

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Nabór na stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa
UWAGA! Nabór na stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa.

WÓJT GMINY BORZĘCIN OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE DS. DROGOWNICTWA

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd  Gminy  Borzęcin, 32-825 Borzęcin 583 G
 2. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:
 3. Nazwa stanowiska: podinspektor ds. drogownictwa.
 4. Wymiar czasu pracy: pełny etat - 40 godzin tygodniowo.

III. Wymagania niezbędne:

 1.    obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2.   osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne       przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem,
 7. wykształcenie minimum średnie  i 3 letni staż pracy na podobnym stanowisku,
 8. znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku, a w szczególności : ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach  publicznych, ustawy z dnia 21 marca 1985. o drogach publicznych, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom,  przepisów wykonawczych do wymienionych ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pełna treść ogłoszenia dostępna TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Wystartował plebiscyt radiowej czwórki „NIEPRZECIĘTNI 2021”
Wystartował plebiscyt radiowej czwórki „NIEPRZECIĘTNI 2021”.

abCzwórka po raz kolejny ruszyła na poszukiwania wyjątkowych osobowości ­– młodych ludzi, którzy tworzą niebanalne rzeczy i mają nietypowe zainteresowania. Kandydatów do plebiscytu „Nieprzeciętni 2021” można zgłaszać od 22 marca do 18 kwietnia. Formularz może wypełnić każdy ­– sam zainteresowany, jak również rodzina i przyjaciele. Cały plebiscyt potrwa do 24 czerwca.

Plebiscyt „Nieprzeciętni 2021” ma na celu zaprezentowanie ludzi, którzy w swojej pracy, środowisku, robią rzeczy niebanalne, mają nietypowe zainteresowania, tworzą nieprzeciętne rzeczy. Jednym słowem wszystkich, których można określić mianem wyjątkowych.

Pierwszy etap tegorocznego konkursu ­– nadsyłanie zgłoszeń ­– potrwa do 18 kwietnia. Kandydatów mogą proponować przyjaciele, rodzina, znajomi, współpracownicy, zgłaszać się mogą także sami zainteresowani. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest wiek pomiędzy 18 a 35 rokiem życia.

Zgłoszenia można nadsyłać poprzez formularz na stronie internetowej Czwórki lub drogą mailową na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Konkurs o Złote Indeksy AEH
UWAGA! Konkurs o Złote Indeksy AEH.

Zlote Indeksy grafika social mediaZ przyjemnością informujemy o I Konkursie o Złote Indeksy AEH organizowanym przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie z okazji 20-lecia istnienia uczelni.

Wychodząc naprzeciw ambitnym, młodym osobom, które chciałyby kontynuować edukację na szczeblu szkolnictwa wyższego, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie organizuje konkurs, w którym do wygrania jest aż 20 indeksów na studia na wybranym kierunku. Uczelnia w swojej ofercie posiada kierunki takie jak: psychologia, społeczeństwo smart city, prawo, informatyka, zarządzanie, dziennikarstwo, politologia, sztuczna inteligencja i data science. Pełną ofertę uczelni znajdziecie na stronie https://vizja.pl

Laureaci Konkursu nie tylko będą mieli możliwość studiowania przez rok zupełnie za darmo, ale również otrzymają atrakcyjne rabaty na kolejne lata studiów.

Uczelnia konkurs kieruje w stronę wszystkich tegorocznych maturzystów z całej Polski. Zadanie konkursowe to napisanie pracy na temat: „Pandemia – szanse i wyzwania”. Biorąc pod uwagę aktualność tematu jesteśmy przekonani, że wielu z was zechce wziąć udział w konkursie. Z założenia Organizatorów temat konkursu ma na celu skłonienie młodych ludzi do analizy obecnej sytuacji w Polsce i na świecie, a przede wszystkim do dostrzeżenia szans i możliwości, jakie wiążą się z pandemią.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Atrakcyjne działki budowlane w Borzęcinie - Łazach na sprzedaż - przetarg 4
UWAGA! Atrakcyjne działki budowlane w Borzęcinie - Łazach na sprzedaż - przetarg 4.

Przechwytywanie copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copyWójt Gminy Borzęcin na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i 2,art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz.1990 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) o g ł a s z a piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Borzęcin.

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzą między innymi działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami:

1. 4017/37 o powierzchni 0,1161 ha,
2. 4017/38 o powierzchni 0,0980 ha,
3. 4017/39 o powierzchni 0,1033 ha,
4. 4017/40 o powierzchni 0,1183 ha,
5. 4017/41 o powierzchni 0,1010 ha,
6. 4017/42 o powierzchni 0,1261 ha,
7. 4017/43 o powierzchni 0,1040 ha,
8. 4017/44 o powierzchni 0,1008 ha,
9. 4017/45 o powierzchni 0,1057 ha,
10. 4017/46 o powierzchni 0,1008 ha,
11. 4017/47 o powierzchni 0,0786 ha,

stanowiąca własność gminy Borzęcin, położona w obrębie Borzęcin, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzesku prowadzona jest księga wieczysta nr TR1B/00055445/0.

Podgląd w geoportalu dostępny TUTAJ

Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty przetarg ustny nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym. Odbyły się one kolejno: 23 września 2019 r., 28 listopada 2019 r., 21 kwietnia 2020 r., oraz 15 czerwca 2020 r. Trzeci przetarg został odwołany ze względu na brak możliwości jego przeprowadzenia w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanym ze zwiększającą się liczbą zarażeń koronawirusem.

Przedmiotowe działki powstały w wyniku podziału działki ewidencyjnej nr 4017/10, mają kształty regularne zbliżone do prostokątów i trapezów o powierzchni w przedziale od 1005 m2 do 1168 m2. Zlokalizowane są w południowo – wschodniej części miejscowości Borzęcin–Łazy w odległości około 5 km od centrum wsi i około 18 km od centrum Brzeska, przy drodze powiatowej z Borzęcina do Rudy Rysie z której urządzony został wjazd na teren nieruchomości. Sąsiedztwo działek stanowią tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną oraz infrastrukturę towarzyszącą nowo powstałego osiedla, na którym wydzielono 53 działki przeznaczone pod budowę 53 budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dla terenu na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla budowy 53 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i dróg dojazdowych. W zasięgu nieruchomości znajduje się uzbrojenie sieciami infrastruktury technicznej: energetycznej, gazowej i wodociągowej.

Ograniczenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i nie jest obciążona innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. Dział III i Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Atrakcyjne działki budowlane w Borzęcinie - Łazach na sprzedaż - przetarg 3
UWAGA! Atrakcyjne działki budowlane w Borzęcinie - Łazach na sprzedaż - przetarg 3.

Przechwytywanie copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copyWójt Gminy Borzęcin na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i 2,art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz.1990 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) o g ł a s z a szósty przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Borzęcin.

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzą między innymi działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami:

1. 4017/16 o powierzchni 0,1428 ha,
2. 4017/17 o powierzchni 0,1117 ha,
3. 4017/18 o powierzchni 0,1274 ha,
4. 4017/19 o powierzchni 0,1427 ha,
5. 4017/20 o powierzchni 0,1197 ha,
6. 4017/21 o powierzchni 0,1342 ha,
7. 4017/22 o powierzchni 0,1351 ha,
8. 4017/23 o powierzchni 0,2049 ha,

stanowiąca własność gminy Borzęcin, położona w obrębie Borzęcin, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzesku prowadzona jest księga wieczysta nr TR1B/00055445/0.

Podgląd w geoportalu dostępny TUTAJ

Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty przetarg ustny nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym. Odbyły się one kolejno: 23 września 2019 r., 25 listopada 2019 r., 16 kwietnia 2020 r., oraz 9 czerwca 2020 r. i 28 października 2020 r. Trzeci przetarg został odwołany ze względu na brak możliwości jego przeprowadzenia w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanym ze zwiększającą się liczbą zarażeń koronawirusem.

Przedmiotowe działki powstały w wyniku podziału działki ewidencyjnej nr 4017/10, mają kształty regularne zbliżone do prostokątów i trapezów o powierzchni w przedziale od 1117 m2 do 2049 m2. Zlokalizowane są w południowo–wschodniej części miejscowości Borzęcin – Łazy w odległości około 5 km od centrum wsi i około 18 km od centrum Brzeska, przy drodze powiatowej z Borzęcina do Rudy-Rysia, z której urządzony został wjazd na teren nieruchomości. Sąsiedztwo działek stanowią tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną oraz infrastrukturę towarzyszącą nowo powstałego osiedla, na którym wydzielono 53 działki przeznaczone pod budowę 53 budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dla terenu na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla budowy 53 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i dróg dojazdowych. W zasięgu nieruchomości znajduje się uzbrojenie sieciami infrastruktury technicznej: energetycznej, gazowej i wodociągowej.

Ograniczenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i nie jest obciążona innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. Dział III i Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Wsparcie przedsiębiorstw. Vademecum na czas pandemii dla przedsiębiorców i pracowników małopolskich firm
Wsparcie przedsiębiorstw. Vademecum na czas pandemii dla przedsiębiorców i pracowników małopolskich firm.

VademecumZ inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie opracowało „Vademecum na czas pandemii - dla przedsiębiorców i pracowników małopolskich firm, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej - w związku z COVID-19”. Powstałe kompendium to odpowiedź na potrzeby przedsiębiorstw, których działalności ucierpiały w wyniku pandemii.

Przedsiębiorco nie jesteś sam! Sprawdź gdzie szukać pomocy!

 -„Vademecum na czas pandemii...” to praktyczny poradnik zawierający opis obecnie dostępnych poszczególnych instrumentów pomocowych zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym, z których mogą korzystać małopolscy przedsiębiorcy i pracownicy małopolskich firm. - Vademecum jest na bieżąco aktualizowane, a treści zaprezentowane są w przystępnej i czytelnej formie - mówi Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz.

W ramach Tarczy Finansowej 2.0 swoją ofertę wsparcia dla firm kontynuuje Polski Fundusz Rozwoju, o czym dowiadujemy się z poradnika. Z kolei Tarcza Antykryzowa 7.0 obejmuje narzędzia wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wśród nich można znaleźć m.in. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, świadczenia postojowe, czy zwolnienia z opłacania składek.

W dokumencie znajdują się linki do odpowiednich instytucji / jednostek / agencji, stanowiących źródło publikowanych informacji, gdzie zainteresowani znajdą szczegóły o dostępnym i aktualnym wsparciu.

To jednak nie wszystko. W Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości rozpoczyna właśnie swe prace zespół, który będzie pomagał zainteresowanym przedsiębiorcom, których działalności ucierpiały w wyniku pandemii. - Konsultacje na temat dostępnych instrumentów pomocowych zebranych w Vademecum, będą udzielane za pośrednictwem infolinii, maili, a także webinariów, czy szkoleń - dodaje Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki.

Dodatkowo, w ramach Vademecum przygotowano dokumenty, które ułatwią ubieganie się o wymienione w poradniku formy wsparcia:

- instrukcję składania wniosku o utworzenie Profilu Zaufanego oraz zakładania konta na ePUAP;
- instrukcję rejestracji konta na portalu Praca.gov.pl;
- instrukcję rejestracji konta na platformie PUE ZUS.

Vademecum dostępne jest na stronie internetowej: https://www.mcp.malopolska.pl/realizowane-dzialania/wsparcie-przedsiebiorstw-wczasie-pandemii

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Ruszyły zapisy do Ogólnopolskich Konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich
Ruszyły zapisy do Ogólnopolskich Konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Polska od kuchni informacje o nagrodachPiętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta - Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”. Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to ogólnopolskie, wyjątkowe wydarzenie, przygotowane by podkreślić jak ważne jest, by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma
na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.

Aby podkreślić rolę Kół Gospodyń Wiejskich w promowaniu bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu przygotowane zostały cztery konkursy angażujące Koła z całej Polski. Szczypty pikanterii konkurencjom dodadzą wartościowe nagrody, które Koła mogą zdobyć na każdym etapie rywalizacji.

Wybory Miss Wdzięku

Podczas tego konkursu wybierane są najpiękniejsze działaczki KGW, jednak nie chodzi tu jedynie o piękno fizyczne. Kandydatki starające się o tytuł Miss Wdzięku będą musiały skraść serca oceniających także swoim wdziękiem, osobowością, zakresem działania oraz zaprezentowanymi umiejętnościami.
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: Miss do 45 r. życia oraz Miss 45+.

Konkurs Kulinarny

Podczas Konkursu Koła Gospodyń Wiejskich wezmą udział w wyjątkowej rywalizacji kulinarnej – za zadanie mają przygotować tradycyjne danie regionalne lub nowoczesną wariację na jego temat.

Konkurs Artystyczny

To kategoria dla Pań, które w ramach Kół Gospodyń Wiejskich doskonałą swoje wyjątkowe umiejętności. Talentem może być wszystko, co postrzegacie w ten sposób: śpiew, taniec, malowanie, haft, lepienie z gliny czy też tworzenie pięknych symboli regionalnych, wycinanek itp.

Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa – opowiedz swoją historię

Celem konkursu jest promocja oraz wsparcie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności. Jest to przestrzeń, w której każde Koło może zaprezentować swoje sukcesy, osiągnięcia oraz podejmowane działania na rzecz społeczności lokalnych i kultywowania tradycji.

Formularze zgłoszeniowe do konkursów znajdują się na stronie: https://www.festiwalpolskaodkuchni.pl/ wez-udzial-w-konkursach-s6069

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 278
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information